Anda di halaman 1dari 2

PERBEZAAN ANTARA TEORI BEHAVIORIS DAN TEORI MENTALIS

ASPEK PENGASAS TEORI BEHAVIORIS Ivan Parlov, TEORI MENTALIS Leonard Noam Choamsky

Bloomfield Dikembangkan DIKEMBANGKAN Watson, Skinner OLEH oleh Ahli- ahli psikologi yang lain seperti Jean Piaget, Robert Glazer, Bruner, Gagne melalui perubahan tingkah menekankan PEMBELAJARAN laku manusia. keupayaan kepentingan berfikir secara

memproses dan menilai data tindakan dapat dilakukan - Pemerolehan sesuatu perlakuan terjadi melalui ulangan dan latih tubi. - Semua bentuk pembelajaran tidak ada PEMEROLEHAN kaitan dengan keupayaan mental - Tingkah laku manusia adalah ditentukan oleh persekitaran dan pengalaman lampau mereka - kanak-kanak sejak dilahirkan lagi mempunyai satu alat di dalam otak yang memudahkan mereka memahami bahasa yang didengar dengan mudah.

- penekanan kepada latihan yang berulang perlu diberikan perhatian

Pembelajaran

bahasa kesedaran

mementingkan

pola-pola sintaksis dan bukan satu pembentukan kebiasaan

- menekankan kepentingan PEMBELAJARAN rangsangan dan tindak BAHASA balas.

yang mementingkan latihan dan ulangan semata-mata.