Anda di halaman 1dari 20

DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin

www.komputer.com.my

Projek menterjemah dimulai 6/6/2005. Ianya


merupakan ringkasan dari modul OUM. Tujuan
utama adalah untuk membantu rakan supaya mudah
memahami Subjek ini.

Membuat nota bukanlah suatu perkara mudah, oleh


itu saya meletakkan nota ini dalam kategori
DONATION WARE
Iaitu sumbangan dari pembaca amatlah dialu-alukan.

Sumbangan boleh dilakukan melalui akaun bank di


atas nama saya: Rozaimy Baharuddin
1) Maybank 114253224132
2) RHB 2-14099-00004030

Sekiranya sumbangan wang ringgit tidak dapat


disumbangkan. Cukuplah sekadar email saya di
sumbangan@gmail.com apabila saudara/i memuat
turun dari laman web saya. Seterusnya email sekali
lagi selepas saudara/i memperolehi keputusan
peperiksaan. Ini membolehkan kami mengetahui
keberkesanan nota ini.

Terima Kasih kerana sudi menjadi nota ini sebagai


rujukan.

Ikhlas dari,

Rozaimy Baharuddin

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 1


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
Bab 6 Memulakan Perniagaan Usahawan Baru

Pengenalan

“Di Amerika Syarikat, kajian mendapati semakin ramai orang memulakan perniagaan
mereka sendiri dari berkahwin atau memperolehi bayi! Satu dari 25 orang dewasa
aktif secara langsung untuk memulakan perniagaan”

Zimmerer dan Scarborough


Pengurusan Perniagaan Kecil dan Keusahawanan

6.1 Jenis-jenis Pelaburan

Usahawan mempunyai berbagai cara untuk memulakan pelaburan. Selalunya terdapat


tiga cara pelaburan iaitu:
a) Bermula (start-up)
b) Membeli syarikat yang telah sedia ada.
c) Franchising

6.2 Bermula (start-up)

Paragraf di bawah menerangkan dengan lebih lanjut mengenai ‘start-up’:

a) Definasi Start-up
Merupakan syarikat yang baru dibina. Ia adalah proses di mana usahawan
membuka perniagaan baru dari mula lagi. Sebahagian dari perniagaan ini
dibuka kerana:
 Banyak usahawan memulakan perniagaan baru untuk diri mereka
sendiri.
 Selalunya usahawan menggunakan perbelanjaan sendiri yang
diperolehi dari wang simpanan sendiri atau meminjam dari pihak lain.
 Usahawan yang memulakan perniagaan dari mula, perlu mempunyai
banyak pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan minat terhadap
bidang yang mereka ceburi.
 Perniagaan yang bermula dari awal selalunya terlibat di dalam hasil
ciptaan produk atau perkhidmatan baru.

b) Fasa Start-up
Semua pelaburan baru perlu menghadapi tiga fasa iaitu:
 Fasa Prestart-up
Bermula dari sekadar idea dan akhirnya menjadi jalan untuk membuka
perniagaan

 Fasa Start-up
Mula memperkenalkan aktiviti penjualan dan akhirnya membuka suatu
perniagaan yang konkrit

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 2


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
 Fasa Poststartup
Ia akan tamat apabila perniagaan tersebut ditutup atau bungkus atau
usahawan tidak mempunyai kawalan terhadap perjalanan entiti
perniagaan tersebut

Walau bagaimanapun, fokus utama untuk pembangunan pelaburan hanya


semasa fasa prestart-up dan fasa start-up. Pada kedua-dua fasa ini, lima faktor
kritikal yang perlu diambil kira untuk dikaji terhadap pelaburan baru adalah:

1. Pelaburan haruslah tunggal (uniqueness)


2. Saiz pelaburan permulaan (start-up)
3. Jangkaan penjualan dan keuntungan selaku pelaburan bergerak di dalam
fasa start-up
4. Kesediaan produk pada kedua-dua fasa (prestartup & startup)
5. Kesediaan pengguna pada kedua-dua fasa

c) Kelebihan dan kelemahan Start-up

Kelebihan Kelemahan
1. Bebas membuat keputusan 1. Ia memerlukan banyak masa,
sendiri seperti persoalan bila, wang dan usaha yang gigih
macam mana dan jenis produk untuk mencari lokasi
atau perkhidmatan strategik, mendapatkan lesen,
membeli mesin, mencari
pembekal baru, upah dan
melatih pekerja baru untuk
menjalankan aktiviti
pengiklanan

2. Berpeluang menggunakan satu 2. Pada peringkat permulaan


idea dan mengembangkan idea pelaburan, usahawan akan
sendiri dengan mengikut memperoleh keuntungan yang
emosi pengguna. minima atau kerugian kerana
kos pembelanjaan yang tinggi
semasa memulakan
perniagaan

3. Bebas untuk memilih lokasi, 3. Tiada rekod sejarah


kilang, peralatan, produk atau perniagaan yang
perkhidmatan, pekerja, membolehkan usahawan
pembekal dan bank. Peluang meramalkan penjualan,
seperti ini boleh menentukan pembelanjaan dan
kejayaan di dalam pelaburan keuntungan.

4. Kemampuan untuk 4. Tidak ada pengguna asal,


mengelakkan sebarang usahawan perlu berusaha lebih
kejadian yang tidak diingini, keras untuk menarik
polisi, prosedur dan pelanggan baru dan
komitmen undang-undang perniagaan berkembang
yang ada pada firma dengan perlahan dan

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 3


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
mengambil masa untuk
memperolehi keuntungan.

5. Reputasi perniagaan tidak 5. Kesukaran untuk


akan terjejas kerana ia memperolehi pinjaman dari
merupakan pelaburan baru. institusi kewangan kerana
institusi kewangan kurang
yakin dengan perniagaan baru
berbanding dengan perniagaan
yang telah lama bertapak

6. Kemampuan untuk melakukan


perubahan perniagaan

6.3 Membeli Perniagaan Sedia Ada

a) Definasi “Membeli Perniagaan Sedia Ada”


Membeli perniagaan sedia ada atau mendapatkan sama ada saham atau
kesemua aset kepunyaan syarikat atau perniagaan tersebut. Membeli syarikat
yang telah mapan (kukuh) akan mengurangkan kerja berbanding dengan
memulakan perniagaan dari mula. Menurut pandangan pakar peniagaan,
membeli perniagaan yang telah mapan merupakan cara yang paling selamat
dan efektif untuk usahawan berkecimpung dalam perniagaan. Bagaimana pun,
kita harus menggunakan banyak masa dan usaha untuk mencari perniagaan
yang sesuai untuk kita. Dengan membeli syarikat sedia ada, ia membolehkan
syarikat mengembang dan menyediakan peluang untuk memasuki pasaran
baru.

b) Langkah dan proses membeli Perniagaan Sedia Ada


Apabila membeli perniagaan sedia ada, terdapat beberapa langkah dan proses
yang perlu diambil kira iaitu:

(i) Keutamaan Peribadi


Usahawan perlu mempertimbangkan faktor peribadi, cara hidup dan
aspirasi (cita-cita). Kita harus memikirkan apa yang boleh kita
kepada perniagaan dan apa yang akan kita perolehi sebagai pulangan.
 Pengharapan anda mengenai perolehan – apakah kadar
keuntungan yang diperlukan untuk menampung keperluan
hidup anda?
 Komitmen anda – adakah anda bersedia untuk bekerja kuat
dan menyediakan wang yang banyak untuk digunakan di
dalam perniagaan agar mencapai kejayaan?
 Kekuatan anda – Perniagaan jenis mana yang sesuai dengan
latar belakang, pengalaman dan kemahiran anda?
 Jenis perniagaan – Berhad, Sdn. Bhd, Enterprise yang anda
minta untuk membeli

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 4


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
 Sektor perniagaan yang anda berminat – belajar sebanyak
yang boleh mengenai industri yang telah anda pilih untuk
membolehkan anda membuat perbandingan perniagaan yang
berbeza.

(ii) Peluang Perniagaan


 Anda boleh melihat peluang perniagaan dengan membaca
iklan, berbincang mengenai peluang dengan broker
perniagaan dan memeriksa dari sumber industri. Perlu
menahan diri dari godaan membeli perniagaan yang
nampaknya bagus pada pandangan pertama; berhenti dahulu
(step back) dan lihat objektif syarikat tersebut.
 Buat temujanji dengan penjual perniagaan atau broker untuk
permulaan pengenalan mengenai peluang yang ada. Mereka
sepatutnya menyediakan secara ringkas laporan kewangan,
sejarah, harga dan sebab perniagaan tersebut dijual. Ini
membolehkan anda mengetahui mengenai perniagaan
tersebut dan sudah berapa lama perniagaan hendak dijual.

(iii) Meninjau Kembali Keupayaan Mencapai Sasaran


Keupayaan mencapai sasaran mesti dihalusi untuk menentukan
bagaimana ia telah diuruskan dan dijaga. Untuk perniagaan
berasaskan perkhidmatan, berjumpa dengan para pekerja dan
pengguna. Sediakan ‘checklist’ terhadap maklumat yang
dikehendaki, ini termasuk:
 Akaun kewangan yang lengkap mengenai operasi, termasuk
semua pulangan cukai pendapatan dan cukai jualan sekurang-
kurangnya untuk tiga tahun.
 Senaraikan semua aset yang akan dipindah milik kepada
pemilik baru, termasuk pecahan untuk semua inventori yang
sama seperti perkiraan yang terakhir dahulu.

(iv) Aturan untuk Pembiayaan (Financing)


Tanpa pembiayaan yang sempurna, tidak ada perniagaan yang dapat
maju kehadapan dengan jayanya. Terdapat beberapa pilihan untuk
memperolehi pembiayaan. Mereka mesti memilih dengan berhati-
hati agar ia sesuai dengan kehendak mereka. Pemberi hutang
selalunya memerlukan:
 Butir terperinci mengenai perniagaan dan jualan
 Akaun untuk tiga tahun sebelum ini
 Anggaran kewangan (sekiranya tiada mempunyai rekod
kewangan)
 Butir terperinci mengenai aset dan liabiliti anda.

(v) Menjalan due diligence (Conduct due diligence)


Nota: diligence = kerajinan, ketekunan
Due diligence seperti pekerjaan seorang detektif. Ia adalah proses
mengumpul maklumat dengan menjalankan penyiasatan, carian dan
pertanyaan dan ia adalah amat penting dalam membeli saham atau

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 5


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
aset. Hasil yang diperolehi dari due diligence (penyiasatan) boleh
membantu anda membuat keputusan:
 Sama ada meneruskan proses pembelian (acquistion)
 Sama ada membeli saham atau aset
 Berapa banyak yang perlu dibayar dan bagaimana meletakkan
harga untuk dibeli.
 Apakah perkara yang perlu dimasukkan di dalam perjanjian
pembelian agar anda dilindungi

Proses ini sepatutnya memberikan panduan untuk anda membuat


keputusan dengan menyediakan maklumat dalaman yang berguna di
dalam perniagaan baru dan memberikan anda angaran yang baik
mengenai nilai transaksi yang sepatutnya diambil. Jaminan dan ganti
rugi sepatutnya diperolehi dari pembekal adalah sebahagian dari
perjanjian.

(vi) Perjanjian Rasmi (formal)


Persediaan untuk perjanjian rasmi memberikan setiap pihak
berpeluang untuk melihat perjanjian secara asas dan menyenaraikan
semua perkara kecil yang mungkin tidak dibincangkan antara kedua
pihak semasa proses awalan tawar menawar. Tiga komponen asas
yang perlu di dalam perjanjian rasmi adalah:
 Elemen Asas
Bahagian pertama daripada perjanjian selalunya merangkumi
elemen asas seperti:
- pihak yang terlibat
- aset atau saham yang diperlu
- harga pembelian
- perubahan harga pembelian
- bagaimana
- bila harga pembelian dan perubahan akan dibayar
- bagaimana cukai dikendalikan

 Gambaran dan jaminan


Gambaran dan jaminan akan diberikan oleh penjual
merupakan perkara yang penting dalam pembelian
perniagaan. Pertama, anda harus menimbangkan fakta, isu
yang penting untuk anda membuat keputusan untuk membeli
perniagaan, dan jumlah wang yang sanggup anda bayar.
Kemudian, dengan menggunakan hasil dari penyiasatan (due
diligence) yang telah dilakukan anda boleh melihat sama ada
gambaran dan jaminan yang telah diberikan adalah benar atau
palsu. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada fakta
tersembunyi yang tidak diketahui oleh anda, atau penjual
tidak cuba mengelirukan anda dengan beberapa perkara yang
penting.

 Penutup perkara (closing matters)

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 6


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
Bahagian ini di dalam perjanjian biasanya menentukan tarikh
terakhir dan apa pertukaran perlu dilakukan pada masa tarikh
penutup tersebut. Bahagian ini juga akan menyatakan
sebarang syarat khas yang perlu dipenuhi sebelum penjualan
dapat dilaksanakan. Syarat khas yang selalu dikenakan untuk
penutup (closing) perjanjian:
- Semua gambaran dan jaminan adalah benar dan tepat
sehingga pada tarikh penutupan.
- Anda akan menerima pembelian aset atau saham
bebas dari sebarang beban (halangan) kecuali perkara
yang telah anda setuju sebelum ini.
- Sebarang lesen atau kebenaran khas telah anda terima.
- Sebarang sijil kebenaran dari kerajaan telah anda
terima.
- Sebarang dokumen lain yang berkaitan dengan
perjanjian perniagaan telah ditanda tangani dan
diterima.
- Pembayaran tender telah anda lakukan seperti yang
dinyatakan di dalam perjanjian.

(vii) Sedia untuk Perniagaan


Pada langkah ini, anda merupakan pemilik kepada syarikat baru.
Sekiranya anda telah melakukan kaji selidik (due diligence) dan
perjanjian jual beli yang baik, anda berada dalam keadaan baik untuk
mencapai kejayaan. Anda mungkin perlu berjumpa dengan pemilik
asal untuk mendapatkan khidmat perundingan (nasihat). Oleh itu
adalah menjadi satu langkah yang bijak sekiranya anda mempunyai
hubungan yang baik dengan pemilik asal. Anda juga mungkin perlu
bantuan yang berterusan walaupun perjanjian jual beli telah selesai,
ini kerana kerja anda baru sahaja bermula.

c) Kelebihan Membeli Syarikat Sedia Ada


Terdapat 10 kelebihan membeli syarikat yang sedia ada.

1. Perlaksanaan Segera (Immediate Operations) – sebahagian kerja asas


telah dilakukan untuk memulakan perniagaan.

2. Mudah memperolehi pinjaman (Easier financing) – mudah untuk


memperolehi pinjaman kerana syarikat tersebut telah mempunyai rekod
pencapaian.

3. Aliran Wang Tunai Pantas (Quick cash flow) – inventori dan senarai
pemiutang yang sedia ada boleh menghasilkan pendapatan pada hari
pertama perniagaan diambil alih.

4. Pasaran untuk produk atau perkhidmatan telah sedia ada.

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 7


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
5. Pengguna sedia ada (existing customers) – mereka telah mempunyai
pengguna setia, pendapatan yang dipercayai, reputasi kepada pemberi
modal dan mempunyai rangkaian perhubungan yang berguna.

6. Pelan perniagaan dan kaedah pemasaran telah sedia ada.

7. Para pekerja sedia ada (asal) telah mempunyai pengalaman.

8. Banyak masalah yang telah dikenal pasti telah berjaya diselesaikan.

9. Anda boleh menjual semula perniagaan tersebut.

10. Persaingan yang kurang (Less competition) – membeli perniagaan boleh


menghapuskan persaingan yang wujud sekiranya anda membuka
perniagaan dari mula.

d) Kelemahan Membeli Syarikat Sedia Ada


Terdapat 7 kelemahan membeli syarikat yang sedia ada.

1. Harga (cost) – anda selalunya perlu melabur sejumlah wang yang banyak
sebagai pendahuluan dan kena membuat bajet untuk bayaran khidmat
pakar seperti peguam (solicitors), pengukur (surveyor), akauntan dan
sebagainya.
2. Sekiranya perniagaan tersebut terkebelakang (neglected), anda terpaksa
melabur lebih daripada harga belian syarikat untuk memastikan kejayaan
syarikat tersebut.
3. Perjanjian Tunggakan (Outstanding Contracts) – Anda perlu
menghormati atau berunding semula mana-mana perjanjian atau kontrak
yang telah ditangani oleh pemilik yang lama.
4. Masalah – mungkin terdapat masalah di dalam perniagaan tersebut yang
tidak kelihatan semasa proses membelinya. Pastikan anda mengetahui
kenapa pemilik hendak menjual syarikat tersebut.
5. Konflik Peribadi (Personal Conflicts) – Anda mungkin bertengkar atau
tidak sehaluan dengan pengurus dan pekerja sedia ada.
6. Produk Kuno (obsolete goods) – Inventori dan peralatan mungkin telah
lama (tidak boleh dipakai lagi)
7. Hutang yang tidak dapat diambil (Uncollectable receivable) –
Pemiutang yang ada di dalam senarai kemungkinan tidak akan membayar
hutang mereka.

6.4 Franchising

(a) Definasi Franchising


Franchise merupakan aturan (perjanjian) di mana pemilik asal
membenarkan tanda perniagaan (trademark), nama perniagaan atau hak
cipta milik mereka untuk digunakan dan dijual barangan atau
perkhidmatan.

(b) Kelebihan Franchising

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 8


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
(i) Latihan dan Asuhan/panduan (Training & Guidance)
Kelebihan pembelian francais jika dibandingkan dengan memulakan
perniagaan baru atau membeli perniagaan sedia ada adalah latihan
dan panduan yang akan diberikan kepada pembeli francais.

(ii) Jenama yang sudah terkenal (Brand-Name Appeal)


Individu yang membeli franchise nasional yang telah dikenali,
terutama yang besar dan ternama akan mempunyai peluang yang
sangat baik untuk berjaya. Orang lebih suka membeli produk atau
perkhidmatan dari franchise nasional daripada membeli kedai yang
kurang dikenali jenamanya.
(iii) Bukti-bukti kejayaan (Proven Track Record) – Franchisor yang
sedia ada telah terbukti berjaya. Sebagai sebuah organisasi, mereka
telah berada dipasaran sekurang-kurangnya 5 tahun sehingga 10
tahun dan mempunyai lebih dari 50 buah kedai (francais). Oleh itu,
sudah terbukti kejayaannya apabila semua kedai melapurkan
laporan kewangan yang memberansangkan.
(iv) Bantuan Kewangan – Franchise ada pelaburan yang baik kerana
franchisor boleh membantu bakal pemilik untuk memperolehi
bantuan kewangan untuk menjalankan operasi perniagaan. Malah
terdapat franchisors yang mengeluarkan modal mereka dan hanya
perlu membayar setelah operasi perniagaan telah berjalan dengan
baik. Dengan kata lain, membeli franchise adalah satu cara yang
baik untuk memperolehi bantuan kewangan.

(c) Kelemahan Franchising


(i) Yuran Franchise
Tidak ada yang percuma di dunia ini. Semakin berjaya franchiser,
maka yuran semakin tinggi. Yuran franchise nasional boleh
mencecah RM 5K sehingga RM100K. Franchise yang kecil mungkin
mengenakan bayaran yang murah. Pembeli juga harus mengeluarkan
modal untuk bangunan dan produk untuk disimpan. Franchise perlu
membayar royalti yang berterusan mengikut hasil jualan pada kadar
5 sehingga 12%. Selalunya franchise perlu ada 25 sehingga 50%
wang tunai sebagai permulaan perniagaan dan bakinya boleh
dipinjam dari organisasi tersebut. Kos untuk francishing termasuklah
perbelanjaan:
 Yuran franchising
 Insuran
 Membuka produk inventori
 Perbaikan reka bentuk dan penyewaan (remodelling &
leasehold)
 Bayaran utiliti, gaji, hutang servis
 Bayaran penyimpan kira-kira dan akaun, yuran guaman
dan para profesional
 Lesen kerajaan setempat dan negeri
 Permit dan sijil kebenaran

(ii) Dikawal oleh Franchisor (Franchisor Control)

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 9


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
Dalam sebuah organisasi yang besar, syarikat mengawal semua
aktiviti para pekerja. Situasi yang sama juga berlaku pada syarikat
kecil. Sekiranya individu membuka syarikat perniagaan sendiri, ia
berkuasa penuh untuk menjalankan segala aktiviti yang ingin
dilakukan. Franchisor mengawal operasi untuk memastikan
keseragaman boleh dicapai. Sekiranya usahawan tidak mengikut
arahan, lesen franchise tidak akan disambung semula selepas tamat
kontrak.

(iii) Janji tidak dipenuhi (Unfulfilled Promises)


Ada sesetengah kes, franchisors yang kurang nama, para franchisees
(usahawan) ini tidak memperolehi apa yang dijanjikan. Banyak
franchisees dapati jenama tersebut gagal menarik perhatian
pelanggan. Malah terdapat banyak bantuan yang dinyatakan sebelum
ini tidak ditunaikan. Harga barang yang dibeli dari syarikat
franshisor adalah jauh lebih mahal dari harga pasaran. Sekiranya
franchisees membuat aduan, lesen mereka akan ditamatkan, diambil
atau tidak diperbaharui.

6.5 Struktur perniagaan yang sah untuk perniagaan baru

Sebelum memilih jenis perniagaan yang ingin dijalankan, bakal usahawan perlu tahu
struktur perniagaan yang sesuai dengan pelaburan mereka. Usahawan
bertanggungjawab untuk mengetahui perubahan undang-undang percukaian, situasi
bebanan (liabiliti), keupayaan modal dan kerumitan membentuk perniagaan.

Terdapat tiga struktur organisasi iaitu Perniagaan Tunggal (sole proprietorship),


Syarikat Perkongsian(partnership) dan Syarikat Syarikat (corporation). Setiap jenis
struktur organisasi mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri.

6.5.1 Perniagaan Tunggal (sole proprietorship)

Suatu perniagaan yang dipunyai oleh seorang pemilik. Macam syarikat enterprise
yang perlu bayar RM 25 untuk dapatkan lesen perniagaan. Individu ini mempunyai
hak mutlak terhadap keuntungan dan memikul segala hutang dan bebanan perniagaan.
Individu mempunyai tanggunjawab yang tidak terbatas kerana perniagaan dan aset
peribadinya berdiri dibelakang segala operasi yang dijalankan. Sekiranya perniagaan
tidak dapat memenuhi bebanan kewangan, pemilik terpaksa menjual kereta, rumah
dan apa saja yang boleh melunaskan hutangnya.

Untuk menjalankan perniagaan tunggal, seseorang memerlukan lesen perniagaan


sama ada dari kerajaan setempat atau negeri atau kedua-duanya. Individu boleh
menggunakan nama syarikat seperti DonationWare atau menggunakan namanya
sendiri sebagai nama syarikat seperti ‘Syarikat Rozaimy’. Bayaran yg dikenakan
untuk Syarikat DonationWare adalah RM 50 setahun. Manakala ‘Syarikat Rozaimy’
dikenakan RM 25 setahun.

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 10


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my

Kebaikan dan Keburukan Perniagaan Tunggal

Kelebihan Kelemahan
Mudah untuk ditubuhkan Tanggungan tidak terhad
tidak perlu formal dan kurang pembatasan di individu yang memiliki perniagaan tunggal
dalam menubuhkan syarikat. Tidak bertanggungjawap sepenuhnya terhadap
memerlukan kebenaran atau sedikit untuk perniagaan. Tanggungan ini meliputi
kebenaran dari kerajaan. Tidak mahal untuk kesemua harga/aset pemilik.
ditubuhkan
Keuntungan hak mutlak pemilik Tidak mempunyai kesinambungan
perniagaan tunggal tidak perlu berkongsi syarikat enterprise (tunggal) mungkin
keuntungan pincang atau ditamatkan perniagaan apabila
pemilik sakit atau mati
Membuat keputusan dan mengawal tetap Kurang modal
(vest) dalam tangan pemilik selalunya syarikat enterprise mempunyai
tidak perlu rakan untuk meminta nasihat di modal yang sikit jika dibandingkan dengan
dalam menjalankan operasi perniagaan organisasi seperti Perkongsian dan Syarikat
Fleksibilitas (flexibility) Sukar memperolehi pinjaman jangka
pengurusan berupaya untuk menjawab dan panjang
membuat keputusan dengan cepat sebarang Oleh kerana enterpise bergantung kepada
keperluan perniagaan seharian seorang pemilik, maka sukar untuk beliau
memperolehi pinjaman jangka panjang
Secara relatif bebas dari kawalan Pandangan dan pengalaman yang terhad
kerajaan operasi bergantung kepada seorang individu
Kerajaan kurang campur tangan dalam maka kemampuan, latihan dan pengalaman
urusan perniagaan tunggal akan menghadkan arah tuju dan skop
perniagaan
Bebas dari dikenakan cukai perniagaan
syarikat
Perniagaan tunggal dikenakan cukai sebagai
cukai individu bukan cukai perniagaan (cukai
perniagaan 28%)

6.5.2 Perniagaan Perkongsian (Partnerships)

Perniagaan perkongsian melibatkan perkongsian dua atau lebih orang yang bertindak
sebagai pemilik bersama terhadap perniagaan tersebut untuk memperolehi
keuntungan. Setiap dari mereka akan menyumbangkan duit, buruh atau kemahiran
dan setiap dari mereka berkongsi sama ada keuntungan ataupun kerugiaan yang
dialami oleh syarikat. Walaupun bukan suatu kemestian untuk menyatakan bahagian
masing-masing secara bertulis, namun ia digalakkan kerana jika berlaku sesuatu,
makhamah akan mengandaikan pembahagian keuntungan, kerugian, pengurusan aset
dan lain-lain dibahagi secara sama rata KECUALI ianya dinyatakan secara bertulis
(perjanjian). Perjanjian perkongsian menyatakan dengan jelas sumbangan kewangan

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 11


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
dan pengurusan untuk setiap rakan kongsi dan dengan jelas merancangkan peranan
setiap rakan kongsi di dalam perniagaan perkongsian.

Di bawah adalah contoh informasi yang ditulis di dalam perjanjian.

1. Nama, maksud, kedudukan (domicile)


2. Berapa lama perjanjian itu berkuat kuasa
3. Ciri perkongsian (am atau terhad, aktif atau senyap)
4. Sumbangan rakan kongsi (pada permulaan , pada tarikh belakangan)
5. Pembahagian keuntungan dan kerugian
6. Gaji
7. Hak rakan kongsi untuk kesinambungan
8. Kematian rakan kongsi (pembubaran dan ditamatkan)
9. Melepaskan dari hutang
10. Perbelanjaan perniagaan (kaedah menguruskannya)
11. Hutang terpisah (seperate debts)
12. Kuasa/Hak (kuasa individu rakan perkongsian di dalam melakukan
perniagaan)
13. Buku, rekod dan cara membuat membuat kira-kira
14. Menjual kepentingan pengkongsian
15. Usaha perantaraan (arbittration)
16. Penyelesaian dari pembantahan
17. Tambahan, penukaran atau perubahan terhadap pengkongsian
18. Perbuatan yang diperlukan dan dilarang
19. Kekurangan dan kelemahan
20. Pengurusan kakitangan

Sebagai tambahan kepada ayat yang ditulis, usahawan perlu mempertimbangkan


beberapa perbezaan perjanjian perkongsian. Bergantung kepada keperluan, satu atau
lebih perjanjian diperlukan. Perkara yang penting perlu diingat adalah: sekurang-
kurangnya seorang rakan kongsi mesti menjadi rakan kongsi am yang
bertanggungjawab terhadap hutang syarikat dan siapa yang mempunyai tanggungan
tiada had.

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 12


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my

Kelebihan dan Kelemahan Perkongsian

Kelebihan Kelemahan
Mudah untuk ditubuhkan Tanggungan tidak terhad sekurang-
Peraturan undang-undang dan kurangnya seorang rakan kongsi
perbelanjaan adalah sedikit jika Meskipun sebahagian rakan kongsi
dibandingkan dengan enterprise atau mempunyai tanggungan yang terhad,
Syarikat. sekurang-kurangnya seorang rakan
kongsi am akan mempunyai tangunggan
tidak terhad
Ganjaran Secara langsung Tidak mempunyai kesinambungan
Rakan kongsi memberi rangsangan Sekiranya ada rakan kongsi yang mati,
(motivasi) dengan memberi sepenuh gila atau mengundur diri dari perniagaan,
tenaga mereka dengan cara berkongsi perjanjian perkongsian tamat dengan
keuntungan sendirinya. Walau bagaimanapun operasi
perniagaan boleh berjalan seperti biasa
kerana rakan kongsi lain boleh
mengambil rakan kongsi baru
Memudahkan Perkembangan dan Secara relatif sukar memperolehi
Kemajuan modal yang besar
Dalam perkongsian, adalah Kebanyakkan perkongsian menghadapi
berkemungkinan untuk memperolehi masalah untuk memperolehi modal yang
modal dan kepakaran tambahan besar terutama apabila melibatkan
berbanding dengan perniagaan tunggal pinjaman jangka panjang. Selalunya
harga kekayaan rakan kongsi menentukan
jumlah modal perkongsian yang boleh
dikenalkan terutama semasa perniagaan
dimulai
Fleksibilitas (Flexibility) Dibatasi perbuatan seorang rakan
Perkongsian selalunya berupaya untuk kongsi
memberi maklum balas dan keputusan Rakan kongsi am boleh melakukan
dengan pantas untuk keperluan kontrak dan tanggungan boleh dibuktikan
perniagaan mendatangkan bencana kepada
perniagaan secara amnya dan kepada
rakan kongsi lain
Secara relatif bebas dari kawalan dan Kesukaran membuang kepentingan
peraturan kerajaan rakan kongsi
Campur tangan kerajaan adalah sangat Untuk membeli kepentingan rakan kongsi
sedikit dalam operasi perkongsian adalah sukar kecuali aturan khusus di
dalam perjanjian ada tercatat

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 13


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
Kemungkinan keuntungan Cukai
Kebanyakkan rakan kongsi membayar
cukai sebagai cukai individu, dengan ini
mereka terlepas dari cukai perniagaan
yang tinggi

6.5.3 Syarikat (Corporation)

Syarikat adalah “an artificial being, invisible, intangible and existing only in
contemplation of law” (Supreme Court Justice Johm Marshall, 1819). Dengan
demikian, Syarikat (corporation) adalah terpisah dari entiti undang-undang terhadap
individu yang menjadi pemiliknya.

Di Malaysia, organisasi perniagaan berasaskan kepada Akta Syarikat 1965. Akta ini
menjadi undang-undang yang menguasai semua syarikat di Malaysia. Akta ini
disahkan pada April 15 1966 dan diubah beberapa kali pada tahun 1969. 1971, 1985,
1986 dan terakhir pada tahun 1987. Akta ini berdasarkan kepada undang-undang
syarikat yang disahkan di Australia dan di United Kingdom.

(a) Sifat-sifat(ciri-ciri) Syarikat

(i) Hak dan Tanggungjawab


Syarikat mempunyai tanggungjawab terhadap kepemilikan terhadap modal
dan tindakan undang-undang terhadap yang lain atau sebaliknya. Walau
bagaimanapun Syarikat tidak boleh mengambil tindakan terhadap individu
itu sendiri. Apa saja tindakan yang diambil dilakukan oleh agen
perlaksana.

(ii) Jangka Hayat (life span)


Jangka hayat Syarikat tiadak bergantung kepada ahli-ahli. Syarikat akan
diteruskan walaupun terdapat ahli yang mati atau keluar dari Syarikat.
Walau bagaimanapun Syarikat boleh ditamatkan sekiranya semua ahli
tidak berminat untuk meneruskan perniagaan.

(iii) Tanggungan/liabiliti (liabilities)


Tanggungan setiap ahli di dalam Syarikat adalah terhad kepada jumlah
saham yang dilanggan (dimiliki). Oleh itu, ahli tidak bertanggungjawab
atas apa yang berlaku pada Syarikat walaupun ianya diisthiyarkan
bangkrup. Syarikat tidak sama dengan perniagaan tunggal dan
pengkongsian dimana di dalam Syarikat terdapat pemisahan di dalam aset
peniagaan dan aset peribadi. Dengan kata lain, tanggungan hutang atau
pemiutang tidak boleh menuntut aset individu untuk menyelesaikan hutang
Syarikat.
(Nota: aku ubah ayat di atas. Tetapi maksudnya lagi jelas iaitu kalau guna
syarikat tunggal atau perkongsian, hutang boleh dituntut dari aset peribadi
pemilik TETAPI untuk Syarikat TIDAK BOLEH)

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 14


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my

(iv) Ahli-ahli (members)


Syarikat mesti mempunyai sekurang-kurangnya dua ahli yang adalah
penduduk tetap Malaysia. Dua ahli ini mestilah bertindak sebagai direktor
dan menjadi orang penting dalam Syarikat. Dalam Syarikat, ahli akan
memilih Lembaga Pengarah (board of directors), di mana mereka akan
bertanggungjawab di dalam perjalanan Syarikat serta mengikut undang-
undang dan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Akta Syarikat 1965.

(b) Jenis-jenis Syarikat


Terdapat tiga jenis Syarikat di dalam akta 1965:

(i) Syarikat Terhad oleh Saham (Corporation Limited by Share)


Syarikat jenis ini banyak beroperasi di Malaysia. Tanggungan ahli terhad
kepada jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemegang saham.

(ii) Syarikat Terhad oleh Jaminan (Corporation Limited by Guarantee)


Tanggungan ahli adalah terhad berdasarkan jumlah tertentu yang telah
dipersetujui oleh semua ahli seperti yang tercatat di dalam memorandum
perkongsian. Syarikat jenis ini selalu ditubuhkan untuk tujuan menganjur
atau menaja aktiviti riadah, hiburan, memajukan industri, seni, sains,
agama dan sebagainya yang penting untuk masyarakat. Sekiranya Syarikat
ini memperolehi keuntungan, kesemua keuntungan tidak boleh
dibahagikan kepada ahli-ahli, tetapi akan dimasukkan semula pelaburan
tambahan untuk mencapai visi dan matlamat, Syarikat ini bukan semata-
semata untuk membuat keuntungan. Sebagai contoh: Syarikat jenis
amanah, tabung dan kebajikan yang bertujuan membantu mereka yang
miskin, memberi biasiswa kepada pelajar miskin atau membina hospital
untuk orang yang tidak bernasib baik.

(iii) Syarikat Tidak Terhad oleh Saham (Corporation Unlimited by


shares)
Tanggungan ahli adalah tidak terhad. Perbezaan diantara Syarikat dan
perkongsian adalah Syarikat mempunyai entitinya sendiri, Sesetengah
organisasi jenis ini adalah seperti firma broker, firma saham and firma
arsitektural (architectural).

(c) Ciri-ciri Syarikat Terhad oleh Saham (Corporation Limited by Share)


Syarikat mesti mempunyai modal berkongsi dan boleh dikategori kepada tiga
kategori seperti berikut:
(i) Syarikat Sendirian (Private Corporation) – Sendirian Berhad
(ii) Syarikat Awam (Public Corporation)
(iii) Syarikat Asing (Foreign Corporation)

Syarikat Swasta
Kebanyakkan syarikat atau Syarikat terbentuk sama ada usahawan kecil atau besar
adalah dari jenis Syarikat Terbatas oleh Saham. Syarikat boleh dikategori sebagai

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 15


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
Syarikat Swasta (Private Company) atau Sendirian Berhad (Private Limited
Company) sekiranya mereka mengikut peraturan di bawah:

(i) Jumlah ahli tidak kurang dari 2 dan tidak lebih dari 50 ahli dalam sesuatu
masa.
(ii) Mesti mempunyai ketaatan sepenuhnya kepada kuasa untuk membuat
pemindahan saham ahli-ahli.
(iii) Syarikat atau syarikat tidak dibenarkan untuk membuat pilihan untuk
menjual atau berlangganan saham atau obligasi kepada masyarakat umum.
(iv) Masyarakat umum tidak dibenarkan menyimpan wang dengan Syarikat
untuk masa tertentu.
(v) Syarikat atau syarikat mesti mempunyai ayat “Sdn. Bhd. “ atau “Sendirian
Berhad” dihujung nama syarikat tersebut.

Selain dari peraturan yang dinyatakan tadi, syarikat Sendirian Berhad mesti
mempunyai dokumentasi yang jelas mengenai peraturan dalaman untuk rujukan
pretasi mengenai aktiviti perniagaan dan pimpinan untuk pelaksanaan yang lebih
lanjut. Keperluan syarikat Sendirian Berhad seperti di bawah:

1. Setiausaha Syarikat (Company Secretary)


2. Auditor Syarikat (Corporation Auditor)
3. Cap (tanda) Syarikat (Corporation Seal)
4. Kuasa Peguam (Power of Attorney)  kena check ni.
5. Memorandum Perkongsian (Memorandum of Association)
6. Artikel Perkongsian (Articles of Association)
7. Berkongsi Modal (Capital Share)
8. Lembaga Pengarah (Board of Directors)
9. Pemegang Saham
10. Pejabat berdaftar (Registered Office)

(d) Kelebihan dan kelemahan Syarikat

Kelebihan Kelemahan
Tanggungan Terhad Aktivit Terhad
Pemegang saham mempunyai tanggunan Akitiviti syarikat adalah terhad kepada
yang terhad bergantung kepada pelaburan piagam dan pelbagai undang-undang
mereka. Paling teruk pun kehilangan
wang pelauran mereka
Pemindahan Hak milik Perwakilan tidak mencukupi
Pemilikan boleh dipindahkan melalui Pemegang saham majoriti di dalam
penjual saham kepada pembeli yang syarikat akan berkuasa (outvotes)
berminat terhadap pemegang saham yang kecil
Jangka hayat tidak terhad Peraturan
Syarikat mempunyai jangka hayat yang Peraturan kerajaan yang banyak dan
terpisah dan bebas dari pemilik, boleh laporan diperlukan oleh agensi tempatan
beroperasi dalam jangka masa yang tidak dan kerajaan selalunya memberi kesan
terhad yang besar terhadap kertas kerja dan
birokrasi.
Mudah memperolehi modal yang besar Perbelanjaan Organisasi

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 16


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
Modal boleh diperolehi dengan Sejumlah besar wang diperlukan untuk
mendapatkan pinjaman jangka pendek menubuhkan syarikat.
dengan menggunakan aset perniagaan
atau jaminan peribadi dari pemegang
saham majoriti.
Meningkatkan kemampuan dan Cukai Dua Kali
kemahiran Cukai pendapatan dikena kepada
Berupaya menarik banyak individu keuntungan syarikat dan pendapatan
kemampuan dan berkemahiran, dari individu serta dividen yang diperolehi.
barisan pemegang saham utama sehingga
kepada pengurus profesional di dalam
syarikat.

Perbandingan Tiga Jenis Perniagaan

Ciri-ciri Tunggal Perkongsian Syarikat


Cara penubuhan Ditubuhkan sendiri Ditubuhkan dengan Ditubuhkan dengan
oleh pemilik perjanjian antara rakan cara berdaftar dengan
kongsi pendaftar Syarikat
Kedudukan undang- Tidak ada entiti Tidak ada entiti Selalunya ada entiti
undang berasingan, perniagaan undang-undang yang undang-undang yang
berasingan nyata dan berasingan
dari pemilik
Tanggungan Tanggungan tidak Tanggungan tidak Tanggungan terhad
terhad terhad (kecuali rakan terhadap pemegang
kongsi terhad di dalam saham. Pemegang
pengkongsian terhad) saham tidak
bertanggungjawab
diatas hutang syarikat.
Jangka Hayat Ditentukan oleh Ditamatkan bergantung Boleh kekal selamanya
pemilik, automatik kepada perjanjian
bubar apabila pemilik dengan rakan kongsi,
mati kematian seorang atau
lebih rakan kongsi,
rakan kongsi keluar
dari pengkongsian,
muflis dll
Pemindahan Kepentingan boleh Walaupun kepentingan Saham boleh dipindah
kepentingan dipindah milik kepada rakan kongsi boleh milik
individu lain dan tamat dipindahkan, ia tidak
di situ sahaja mempunyai kuasa
penuh terhadap
pengkongsian
Pengurusan Bergantung Setiap rakan kongsi Pemegang saham
sepenuhnya kepada mempunyai suara dan memilih pengarah yang
kebijaksanaan pemilik kuasa yang sama kemudian akan
penting kecuali menentukan polisi dan
dinyatakan di dalam menentukan
perjanjian perkongsian pegawainya
Cukai Pemilik membayar Setiap rakan kongsi Cukai dua kali, syarikat
cukai pendapatan membayar cukai secara membayar cukai
individu terhadap pro data terhadap pendapatan terhadap
keuntungan syarikat keuntungan bersih keuntungan bersih,
tanpa mengira sama tanpa potongan untuk
ada ia dibahagikan atau dividen, dan pemegang

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 17


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
tidak saham yang menerima
dividen perlu
membayar cukai
tersebut
Bayaran organisasi, Tidak ada Tidak ada Semua diperlukan
bayaran lesen
tahunan dan laporan
tahunan
Perjanjian Tidak ada batasan Tidak ada batasan Selalunya mesti
perdagangan ke berkelayakkan untuk
negara lain menjalankan perniagaan
dan memperolehi sijil
dari pihak berkuasa
Cara penubuhan Ditubuhkan sendiri Ditubuhkan dengan Ditubuhkan dengan
oleh pemilik dengan perjanjian untuk membuat perjanjian
tujuan untuk memperolehi dengan rakan kongsi.
memperolehi keuntungan dalam Surat akuan tanggungan
keuntungan. Mesti perniagaan, sekurang- terhad rakan kongsi
didaftarkan di pejabat kurangnya seorang difailkan, piagam
pendaftaran syarikat rakan kongsi sebagai dikeluarkan oleh
rakan kongsi am dan pejabat pendaftaran
yang lain rakan kongsi syarikat
terhad, surat akuan
rakan kongsi terhad
difailkan, piagam mesti
dikeluarkan oleh negeri

6.6 Sumber Modal Untuk Aktiviti Keusahawanan

Terdapat berbagai sumber modal yang boleh usahawan perolehi untuk memulakan,
mengembangkan dan membangunkan perniagaan. Jangkamasa yang diperlukan
bergantung kepada jenis sumber kewangan yang sesuai untuk anda dan perniagaan
anda. Terdapat enam sumber kewangan:

(i) Simpanan Peribadi


Simpanan peribadi anda adalah sumber pertama modal anda. Ia
merupakan simpanan yang anda simpan untuk suatu jangkamasa di dalam
akaun simpanan, akaun semasa, simpanan di rumah atau tunai yang boleh
digunakan apabila diperlukan. Selalunya simpanan peribadi akan cepat
kehabisan apabila usahawan memulakan perniagaan.

(ii) Keluarga dan Kawan-kawan


Apabila anda kehabisan wang dari simpanan peribadi, tempat seterusnya
untuk memperolehi wang adalah dari keluarga dan kawan-kawan. Mereka
mungkin rakan sejawat yang mampu memberikan pinjaman. Walaupun ia
mungkin merupakan idea yang baik masa tersebut, kadang kala mereka
mahukan anda memulangkan wang mereka semasa anda sedang
kesempitan wang. Oleh itu adalah amat penting anda membuat perjanjian
bertulis untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan nanti.

(iii) Akaun Persaraan


Anda telah membuat simpanan untuk hari persaraan. Oleh itu, anda boleh
menggunakan wang ini untuk membangunkan perniagaan anda. Walau

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 18


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my
bagaimanapun, pembangunan teknologi perniagaan penuh dengan risiko.
Sekiranya perniagaan anda gagal, anda perlu lebih berjimat cermat
sepanjang persaraan.

(iv) Bank dan Institusi Kewangan Lain


Institusi seperti ini memberikan pinjaman kepada orang yang mempunyai
aset yang bertindak sebagai jaminan kepada pinjaman tersebut. Terdapat
tiga jenis pinjaman dari institusi kewangan iaitu:

a) Pinjaman Jangka Panjang – dipinjam dari sumber luaran untuk


jangka masa di antara 5 sehingga 25 tahun. Cagaran komersil atau
perjanjian pinjaman jangka panjang dari bank utama adalah contoh
pinjaman jangka panjang. Duit tersebut boleh digunakan untuk
pembukaan aset tetap seperti kilang dan peralatan.

b) Pinjaman Jangka Sederhana – sebarang pinjaman diantara 2 – 7


tahun boleh dikategori sebagai pinjaman jangka sederhana. Bantuan
kewangan selalunya mengenai perjanjian anda dengan organisasi yang
memberikan pinjaman. Pinjaman ini akan dapat membayar sewa beli,
sewaan dan perjanjian pinjaman.

c) Pinjaman Jangka Pendek – Overdraft adalah jenis pinjaman jangka


pendek yang selalu digunakan. Walaupun kadar bayaran yang
dikenakan adalah tinggi, anda mempunyai kelebihan kerana hanya
perlu membayar faedah (bunga) pada jumlah wang yang dikeluarkan.
Seperti mana pinjaman bank lain, anda harus membayar faedah
samada anda mengunakan semua pinjaman tersebut atau tidak.

(v) Pinjaman Kerajaan


Kerajaan mengambil sikap positif untuk membantu perniagaan dan
industri secara keseluruhannya. Kerajaan telah memberikan geran atau
subsidi pinjaman untuk mengalakkan pelaburan dan pembangunan.
Terdapat program kerajaan sedia ada yang boleh mengurangkan dengan
berkesan kadar faedah pinjaman bank dan membolehkan para peniaga
membuat pinjaman. Secara amnya, kerajaan membantu untuk
mengurangkan kadar pengangguran dan juga perkembangan dan perbaikan
industri terutama kawasan pendalaman.

(vi) Pasaran Saham


Modal jenis ini boleh diperolehi dengan menawarkan saham syarikat
kepada orang awam. Saham awam perlu mendapat kelulusan dari pihak
kerajaan. Selalunya, perkhidmatan pelaburan dari bank digunakan. Sebagai
pertukaran kepada pelaburan modal, anda perlu menawarkan peratusan
pemilikan syarikat tersebut. Dengan ini ia memberikan para pelabur kuasa
yang terhad untuk mengawal syarikat dan berkongsi keuntungan mengikut
peratusan pemilikan. Ia mungkin dalam bentuk dividen.

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 19


DonationWare Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
www.komputer.com.my

Ujian 1

1. Jelaskan jenis-jenis perniagaan


2. Terangkan fasa start-up
3. Senaraikan langkah-langkah untuk membeli syarikat sedia ada.
4. Terangkan kelebihan dan kelemahan start up dan membeli perniagaan sedia
ada.

Ujian 2

1. Apa itu franchising?


2. Secara ringkas terangkan kelemahan dan kelebihan struktur franchise.
3. Terangkan struktur undang-undang untuk perniagaan baru.
4. Bincangkan sumber modal untuk usahawan.

Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan sumbangan@gmail.com 20