Anda di halaman 1dari 7

Laporan Program Guru Penyayang

Sekolah Tinggi Kota Kinabalu, telah merancang program Guru Penyayang setelah menerima dokumen dari Pejabat Pelajaran Kota Kinabalu. Seperti Ybhg Dato, KPPM menekankan Konsep Guru Penyayang antara cirri-ciri guru adalah guru yang menjaga kebajikan murid, mengambil tahu tentang pembelajaran murid sedar tentang kepentingan pembentukan modal Insan seterusnya membentuk pemimpin masa hadapan. Hubungan guru dengan murid perlulah diwujudkan dengan mesra, saling menghormati. Slogan Guru Penyayang telah dijadikan Tema untuk guru-guru disiplin Sekolah Tinggi Kota Kinabalu sepanjang Minggu Disiplin (26 hingga 30 Mac 2012). Antara sebab utama slogan ini dipilih adalah guru sekolah ini mementingkan kebajikan murid, mengambil berat tentang pembentukan sahsiah murid. Jika disiplin murid meningkat, mencapai sifat masalah disiplin, pengajaran dan pembelajaran sekolah akan mudah difokus. Peningkatan akademik menjadi tumpuan utama, disamping kelakuan dan pelakuan murid yang menyenangkan dan mematuhi arahan guru. Sekolah telah telah merancang perancangan taktikal pada akhir tahun 2011. Pada dasarnya, guru penyayang bukan sesuatu yang baru di sekolah ini. Namun begitu pengedaran kertas kerja secara eksprisit telah dilaksanakan pada bulan Februari 2012. Sekolah telah menyelitkan aktiviti Guru Penyayang dalam aktiviti yang memang diamalkan di sekolah ini. Antara program yang dijalankan adalah seperti berikut :1. Pengetua dan guru disiplin sekolah yang berada di pintu utama sekolah setiap pagi untuk menyambut murid. 2. Penolong kanan sekolah yang mengamalkan pentadbiran & pengurusan terbuka, sentiasa bersedia untuk menyelesaikan masalah murid. 3. Guru Tingkatan yang menyambut kehadiran murid dalam kelasnya setiap pagi (6.50 hingga 700 pagi). 4. Guru Disiplin yang menyambut murid semasa rehat di kawasan kantin sekolah dan kawasan sekolah. 5. Guru kauseling yang sentiasa melapangkan dirinya untuk bertemu dengan murid yang perlukan bantuan dan menghadapi masalah. 6. Guru-guru sekolah yang terlibat dalam Program Ai Xing sentiasa menghulurkan tangan untuk membantu murid yang bermasalah dalam kehadiran, Program Profesionalisme untuk membantu murid yang bermasalah dalam penyelesaian kerjarumah.

Program Guru Penyayang telah dilancarkan pada minggu Disiplin iaitu 26 Mac 2010 (Isnin) dengan slogan minggu Disiplin Guru Penyayang, pennetu Disiplin batu asas kecemerlangan.

PROGRAM GURU PENYAYANG AKTIVITI 1 : Pintu Utama Terbuka BIL 1. 2. 3. 4. PERKARA Tarikh Masa Bidang Aspek : : : : KETERANGAN Sepanjang hari persekolahan 6:45 pagi 7.00 pagi Pengetua menyambut murid di Pintu Utama Sekolah Taklimat Ponteng sekolah Taklimat Larang Keluar dari sekolah 5. Objektif : Memastikan semua murid masuk ke kawasan sekolah. Tiada murid yang keluar dari kawasan sekolah dan ponteng sekolah 6. Aktiviti : Menjaga supaya semua murid yang telah masuk ke kawasan sekolah tidak keluar dari pintu utama sekolah Memastikan tiada murid yang keluar dari kawasan sekolah dan bersarapan di luar kawasan sekolah, merokok di kedai berdekatan dan seterusnya ponteng sekolah. 7. 8. Penilaian Rumusan : : Sukar dilaksanakan tanpa kerjasama dengan ibubapa Ibubapa menggalakkan anak keluar dari sekolah dan bersarapan di kedai berdekatan, sukar untuk sekolah mengambil langkah pencegahan terhadap ponteng dan lari dari sekolah.

PROGRAM GURU PENYAYANG AKTIVITI 2 : Pentadbiran Pintu Terbuka PK BIL 1. 2. 3. PERKARA Tarikh Masa Bidang : : : KETERANGAN Sepanjang hari persekolahan 2.10 hingga 4:30 pm Penolong kanan HEM mengamalkan pintu terbuka untuk menerima semua aduan dan cadangan Perlaksanaan Disiplin sekolah Perlaksanaan Kebajikan dan Kemudahan Murid Penyediaan kemudahan asas sekolah 5. Objektif : Memastikan semua murid selesa dan rasa selamat datang ke sekolah Menyediakan satu tempat untuk murid mengadu dan mendapat layanan yang sewajarnya. 6. 7. 8. Aktiviti Penilaian Rumusan : : : Memastikan semua murid dapat menyuarakan pandangannya Mampu memperolehi maklum balas dari semua murid. Ramai ibubapa yang mengunjungi. Kebanyakan ibubapa memberikan komen yang menyebelahi anak masing-masing. Kebanyakan ibubapa mencadangkan idea yang menyenangkan diri mereka sendiri.

4.

Aspek

PROGRAM GURU PENYAYANG AKTIVITI 3 : Guru Tingkatan Kehadiran BIL 1. 2. 3. PERKARA Tarikh Masa Bidang : : : KETERANGAN Sepanjang hari persekolahan 6:55 pagi 7.00 pagi Guru Tingkatan yang mengambil kehadiran kelas, berjumpa dengan murid dalam kelas serta memaklumkan berita semasa yang berlaku di sekolah. Keselesaan bilik darjah Maklumat sekolah 5. Objektif : Memastikan semua murid hadir pada hari persekolahan. Memastikan tiada murid yang ponteng. Memastikan kebajikan murid dijaga. 6. Aktiviti : Memastikan kehadiran kelas mencapai 96% Memastikan kelas selesa untuk P&P Memastikan kemesraan kelas terjaga Mewujudkan hubungan yang mesra antara murid dalam kelas 7. 8. Penilaian Rumusan : : Sukar dilaksanakan tanpa kerjasama guru tingkatan Kejayaan disiplin dan peningkatan peratus kehadiran murid hanya akan tercapai jika guru tingkatan dapat mewujudkan hubungan yang mesra, penuh kasih saying dengan murid dalam kelasnya.

4.

Aspek

PROGRAM GURU PENYAYANG AKTIVITI 4 : Guru Displin BIL 1. 2. 3. PERKARA Tarikh Masa Bidang : : : KETERANGAN Sepanjang hari persekolahan 6:45 pagi 5.00 pagi (tidak tentu) Keselamatan dan kesejahteraan murid Disiplin Murid. 4. Aspek : Kesejahteraan sekolah- murid mematuhi peraturan sekolah. Tidak ganggu pelaksanaan P&P sekolah 5. 6. Objektif Aktiviti : : Memastikan keadaan di sekolah sejahteraan dan selamat Menjalankan pemeriksaan dari semasa ke semasa terhadap semua kesalahan murid samada ringan, sederhana atau berat. Melakukan penyiasatan dan penyelidikan untuk memastikan punca dan asal kes disiplin Menjalankan aktiviti pencegahan untuk mengelakkan kes disiplin tidak berlaku, tidak tersebar dan tidak merebak 7. 8. Penilaian Rumusan : : Dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan Guru penyayang dapat dilaksanakan Namun Ibubapa penyayang sukar ditemui dalam hal perjumpaan ibubapa murid yang bermasalah disiplin. Disiplin dan kelakuan murid yang bermasalah disiplin didapati berhubung rapat dengan kelakuan ibubapa, ibuaba kumpualan ini didapati menyebelahi anak, tidak berfikiran logic serta sentiasa mencari alasan untuk menlindungi anak, sanggup menyalahi sekolah demi melindungi anak mereka.

PROGRAM GURU PENYAYANG AKTIVITI 5 : Guru Kauseling BIL 1. 2. 3. 4. PERKARA Tarikh Masa Bidang Aspek : : : : KETERANGAN Sepanjang hari persekolahan 6:45 pagi 2.10 pagi Ikut waktu persekolahan Kauseling dan nasihat Taklimat Kemahitran Taklimat moral dn motivasi 5. Objektif : Perjumpaan kauseling secara individu Nasihat diberikan kepada murid yang bermasalah disiplin atau masalah lain Menasihat murid dalam membuat pilihan mereka 6. Aktiviti : Mengadakan taklimat akademik, kerjaya untuk murid Mengadakan sesi kauseling individu atau kumpulan Mengadakan program untuk pencegahan masalah disiplin sekolah 7. 8. Penilaian Rumusan : : Dilaksanakan dengan baik Membantu murid dalam membuat perubahan dan pemilihan yang wajar.

PROGRAM GURU PENYAYANG AKTIVITI 5 : Guru-guru lain BIL 1. 2. 3. 4. PERKARA Tarikh Masa Bidang Aspek : : : : KETERANGAN Sepanjang hari persekolahan 6:45 pagi 2:10 petang Pengajaran dan pembelajaran Mata pelajaran major dan minor Ko-kurikulum- bidang masing masing 5. Objektif : Memastikan semua murid memperolehi minimum kompetensi yang peerlu dikuasainya. Memastikan murid menguasai kemahiran dan pengetahuan yang perlu dikuasai dalam pembelajaran ko-kurikulumnya 6. Aktiviti : Menyalurkan pengajaransecara formal dan tidak format serta nilai murni melalui aktiviti P&P dan aktiviti ko-kurikulum Pembentukan sahsiah murid

7. 8.

Penilaian Rumusan

: :

Anda mungkin juga menyukai