Anda di halaman 1dari 7

Name: ____________________________

Class: __________________

Topic Ungkapan algebra II/ Algebraic Expressions II

SP KBSM 3.3 (iv)

DSP B3D4E2

Suggested Method of Assessment Bertulis Written

Date

Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa. CONTOH SOALAN / EXAMPLE : 1. 2. Simplify 7a 3b 4a 2b . Simplify xy x
1 xy 3x . 2

3.

1 1 5 Simplify 0.5 p 2 r q 2 r rp 2 rq 2 . 3 2 9

Answers Scheme : Skema Jawapan : Question Steps 1 7a 3b 4a 2b 7a 4a 3b 2b 3a b 2 1 xy x xy 3x 2 1 xy xy x 3x 2 1 xy 2 x 2 3 1 1 5 0.5 p 2 r q 2 r rp 2 rq 2 3 2 9 1 1 5 0.5 p 2 r rp 2 q 2 r rq 2 2 3 9 1 2 1 2 3 2 5 2 p r p r q r q r 2 2 9 9 8 p 2r q 2r 9

DSP B3D4E2

Level Low

B3D4E2

Intermediate

B3D4E2

High

Name: ____________________________

Class: __________________

Topic Ungkapan algebra II/ Algebraic Expressions II

SP KBSM 3.3 (v)

DSP B3D4E3

Suggested Method of Assessment Bertulis Written

Date

Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor. CONTOH SOALAN/ EXAMPLE : 1. Diberi Given that 2. Diberi Given that 3. Diberi Given that Answers Scheme : Skema Jawapan : Question Steps ( ) 1 =2 =4 =7 ( ) 2 = ( ) = = 19 ( ) 3 = ( ) = = DSP B3D4E3 Level Low . Ungkapkan nilai 2 . Evaluate 2 . Ungkapkan nilai . Evaluate . Ungkapkan nilai . Evaluate

B3D4E3

Intermediate

B3D4E3

High

Name: ____________________________

Class: __________________

Topic Ungkapan Algebra II (Algebraic Expressions II)

SP KBSM 3.4 (i)

DSP B3D4E4

Suggested Method of Assessment Bertulis Written

Date

3.4 (i) Mendarab dan membahagi ungkapan algebra dengan suatu nombor. To multiply and divide algebraic expressions by a number. - Mendarab / multiplication CONTOH SOALAN/ EXAMPLE : Permudahkan : Simplify each of the following. 1. ( ) 2. ( ) 3. ( )

Answers Scheme : Skema Jawapan : Question 1 = ( = 2 = = = = ( ( Steps ) ) ) DSP B3D4E4 Level Low

B3D4E4

Intermediate

B3D4E4

High

3.4 (i) Mendarab dan membahagi ungkapan algebra dengan suatu nombor. To multiply and divide algebraic expressions by a number. - Membahagi / division CONTOH SOALAN/ EXAMPLE : Permudahkan : Simplify each of the following. 1. ( 2. 3. (
) )

Answers Scheme : Skema Jawapan : Question 1 =(


=

Steps
)

DSP B3D4E4

Level Low

= =

B3D4E4

Intermediate

=( =

B3D4E4

High

3.4 (ii) Melaksanakan penambahan, penolakan yang melibatkan dua ungkapan algebra. To add and substract two algebraic expressions. CONTOH SOALAN / EXAMPLE : Permudahkan : Simplify : ) ( ) 1. ( ) ( ) 2. ( 3. Sebuah padang sekolah berbentuk segiempat tepat yang berukuran ( ) panjang dengan ( lebar. Kira perimeter padang tersebut. A rectangular school field measures ( wide. Calculate the perimeter of the field. Answers Scheme : Skema Jawapan : Question 1 =( = = 2 =( = = 3 ( ( = Steps ) ) ( ( )+( ) ) ) )+( )+ DSP B3D4E4 Level Low ) long by (

B3D4E4

Intermediate

B3D4E4

High

Name: ____________________________

Class: __________________

Topic Ungkapan Algebra II (Algebraic Expressions II)

SP KBSM 3.2 (iii)

DSP B4D3E1

Suggested Method of Assessment Bertulis Written

Date

Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra. CONTOH SOALAN / EXAMPLE : 1. 2. 3. Simplify 14x yz 7 yz . Simplify 6 p 2 q 4q 9 pr . Simplify 4 x 6st 12 r 2 s 2 .

Answers Scheme : Skema Jawapan : Question 1 Steps DSP B4D3E1 Level Low

14x yz 7 yz 14 x y z 7 y z

2x 6 p 2 q 4q 9 pr 6 p p q 4 q 9 p r 2 8 pq 3r 4 x 6st 12 r 2 s 2 4 r 12 r r s s 6 st 3 8r s t

B4D3E1

Intermediate

B4D3E1

High

Name: ____________________________

Class: __________________

Topic Ungkapan Algebra II (Algebraic Expressions II)

SP KBSM 3.4 (iii)

DSP B4D3E2

Suggested Method of Assessment Bertulis Written

Date

Mempermudahkan ungkapan algebra. CONTOH SOALAN / EXAMPLE : Permudahkan. Simplify. 1. 2. 3. ( ( ( ) ( ) ) )

Skema Jawapan : Answers Scheme : BIL. / NO. 1. 2. 3. PENYELESAIAN / SOLUTION = = = = DSP B4D3E2 B4D3E2 B4D3E2 CATATAN / NOTES Low Intermediate High