Anda di halaman 1dari 6

DEFINASI SUKAN RAGAM

Perkataan “Ragam” bermaksud “cara atau kegiatan yang pelbagai bentuk “.


Pertandingannnya adalah mengikut sistem berpasukan. Peserta-peserta akan
menjalani acara-acara sukan ini secara bergilir-gilir dan memungut mata untuk
pasukannya. Pencapaian mata atau markah adalah berasaskan prestasi setiap
peserta dalam acara yang tertentu. Keputusan Pertandingan Sukan ragam
ditentukan dengan mengira jumlah mata yang diperolehi oleh setiap pasukan itu.
Salah satu kelebihan Sukan Ragam adalah sistem pemberian matanya. Skor
bagi setiap acara itu biasanya mengambilkira taraf kebolehan murid-murid dalam
suatu acara itu. Cara ini penting untuk menentukan bahawa kebolehan murid-
murid dalam sesuatu acara itu. Cara ini penting untuk menentukan bahawa
setiap orang akan berpeluang merasai kejayaan dan dapat memberi sumbangan
kepada pasukannya. Dari segi psikologi, pengalaman yang serupa ini akan
membina sifat yakin diri dalam sanubari murid-murid.

FALSAFAH SUKAN

 Untuk membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh dari
segi fizikal dan mental - bersemangat dan berpendirian positif dalam
hidup, berdisiplin dan berdikari melalui penyertaan semua lapisan
masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan, rekreasi
dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan,
iaitu "Melayu Islam Beraja".

 Sukan merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai


potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak
keseronokan dan kepuasan dalam hidup, mencapai nilai terpuji hidup
(quality of life) dan keperluan asas manusia.

 Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui


penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga, sahabat handai,
masyarakat setempat dan masyarakat asing - semuanya menggalakkan
pergaulan, persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial
serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.

 Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada


keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri.

 Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu, masyarakat dan


dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: -

1. Di Peringkat Individu,

i. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal.

ii. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni, kepercayaan serta


bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif;

iii. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat;

iv. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden;

v. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu;

vi. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan; dan

vii. Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak


individu.

2. Di Peringkat Masyarakat,

i. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat


berdikari dan berdisiplin;

ii. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal, mental dan
spiritual. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara;
iii. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan
masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan
status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat;

iv. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang
berfaedah dan sebagainya; dan

v. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui


industri sukan, rekreasi dan pelancongan.

3. Di peringkat Antarabangsa,

i. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah


negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia;
dan

ii. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui


pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri,
keluarga, bangsa dan negara.

TUJUAN SUKAN RAGAM


Tujuan sukan ragam diadakan di sekolah ialah:

i. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal murid-murid.


ii. Untuk membentukkan sahsiah (keperibadian) yang murni, kepercayaan
serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif;
iii. Untuk mengurangkan tekanan (stress) hidup moden di kalangan murid..
iv. Untuk meningkatkan semangat bergaul dan bersahabat antara individu;
v. Untuk meningkatkan kemahiran melalui latihan dan persaingan.
vi. Untuk memberi peluang kepada individu untuk memenuhi keperluan asas
manusia dan mencapai kepuasan mutlak individu.
vii. Untuk mempupuk sifat-sifat kemasyarakatan seperti semangat
berpasukan, mematuhi peraturan, semangat kesukanan dan kepimpinan
di kelangan murid.
viii.Menghilangkan rasa bosan di kangan murid pada waktu Pendidikan
Jasmani.
ix. Membantu guru untuk menilai tahap pencapaian murid-muridnya dalam
kemahiran yang tertentu.

MATLAMAT SUKAN RAGAM

Sukan ragam bertujuan untuk melahirkan murid yang menguasai


pengetahuan, kemahiran dan pengalaman asas sukan melalui amalan
teori dan praktis dalam bidang sukan serta memupuk dan
meningkatkan pengayaan nilai sebagai persediaan di bidang kerjaya,
memberi peluang kepada setiap murid untuk merasai kejayaan dan
dapat memberi sumbangan kepada pasukannya. Ia juga bermatlamat
membina sifat yakin diri dalam sanubari murid-murid.

OBJEKTIF SUKAN RAGAM


Membolehkan murid :
i. memperoleh pemahaman tentang fungsi tubuh badan secara
saintifik semasa melakukan pergerakan;
ii. menghayati perlakuan pergerakan fizikal terhadap kehidupan
dan kesihatan diri;
iii. mengaplikasi prinsip latihan bagi meningkatkan komponen
kecergasan;
iv. memahami proses fisiologi yang memberi kesan terhadap
pencapaian sukan;
v. memahami prinsip asas kecederaan sukan dan aplikasinya
dalam aktiviti fizikal; dan
vi. merancang pemakanan yang sesuai berdasarkan keperluan
latihan dan pertandingan.
AKTIVITI SUKAN RAGAM

1) Permainan : Susup Gelung Rotan Berganti-ganti

Tujuan Permainan :
• Kanak-kanak dapat menjulur dan menyusur

Senarai keperluan :
• Tempat : kawasan lapang
• Bahan : Gelung rotan sebanyak 10 unit

Peraturan Permainan :

1) Setiap kanak-kanak perlu menyusur dalam gelung rotan sehingga ke


hujung barisan
2) Orang yang seterusnya hanya boleh masuk ke gelung apabila orang
sebelumnya sudah tamat menyusur

Cara bermain :
1) Buat 4 barisan, 2 barisan kanak-kanak tidak memegang gelung rotan dan
2 barisan kanak-kanak memegang gelung rotan. Setiap barisan ada 5
hingga 7 orang.
2) Barisan kanak-kanak dan pemegang gelung rotan berada dalam barisan
bertentangan.
3) Apabila dibunyikan wisel orang pertama berlari dan terus menyusur ke
dalam gelung sehingga tamat
4) Diikuti dengan rakan seterusnya.

Formasi Permainan:

GP GT

P3 P2 P1

Anda mungkin juga menyukai