Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 1 PENDIDIKAN MORAL(2010) NO.

TEMA BIDANG 1 - NILAI BERKAITAN PERKEMBANGAN DIRI SOALAN


PENGETAHUAN PEMAHAMAN

KONSTRUK
APLIKASI

ITEM SINTESIS PENILAIAN O JUMLAH

ANALISIS

UNIT 1 ALAM HARMONI MANUSIA SEJAHTERA

1 2 3 4 5 6 7

/ / / / / / /

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

UNIT 2 PEKERJA BERETIKA NEGARA GEMILANG

8 9 10 11 12 13

/ / / / / /

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

UNIT 3 HARGA DIRIKU,MARUAH HIDUPKU

14 15 16 17 18 19 20

/ / / / / / /

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

UNIT 4 TUGASKU TANGGUNGJAWABKU

21 22 23 24 25

/ / / / /

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

UNIT 5 AMALAN BERBUDI HIDUP SEJAHTERA

26 27 28 29

/ / / /

1 1 1 1

1 1 1 1

UNIT 6 TOLERANSI KUNCI KEDAMAIAN

30 31 32

/ / /

1 1 1

1 1 1

JUMLAH SOALAN

32

15

11

32

JENIS ITEM O OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN 5 : 3 : 2 (PENGETAHUAN : PEMAHAMAN : APLIKASI : ANALISIS: SINTESIS : PENILAIAN)

PEMARKAHAN 32/32 X100 =100