Anda di halaman 1dari 10

AYAT-AYAT BUATAN MANUSIA : Ayat-ayat Porno (cabul) 1 Yehezkiel 23: 1-21, ayat-ayat jorok tentang seksual.

Diceritakan di dalamnya penyimpangan seksual yang sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis bila dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Ada kalimatkalimat yang sangat cabul dengan menyebut buah dada, buah zakar, menjamah-jamah, memegang-megang, birahi, dan lainlain. 2. Yehezkiel 16: 22-38, ayat porno yang bugil-bugil. "....Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang nendang dengan kakimu ....(ay.22). "...dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan meregangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah" (ay.25."Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu....."(ay.26). "engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum puas" (ay.28). "Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH" (ay. 30). "....engkau yang memberi hadiah 1 umpan kepada semua yang mecintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal" (ay. 33). Aku akan menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihatseluruh kemaluanmu:(ay.37). 3. Ulangan 23: 1-2, Tuhan menyebut "Buah Pelir". 4. Hosa 3: 1, nabi Hosea disuruh Tuhan untuk mencintai perempuan yang suka bersundal (pelacur) dan berzinah. Jika benar bahwa Tuhan pernah menyuruh nabi-Nya untuk mencintai pelacur, semua laki-laki akan rebutan menjadi nabi. Dan, semua wanita akan rebutan untuk menjadi pelacur, supaya dicintai oleh nabi Allah. 5. Kidung agung 4:1-7, puisi rayuan yang memuji kecantikan dengan menyebut buah dada dan susu. 6. Kejadian 38:8-9, kisah asal-usul onani (masturbasi) oleh leluhur Yesus. 7. Kidung Agung 7:6-13. Puisi Kenikmatan Cinta yang memuji kecantikan dan cinta yang memakai kata-kata seksual, yakni keindahan buah dada dan keinginan untuk memegang-megang buah dada. "Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dada gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan gugusannya.Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. b]perkosaan[/b] adalah [b]tindakan kejahatan kemanusian yang super dasyat[/b] untuk dilakukan. [b]tidak ada satu kata pun [/b]didunia ini yang bisa ditemukan [b]untuk memaafkan [/b] tindakan super bejat ini. Namun lain hal nya kalau kita melihat pada [b]bibel[/b] yang diklaim sebagai sebuah kitab suci, [b]mengajarkan hal tersebut, dan halal [/b]untuk dilakukan. harap dibuka kitab bibel untuk memastikan ayat ayat berikut ini:

[b]BIbel, Hakim-hakim 19 : 23-25[/b] Ayat 23. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka: "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat; karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Ayat 24. Tetapi ada [size=18][b]anakku perempuan, yang masih perawan, dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya ke luar; perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik[/b][/size], tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Ayat 25. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, [size=24] [b]kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. [/b][/size]Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. menurut bibel kitab hakim-hakim 19 : 24, 25, perkosaan adalah perintah dan ajaran [b] (perkosalah mereka, ada perintah yang terkandung)[/b], dan sex secara beramai ramai yang sering di kenal dengan sex party (saudara saudaraku; mereka bersetubuh... bahwa ada banyak orang, dilakukan oleh banyak orang[mereka]), sama boleh nya ketika memperkosa seorang wanita. Dalam kitab Bible sendiri masalah pornografi ini diungkapkan secara terang-terangan, bahkan terkesan vulgar. Ajaran sex bebas (Free Sex), pornografi dan pornoaksi yang kita kenal di dunia sekarang ini, bisa jadi terinspirasi oleh ayat-ayat dalam Bible tersebut. Marilah kita simak fakta-fakta tersebut yang kami kutip dari Bible Digital yang banyak disebarkan di internet misalnya. Anak Gadis Meniduri Ayahnya : (Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian: 19) 19:30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 19:31 Kata kakaknya kepada adiknya: "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. 19:32 Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." 19:33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 19:34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." 19:35

Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 19:36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. 19:37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak lakilaki, dan menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang. 19:38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang. Raja Memaksa Ratunya Pamer Tubuh/Kecantikannya : ( Kitab Perjanjian Lama: Ester: 1) 1:10. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan raja Ahasyweros, 1:11 supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. 1:12 Tetapi ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. 1:13 Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman--karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum; 1:14 adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan--,tanya raja: 1:15 "Apakah yang harus diperbuat atas ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah raja Ahasyweros yang disampaikan oleh sida-sida?" 1:16 Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu: "Wasti, sang ratu, bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah raja Ahasyweros. 1:17 Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya, apabila diceritakan orang: Raja Ahasyweros menitahkan, supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. 1:18 Pada hari ini juga isteri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarutlarutlah penghinaan dan kegusaran. Pemerkosaan dan Perselingkuhan terhadap Wanita Ulangan 28:30: Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. I Raja3:19: Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Ayub 31:10: maka biarlah isteriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia.

Yehezkiel 23:8: Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegangmegang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Hakim 19:25: Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Perjanjian Lama: II Samuel: 13:11 Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya: "Marilah tidur dengan aku, adikku." 13:12 Tetapi gadis itu berkata kepadanya: "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. 13:13 Dan aku, ke manakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." 13:14 Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. 13:15 Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu dari pada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya: "Bangunlah, enyahlah!" 13:16 Lalu berkatalah gadis itu kepadanya: "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat dari pada apa yang telah kaulakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. 13:17 Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya: "Suruhlah perempuan ini pergi dari padaku dan kuncilah pintu di belakangnya." 13:18 Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah; sebab demikianlah puteri-puteri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. 13:19 Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. 13:20 Bertanyalah Absalom, kakaknya, kepadanya: "Apakah Amnon, kakakmu itu, bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang, adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu, janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu, seorang diri. KESIMPULAN Melihat kitab suci kaum Nashrani, Bible, seperti itu dalam memberitakan masalah pornografi dan pornoaksi, maka wajarlah bila sikap kaum Katholok dan Kristen di negeri ini begitu sengitnya menentang RUU-AAP. Tinggallah kini kaum muslimin di Tanah Air untuk bersatu padu untuk mempertahankan dan memperjuangkan lahirnya RUU anti maksiat itu. Semua Referensi ini Berasal dari Al-Kitab (Bible versi Indonesia). l. Hubungan Seks Antara Ayah dan Dua Orang Anak Perempuannya: Malam-malam

kedua anak perempuan Nabi Lot menggoda ayah mereka yang mabuk dan men-dapatkan anak darinya. (Kejadian 19: 30-36). 2. Anaklaki laki Berhubungan Dengan Ibunya: Ruben anak laki-laki tertua dari Yakub, pada saat ayahnya tidak ada, berhubungan seksual dengan istri ayahnya dan Israel (nama lain Yakub) mendengarnya. Adegan ini dilaporkan kepadanya, tetapi dia tidak memarahi atau memukul anaknya atas kelakuan tersebut. Tuhan juga tidak memberikan sebuah kata celaan pun kepadanya. (Kejadian 35: 22). 3. Yehuda Melakukan Perzinahan Dengan Menantu Perempuannya: Dia dengan segera menjadi hamil dan memberikan anak haram yang kembar yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Ini berarti Tuhan memberi penghargaan kepada Yehuda dan keturunannya. (Kejadian 38: 15-30). 4. Amnon, Salah Seorang Putra Nabi Daud Memperkosa Saudara Perempuannya: "Seorang anak laki-laki yang mulia dari seorang ayah yang mulia" berdasarkan Injil yang "Suci", Amnon dengan sebuah tipu daya yang hebat memperkosa saudara perempuannya Tamar dan Tuhan tidak menghukum atau menegurnya. (2 Samuel 13: 5-14) 5. Putra Daud Yang Lain Memperkosa Ibunya (10 kali berurutan). Absalom membentangkan sebuah kemah di atas Sotoh dan membaringkan 10 istri (gundik) ayahnya dan memperkosa mereka semuanya satu per satu, 'di depan mata seluruh Bani Israel.' (2 Samuel 16: 21-23). 6. Yerusalem (Orang Yahudi) Pelacur Yang Tidak Pernah Puas Tidak bangsa Asyur, Babylonia atau Mesir pernah dapat memuaskan pelacur Yahudi tersebut. Pelacur-pelacur lain dibayar oleh klien mereka atas pelayanan yang diberikan tetapi pelacur ini membayar klien mereka agar dilayani. "Dia membentangkan kakinya untuk setiap orang yang lewat!" (Yehezkiel 16: 23-24). 7. Dua Orang Perempuan Bersaudara Berkompetisi Satu Sama Lain Dalam Prostitusi. "Bagi kegemarannya terhadap kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai dan emisinya seperti emisi kuda." (Yehezkiel 23: 1-35) Jika cuplikan kecil ini tidak memuaskan Anda, maka bukalah pasal-pasal dan ayat-yat Injil berikut ini di rumah. Jangan lupa untuk menandainya dengan warna merah agar mudah dijadikan referensi. (a) "Dia memegang dan menciumnya .... "Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ...." (Amsal 7: 7-22) (b) Berkata wanita tersebut: "Rajaku sedang berbaring di dipannya.... " 'Kekasihku mempunyai penciuman dari Myrrh sewaktu dia berbaring pada buah dadaku ". (Kidung Agung 1: 12-13). (c) Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku.

"... ketika saya menemuinya ... Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia kerumah ibuku, ke kamar di mana aku lahir." (Kidung Agung 3: 1-4) (d) "Lihatlah, cantik engkau, manisku bibirmu bagaikan seutas pita kirmizi .. .. buah dadamu seperti anak rusa .... Lingkar pahamu seperti permata .... ... Saya berkata, 'Saya akan memanjat pohon palem ... Oh, buah dadamu seperti sekelompok anggur'. "(Kidung Agung 4: 1-7). (e) "Dan Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal (seorang Wanita Tuna Susila), dan dia menghampirinya (melakukan hubungan seksual dengannya). "(Hakim-hakim 16: 1). George Bernard Shaw, pemikir dan dramawan besar Inggris, sewaktu membaca Bible dengan teliti mengatakan bahwa kitab tersebut adalah "Kitab yang paling berbahaya di bumi. Jaga kitab tersebut dalam keadaan ter-kunci: larang anak-anak Anda membacanya." Pornografi BIBLE (Resensi Buku) Judul Buku: Sex in the Bible (Kekacauan Moralitas Seksual, Erotisme dan Skandal Seks dalam Pornografi alkitab) Penulis: Wahyudi, SA. Penerbit: PT Bina Ilmu Tebal: 288 (termasuk indeks) Cetakan I, 2004 Judul buku yang vulgar ini, tak pelak lagi, membuat merinding. Setidak-tidaknya menjadi tugas berat bagi penginjil dan pendeta Kristen yang sering berkhotbah mengenai kesucian Bible. Blak-blakan apa adanya! Membuat pembaca buku ini berdecak keheranan ruar biasa. Simak saja daftar isinya: Bab 1: Kekacauan Moralits Seksual Alkitab; Pergeseran Moralitas Seksual; Penindasan Seksual dalam Alkitab; Seksual dalam Pandangan Kristen Yesus; Seksual dalam Pandangan Kristen Paulus. Bab 2: Fakta-fakta Seksual dalam Pornografi Alkitab; Istilah-istilah Seksual dan Seksuslits dalam Alkitab; Adegan dan Metafora Seksual. Bab 3: Skandal Seks dalam Cerita-cerita Cabul Alkitab; Petualangan Ohola dan Oholiba Memburu Kenikmatan Seksual; Seks Keroyokan Orang Lewi; Keranjingan Melacurkan

Kecantikan Tubuh; Yusuf dalam Rayuan Birahi Nyonya Majikannya; Rayuan Maut Perempuan Penggoda; Yakub dalam Seteru Kecemburuan Beberapa Istri dan Gundiknya; Kontes Kecantikan Miss Ahasyweros; Percintaan Sehati antara Rut Dan Naomi; Siasat Rut Menaklukkan Hati Boas; Konspirasi Seksual Amnon Merenggut Keperawanan Adiknya; Badai Dendam atas Perkosaan Sikhem terhadap Dina; Daud Menzinahi Istri Tetangganya; Yehuda Melacuri Menantunya di Tengah Jalan; Putri-putri Lot Berbuat Mesum dengan Ayah Kandungnya; Pesta Seks Absalom dengan Istri-istri Ayahnya; Onan Menumpahkan Air Maninya setelah Menggagahi Istri Kakaknya. Bab 4: Erotisme dalam Kidung Romantis Alkitab; Sepintas mengenai Kidung Agung; Daya Tarik dan Pengungkapan tentang Keelokan Kekasih; Getaran-Getaran Erotis dan Adegan Seks; Beragam Kiasan dan Simbol Seksual. Bab 5: Tragedi Dosa Seksual; Asal Mula Dosa Seksual; Aneka Dosa Seksual; Incest; Perzinahan; percabulan; Pelacuran; Homoseks; Sodomi; Lesbianisme; Transvetisme; Pedofilia; Voyeurisme; Troilisme; Seksualoralisme; Necropholia; Bestiality; Sikap Yesus terhadap Dosa Seksual; Yesus Mojok bersama Seorang Perek di Pinggiran Sumur; Cerita Yesus tentang Seorang Anak yang Menghambur-hamburkan Uang untuk Membeli Kenikmatan Birahi; Yesus Melindungi Seorang Perempuan Pezina; Yesus Dicium Kakinya oleh PSK; Menurut Yesus Pelacur lebih Dahulu Masuk ke dalam Kerajaan Sorga daripada Orang Religius; Bab 6: Kekuatan-kekuatan Dosa Seksual; Bab 7: Solusi Islam bagi Regulasi Moralitas Seksual. Persoalan akan muncul bila pihak Kritsten merasa keberatan dan menganggap buku tersebut sebagai penodaan terhadap agama mereka. Jika ini yang terjadi, maka satusatunya jalan yang harus ditempuh adalah dialog untuk membuktikan apakah pelecehan dan kisah seksual yang diungkap dalam buku ini fitnah ataukah fakta? Dari sisi ini nampaknya penulis buku ini sudah siap dengan akurasi data berupa notasi ayat-ayat pada tiap bahasan. Dari segi referensi pun tak kekeringan bila ada pihak yang ingin berdialog. tengoklah beberapa referensinya: Sex and the Bible karya Gerald Larue, Sex and Love in the Bible karya William Graham Cole, Dirt, Greed and Sex: Sexual Ethics in the New Testament and Their Implications for Today karya William Countryman, dll.
Di Seminari Katolik Austria Ditemukan Koleksi 40.000 Gambar Porno. eramuslim - Baru-baru ini Gereja Katolik seksual yang sangat memalukan. Pasalnya, ribu foto porno di samping beberapa film sekolah calon pendeta Sankt Poelten (SP) sebelah barat Wina.

Austria dilanda skandal telah ditemukan puluhan esek-esek lainnya di sebuah (seminari) sekitar 80 km

Kejutan itu diungkap oleh sebuah majalah berita Profil, Senin (12/7), yang memberitakan sekitar 40.000 foto porno dan beberapa film esek-esek lainnya yang tak disebut jumlahnya, termasuk di dalamnya pornografi anak kecil ditemukan di komputer-komputer jinjing Seminari SP. Bahkan Profil mempublikasikan beberapa gambar yang memperlihatkan seorang pendeta muda dan intstrukturnya tampak

saling berciuman dan saling pegang serta asyik dalam pesta pora permainan seks. Profil menjelaskan, skandal ini mencuat setelah beberapa pendeta memutuskan untuk menghentikan tindakan gila ini setelah mereka bungkam dalam beberapa tahun. Buntutnya, Ulrich Kuechl, Direktur Seminari SP, pekan lalu telah mengundurkan diri. Demikian pula wakilnya, Wolfgang Rothe, seperti dikutip Profil, juga akan mengundurkan diri tanpa mengakui kekeliruannya. Sebelumnya Rothe bertugas sebagai sekretaris dan penasehat hukum Uskup SP Kurt Krenn. Menurut hasil investigasi dilaporkan bahwa beberapa pejabat teras Seminari SP telah ikut terlibat dalam permainan seksual gila ini sembari berpose untuk diambil gambarnya. Selain itu, ditemukan juga bukti-bukti bekas pesta minuman keras di sebuah ruangan kelas di Seminari SP dan bahkan beberapa pendeta yang tengah dididik ternyata banyak menyimpan gambar-gambar porno anak-anak dari jaringan internet, hasilnya komputer-komputer di Seminari SP ibarat situs porno saja. Sementara Uskup Kurt Krenn di sebuah televisi, Senin (12/7), menegaskan bahwa dirinya pernah melihat beberapa pejabat Seminari SP tengah melakukan hal aneh dengan para muridnya. Namun demikian Krenn, 68, menyangkal bahwa itu merupakan hubungan homoseksual. Krenn menambahkan, itu hanya canda anak kecil saja. Atas skandal itu, sebuah faksi di gereja Katolik Austria meminta agar Vatikan memutasi Krenn dari jabatannya. Kasus di atas merupakan kasus terbesar dalam sejarah Katolik Austria sejak skandal Kardinal Hans Hermann yang diserang publik agar ia mengundurkan diri karena kasus pornografi anak-anak pada tahun 1995.(lys/im/if) Maka tak heran jika ada kasus diatas..lha wong Injil yang menceritakan ttg pornografi koq..??gak percaya, baca nih : 1.Perzinahan di Dalam Kitab Tuhan (?) Antara Seorang Ayah dan Anak Perempuannya: (a) "Pada malam itu mereka (kedua anak perempuan Lot) memberi ayah mereka (Lot) minum anggur; lalu anak perempuan yang lebih tua berhubungan seksual dengannya. Keesokan harinya berkatalah sang kakak kepada adik-nya: "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; Sebaiknya malam ini kita beri dia minum anggur lagi; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, sehingga masing masing kita akan mempunyai anak dari ayah kita. Demikianlah pada malam itu juga mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu anak perempuan yang lebih muda berhubungan seksual juga dengan ayahnya; .... Dengan cara ini mengandung kedua anak Lot itu dari ayah mereka." (Injil - Kejadian 19:33-36 / Dalam buku aslinya Kejadian 19: 33-35). Dari "Good News Bible in Today's English" Pada Injil versi yang lebih lama, seperti versi King James dan Katholik-Roma, "Hubungan Seksual" dengan samar dilukiskan dengan "Menyambung Keturunan Dari Ayah Kita."

2.Perzinahan Antara Ibu dan Anak Laki-lakinya: (b) "Ruben (anak laki-laki tertua Yakub), pada saat ayahnya tidak ada, berhubungan seksual dengan Bilhah, gun-dik ayahnya ...." (Injil - Kejadian 35: 22). Pada Injil versi yang lebih lama, kata "berbaring" digu-nakan untuk melukiskan "Hubungan Seksual". 3.Perzinahan Antara Mertua dan Menantu Perempuan-nya: (c) "Ketika Yehuda melihat dia (Tamar, menantu pe-rempuannya), disangka dia seorang perempuan sundal, kare-na ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan di tepi jalan itu serta berkata: "Marilah, berapa bayaranmu, " (ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya). Perempuan itu bertanya, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku?" (untuk berhubungan seks dengan saya) Jawabnya: "Aku akan mengirimkan kepadamu seekar anak kambing dari anak kambing dombaku." Perempuan itu berkata: "Asa1 engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengirimkannya kepada-ku. " "... Lalu dlberikannyalah semua itu kepadanya, lalu ia berhubungan seks dengannya, dan karenanya perempuan itu mengandung" (Injil Kejadian 38: 15-18) Dikutip dari Good News Bible Dari hubungan zinah antara ayah dan menantunya ini, lahirlah anak kembar yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Lihat Matius 1: 3: "Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Ta-mar .. " 4.Perzinahan dan Perkosaan Antara Kakak Laki-laki dan Adik Perempuannya: "Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku (Amnon, salah seorang anak laki-laki Daud), jangan perkosa aku ... " "Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataan-nya, dan karena ia lebih kuat darinya, diperkosanyalah dia (adiknya), lalu tidur dengan dia." ( - 2 Samuel 13: 10-14). 5.Perkosaan dan Perzinahan Secara Keseluruhan Anta-ra Anak Lakilaki dan Ibunya! (e) "Maka dlbentangkanlah kemah bagi Absalom (anak laki-laki raja Daud) di atas Sotoh, lalu Absalom mela-kukan hubungan seksual dengan gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. " "... di depan mata semua orang" dalam versi King James diterjemahkan menjadi "di depan mata seluruh Is-rael. "Hal ini sesuai dengan janji Tuhan kepada raja Daud: "Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan Kutimpakan ke atasmu (Daud) yang datang dari kaum keluargamu sendiri: Aku akan > mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada > orang lain (pada kenyataannya oleh anak laki-lakinya sendiri); > orangitu akan tidur (melakukan hubungan seksual) dengan istri> istrimu di siang hari (dengan semua orang mehhat kejadian tersebut). >> Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi (dengan Bath > Sheba, istri Uriah), tetapi Aku akan melakukan hal itu di depan > seluruh Israel secara terang-terangan." (Injil - 2 Samuel 12: 11> 12).

>> Anda dapat menerka darimana majalah "Penthouse" dan "Playboy" > mendapatkan inspirasinya. Darimana lagi ka-lau bukan dari kitabnya > yaitu kitab ini? >> (Variasi tipe-tipe perzinahan lainnya dapat dilihat pada Imamah > 18: 8-18, 20: 11-14 dan 17-21). >> >> INIKAH AJARAN KASIH..?? ATAU AJARAN ZINA..??

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A059rcAustrianSeminarians.htm http://www.traditioninaction.org/bev/056bev7-20-2004.htm http://www.smh.com.au/articles/2004/07/13/1089694364804.html?from=storylhs http://www.theage.com.au/articles/2004/07/13/1089694354244.html

Perintah Membunuh Penganut Agama Lain Dalam Alkitab ( Kitab Ulangan )


Posted on April 2, 2008. *Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, *salah satu allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh dari padamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, *maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. JANGANLAH ENGKAU MERASA SAYANG KEPADANYA, JANGANLAH ENGKAU MENGASIHI DIA dan janganlah menutupi salahnya, *TETAPI BUNUHLAH DIA ! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. *Engkau harus MELEMPARI DIA DENGAN BATU, sehingga MATI, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau dari pada TUHAN, Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. *Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. ( Ulangan 13:6-11 ) *Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahmu, dengan melangkahi perjanjian-Nya, *dan yang pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah Kularang itu; *dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, *maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu ke luar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu HARUS KAU LEMPARI DENGAN BATU SAMPAI MATI. (Ulangan 17:2-5)