Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN TUKAR MENUKAR RUMAH SERTA TANAHNYA

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Empat Tahun Dua Tiga Belas, kami dari kedua belah pihak keluarga mengadakan perjanjian tukar menukar antara rumah kami tersebut. Rumah itu terletak sama-sama di Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : Muhammad Umur : 44 Tahun Pekerjaan : Dusun Tanjung, Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo Pekerjaan : Tani Sebagai Pihak Pertama Nama : Siti Patimah Umur : 85 Tahun Pekerjaan : Dusun Tanjung, Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo Pekerjaan : Sebagai Pihak Kedua

II.

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat melakukan tukar-menukar kedua rumah tersebut dengan hati yang sadar tanpa melalui jual beli dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Maka rumah beserta tanah lokasinya tersebut sudah menjadi milik masing-masing. Demikian Surat Penukaran Rumah ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan ikhlas hati kami.

Muara Bungo, 10 April 2013 Pihak Pertama Yang Menukar Pihak Kedua Yang Ditukar

MUHAMMAD Saksi : 1. IDRIS 2. RAIS 3. RUSLAN 4. UYUP 5. LAHMUDIN 6. MALADI 7. TAUPET 8. NADI ASGAR 9. TABRI

SITI PATIMAH () () () () () () () () () DIKETAHUI OLEH : RIO Dusun Tanjung Mengetahui : 1. RAHIL 2. NURBAINI 3. RIKA DUWI RAHAYU 4. Hj. MALIK 5. EPENDI 6. UMAR KIAH 7. ABD. GULOK () () () () () () ()

SUBIANTO