Anda di halaman 1dari 5

Autodesk Revit 2014 cch ci t

1 Cch ci t REVIT 2014


Phn ny ti gii thiu cch ci t Revit 2014 bo m c y cc tp mu v cc th vin theo tiu chun bt k, c th l theo h Mt. Trc khi ci t phi ni mng phn mm t ng ti cc tp mu v th vin t vo ng v tr ng dn th mc. Cc bc thc hin nh trnh by di y. 1. Nhn p vo tp Setup.

2.

Chng trnh ci t c khi ng.

3.

Nhn Install.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit 2014 Cch ci t

4.

Hp thoi tip theo hin ra. Ti y chn cc thng s: Ti Country or Region chn Vietnam c n v o h mt. Nhn chn I Accept. Nhn Next.

5.

Hp thoi tip theo hin ra. Chn cc thng s:

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2014 cch ci t

Ti Product language chn English. Nhn chn Stand-Alone (my c nhn). Nhn chn I have my product information (ti c thng tin ca sn phm). Serial number: s se ri g: 667 98989898 Product key: g theo phn mm:; Revit Architecture: 240F1; Revit Structure: 255F1. Revit MEP: 257F1; Revit 2014: 829F1

Hnh di l Revit MEP.

6.

Nhn Next. khng nh hng g, c th cu hnh my tnh b thp so vi yu cu).

Hp thoi tip theo hin ra. Nhn nt ti Autodesk Revit MEP 2014 la chn thit lp (du

7.

Hp thoi tip theo hin ra. Chn thit lp:

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit 2014 Cch ci t Select Content: chn th vin. Nu cn th nh du c 2 h, nu khng, ch nh du h US Metric (h Mt) l .

Tip tc ko con trt xung di. Ti Default Content, nhn chn English US Metric (th vin mc nh l h Mt).

Nhn nt ti Autodesk Revit MEP 2014 tr li hp thoi ci t.

8.

Nhn nt Install, bt u ci t.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2014 cch ci t 9. Qu trnh ci t bt u. C th ko di hi lu.

10. n khi kt thc, nhn Finish, hon tt qu trnh ci t.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net