Anda di halaman 1dari 157

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI

dan Pergerakan Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA

MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA AZLIZAM AZIZ SALWANI HASSAN

i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN i   SENARAI RAJAH ix SENARAI JADUAL xv

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

i

 

SENARAI

RAJAH

ix

SENARAI

JADUAL

xv

UNIT 1

1

PERGERAKAN ASAS

1

1.0

Pengenalan

1

1.2

Konsep Pergerakan Asas

1

1.3

Mengapa

Kemahiran Pergerakan Asas Penting?

2

1.4

Matlamat Pergerakan Asas

4

1.4.1 Kecergasan

5

1.4.2 Sosiolisasi / Kerjasama

5

1.5

Jenis Pergerakan Asas

5

1.5.1

Pergerakan Lokomotor

6

1.5.1.1 Arah Pergerakan

7

1.5.1.2 Masa Pergerakan

8

1.5.1.3 Haluan Pergerakan

8

1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor

9

1.5.3 Pergerakan

Manipulatif Alat

10

1.6

Ritma

11

1.6.1 Ritma dan Pergerakan

11

1.6.2 Sumber Ritma

12

1.7

Kesimpulan

13

SEMAK KENDIRI

13

 

UNIT 2

14

i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS 14 2.1 Pengenalan 14   2.2 Konsep 14

MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS

14

2.1 Pengenalan

14

 

2.2 Konsep

14

2.3 Pola Pergerakan Asas

14

2.4 Prinsip Pergerakan

16

2.4.1 Prinsip Mekanikal

16

2.4.2 Prinsip Estetika Pergerakan

16

2.5

Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan

17

2.5.1 Peringkat Permulaan

18

2.5.2 Tahap Pertengahan

18

2.5.3 Peringkat Lanjutan

18

2.6

Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan

19

2.6.1 Fasa Kognitif

19

2.6.2 Fasa Bersekutu

20

2.6.3 Fasa Autonomous

20

2.7

Kesimpulan

21

SEMAK KENDIRI

21

 

UNIT 3

22

PEMANASAN BADAN

22

3.1 Pengenalan

22

3.2 Faedah Pemanasan Badan

23

3.3 Jenis Pemanasan Badan

23

3.3.1 Pemanasan Badan Umum

24

3.3.2 Regangan Statik

24

3.3.3 Pemanasan Badan Khusus

25

3.3.4 Regangan Dinamik

25

3.4

Prinsip Pemanasan Badan

26

ii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3.4.1 Frekuensi ( Frequency ) 26 3.4.2 Intensiti ( Intensity ) 27 3.4.3

3.4.1 Frekuensi (Frequency)

26

3.4.2 Intensiti (Intensity)

27

3.4.3 Masa (Time)

27

3.4.4 Jenis (Type)

27

3.5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan

27

3.6 Kesimpulan

30

SEMAK KENDIRI

31

UNIT 4

32

PERGERAKAN KREATIF ASAS

32

HASIL PEMBELAJARAN

32

4.1 Pendahuluan

32

4.2 Pergerakan Kreatif

33

4.3 Tujuan Pergerakan Kreatif

33

4.4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif

34

4.5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif

35

4.5.1

Tahap Asas

35

4.5.1.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan

35

4.5.1.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa

36

4.5.1.3 Tema 3: Kesedaran Ruang

38

4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa

40

4.5.1.5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap

41

4.5.1.6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat

42

4.5.1.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas

44

4.5.1.8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan

45

4.6

Kesimpulan

46

SEMAK KENDIRI

47

UNIT 5

48

iii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN 48 5.1 Pengenalan   48 5.2 Pergerakan Kreatif

PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN

48

5.1 Pengenalan

 

48

5.2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan

48

5.2.1 Tema

9: Bentuk-Bentuk

 

49

5.2.2 Tema 10: Transisi Lapan Daya

50

5.2.3 Tema

11:

Orientasi Ruang

 

51

5.3.4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan

52

5.3.5 Tema 13: Penaikan dari

 

53

5.3.6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan

54

5.2.7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan

56

5.2.8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan

57

5.3

Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif

58

5.3.1 Ransangan

Dalam Diri

 

58

5.3.2 Ransangan

Objek

58

5.3.3 Ransangan Bunyi

58

5.4

Kesimpulan

59

SEMAK KENDIRI

 

59

UNIT 6

 

60

GIMNASTIK PENDIDIKAN

 

60

6.1 Pengenalan

 

60

6.2 Gimnastik Pendidikan

 

60

6.3 Tujuan Gimnastik Pendidikan

60

6.4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan

61

6.4.1 Tema

1:

Kesedaran

Tubuh Badan

61

6.4.2 Tema

2:

Kesedaran

Ruang

63

6.4.3 Tema 3: Kesedaran Masa

64

6.4.4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh

67

iv

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6.4.5 Tema 5: Kesedaran Beban 70 6.4.6 Tema 6: Kesedaran Aliran 72

6.4.5 Tema

5:

Kesedaran

Beban

70

6.4.6 Tema 6: Kesedaran Aliran

72

6.4.7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain

74

6.4.8 Tema 8: Kesedaran Ritma

 

75

6.5

Kesimpulan

78

SEMAK KENDIRI

 

78

UNIT 7

79

GIMNASTIK ARTISTIK

 

79

HASIL PEMBELAJARAN

79

7.1 Pengenalan

 

79

7.2 Falsafah

80

7.3 Sejarah

80

7.3.1 Pra Sejarah

 

80

7.3.2 Perkembangan Awal

81

7.3.3 Gimnastik Moden

82

7.3.4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia

83

7.4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik)

84

7.5 Acara yang di Pertandingkan

 

84

7.4.1 Senaman Lantai

87

7.4.2 Palang Sejajar

88

7.4.3 Lombol

 

89

7.4.4 Gelang

90

7.4.5 Kekuda Berpelana

 

91

7.4.6 Palang Tunggal

91

7.4.7 Palang Bertingkat

92

7.4.8 Batang Titian

93

7.5

Etika Berpakaian

93

v

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7.5.1 Pakaian 93 7.5.2 Gaya Rambut 96 7.6 Sistem Pemarkahan 97 7.7 Code

7.5.1 Pakaian

93

7.5.2 Gaya Rambut

96

7.6 Sistem Pemarkahan

97

7.7 Code of Point

98

7.8 Kesimpulan

98

SEMAK KENDIRI

99

UNIT 8

100

KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK

100

HASIL PEMBELAJARAN

100

8.1 Pengenalan

100

8.2 Konsep Pergerakan

100

8.3 Pola Pergerakan Gimnastik

101

8.3.1 Pola

Pendaratan

101

8.3.2 Pola Statik

103

8.3.3 Pola Gerak Edar

106

8.3.4 Pola

Putaran

107

8.3.5 Pola Hamburan

109

8.3.6 Pola Hayunan

111

8.4 Fokus Kemahiran

112

8.5 Kemahiran Asas

113

8.5.1 Senaman Lantai

113

8.5.2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat

115

8.5.3 Kekuda Berpelana

115

8.5.4 Palang

116

8.5.5 Lombol

117

8.6

Kesimpulan

117

SEMAK KENDIRI

118

vi

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 9 119 GIMRAMA 119 HASIL PEMBELAJARAN 119 9.1 Pengenalan 119

UNIT 9

119

GIMRAMA

119

HASIL PEMBELAJARAN

119

9.1

Pengenalan

119

9.2 Sejarah dan Perkembangan

120

9.2.1

Perkembangan Moden

120

9.2.2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia

121

9.3 Tempat Pertandingan

123

9.4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan

124

9.5 Sistem Pemarkahan

125

9.6 Peralatan

125

9.6.1 Tali

125

 

9.6.2 Gelung

126

9.6.3 Belantan

127

 

9.6.4 Reben

127

9.6.5 Bola

128

9.7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan

129

9.8 Muzik

130

9.9 Kesimpulan

130

SEMAK KENDIRI

131

UNIT 10

132

KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA

132

10.1 Pengenalan

132

10.2 Kemahiran Asas

133

10.2.1 Kemahiran Imbangan

133

10.2.2 Kemahiran Melentik

134

10.2.3 Meringkuk dan Melunjur

134

vii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 10.2.4 Gerak Edar 135 10.2.5 Pusingan Badan 136 0.2.6 Lompatan 137

10.2.4

Gerak Edar

135

10.2.5

Pusingan Badan

136

0.2.6 Lompatan

137

10.2.7

Ketangkasan

138

10.3 Kesimpulan

138

RUJUKAN

140

viii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI RAJAH Rajah 1.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas 4 Rajah 1.2 Jenis-jenis

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas

4

Rajah 1.2 Jenis-jenis pergerakan

6

Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor

7

Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor

8

Rajah 1.5 Masa

8

Rajah 1.6 Contoh corak haluan

9

Rajah 1.7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a, b, c, dan

9

Rajah 1.8 Melambung dan menangkap

10

Rajah 1.9 Membaling pundi

10

Rajah 1.10

10

Rajah 1.11 Pergerakan dan ritma saling

11

Rajah 1.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan

12

Rajah 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan

12

Rajah 2.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks

15

Rajah 2.2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik

16

Rajah 2.3 Penerapan nilai estetika dalam

17

Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru

19

Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang

20

Rajah 2.6 Fasa

21

Rajah 3.1 Aktiviti pemanasan

22

Rajah 3.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan

24

Rajah

3.3

Regangan

25

Rajah 3.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik

25

Rajah 3.5 Regangan

26

Rajah 3.6 Aktiviti awan dan

28

Rajah 3.7 Aktiviti

28

Rajah 3.8 Aktiviti ulat

29

Rajah 3.9 Aktiviti penyapu cermin

29

Rajah 3.10 Aktiviti menebang pokok balak

30

Rajah 4.1 Pergerakan kreatif

32

Rajah 4.2 Pergerakan tubuh badan

35

Rajah 4.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat

36

ix

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak

Rajah 4.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat

37

Rajah 4.5 Kesedaran

38

Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan

41

Rajah 4.7 Bentuk tubuh badan

43

Rajah 4.8 Perlakuan gerak

43

Rajah 5.1 Bentuk-bentuk pergerakan

49

Rajah 5.2 Dimensi ruang

51

Rajah 5.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan

52

Rajah 5.4 Rekaan daya mengikut corak

53

Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai

54

Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam

56

Rajah 5.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk

57

Rajah 6.1 Berjalan dengan

64

Rajah 6.2 Berdiri tegak dan berjalan dengan

65

Rajah 6.3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta

65

Rajah 6.4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang

65

Rajah 6.5 Bergerak dengan mengawal

66

Rajah 6.6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan

66

Rajah 6.7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat, lambat, serta- merta dan kawal-lambat)

66

Rajah 6.8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran

67

Rajah 6.9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa

67

Rajah 6.10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan

68

Rajah 6.11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan

68

Rajah 6.12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk

69

Rajah 6.13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke

69

Rajah 6.14 Mencipta bentuk badan

70

Rajah 6.15 Bergerak berbagai cara dan

70

Rajah 6.16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan

71

Rajah 6. 17 Kualiti berat dan ringan dengan

71

Rajah 6. 18 Rangkaian pergerakan tanpa

72

x

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. 19 Rangkaian aliran 72 Rajah 6.20 Rangkaian aliran 73 Rajah 6.21

Rajah 6. 19 Rangkaian aliran

72

Rajah 6.20 Rangkaian aliran

73

Rajah 6.21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan

73

Rajah 6.22 Bergerak dengan

74

Rajah 6.23 Bersentuhan badan

75

Rajah 6.24 Bergerak dalam

75

Rajah 6.25 Ritma dalam pergerakan

76

Rajah 6. 26 Corak ritma

77

Rajah 6.27 Contoh aliran rangkaian

77

Rajah 7.1 Cabang sukan gimnastik

79

Rajah 7.2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan

80

Rajah 7.3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding

81

Rajah 7.4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang

82

Rajah 7.5 Sukan gimnastik moden

83

Rajah 7.6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik

83

Rajah 7.7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara

86

Rajah 7.8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara

87

Rajah 7.9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan

88

Rajah 7.10 Aparatus senaman

88

Rajah 7.11 Aparatus palang

89

Rajah 7.12 Aparatus

90

Rajah 7.13 Aparatus gelang

91

Rajah 7.14 Aparatus kekuda

91

Rajah 7.15 Aparatus palang

92

Rajah 7.16 Aparatus palang

92

Rajah 7.17 Aparatus batang

93

Rajah 7.18 Pakaian gimnas

94

Rajah 7.19 Kepelbagain rekabentuk leotard

95

Rajah 7.20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita

95

Rajah 7.21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas

96

Rajah 7.22 Kepelbagain gaya dandanan rambut gimnas

96

Rajah 7.23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana

97

xi

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.24 Contoh kulit depan code of 98 Rajah 8.1 Pola pergerakan gimnastik

Rajah 7.24 Contoh kulit depan code of

98

Rajah 8.1 Pola pergerakan gimnastik

101

Rajah 8.2 Mendarat dengan

101

Rajah 8.3 Mendarat dengan

102

Rajah 8.4 Mendarat dengan gulingan

102

Rajah 8.5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan

103

Rajah 8.6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang

103

Rajah 8.7 Jarak pusat graviti mempengaruhi

104

Rajah 8.8 Pusat graviti, garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih

104

Rajah 8.9 Statik di atas

105

Rajah 8.10 Statik di atas sokongan

105

Rajah 8.11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin

106

Rajah 8.12 Contoh pergerakan

106

Rajah 8.13 Gerak edar jalan ulat ke

107

Rajah 8.14 Gerak edar langkah dan tendang ke

107

Rajah 8.15 Putaran

108

Rajah 8.16 Putaran menegak

108

Rajah 8.17 Putaran

109

Rajah 8.18 Kombinasi kemahiran putaran

109

Rajah 8. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau

109

Rajah 8. 20 Hamburan tengkuk

110

Rajah 8.21 Hambur kepala

110

Rajah 8.22 Kombinasi gerakan

111

Rajah 8.23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke

111

Rajah 8.24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian

111

Rajah 8.25 Hayunan kaki sisi dan ke

112

Rajah 8.26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran

112

Rajah 8.27 Lentang-lentik (flic

113

Rajah 8.28 Hambur

114

Rajah 8.29 Dirian tangan dan guling hadapan

114

Rajah 8.30 Gantung badan ke palang dan

115

Rajah 8.31 Hayunan kaki di kekuda

115

xii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8.32 Kemahiran asas L-Sit pada palang 116 Rajah 8.33 Hayun ke belakang

Rajah 8.32 Kemahiran asas L-Sit pada palang

116

Rajah 8.33 Hayun ke belakang dan

116

Rajah 8.34 Kemahiran lompat, mencangkung dan

117

Rajah 9.1 Persembahan gimrama dalam acara riben

119

Rajah 9.2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik

121

Rajah 9.3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea,

122

Rajah 9.4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010

123

Rajah 9.5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama

123

Rajah 9.6 Kepelbagaian warna tali

126

Rajah 9.7

126

Rajah 9.8

127

Rajah 9.9 Kepelbagaian warna

128

Rajah 9.10 Ukuran

128

Rajah 9.11 Kepelbagaian warna bola

129

Rajah 9.12 Kepelbagaian jenis leotard

130

Rajah 10.1 Aksi pertandingan acara riben

132

Rajah 10.2 Imbangan

133

Rajah 10.3 Imbangan

134

Rajah 10.4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan

134

Rajah 10.5 Melutut dan melentik ke

134

Rajah 10.6 Pergerakan duduk, meringkuk dan melunjur kaki

135

Rajah 10.7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot

135

Rajah 10.8 Pergerakan berjalan

135

Rajah 10.9

135

Rajah 10.10 Pergerakan langkah skip

136

Rajah 10.11 Berpusing setempat di atas dua kaki

136

Rajah 10.12 Berpusing di atas punggung

136

Rajah 10.13 Pergerakan berpusing di atas lutut

136

Rajah 10.14 Pergerakan lompat regang

137

Rajah 10. 15 Pergerakan lompat

137

Rajah 10.16 Perlakuan lompat

137

Rajah 10.17 Perlakuan lompat

138

Rajah 10.18 Ringkuk badan dan

138

xiii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 10.19 Guling balak xiv 138

Rajah 10.19 Guling balak

xiv

138

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI JADUAL Jadual 2.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran Jadual 4.1 Lapan

SENARAI JADUAL Jadual 2.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran Jadual 4.1 Lapan lakuan daya Jadual 6.1 Jenis pergerakan dalam Tema 1

2.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran Jadual 4.1 Lapan lakuan daya Jadual 6.1 Jenis pergerakan
2.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran Jadual 4.1 Lapan lakuan daya Jadual 6.1 Jenis pergerakan

15

45

62

xv

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 1 PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya

UNIT 1

PERGERAKAN ASAS

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang definisi serta
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat:
a) Menjelaskan tentang definisi serta konsep dalam pergerakan.
b) Menghuraikan kepentingan asas pergerakan terhadap perkembangan pembelajaran
pelajar.
c) Menyatakan jenis-jenis pergerakan secara terperinci.
d) Menghuraikan definisi ritma dan perkaitannya dengan pergerakan.
1.0 Pengenalan

Kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah secara umumnya bertujuan untuk memberikan penekanan kepada pembangunan pelajar tanpa mengetepikan pelajar yang kurang mahir dalam aktiviti sukan (Joonkoo, Deborah, & Jim, 2000). Oleh yang demikian, pembangunan pelajar yang menyeluruh serta berlandaskan aspek kognitif, afektif dan psikomotor ini berupaya untuk melahirkan pelajar yang mantap dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Konsep menyeluruh ini memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan pelajar melalui pengalaman-pengalaman pergerakan (Hoe, 2009).

1.2 Konsep Pergerakan Asas

Secara umumnya, Ia merangkumi konsep pergerakan dan kemahiran motor asas. Konsep pergerakan merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan yang membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik dan kompleks. Pergerakan didefinisikan sebagai sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang dan seterusnya menyebabkan berubah kedudukan atau kekal di tempat yang sama. Howton (2010), menjelaskan melalui asas latihan pergerakan yang betul,

proses pembelajaran kemahiran pelajar akan menjadi lebih cepat dan berkesan. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan pergerakan memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan potensi diri pelajar dalam melakukan pelbagai corak pergerakan fizikal sesebuah kemahiran dalam aktiviti harian dan sukan. Sehubungan dengan itu, latihan asas

1

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan dalam kalangan pelajar akan membantu meningkatkan proses penguasaan kemahiran

pergerakan dalam kalangan pelajar akan membantu meningkatkan proses penguasaan kemahiran sesebuah kemahiran dalam sukan. Asas pergerakan adalah terdiri daripada pergerakan asas seperti berlari, berjalan, melompat dan mengawal badan. Pergerakan yang lebih kompleks adalah hasil daripada gabungan beberapa pergerakan asas ini. Sesebuah pergerakan yang efisen akan dapat membantu menjimatkan pengguna tenaga seseorang individu. Secara umumnya pergerakan terbahagi kepada beberapa jenis pergerakan iaitu pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor dan manipulatif alat (Gallahue & Cleland, 2003).

1.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? Satu kemahiran motor asas adalah melibatkan beberapa elemen pergerakan asas. Ia tidak menekankan penggabungan pelbagai kemahiran motor 1 asas kepada kemahiran yang kompleks seperti menggelecek dalam bola keranjang atau rutin gimnastik dalam acara senaman lantai. Setiap kemahiran motor asas dianggap secara berasingan relatif dari yang lain. Kemahiran motor asas ini adalah sebahagian daripada kontinum pergerakan yang bermula sebelum kelahiran dan berterusan sepanjang kehidupan. Dengan pendedahan kepada pengalaman pergerakan, kanak-kanak mula mempelajari kemahiran motor asas yang akan ditapis melalui amalan, arahan dan pemodelan. Kanak-kanak yang menguasai kemahiran motor asas dari peringkat awal akan lebih cenderung untuk menjadi aktif dan menikmati pelbagai aktiviti rekreasi dan sukan. Rajah 1.1 berikut mewakili pembangunan kemahiran motor bermula dari peringkat kelahiran ke alam dewasa. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak kurang kemahiran pergerakan asas maka pencapaian kemahiran khusus dalam sesuatu sukan juga akan terjejas (Gallahue & Cleland, 2003) Pengkaji berpendapat, fenomena ini disebut sebagai 'halangan kecekapan' di mana seseorang individu kanak-kanak itu tidak mempunyai sama ada rangkaian atau tidak cukup matang dalam kemahiran pergerakan asas yang perlu untuk memajukan atau memperbaiki dan membangunkan kemahiran sukan tertentu pada masa akan datang (Butcher & Eaton, 1989; Gallahue & Cleland, 2003)

Perkembangan kemahiran motor boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Kanak- kanak normal fizikal dan kognitif, berkembang dari satu peringkat ke peringkat seterusnya

1 Kemahiran motor adalah satu urutan pergerakan yang di gabungkan untuk menghasilkan pergerakan yang lancar dalam usaha untuk menguasai tugas tertentu. Pembangunan kemahiran motor berlaku dalam korteks motor, rantau korteks serebrum yang mengawal kumpulan otot.

2

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan dalam urutan cara yang dipengaruhi oleh kematangan, genetik dan persekitaran. Kanak-kanak

dalam urutan cara yang dipengaruhi oleh kematangan, genetik dan persekitaran. Kanak-kanak tidak boleh bergantung semata-mata kepada kematangan untuk memperoleh penguasaan kemahiran motor asas. Keadaan persekitaran termasuk arahan, galakan dan peluang bermain adalah sangat penting kepada proses pembangunan fizikal mereka. Kanak-kanak tiba di sekolah rendah dengan pelbagai pengalaman yang berkaitan dengan pemerolehan kemahiran motor. Pendedahan haruslah bermula seawal peringkat sekolah rendah kerana pada peringkat ini kanak-kanak secara fizikal dan intelek mampu mendapat manfaat daripada arahan dan sangat bermotivasi dan bersemangat tentang pembelajaran. Semasa peringkat awal persekolahan, kanak-kanak harus diberi peluang untuk mempelajari pelbagai kemahiran motor. Pendekatan “bermain” dengan penerapan elemen- elemen kemahiran asas pergerakan boleh digunakan kerana bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Pergerakan yang melibatkan kemahiran motor seperti berlari, skip, melompat, membuang, menangkap, melantun, menendang, gulingan hadapan dan mengelak boleh digunakan semasa proses permainan tersebut. Penguasaan kemahiran asas adalah amat diperlukan bagi pencapaian optimum dalam sesuatu jenis sukan. Sebagai contoh penguasaan kemahiran asas balingan atas bahu dikaitkan dengan pelbagai kemahiran dalam sukan tertentu. Pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas adalah kurang bersedia untuk mempelajari kemahiran sukan yang lebih kompleks. Ini menyebabkan berlakunya penarikan diri dari aktiviti fizikal kerana kekurangan kecekapan dalam kemhiran sukan. Situasi ini sering dirujuk sebagai "Halangan Kemahiran Sukan". (Rujuk Rajah 1.1)

3

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas. 1.4 Matlamat Pergerakan Asas Pergerakan
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas. 1.4 Matlamat Pergerakan Asas Pergerakan

Rajah 1.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas.

1.4 Matlamat Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah merupakan fasa terpenting dalam perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Ianya adalah merupakan medium pembelajaran yang paling asas sebelum perlaksanaan sesebuah pergerakan yang lebih kompleks berlaku. Oleh yang demikian, matlamat pergerakan adalah untuk membolehkan kanak-kanak menggunakan tubuh badan mereka sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan, iaitu mendorong mereka untuk mengkaji perhubungan antara pergerakan asas dengan elemen- elemen pergerakan (ruang, masa dan kuasa), melatih kanak-kanak untuk melakukan setiap kemahiran asas dengan betul serta meningkatkan kesedaran kanak-kanak terhadap

4

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan yang dihasilkan. Secara lebih spesifik, matlamat pergerakan adalah untuk mencapai

pergerakan yang dihasilkan. Secara lebih spesifik, matlamat pergerakan adalah untuk mencapai perkara berikut:

i.

Kecergasan

ii.

Sosialisasi / Kerjasama

1.4.1

Kecergasan

Perkembangan fizikal manusia adalah banyak dipengaruhi oleh aspek kecergasan yang mana merupakan aspek terpenting yang sebenarnya didorong oleh pergerakan. Oleh yang demikian matlamat kecergasan adalah bersandarkan kepada fokus untuk meningkatkan komponen kecergasan yang berasaskan kesihatan dan lakuan motor.

1.4.2 Sosiolisasi / Kerjasama

Pergerakan memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan aspek sosiolisasi 2 atau kerjasama interpersonal 3 kanak-kanak. Melalui pergerakan kanak-kanak akan dapat memupuk perhubungan dalam kumpulan dan belajar untuk memahami reaksi dan pergerakan kanak-kanak lain.

1.5 Jenis Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah penting dalam pembangunan fizikal kanak-kanak. Ibu bapa dan

penjaga boleh mendapat manfaat daripada pembelajaran kepentingan corak pembangunan fizikal untuk menyokong kanak-kanak kerana mereka belajar untuk bergerak dan mengembangkan kebolehan fizikal. Penglibatan kanak-kanak dalam kesemua jenis pergerakan asas adalah amat penting bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan mereka dalam sesuatu jenis kemahiran sukan dan aplikasi dalam kehidupan seharian. Terdapat tiga jenis pergerakan asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak iaitu (rujuk Rajah 1.2):

i. Pergerakan Lokomotor

ii. Pergerakan Bukan Lokomotor

iii. Pergerakan Manipulatif Alat

2 Proses berterusan kehidupan yang meliputi cara hidup, nilai dan norma masyarakat.

3 Kemahiran yang digunakan oleh individu untuk berkomunikasi dengan individu lain.

5

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.2 Jenis-jenis pergerakan asas. 1.5.1 Pergerakan Lokomotor Jenis pergerakan ini
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.2 Jenis-jenis pergerakan asas. 1.5.1 Pergerakan Lokomotor Jenis pergerakan ini

Rajah 1.2 Jenis-jenis pergerakan asas.

1.5.1 Pergerakan Lokomotor Jenis pergerakan ini adalah merujuk kepada pergerakan mengubah kedudukan sesuatu organisma dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada asasnya, pergerakan lokomotor melibatkan beberapa faktor lain iaitu arah pergerakan, masa pergerakan dan haluan pergerakan. Kesemua faktor ini memainkan peranan dan saling berkaitan di antara satu sama lain dalam melengkapkan pergerakan lokomotor.

di antara satu sama lain dalam melengkapkan pergerakan lokomotor. a) Pergerakan gulingan sisi. b) Pergerakan merangkak.

a) Pergerakan gulingan sisi.

di antara satu sama lain dalam melengkapkan pergerakan lokomotor. a) Pergerakan gulingan sisi. b) Pergerakan merangkak.

b) Pergerakan merangkak.

6

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor. 1.5.1.1 Arah Pergerakan
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor. 1.5.1.1 Arah Pergerakan
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor. 1.5.1.1 Arah Pergerakan

c) Pergerakan guling hadapan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor. 1.5.1.1 Arah Pergerakan

Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor.

1.5.1.1 Arah Pergerakan Arah pergerakan adalah merujuk kepada haluan atau laluan sesebuah pergerakan lokomotor. Asas kepada arah pergerakan adalah pergerakan arah kiri, kanan, depan dan belakang (rujuk Rajah 1.4).

7

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor. 1.5.1.2 Masa Pergerakan Masa pergerakan adalah merujuk
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor. 1.5.1.2 Masa Pergerakan Masa pergerakan adalah merujuk

Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor.

1.5.1.2 Masa Pergerakan

Masa pergerakan adalah merujuk kepada jumlah masa yang diambil untuk melengkapkan

sesuatu pergerakan dari mula sehingga selesai pergerakan.

sesuatu pergerakan dari mula sehingga selesai pergerakan. Rajah 1.5 Masa pergerakan. 1.5.1.3 Haluan Pergerakan Haluan

Rajah 1.5 Masa pergerakan.

1.5.1.3 Haluan Pergerakan

Haluan melibatkan corak laluan sesuatu pergerakan. Sebagai contoh, seseorang yang berjalan ke arah titik A ke titik B membentuk haluan pergerakan yang lurus. Manakala seorang pemain

bola yang sedang menggelecek bola ke arah kiri dan kanan berkemungkinan cenderung membentuk haluan zig-zag atau bengkang-bengkok.

8

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.6 Contoh corak haluan pergerakan. 1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan jenis
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.6 Contoh corak haluan pergerakan. 1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan jenis

Rajah 1.6 Contoh corak haluan pergerakan.

1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan jenis ini adalah merujuk kepada pergerakan yang tidak melibatkan perubahan badan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. Ianya dilaksanakan di atas asas pegun dan turut dipanggil sebagai pergerakan paksi. Perlakuan seperti menolak, menarik, menggoncang, berpusing, membelok, duduk dan berdiri adalah merupakan contoh pergerakan jenis ini. Pergerakan jenis ini turut membantu memperkembangkan imbangan dan koordinasi 4 kanak- kanak

memperkembangkan imbangan dan koordinasi 4 kanak- kanak a) Duduk berlunjur b) Memutar tangan c) Naik turun
memperkembangkan imbangan dan koordinasi 4 kanak- kanak a) Duduk berlunjur b) Memutar tangan c) Naik turun
memperkembangkan imbangan dan koordinasi 4 kanak- kanak a) Duduk berlunjur b) Memutar tangan c) Naik turun

a) Duduk berlunjur

b) Memutar tangan

c) Naik turun

kanak a) Duduk berlunjur b) Memutar tangan c) Naik turun d) Permainan tepuk Rajah 1.7 Contoh

d) Permainan tepuk

Rajah 1.7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a, b, c, dan d).

4 Proses dimana neuron badan dan anggota bekerjasama untuk menghasilkan pergerakan.

9

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1.5.3 Pergerakan Manipulatif Alat Keupayaan individu untuk mengendalikan objek dengan

1.5.3 Pergerakan Manipulatif Alat Keupayaan individu untuk mengendalikan objek dengan kawalan yang sesuai dan kelajuan

pergerakan yang diperlukan oleh sesuatu pergerakan.

Kemahiran ini merupakan kemahiran

asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan seterusnya

menguasai kemahiran sukan yang pelbagai. Pembelajaran kemahiran ini mesti melibatkan

manipulasi alat seperti pundi kacang, bola kecil, bola besar, gelung rotan, tali dan sebagainya

yang berbeza dari segi bentuk, saiz dan komposisi.

Ianya adalah melibatkan penggunaan

terkawal

tangan

dan

kaki

dicerminkan

dalam

pergerakan

manipulatif.

Rajah

di

bawah

menjelaskan contoh-contoh pergerakan manipulasi alat.

bawah menjelaskan contoh-contoh pergerakan manipulasi alat. Rajah 1.8 Melambung dan menangkap. Rajah 1.9 Membaling

Rajah 1.8 Melambung dan menangkap.

pergerakan manipulasi alat. Rajah 1.8 Melambung dan menangkap. Rajah 1.9 Membaling pundi kacang. Rajah 1.10 Memukul.

Rajah 1.9 Membaling pundi kacang.

pergerakan manipulasi alat. Rajah 1.8 Melambung dan menangkap. Rajah 1.9 Membaling pundi kacang. Rajah 1.10 Memukul.

Rajah 1.10 Memukul.

10

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Thomas, Lee & Thomas, (1988) dalam bukunya mejelaskan bahawa pergerakan manipulasi

Thomas, Lee & Thomas, (1988) dalam bukunya mejelaskan bahawa pergerakan manipulasi manipulasi alatan adalah dikategorikan kepada tiga jenis iaitu:

a) Mengenakan tenaga kepada objek (melontar, menyepak, merejam, mengumpan, memukul, membaling).

b) Menguasai objek (menangkap dan menyambut, menahan).

c) Mengawal objek (menggelecek dan memantul bola).

1.6 Ritma Ritma adalah dikatakan terhasil daripada pergerakan, bermula daripada dorongan semulajadi dalam diri manusia untuk bergerak dengan gaya rentakan dan daripada geraktari sebagai sumbernya telah melahirkan bentuk-bentuk ritma dan struktur muzik. Perkataan ritma sebenarnya adalah berasal dari Yunani iaitu rhythmos. Ianya bermaksud "apa-apa usul yang berulang-ulang yang kerap, simetri". Secara amnya ritma ditakrifkan sebagai "pengulangan sesuatu pergerakan atau irama yang dicirikan oleh kuantiti dan keadaan yang berbeza-beza”. Oleh yang demikian, jelas menunjukkan bahawa ritma dan pergerakan mempunyai perkaitan dan perhubungan yang amat rapat dan saling memerlukan.

dan perhubungan yang amat rapat dan saling memerlukan. Rajah 1.11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan. 1.6.1

Rajah 1.11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan.

1.6.1 Ritma dan Pergerakan Rasa sensasi yang terbit daripada perubahan-perubahan dari segi intensiti, tekanan, kederasan, kecerdasan dan kebebasan bergerak dalam melakukan pergerakan dan tekanan- tekanan fizikal lazimnya akan menimbulkan rasa riang dan kepuasan kepada deria irama. Ritma merupakan hanya satu aspek dalam paduan ritma dan pergerakan yang menjadi sebahagian daripada konsepsi pergerakan gerak tari yang luas. Ini termasuk aspek-aspek corak yang

11

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan berbentuk urutan, iringan yang dapat didengar serta daya ekspresi yang menggambarkan

berbentuk urutan, iringan yang dapat didengar serta daya ekspresi yang menggambarkan persepsi-persepsi dalaman yang khususnya dimanifestasikan dalam pergerakan-pergerakan gerak tari.

dimanifestasikan dalam pergerakan-pergerakan gerak tari. Rajah 1.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan.

Rajah 1.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan.

1.6.2 Sumber Ritma Penggunaan muzik, alat-alat paluan dan bunyi-bunyian suara untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan orang lain. Mencipta alat-alat paluan muzik boleh dijadikan suatu projek kraf tangan. Alatan-alatan tersebut yang mengeluarkan bunyi yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak.

yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak. Rajah 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan
yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak. Rajah 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan
yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak. Rajah 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan

Rajah 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden.

12

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1.7 Kesimpulan Pergerakan asas adalah merupakan aspek yang amat penting kepada perkembangan

1.7 Kesimpulan Pergerakan asas adalah merupakan aspek yang amat penting kepada perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif kanak-kanak. Pembinaan pergerakan asas yang baik akan dapat membantu memperkembangkan kemahiran asas kanak-kanak menjadi lebih cemerlang bukan sahaja dalam bidang sukan malah untuk kehidupan seharian mereka. Penguasaan kemahiran pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan manipulatif alat akan memudahkan seseorang kanak-kanak mempelajari kemahiran yang lebih kompleks dan sukar. Penggabungan pergerakan dan ritma mampu menjadikan kanak-kanak lebih kreatif, menghargai, dalam menghasilkan gerakan-gerakan berdasarkan corak bunyian. Selain itu juga, penggabungan ini akan meningkatkan koordinasi dalam menyelaras dan menyeragamkan pergerakan-pergerakan baru.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pergerakan? 2. Senaraikan 3 jenis pergerakan asas?

SEMAK KENDIRI

1. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pergerakan?

2. Senaraikan 3 jenis pergerakan asas?

3. Apakah yang anda faham berkaitan “menguasai objek”?

4. Senaraikan faktor lain yang melibatkan pergerakan lokomotor?

5. Berikan takrifan ritma?

13

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 2 MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda

UNIT 2

MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang pola pergerakan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat:
a) Menjelaskan tentang pola pergerakan asas.
b) Menghuraikan prinsip-prinsip dalam pergerakan.
c) Menyenaraikan proses perkembangan kemahiran pergerakan.
d) Menghuraikan fasa-fasa pembelajaran dalam pergerakan.

2.1 Pengenalan

Pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan membenarkan individu mengadaptasi dan

memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik. Oleh yang

demikian adalah amat wajar untuk seseorang guru mengetahui tentang pola pergerakan asas

secara lebih mendalam bagi memudahkannya bagi memperkembangkan kemahiran pelajar.

Guru mempunyai banyak peluang untuk menggunakan pergerakan dan aktiviti fizikal dalam

kurikulum bilik darjah biasa. Sifat ingin tahu dan mempelajari sesuatu perkara yang baru

sememangnya telah sebati dengan jiwa kanak-kanak. Oleh yang demikian, hubungan ini

secara tidak langsung boleh mencetuskan minat mereka kerana untuk mempelajari matematik,

seni bahasa, sains, kajian sosial, kesihatan, dan mata pelajaran lain.

2.2 Konsep

Pola pergerakan asas adalah merupakan jenis-jenis pergerakan asas yang boleh digabungkan

untuk menjadi kemahiran yang lebih kompleks bagi digunakan dalam sukan, permainan, tarian,

gimnastik dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam persekitaran luaran. Konsep yang

ditekankan dalam perspektif pergerakan adalah pola pergerakan asas, prinsip-prinsip

pergerakan, dan strategi pergerakan.

2.3 Pola Pergerakan Asas

Sebagaimana yang telah dibincangkan pada awalnya, terdapat pelbagai pergerakan yang boleh

dihasilkan daripada pola pergerakan asas. Kesemua pola pergerakan ini sekiranya

digabungkan akan menghasilkan pergerakan dan kemahiran yang lebih spesifik dan kompleks.

Sebagai contoh, sekiranya

14

lantunan, menerima dan menghantar

pola

pergerakan

asas

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan digabungkan pada seorang pemain posisi penyerang dalam sukan bola sepak, berkemungkinan

digabungkan pada seorang pemain posisi penyerang dalam sukan bola sepak, berkemungkinan pergerakan yang dihasilkan adalah melompat secara menegak sambil menahan bola menggunakan dada dan seterusnya terus menyepak bola ke arah gol lawan. Penggabungan pola-pola ini seterusnya akan menghasilkan pergerakan yang lebih unik dan menarik serta lebih efisen.

pergerakan yang lebih unik dan menarik serta lebih efisen. Rajah 2.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan

Rajah 2.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks.

Jadual 2.1 berikut menunjukkan hubungan antara pola pergerakan dan beberapa jenis contoh pergerakan dalam setiap kategori pola tersebut. Jadual 2.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan.

Pola Pergerakan Asas

Kemahiran Pergerakan

 

Menghantar

Membaling, merejam, menyepak

 

Menerima

Menangkap, menahan, mendada

 

Mengiringi

Menggelecek

Mengelak

Mengelak

Bergerak

Mengubah kedudukan kedudukan A ke B

badan

dari

Mendarat

Menggunakan

kaki,

tangan

dan

semasa

berpusing.

Statik

Imbangan, sokongan dan gantung

 

Ayunan

Ayunan tangan, anyunan badan

 
 

Melibatkan paksi badan:

 

Lantunan

 

Menegak

Melintang

Daripada kaki, bahu.

 

15

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 2.4 Prinsip Pergerakan Prinsip pergerakan adalah merupakan aplikasi sesuatu konsep yang

2.4 Prinsip Pergerakan Prinsip pergerakan adalah merupakan aplikasi sesuatu konsep yang berkaitan dengan kecekapan dan keberkesanan pergerakan yang boleh dipindahkan dan digunakan dalam pelbagai situasi semasa perlaksanaan sebarang pergerakan. Terdapat beberapa prinsip asas yang boleh diaplikasikan agar pelaksanaan sesuatu pergerakan akan menjadi lebih baik, efisen, dan selamat. Berikut adalah prinsip-prinsip pergerakan tersebut:

Prinsip Mekanikal mekanikal adalah prinsip yang mengaitkan sesuatu pergerakan dengan aspek

biomekanik dan kinesiologi (sains pergerakan manusia). Ianya memfokuskan peningkatan kecekapan sesuatu pergerakan dalam erti kata efisen (penjimatan tenaga, pencapaian objektif

dan

dan

keselamatan. Berikut adalah antara konsep-konsep yang terdapat dalam prinsip mekanikal:

2.4.1

Prinsip

keberkesanan

pergerakan)

dan

perlaksanaan

pergerakan

berasaskan

sains

 Intertia  Hukum tuas  Projection dan Projectile  Torque Rajah 2.2 Analisa pergerakan
Intertia
Hukum tuas
Projection dan Projectile
Torque
Rajah 2.2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik.
2.4.2
Prinsip Estetika Pergerakan

Prinsip ini adalah berkait rapat dengan nilai sesuatu pergerakan samada ianya kelihatan baik atau sebaliknya dari sudut estetik. Ianya adalah lebih bersifat subjektif dan penilaian baik atau

16

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan buruknya sesuatu pergerakan adalah berdasarkan pemahaman dan konsep baik itu sendiri dari

buruknya sesuatu pergerakan adalah berdasarkan pemahaman dan konsep baik itu sendiri dari kaca mata penilai. Oleh kerana ianya bersifat subjektif prinsip ini kebiasaanya ditekankan dalam aktiviti sukan dan kesenian seperti tarian, gimnastik, menyelam, dan renang berirama.

seperti tarian, gimnastik, menyelam, dan renang berirama. Rajah 2.3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan. 2.5

Rajah 2.3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan.

2.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan Kemahiran pergerakan memerlukan sebuah proses pembelajaran samada secara formal ataupun tidak formal. Proses pembelajaran secara formal biasanya dijalankan di institusi pendidikan samada di taman didikan kanak-kanak ataupun di sekolah. Manakala pembelajaran secara tidak formal pula adalah melalui pengalaman dan pemerhatian kanak-kanak itu sendiri di samping konsep cuba jaya 5 yang seringkali di aplikasikan dalam proses pembelajaran tidak formal. Memandangkan proses perkembangan kemahiran pergerakan kanak-kanak adalah merupakan sebuah proses yang perlahan dan memerlukan masa untuk mencapai tahap

5 Cuba jaya adalah satu kaedah heuristik penyelesaian masalah, pembaikan, penalaan, atau mendapatkan pengetahuan melalui cubaan perlakuan. Pembelajaran tidak berlaku dari kegagalan itu sendiri tetapi daripada menganalisis kegagalan, membuat perubahan, dan kemudian cuba lagi.

17

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan autonomous 6 , kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru. Terdapat tiga peringkat

autonomous 6 , kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru. Terdapat tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan iaitu:

a)

Peringkat Permulaan

b)

Peringat Pertengahan

c)

Peringkat Lanjutan

2.5.1

Peringkat Permulaan

Memperkenalkan aspek utama kemahiran sahaja.

Menunjuk cara perlaksanaan kemahiran bagi membolehkan pelajar membentuk gambaran mental.

Biarkan pelajar untuk mencuba kemahiran.

Menyediakan banyak peluang untuk penerokaan kemahiran dan penemuan kendiri.

Jika boleh bandingkan kemahiran baru pelajar tersebut dengan rakannya.

Memberi maklum balas segera, tepat dan positif.

Fokus pada teknik kemahiran bukan hasil.

2.5.2

Tahap Pertengahan

Menyediakan banyak peluang untuk amalan dan aplikasi kemahiran

Merangka peluang amalan yang progresif serta memberi tumpuan kepada penghalusan kemahiran yang lebih besar.

Mampu untuk menganalisis kemahiran dan memberi maklum balas yang membina.

Benarkan untuk perbezaan individu dalam kadar pembelajaran kemahiran.

2.5.3

Peringkat Lanjutan

Mengaplikasikan latihan ulangan sebagaimana situasi sebenar.

Memberi sokongan galakan dan motivasi 7 yang positif.

Menawarkan tip mengenai strategi dan taktik.

Memberi maklum balas yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek tertentu kemahiran.

Menerima dengan terbuka tentang prinsip perbezaan individu.

6 Tahap dimana seseorang atlit telah mahir melakukan sesuatu pergerakan kemahiran tanpa memfokuskan kepada fasa pelaksanaan.

7 Motivasi adalah gabungan keinginan dalaman individu dan faktor luaran yang membantu mendorong pencapaian objektif.

18

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan  Fokus kepada hasil dan bukannya proses. 2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan Secara

Fokus kepada hasil dan bukannya proses.

2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan Secara umumya, setiap kemahiran pergerakan dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama. Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan peningkatan kemajuan dari mudah (penemuan) kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks (penyatuan). Setiap kanak- kanak akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir dan efektif dalam melaksanakan sesuatu kemahiran pergerakan. Aktiviti di setiap fasa menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran.

2.6.1 Fasa Kognitif 8 Dalam peringkat awal pembelajaran, kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten. Oleh yang demikian, guru haruslah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perlaksanaan kemahiran beserta komen dan maklum balas membina bagi memperbetulkan kesilapan dalam pelaksanaan kemahiran kanak-kanak dalam proses cuba jaya. Pada peringkat ini ratio kejayaan adalah 2 atau 3 daripada 10 percubaan. Persembahan yang betul mesti diperkukuh melalui maklum balas luaran.

yang betul mesti diperkukuh melalui maklum balas luaran. Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada

Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru.

8 Peringkat awal pembelajaran dimana atlit berusaha untuk memahami kemahiran dan masih tidak konsisten dalam pelaksanaan kemahiran.

19

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 2.6.2 Fasa Bersekutu Persembahan menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program

2.6.2 Fasa Bersekutu

Persembahan menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk. Kanak-kanak akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mula mendapatkan rasa maklum balas dalaman 'kinestetik' 9 apabila mereka melakukan kemahiran dengan baik. Mereka mula untuk mengesan dan membetulkan kesilapan mereka sendiri dan kadar kejayaan telah meningkat kepada 5 hingga 7 daripada 10.

kejayaan telah meningkat kepada 5 hingga 7 daripada 10. Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran

Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah.

2.6.3 Fasa Autonomous

Di peringkat akhir pembelajaran, persembahan telah menjadi konsisten, lancar dan mempunyai nilai estetik. Program-program motor yang terlibat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini, ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Kejayaan kini 9 daripada 10.

9 Kinestetik pembelajaran (juga dikenali sebagai pembelajaran sentuhan) adalah gaya pembelajaran di mana pembelajaran berlaku oleh pelajar melalui sensasi pergerakan atau ketegangan di otot, tendon, deria otot dan sendi, ketika menjalankan aktiviti fizikal.

20

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 2.6 Fasa autonomous. 2.7 Kesimpulan Pergerakan adalah merupakan suatu proses
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 2.6 Fasa autonomous. 2.7 Kesimpulan Pergerakan adalah merupakan suatu proses

Rajah 2.6 Fasa autonomous.

2.7 Kesimpulan Pergerakan adalah merupakan suatu proses kompleks yang memerlukan proses pembelajaran yang terancang. Pemahaman tentang aspek sains dan nilai estetik yang wujud dalam setiap pergerakan akan membantu memudahkan pelajar untuk memahami sifat pergerakan dan menjadikan menreka lebih kreatif dalam menghasilkan pergerakan yang lebih baik dan efisen. Penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. Di samping itu, pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal, kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial, emosi, dan kognitif.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang pola pergerakan asas? 2. Berikan maksud prinsip

SEMAK KENDIRI

1. Apakah yang anda faham tentang pola pergerakan asas?

2. Berikan maksud prinsip mekanikal?

3. Senaraikan tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan?

4. Terangkan tentang fasa bersekutu?

5. Apakah peranan seorang guru bagi memastikan pergerakan asas berjaya dikalangan kanak-kanak?

21

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 3 PEMANASAN BADAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya

UNIT 3

PEMANASAN BADAN

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan kepentingan dan faedah
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat:
a) Menjelaskan kepentingan dan faedah pemanasan badan secara terperinci.
b) Menghubungkait di antara pengabaian pemanasan badan dengan kecederaan dalam
prestasi sukan.
c) Menyenaraikan jenis-jenis pemanasan badan secara teratur.
d) Memahami konsep dalam prinsip pemanasan badan.

3.1 Pengenalan Aktiviti pemanasan badan biasanya dilakukan sebelum menjalankan sesuatu aktiviti sukan atau sebarang aktiviti pergerakan yang melibatkan penggunaan anggota tubuh badan dalam intensiti yang bervariasi. Pemanasan badan secara amnya terdiri daripada peningkatan intensiti secara beransur-ansur semasa menjalankan aktiviti fizikal, latihan pergerakan sendi, regangan dan aktiviti sukan yang berkaitan. Memanaskan badan adalah satu proses di mana menyediakan anggota tubuh badan untuk bertindak balas dan mendorong saraf untuk bertindak dengan lebih cepat dan cekap.

bertindak balas dan mendorong saraf untuk bertindak dengan lebih cepat dan cekap. Rajah 3.1 Aktiviti pemanasan

Rajah 3.1 Aktiviti pemanasan badan.

22

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3.2 Faedah Pemanasan Badan Aktiviti pemanasan badan akan meningkatkan keberkesanan latihan

3.2 Faedah Pemanasan Badan

Aktiviti pemanasan badan akan meningkatkan keberkesanan latihan dan perlu dilakukan sebelum memulakan sebarang sesi latihan. Ini adalah asas kepada amalan bersukan yang

selamat.

memperbaiki nisbah kekuatan otot yang seterusnya boleh mengurangkan kecederaan. Berikut adalah antara faedah-faedah yang diperolehi:

boleh

Kajian

yang

dijalankan

mendapati

bahawa

aktiviti

memanaskan

badan

i. Badan akan merembeskan hormon 10 adrenalin 11 .

a. Kadar degupan jantung meningkat lebih tinggi.

o

Membolehkan kapasiti pengangkutan oksigen melalui darah meningkat lebih

banyak.

o

Peningkatan pengeluaran cecair sinovial yang terletak di antara sendi untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan.

Membenarkan sendi untuk bergerak dengan lebih cekap

b. Pengembangan salur kapilari darah.

o Membolehkan penghantaran oksigen kepada otot melalui darah menjadi lebih baik.

ii. Peningkatan suhu di dalam otot.

a. Mengurangkan kelikatan darah.

o Membolehkan oksigen dalam darah bergerak dengan kelajuan yang lebih

baik.

b. Memudahkan aktiviti enzim.

c. Menggalakkan penceraian oksigen dari hemoglobin 12 .

iii. Menyingkirkan asid laktik 13 .

Aktiviti pemanasan badan yang komprehensif yang dijalankan secara teratur telah diakui oleh pengkaji mampu mengurangkan kecederaan dalam sukan.

3.3 Jenis Pemanasan Badan

Terdapat beberapa jenis pemanasan badan yang dicadangkan oleh pakar-pakar sains sukan. Antara jenis pemanasan badan adalah seperti berikut:

10 Bahan kimia yang dirembeskan oleh sel atau kelenjar badan bagi menghantar maklumat pada sel badan.

11 Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal ketika individu dalam situasi tertekan atau gembira.

12 Bahan protein dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen.

13 Asid yang terhasil daripada pergerakan otot rangka.

23

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. Pemanasan badan umum. ii. Regangan statik. iii. Pemanasan badan khusus.

i.

Pemanasan badan umum.

ii.

Regangan statik.

iii.

Pemanasan badan khusus.

iv.

Regangan dinamik.

3.3.1

Pemanasan Badan Umum

Pemanasan badan umum (general warm up) meningkatkan suhu badan melalui aktiviti pergerakan badan yang tidak spesifik. Ianya bertujuan untuk menyediakan badan dengan aktiviti berintensiti tinggi. Antara contoh aktiviti pemanasan badan umum adalah melakukan 5- 10 minit sebarang aktiviti berintensiti rendah seperti berikut:

- Berjalan laju

- Berjoging

- Melompat di trampolin

- Lompat bintang

- Lompat tali

- Lari setempat

di trampolin - Lompat bintang - Lompat tali - Lari setempat Rajah 3.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan
di trampolin - Lompat bintang - Lompat tali - Lari setempat Rajah 3.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan
di trampolin - Lompat bintang - Lompat tali - Lari setempat Rajah 3.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan

Rajah 3.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum.

3.3.2 Regangan Statik

Regangan statik paling sesuai dijalankan setelah pemanasan badan umum dilakukan. Ini adalah kerana pada peringkat tersebut, otot telah cukup bersedia untuk diregangkan dan seterusnya melakukan aktiviti yang lebih berintensiti tinggi. Regangan tanpa pemanasan badan umum berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan pada otot yang diregang. Tempoh masa untuk setiap regangan otot adalah 10 hingga 30 saat.

24

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 3.3 Regangan statik. 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus Pemanasan badan khusus adalah
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 3.3 Regangan statik. 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus Pemanasan badan khusus adalah

Rajah 3.3 Regangan statik.

3.3.3 Pemanasan Badan Khusus

Pemanasan badan khusus adalah merupakan aktiviti pemanasan badan yang menyerupai

pergerakan mengikut sukan yang diceburi. Sebagai contoh, pemanasan badan atlit gimnastik

lebih cenderung kepada pergerakan yang dilakukan dalam setiap disiplin sukan gimnastik.

Kaedah terbaik untuk melaksanakan pamanasan badan khusus adalah dengan melaksanakan

sesuatu kemahiran pada kadar yang perlahan.

melaksanakan sesuatu kemahiran pada kadar yang perlahan. Rajah 3.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.
melaksanakan sesuatu kemahiran pada kadar yang perlahan. Rajah 3.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.

Rajah 3.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.

3.3.4 Regangan Dinamik

Dinamik regangan terdiri daripada satu siri gerakan terkawal yang sama seperti aktiviti sukan

yang sedang dijalankan. Regangan dinamik hampir menyerupai pemanasan badan khusus

tetapi ianya lebih menumpukan kepada peningkatan kadar pergerakan (range of motion) pada

25

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan setiap sendi. Regangan dinamik kebiasaannya dilakukan sebelum latihan atau pertandingan

setiap sendi. Regangan dinamik kebiasaannya dilakukan sebelum latihan atau pertandingan intensif dijalankan. Melalui pelaksanaan regangan dinamik yang lebih menumpukan pergerakan yang sama seperti dalam pertandingan akan membolehkan otot bersedia dengan pergerakan yang sama tetapi dengan intensiti yang lebih tinggi. Proses ini akan menyebabkan badan akan menjadi biasa dengan pergerakan tersebut dan kecenderungan untuk mengalami kecederaan akan menjadi lebih rendah. Sebagai contoh, seorang pelari 100 meter akan membuat larian 20 meter dengan intensiti yang lebih rendah daripada larian sebenar sebelum pertandingan bermula, untuk menyediakan otot kaki bekerja denagan intensiti 14 yang lebih tinggi semasa pertandingan.

intensiti 1 4 yang lebih tinggi semasa pertandingan. Rajah 3.5 Regangan dinamik. 3.4 Prinsip Pemanasan Badan

Rajah 3.5 Regangan dinamik.

3.4 Prinsip Pemanasan Badan The American College of Sports Medicine (2011), mencadangkan agar mengamalkan prinsip FITT semasa proses pemanasan badan apabila menjalankan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. Berikut adalah prinsip pemanasan badan.

3.4.1 Frekuensi (Frequency) Pemanasan badan dan regangan amat sesuai dijalankan secara kerap samada ketika mahu melakukan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. Malah, adalah disyorkan untuk melakukan beberapa kali pada hari yang sama. Dalam kehidupan seharian, pemanasan badan dan regangan boleh dilakukan pada bila-bila masa; seperti apabila anda berasa "kurang selesa"

14 Kadar tenaga dan usaha yang disumbangkan untuk melaksanakan sesuatu latihan / tugasan.

26

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pada bahagian otot badan. Dalam aktiviti fizikal, kekerapan menjalankan pemanasan badan akan

pada bahagian otot badan. Dalam aktiviti fizikal, kekerapan menjalankan pemanasan badan akan membantu mengelakkan kecederaan otot ketika melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi.

3.4.2 Intensiti (Intensity)

Untuk meningkatkan kelenturan otot dan tendon pada sesuatu bahagian, penekanan terhadap latihan kelenturan perlulah dilakukan dalam intensiti yang lebih tinggi daripada biasa. Kesemua regangan mestilah dilakukan secara perlahan dan terkawal bagi mengelakkan kecederaan.

3.4.3 Masa (Time)

Pemanaan badan dan regangan perlulah dijalankan secara berjeda dan mempunyai sela waktu rehat bagi memdapatkan kesan yang lebih baik. Melalui kaedah ini, pengulangan regangan yang sama pada intensiti yang lebih tinggi sedikit boleh meningkatkan hasil yang diperlukan.

3.4.4 Jenis (Type)

Terdapat pelbagai matlamat dalam menjalankan pemanasan badan dan regangan. Oleh yang demikian, pemilihan aktiviti regangan mestilah melibatkan otot utama yang terlibat dengan kemahiran fizikal yang akan dilakukan dengan intensiti yang lebih tinggi. Keseimbangan dalam pemilihan otot adalah amat perlu bagi mengelakkan kecederaan yang serius ekoran daripada kesilapan dalam menjalankan pemanasan badan.

3.5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, elemen keseronokan dalam pembelajaran seharusnya tidak diketepikan agar pembelajaran yang dijalankan akan lebih bermakna kepada pelajar. Sebagai seorang guru, pemahaman terhadap sikap kanak-kanak yang lebih berminat terhadap sesuatu yang seronok dan menggembirakan haruslah difahami dengan jelas agar perancangan pengajaran tidak akan terganggu. Oleh yang demikian, pendekatan yang digunakan dalam aktiviti pemanasan badan mestilah suatu pendekatan yang baru dengan idea dan kreativiti yang segar. Berikut adalah cadangan dan contoh aktiviti pemanasan badan yang menggunakan konsep penerapan nilai keseronokan.

27

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan berdiri. i. Awan dan Bumi Rajah 3.6

a. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan berdiri.

i. Awan dan Bumi

pemanasan badan dalam kedudukan berdiri. i. Awan dan Bumi Rajah 3.6 Aktiviti awan dan bumi. Arahan:

Rajah 3.6 Aktiviti awan dan bumi.

Arahan:

o Mengarahkan pelajar mencapai awan menggunakan tangan kanan dan mencecah bumi menggunakan tangan kiri dalam kedudukan berdiri tegak.

ii. Berenang

tangan kiri dalam kedudukan berdiri tegak. ii. Berenang Rajah 3.7 Aktiviti berenang. Arahan o Buat aksi

Rajah 3.7 Aktiviti berenang.

Arahan

o Buat aksi berenang perlahan, sederhana dan laju.

28

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Ulat Rajah 3.8 Aktiviti ulat. Arahan o Arahkan pelajar untuk mambayangkan mereka
iii. Ulat Rajah 3.8 Aktiviti ulat. Arahan
iii.
Ulat
Rajah 3.8 Aktiviti ulat.
Arahan

o

Arahkan pelajar untuk mambayangkan mereka adalah cacing.

o

Kemudian, dalam kedudukan tangan dan kaki lurus di lantai, arahkan mereka untuk menggerakkan kaki supaya dekat dengan tangan.

o

Apabila selesai dan hampir berdiri, arahkan mereka untuk menggerakkan tangan mereka ke hadapan dan ulang langkah dari awal.

b. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan baring.

i. Penyapu Cermin

pemanasan badan dalam kedudukan baring. i. Penyapu Cermin Rajah 3.9 Aktiviti penyapu cermin kereta. Arahan o

Rajah 3.9 Aktiviti penyapu cermin kereta.

Arahan

o Dengan kedua-dua kaki tegak ke atas, minta pelajar melakukan aksi menyapu cermin kereta.

29

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Menebang Pokok Balak Rajah 3.10 Aktiviti menebang pokok balak. Arahan o Arahkan

ii. Menebang Pokok Balak

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Menebang Pokok Balak Rajah 3.10 Aktiviti menebang pokok balak. Arahan o Arahkan

Rajah 3.10 Aktiviti menebang pokok balak.

Arahan

o Arahkan pelajar untuk melakukan aksi menebang pokok ke kiri dan ke kanan menggunkan imaginasi mereka.

3.6 Kesimpulan Pemanasan badan adalah merupakan sebuah proses yang penting sebelum melakukan sesuatu gerak kerja atau pergerakan yang melibatkan tubuh badan. Kegagalan untuk melakukan pemanasan badan akan meningkatkan kecenderungan pelajar untuk mengalami kecederaan apabila melakukan aktiviti fizikal. Setiap fasa dalam pemanasan badan akan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. Ramai dalam kalangan guru yang mengabaikan pemanasan badan apabila mengendalikan kelas pendidikan jasmani menghadapi risiko kecederaan pelajar mereka semasa pelaksanaan aktiviti. Oleh yang demikian adalah amat penting untuk guru memahami prinsip asas dan pengetahuan asas fisiologi badan manusia sebelum memulakan pengajaran dalam sukan. Penerapan elemen keseronokan akan menjadikan proses pengajaran lebih bermakna dan dapat menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif.

30

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Senaraikan 3 faedah pemanasan badan? 2. Jelaskan secara terperinci
SEMAK KENDIRI 1. Senaraikan 3 faedah pemanasan badan? 2. Jelaskan secara terperinci perbezaan di antara

SEMAK KENDIRI

1. Senaraikan 3 faedah pemanasan badan?

2. Jelaskan secara terperinci perbezaan di antara pemanasan badan umum dan regangan dinamik?

3. Senaraikan 5 prinsip pemanasan badan.

4. Berdasarkan pemahaman anda, anlisa kepentingan elemen keseronokan dalam pergerakan.

5. Jelaskan perkaitan prinsip kekerapan dan intensiti.

31

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 4 PERGERAKAN KREATIF ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda

UNIT 4

PERGERAKAN KREATIF ASAS

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Memahami maksud pergerakan kreatif.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat:
a) Memahami maksud pergerakan kreatif.
b) Menyenaraikan tema-tema dalam pergerakan kreatif tahap asas.
c) Membezakan setiap pergerakan berdasarkan tema.
d) Melakukan pergerakan dalam setiap tema yang dibincangkan.

4.1 Pendahuluan Pergerakan kreatif merupakan interpretasi idea , perasaan serta tanggapan idea yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan . Ia memberi penekanan kepada empat elemen asas , iaitu tubuh badan, ruang, masa dan daya yang merupakan asas pergerakan untuk membolehkan kanak-kanak serta remaja berkomunikasi di samping meningkatkan potensi seperti kebebasan menyatakan perasaan melalui pergerakan, ritma dan kreativiti. Penerimaan pergerakan kreatif sebagai sebahagian daripada kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pastinya akan membantu serta memberi manfaat terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak di samping meningkatkan sifat-sifat seni dalam diri mereka (Graham, 1992).

kanak-kanak di samping meningkatkan sifat-sifat seni dalam diri mereka (Graham, 1992). Rajah 4.1 Pergerakan kreatif. 32

Rajah 4.1 Pergerakan kreatif.

32

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.2 Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota

4.2 Pergerakan Kreatif

Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1997). Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea, perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara simbolik ketika melakukan pergerakan. Laban (1975), menjelaskan bahawa dalam setiap pergerakan kreatif, tema-tema melambangkan idea pergerakan yang berkembang seimbang dengan sesuatu peringkat perkembangan citarasa kanak-kanak yang sedang membesar terhadap aktiviti pergerakan. Pengalaman dalam pergerakan kreatif membantu kanak-kanak memperkembangkan kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. Terdapat 8 tema yang dalam pergerakan kreatif asas. Tema-temanya adalah sebagaimana berikut:

Tema 1 : Kesedaran tubuh badan Tema 2 : Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3 : Kesedaran ruang Tema 4 : Aliran beban badan dalam ruang dan masa Tema 5 : Penyesuaian terhadap kawan. Tema 6 : Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Tema 7 : Lapan lakuan daya asas Tema 8 : Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan.

Pergerakan yang berlandaskan kepada tema akan membantu pelajar melaksanakan pergerakan dengan lebih terarah kepada sesuatu jenis tema dalam pergerakan kreatif. Oleh yang demikian, pergerakan pelajar akan menjadi lebih terkawal dan bermatlamatkan kepada sesuatu jenis tema.

4.3 Tujuan Pergerakan Kreatif

Sebagaimana yang telah dibincangkan, setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif adalah bersandarkan kepada tema-tema tertentu. Kesemua tema-tema ini akan mendorong pelajar untuk mencapai matlamat utama pergerakan kreatif. Secara umumnya, pergerakan kreatif adalah bertujuan untuk:

i. Memberi pengalaman dalam melakukan pergerakan yang akan memperkembangkan daya kreativiti.

ii. Memberi kebebasan dan kesedaran serta memupuk pengawalan dalam penggunaan tubuh badan sebagai alat pencurahan perasaan dan idea.

33

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Menanam ciri-ciri pengucapan dan pencurahan perasaan individu serta semangat berkumpulan

iii. Menanam ciri-ciri pengucapan dan pencurahan perasaan individu serta semangat berkumpulan dalam pergerakan.

iv. Memperkembangkan imiganasi pergerkaan.

v. Menyuburkan ritma semulajadi sebagai satu daya kreatif.

vi. Mengembangkan perasaan terhadap unsur-unsur pergerakan iaitu daya, masa dan ruang.

vii. Memperkembangkan perasaan untuk perkaitan pergerakan kreatif terhadap ransangan bunyi (muzik, suara) dan visual 15 .

4.4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif memberikan kesempatan yang luas kepada kanak-kanak untuk melahirkan perasaan dan menyuburkan daya imaginasi mereka. Ini memberikan kepuasan kepada mereka kerana mereka mulai sedar bahawa setiap anggota dapat dijadikan alat atau sekurang- kurangnya mempunyai daya potensi untuk menyalurkan segala tenaga yang berlebihan dan

perasaan yang terpendam. Ini semua dapat membantu perkembangan pemikiran yang kritis, sikap sosial yang positif serta citarasa berseni. Selain itu juga, pergerakan kreatif akan dapat membantu pelajar untuk menerapkan nilai-nilai berikut:

Yakin dalam melakukan sesuatu pergerakan.

Gembira dan seronok

Menghormati orang lain.

Bekerjasama

Kesyukuran

Menyedari keperluan orang lain

Semangat cintakan keindahan alam sekitar

Kreativiti

Berdisiplin

Perasaan kasih sayang

Kebebasan mencurahkan perasaan, idea dan emosi

kejujuran

15 Melibatkan perbuatan melihat sesuatu.

34

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif Tema adalah merupakan latar belakang kepada setiap

4.5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif Tema adalah merupakan latar belakang kepada setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif. Ianya bertujuan untuk mengkelaskan setiap pergerakan dengan tujuan dan maksud tertentu bagi meningkatkan intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria pelajar yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Keempat-empat unsur pergerakan iaitu tubuh badan, ruang, masa dan daya memudahkan pelajar berkomunikasi di samping meningkatakan potensi seperti ritma, kreativiti, kebebasan, dan pengucapan melalui pergerakan. Tema-tema ini dibahagikan kepada tahap iaitu tahap asas dan tahap lanjutan.

4.5.1 Tahap Asas Tahap asas adalah merupakan tema pengenalan asas untuk membolehkan pelajar bergerak dengan kesedaran tubuh badan, masa dan daya. Tema 1 hingga 8 dikategorikan sebagai tahap asas.

4.5.1.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan di beri kepada pergerakan keseluruhan tubuh badan serta bahagian-bahagian badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. a) Keseluruhan Tubuh Badan

Penekanan diberi kepada penggunaan keseluruhan tubuh badan bertujuan memberi pengalaman bergerak dan berhenti secara bebas dan terikat supaya mencapai kawalan aliran pergerakan.

i. Aktiviti lokomotor ialah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain.

ii. Aktiviti bukan lokomotor ialah pergerakan setempat dan tumpuan diberi kepada

keseluruhan tubuh badan iaitu buka-tutup, naik-turun dan pusing-putar. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam variasi pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang diciptakan untuk menunjukkan perasaan dan idea yang sesuai.

dan bukan lokomotor yang diciptakan untuk menunjukkan perasaan dan idea yang sesuai. Rajah 4.2 Pergerakan tubuh

Rajah 4.2 Pergerakan tubuh badan.

35

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.5.1.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Fokus tema 2 adalah

4.5.1.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa

Fokus tema 2 adalah cara tubuh badan bergerak dan bertujuan untuk membantu pelajar

mengawal pergerakan mereka supaya dapat melahirkan perasaan melalui pergerakan.

Tertumpu kepada 3 sub tema iaitu beban, masa dan beban dan masa.

a) Beban

Kesedaran rintangan beban membolehkan kawalan pergerakan. Pelajar dapat

menghasilkan pergerakan yang kuat atau lembut untuk membayangkan perasaan atau

ideanya.

Halus-ringan: Lakukan pergerakan yang lembut dan, halus dan sensitif

menggunakan kekuatan otot yang ringan semasa bergerak bebas dan setempat.

Berat-kuat: Lakukan pergerakan yang tegas, kuat bertenaga dan pantas

memerlukan tenaga dan menggunakan otot-otot yang kuat.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh

badan digerakkan untuk menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat bagi

membolehkan pengucapan perasaan dan idea.

berat-kuat bagi membolehkan pengucapan perasaan dan idea. Rajah 4.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat.

Rajah 4.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat.

b) Masa

Fokusnya adalah cara tubuh badan bergerak dan pengawalan pergerakan untuk

membayangkan idea atau perasaan.

Serta-merta: Pergerakan dilakukan dalam masa yang singkat. Pergerakan ini cepat,

tegas, spontan dan dinamik.

Kawal-lambat: Pergerakan yang perlahan, mengambil masa dan dapat dikawal.

Lakuannya lambat, licin, beralun dan berayun. Ianya boleh dirasakan sebagai

36

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan sesuatu yang tidak perlu cepat atau tergesa-gesa. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan

sesuatu yang tidak perlu cepat atau tergesa-gesa. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan bahagian tubuh badan yang berasingan seperti kepala, bahu, siku, jari, pinggul, lutut, kaki dan sebagainya. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan pergerakan serta-merta dan kawal-lambat yang dihasilkan untuk memberi sesuatu kesan tertentu.

c) Beban dan Masa Empat kombinasi beban dan masa membolehkan pengalaman pergerakan yang berbeza dan unik. Ini menunjukkan perkaitan antara pergerakan dan rangkaian pergerakan.

Berat dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang kuat. Kekuatan dirasakan di seluruh tubuh badan dan mengambil masa untuk dilakukan.

Halus dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang aktif, spontan dan menunjukkan semangat.

Berat dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang menunjukkan tenaga dan kekuatan seperti hentakan dan lompatan.

Halus dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang tenang dan tenteram menggunakan keseluruhan tubuh badan.

tenang dan tenteram menggunakan keseluruhan tubuh badan. Rajah 4.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan

Rajah 4.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat.

37

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.5.1.3 Tema 3: Kesedaran Ruang Tema ini memfokuskan pergerakan yang mengaplikasikan

4.5.1.3 Tema 3: Kesedaran Ruang Tema ini memfokuskan pergerakan yang mengaplikasikan penggunaan ruang dalam ekspresi perasaan. Ruang digunakan dalam menimbulkan mud atau perasan. Misalnya, ruang ditolak seolah-olah mengasingkan badan dari ruang untuk menunjukkan perasaan tidak suka. Perasaan gembira dikemukakan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang, iaitu melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tema kesedaran ruang terdiri daripada lima subtema iaitu kawasan, arah, laluan, aras dan ekstensi.

lima subtema iaitu kawasan, arah, laluan, aras dan ekstensi. Rajah 4.5 Kesedaran ruang. a) Kawasan Kegunaan

Rajah 4.5 Kesedaran ruang.

a) Kawasan

Kegunaan ruang di kawasan sekeliling dirinya ialah ruang diri. Kawasan keseluruhannya dalam pergerakan ialah ruang am. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara kawasan digunakan kesedaran ruang untuk menimbulkan atau menyampaikan sesuatu idea atau perasaan.

b) Arah

yang

Menekankan

mendahului pergerakan misalnya:

Ke hadapan

Ke belakang

Ke sisi

Ke atas

Ke bawah

penggunaan

lima

arah

berdasarkan

bahagian

tubuh

badan

: Bahagian dada mendahului pergerakan.

: Bahagian nelakang mendahului pergerakan.

: Sisi badan (kiri/kanan) medahului pergerakan.

: Menaikkan badan.

: Menurunkan badan.

38

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara bahagian tubuh ke lima badan yang

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara bahagian tubuh ke lima badan yang lain boleh dijgunakan untuk mendahului pergerakan ke lima arah yang berlainan.

c) Laluan

Laluan merupakan penggunaan corak pergerakan atas lantai atau di udara berdasarkan

garisan lurus atau melengkung, misalnya:

Laluan bersudut atau “zig-zag” adalah kombinasi garisan lurus.

Corak bulatan merupakan beberapa garisan melengkung.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam corak pergerakan yang berbeza.

d) Aras

Pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan berada di satu aras. Tiga aras yang asas ialah:

Aras tinggi pada paras bahu seperti melompat, berdiri atas hujung jari kaki.

Aras rendah pada bawah paras pinggang seperti melutut, duduk, baring atau dekam. Sokongan diperlukan pada bahagian tubuh badan yang berlainan.

Aras sederhana ialah antara paras bahu dan pinggul apabila keadaan badan dicondong ke depan, belakang atau ke sisi.

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pergerakan badan dilakukan pada aras yang berbeza. Aras yang berbeza memberi kesan yang berlainan dan boleh digunakan untuk membayangkan sesuatu idea atau perasaan.

e) Ekstensi

Ekstensi merupakan pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan seperti membesar, mengecil, menjauh dan mendekat. Istilah:

: Jauh dari badan.

Besar

: Dekat dengan badan.

Kecil

: Jauh dari pusat badan.

Jauh

: Dekat dengan pusat badan.

Pergerakan buka-tutup menunjukkan perbezaan ekstensi pergerakan. Tangan dan bahagian tubuh badan digunakan untuk mendahului dan membantu pergerakan besar, jauh dan dekat. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara pelajar mencetuskan idea sesuatu yang menjadi besar, kecil, jauh dan dekat dengan pusat badan.

Dekat

39

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini memfokuskan

4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa

Tema ini memfokuskan kepada kelancaran pergerakan dalam penggunaan ruang dan masa. Ianya terbahagi kepada 3 subtema iaitu aliran, ruang dan masa.

a) Aliran

Tema ini lebih mengutamakan berat kepada kualiti pergerakan, kelancaran urutan serta penggunaan ruang dan masa. Terbahagi kepada 2 jenis iaitu:

i. Aliran Terikat Lakuan yang boleh diberhentikan dengan mudah dan serta-merta. Aktiviti yang dilakukan adalah terkawal dan boleh diberhentikan dalam kedudukan imbangan.

ii. Aliran Bebas Menggunakan keseluruhan bahagian tubuh badan serentak dan melakukan aktiviti dengan berterusan, lancar, licin dan tersusun. Aktiviti dalam aliran bebas ini sukar diberhentikan dengan serta-merta. Contohnya lompatan, gulingan dan putaran.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian aliran. Aliran ini dilakukan secara terkawal dan sukar diberhentikan.

b) Ruang

Tema ini membantu kesedaran cara menggunkan ruang untuk melakukan berbagai pergerakan. Dua jenis ruang berikut adalah:

i. Ruang Terus Digunakan secara langsung dan tidak memerlukan kawasan yang luas. Contohnya pergerakn yang lurus, melengkung dan zig-zag. Ruang di atas lantai dan di aras rendah sahaja digunakan.

ii. Ruang Tidak Terus Digunakan secara tidak langsung dalam pelbagai aras dan dengan menggunakan kawasan yang luas dan sepenuhnya. Contohnya adalah pusingan dan pulasan.

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pelajar boleh menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan tidak terus.

c) Masa

Masa ialah penglibatan bahagian tubuh nadan melakukan pergerakan. Keseluruhan bahagian tubih badan bergerak serentak atau satu bahagian tubih badan mendahului pergerakan.

40

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. Pergerakan Serentak Keseluruhan bahagian tubuh badan bergerak serentak semasa melakukan

i. Pergerakan Serentak Keseluruhan bahagian tubuh badan bergerak serentak semasa melakukan pergerakn seperti melompat dan gulingan.

ii. Pergerakan Berturut-turut

Atau bahagian tubuh badan bergerak mendahului bahagian tubuh badan yang lain. Contohnya, berjalan- Menggunakan sebelah kaki untuk mendahului bahagian tubuh badan yang lain. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila berbagai pergerakan serentak dan berturut-turut yang unik dilakukan selepas diberi tugasan.

4.5.1.5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan. Penyesuaian terhadap rakan adalah merupakan sebuah kemahiran yang berkaitan dengan

hubungan atau berkomunikasi dengan pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Terdiri daripada 2 sub tema iaitu:

a) Kerja Berpasukan Penyesuaian terhadap rakan secara berpasangan. Perhubungan dengan rakan dapat dilakukan dengan pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam perhubungan dengan rakan baru secara unik.

dilihat dalam perhubungan dengan rakan baru secara unik. Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan. b) Kerja Berkumpulan

Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan.

b) Kerja Berkumpulan Penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan. Perhubungan dengan rakan boleh secara:

- ketua dengan pengikut

- kumpulan bekerjasama

- ahli-ahli kumpulan bertgentangan dengan rakan-rakan

41

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan adalah cara- cara

Pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan adalah cara- cara penyesuaian terhadap rakan. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian yang

lain.

Daya cipta kreatif dapat dilihat cara sekumpulan berkomunikasi melalui pemerhatian pergerakan ahli-ahli dalam kumpulan itu.

4.5.1.6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat. Tema ini memfokuskan kepada pergerakan yang melibatkan penggunaan tubuh badan secara bebas sebagai alat persembahan. Terbahagi kepada 3 iaitu:

a) Lompatan Asas

Fokus adalah untuk membolehkan pelajar melonjak dan menjelajah di udara dengan lompatan secara spontan dan bebas. Pelajar diberitahu lima lompatan asas tetapi corak pilihan kedudukan kaki untuk lompatan tidak ditetapkan.

Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa pelajar memberi respon kepada rangsangan. Pilihan lompatan yang sesuai dapat memberi gambaran perasaan seperti keriangan dan kebebasan.

b) Bentuk Tubuh Badan

Penekanan ke arah kesedaran pergerakan mempunyai bentuk badan semasa dalam keadaaan seimbang. Tumpuan dijberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu

pergerakan dan perkaitan antara bahgian tubuh badan serta regangan otot. Empat bentuk badan asas adalah:

i. Lurus (seperti panah)

ii. Lebar (seperti tembok)

iii. Bulat (seperti bola)

iv. Pulas (seperti skru)

Daya cipta kreatif melalui kepelbagaian bentuk badan yang boleh dicipta berseorangan, bersama rakan dan kumpulan.

42

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4.7 Bentuk tubuh badan. c) Gerak Isyarat Penekanan lakuan gerak isyarat ialah
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4.7 Bentuk tubuh badan. c) Gerak Isyarat Penekanan lakuan gerak isyarat ialah

Rajah 4.7 Bentuk tubuh badan.

c) Gerak Isyarat

Penekanan lakuan gerak isyarat ialah pembentukan pergerakan di udara dengan bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Contoh: Tangan dirapatkan bersama sementara berat badan disokong oleh kaki. Gerak isyarat boleh dilakukan oleh beberapa bagian tubuh badan tetapi kaki dan tangan adalah yang paling mudah digunakan oleh pelajar. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam jenis gerak isyarat dan pilihan bahgian-bahagian tubuh badan yang dipergunakan.

jenis gerak isyarat dan pilihan bahgian-bahagian tubuh badan yang dipergunakan. Rajah 4.8 Perlakuan gerak isyarat. 43

Rajah 4.8 Perlakuan gerak isyarat.

43

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.5.1.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas Lapan lakuan daya asas membezakan kualiti

4.5.1.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas Lapan lakuan daya asas membezakan kualiti dalam pergerakan. Daya asas perlu diajar selepas Tema 2 dan 4 untuk mendapat kesan yang lebih baik. Kebolehan pelajar melahirkan perasaan dan idea melalui pergerakan diperluaskan melalui laluan daya asas. Tiap-tiap daya boleh diajar secara berturut-turut, berasingan atau bercantum. Aspek beban, masa dan ruang dikaitkan. Jika daya asas diajar bercantum, pilih pasangan yang bertentangan untuk mendapat imbangan. Pasangan yang bertentangan adalah seperti berikut:

a) Lejang/Radak dan Apung

b) Cantas dan Luncur

c) Pulas dan Cecah

d) Tekan dan Renjis/Ketis

Jenis lapan lakuan daya asas:

a) Lejang/Radak

Pergerakan cepat, kuat dan bertenaga, serta-merta dan secara langsung. Pergerakan bermula di bahagian tangan, lutut dan siku serta menghentak kaki. Pergerakan seperti melangkah, melompat atau galop ke udara.

b) Apung

Pergerakan lemah-lembut, halus, ringan, menggunakan jari dan tangan, kawal lambat dan

tidak terus. Pergelangan tangan atau jari, siku digunakan untuk mendahului pergerakan. Tangan dan kaki bergerak bebas di ruang.

c) Luncur

Pergerakan yang licin, tenang dan halus. Pergerakan yang rata tanpa berliku-liku, kawal- lambat dan terus. Lakuan berturut-turut membawa perasaan ketenangan.

d) Pulas

Bahu bergerak bertentangan dengan pinggul. Tangan dan siku memainkan peranan

pergerakan alunan. Tubuh badan mengecil dan membesar, mengetat dan melonggar. Pergerakan kawal lambat, tegas dan tidak terus.

e) Tekan

Pergerakan tegas, kuat dan bertenaga yang memberi perasaan kuasa. Kawal-lambat yang sengaja dan tekanan anggota badan pada permukaan atau anggota badan yang lain.

44

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan f) Cecah Bahagian tubuh badan melakukan pergerakan serta-merta, halus dan terus. Dilakukan

f) Cecah

Bahagian tubuh badan melakukan pergerakan serta-merta, halus dan terus. Dilakukan dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Keseluruhan badan merasa cergas dan bersedia untuk melakukan pergerakan laju.

g) Ketis/Renjis

Dilakukan oleh jari-jari tangan dan kaki, pergelangan tangan dan kaki. Pergerakan yang cepat, riang dengan gerak isyarat yang berselerak. Pergerakan serta-merta, halus dan tidak terus. Pergerakan mengambil masa yang pendek seperti lompatan laju.

Jadual 4.1 Lapan lakuan daya asas.

Bil.

Lakuan

Masa

Beban

Ruang

1.

Lejang dan Radak

Serta-merta

Tegas

Terus

2.

Cantas

Serta-merta

Tegas

Tidak terus

3.

Apung

Kawal-lambat

Halus

Tidak terus

4.

Luncur

Kawal-lambat

Halus

Terus

5.

Pulas

Kawal-lambat

Tegas

Tidak terus

6.

Tekan

Serta-merta

Tegas

Terus

7.

Renjis dan ketis

Serta-merta

Halus

Tidak Terus

8.

Cecah

Serta-merta

Halus

Terus

4.5.1.8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan.

Tema ini adalah memfokuskan kepada ritma-ritma pergerakan yang melibatkan lakuan asas dalam pekerjaan seharian. Melalui tema ini, pelajar akan dapat mempelajari dan melakukan ritma-ritma pergerakan yang dikelaskan kepada dua jenis iaitu, laukan pekerjaan 1 dan 2.

a) Lakuan Pekerjaan 1

Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan pekerjaan. Ritma pergerakan juga digunakan sebagai ransangan pergerakan:

i. Domestik Pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah seperti membasuh, menyapu, menggoreng, menumbuk, menggosok pakaian, menjahit baju, menenun kain songket, mencuci pinggan dan memberus lantai.

45

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Pertanian Pekerjaaan yang dilakukan di luar rumah seperti mancangkul tanah,

ii.

Pertanian Pekerjaaan yang dilakukan di luar rumah seperti mancangkul tanah, mambanting padi, menanam padi, menebang dan membelah kayu.

Pelajar perlu mengenal pasti kegiatan yang dikehendaki dalam pekerjaan itu seperti:

a. Bentuk tangan memegang sesuatu alatan

b. Ritma yang didapati semasa pekerjaan itu diulangkan.

c. Peralihan antara dua pergerakan.

d. Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan.

b)

Lakuan Pekerjaan 2

Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan. Ritma pergerakan digunakan sebagai ransangan:

i. Perkhidmatan Pekerjaan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam seperti menaip (jurutaip), kawad (tentera), menebas dan mencantas (buruh), membuat teh tarik dan roti canai (peniaga) dan memberi gerak isyarat (polis trafik).

ii. Perindustrian Pekerjaan yang berkaitan dengan aktiviti dalam industri seperti memunggah barang dan mengangkat, memasang bahagian kereta dan membungkus barang dan sebagainya.

4.6 Kesimpulan Pergerakan kreatif asas adalah merupakan suatu bahagian dalam pergerakan yang menekankan kreativiti dalam penghasilan pergerakan. Penekanan ini akan menghasilkan pelajar yang berkeupayaan menghasilkan pergerakan dengan pelbagai gaya dan bentuk dan menghargai nilai seni yang terbit dari setiap pergerakan. Penerapan tema dalam pergerakan menjadikan pergerakan akan lebih terarah dan pelajar akan lebih mudah memahami setiap objektif yang ingin dicapai melalui setiap pembelajaran pergerakan.

46

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Berikan definisi pergerakan kreatif? 2. Sejauhmanakah peranan tema
SEMAK KENDIRI 1. Berikan definisi pergerakan kreatif? 2. Sejauhmanakah peranan tema membantu mencapai kejayaan sesebuah

SEMAK KENDIRI

1. Berikan definisi pergerakan kreatif?

2. Sejauhmanakah peranan tema membantu mencapai kejayaan sesebuah aktiviti?

3. Senaraikan 3 tujuan pergerakan kreatif?

4. Terdapat banyak nilai-nilai yang terdapat hasil daripada lakuan kanak-kanak dalam pergerakan kreatif, dan salah satu adalah berdisiplin. Terangkan dengan jelas tentang disiplin yang dimaksudkan?

5. Senaraikan lapan lakuan daya asas?

47

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 5 PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda

UNIT 5

PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang tema-tema dalam
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat:
a) Menjelaskan tentang tema-tema dalam pergerakan kreatif lanjutan.
b) Menghuraikan kepentingan pergerakan kreatif lanjutan terhadap perkembangan
kemahiran pelajar.
c) Mengaitkan pergerakan kreatif lanjutan dengan pergerakan dalam kehidupan seharian.
d) Menghayati nilai positif yang terkandung dalam setiap tema.

5.1 Pengenalan

Pergerakan kreatif lanjutan adalah merupakan sambungan kepada tema-tema asas dalam pergerakan kreatif. Pada tahap ini pelajar akan didedahkan kepada fahaman konsep dan perkaitan daripada pergerakan di tahap asas. Kepelbagaian pergerakan akan menuntut kreativiti pelajar untuk menjadi lebih fokus dan bermotivasi.

5.2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan

Tema yang dikategorikan sebagai tema tahap lanjutan (tema 9 hingga 16) adalah merupakan tema-tema yang melibatkan variasi dan perkembangan lanjut dari tema 1 hingga 8. Aspek- aspek pergerakan disampaikan dengan fahaman yang lebih mencabar dan pergerakan yang lebih kompleks (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1998). Berikut adalah tema-tema tahap lanjutan. Tema 9 : Bentuk-bentuk pergerakan. Tema 10 : Gabungan lakuan daya asas. Tema 11 : Orientasi ruang

Tema 12 : Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan. Tema 13 : Penaikan dari lantai. Tema 14 : Kesedaran berkumpulan. Tema 15 : Formasi pergerakan dalam kumpulan. Tema 16 : Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan.

48

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5.2.1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan. Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3.

5.2.1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan. Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3. Dua aspek bentuk ialah ruang dan

tubuh badan. Bentuk pergerakan diperolehi daripada pergerakan tubuh badan dalam ruang. Tema ini teridiri daripada empat sub tema iaitu:

a) Corak Asas

Corak asas adalah merupakan corak pergerakan yang berbentuk garisan lurus, lengkung, bentuk bulatan atau zig-zag. Kombinasi beberapa corak asas ini dapat menghasilkan beberapa corak yang lain.

corak asas ini dapat menghasilkan beberapa corak yang lain. Rajah 5.1 Bentuk-bentuk pergerakan. b) Corak di

Rajah 5.1 Bentuk-bentuk pergerakan.

b) Corak di Lantai dan di Awangan

Corak di lantai dan di awangan dibentuk oleh tangan dan kaki. Corak di lantai dibentuk seperti pergerakan lompatan dan gerak edar. Manakala corak di awangan dibentuk oleh pergerakan tangan.

49

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila kesedaran terhadap bentuk-bentuk pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila kesedaran terhadap bentuk-bentuk pergerakan ditunjukkan.

c) Perubahan Saiz Pergerakan

Perubahan saiz pergerakan merupakan proses menukar bantuk badan dari kecil kepada

besar atau sebaliknya. Contohnya corak jbulatan boleh dimulakan di tangan dan bentuk diubah secara beransur-ansur ke pergerakan yang besar seperti lompatan atau corak bulatan yang besar di lantai.

d) Bentuk Tubuh Badan

Bentuk tubuh badan berubah semasa tubuh badan bergerak. Bentuk badan adalah perkaitan antara bahagian-bahagian tubuh badan. Bentuk badan boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu perasaan atau idea. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam membayangkan sesuatu idea atau perasaan dalam pelbagai cara pergerakan dan bentuk badan.

5.2.2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas. Tema ini adalah perkembangan dari tema 7 yang menerangkan beberapa kualiti dalam pergerakan dan perbezaan di antaranya. Ianya menerangkan perubahan dari satu lakuan daya asas dengan yang lain. Perubahan ini dikawal oleh tiga aspek iaitu masa, beban dan ruang. Tiga jenis perubahan boleh dikenal pasti iaitu:

a) Perubahan Perlahan-lahan

Dicapai apabila satu aspek pergerakan sahaja berubah. Kesannya adalah perubahan transisi yang perlahan-lahan dan licin. Sebagai contoh, apabila pergerakan ketis dilakukan secara lambat ianya akan menjadi pergerakan apung. Perubahan ini disebabkan oleh aspek masa.

b) Perubahan Beransur

Dicapai apabila dua aspek pergerakan diubah. Kesannya ialah perubahan yang masih licin

dan beransur. Contohnya apabila lakuan ketis berubah ke cantas oleh dua aspek masa dan beban. Transisi ini masih licin tetapi perubahannya menjadi secara beransur.

c) Perubahan Serta-merta

Berlaku apabila ketiga-tiga aspek pergerkan iaitu beban, masa dan ruang bertukar. Transisi ini menunjukkan bertentangan dengan lakuan asal. Contohnya perubahan dari lakuan ketis ke lakuan tekan di mana pergerakan halus menjadi tegas (aspek beban), serta-merta menjadi kawal lambat (aspek masa) dan tidak terus menjadi terus (aspek ruang).

50

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5.2.3 Tema 11: Orientasi Ruang Tema ini terbahagi kepada tiga sub tema iaitu:

5.2.3 Tema 11: Orientasi Ruang

Tema ini terbahagi kepada tiga sub tema iaitu:

a) Dimensi Ruang

Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3 iaitu melibatkan kesedaran ruang.

Tema ini membincangkan tentang arah bahagian tubuh badan dan perkaitannya dengan arah pergerakan badan. Terdapat enam arah yang dikenal pasti iaitu:

i. Atas dan bawah: Cara pergerakan menaik dan menurun.

ii. Kiri dan kanan: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke sisi.

iii. Hadapan dan belakang: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua

belah tangan diregangkan ke hadapan dan ke belakang badan. Pergerakan boleh didahului dengan bahagian-bahagian tubuh badan seperti tangan, jari, tapak tangan, siku, dada dan kepala. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kombinasi enam dimensi ruang semasa bergerak edar dan bergerak setempat. Rangkaian pergerakan menggunkan dimensi ruang dapt mempelbagaikan pergerakan.

menggunkan dimensi ruang dapt mempelbagaikan pergerakan. Rajah 5.2 Dimensi ruang. b) Orientasi Berpasangan dan

Rajah 5.2 Dimensi ruang.

b) Orientasi Berpasangan dan Berkumpulan

Kombinasi pergerakan dengan pasangan atau kumpulan boleh direka berdasarkan enam dimensi ruang. Bermula di tempat yang berbeza. Bergerak berpasangan untuk menunjukkan perkaitan dan perhubungan yang menarik. Daya kreativiti orientasi berpasangan dapat dilihat dalam penggunaan keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan semasa melakukan pergerakan.

51

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Susunan dan Urutan Gerak edar dan gerak setempat hendaklah mengambil kira aspek

c) Susunan dan Urutan

Gerak edar dan gerak setempat hendaklah mengambil kira aspek aliran, arah, aras dan kepelbagaian penggunaan bahagian tubuh badan. Ini memastikan susunan urutan pergerakan yang harmonis dan berterusan.

susunan urutan pergerakan yang harmonis dan berterusan. Rajah 5.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta

Rajah 5.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan.

5.3.4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan

Tema ini adalah integrasi tema 9, 10 dan 11. Ianya menunjukkan perkaitan antara bentuk dan daya dalam pergerakan. Ini merupakan kemuncak kebolehan individu sebelum perkembangan ke pergerakan dalam kumpulan dan pergerakan ke kualiti ekspresi dalam pergerakan. Tema ini terdiri daripada dua sub tema iaitu:

a) Rangkaian Daya Mengikut Corak

Rangkaian daya seperti luncur dan lejang memberi corak pergerakan yang bersudut. Apung dan lejang memberi corak melengkung diikuti dengan garisan lurus. Rangkaian daya cantas mendapati corak yang bulat dan rangkaian daya cecah memberi corak zig-zag.

52

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Rekaan Daya Mengikut Corak Semua corak pergerakan mempunyai ritma semulajadi. Pergerakan

b) Rekaan Daya Mengikut Corak

Semua corak pergerakan mempunyai ritma semulajadi. Pergerakan bentuk lingkaran akan dipercepatkan di bahagian yang sempit. Rekaan daya dalam pergerakan dan penggunaan unsur-unsur masa, beban dan aliran memberi kualiti ekspresif pergerakan. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa rangkaian pergerakan membayangkan usaha yang berharmonis melalui gabungan daya dan bentuk.

usaha yang berharmonis melalui gabungan daya dan bentuk. Rajah 5.4 Rekaan daya mengikut corak. 5.3.5 Tema

Rajah 5.4 Rekaan daya mengikut corak.

5.3.5 Tema 13: Penaikan dari Lantai. Tema ini membantu mengukuhkan kemahiran untuk bergerak dengan penaikan dari lantai.

Pergerakan dengan penaikan dari lantai terutamanya pergerakan di ruang udara memberi perasaan kebebasan. Tema ini terdiri daripada empat sub tema iaitu:

a) Penaikan tanpa Lompatan

Pergerakan fizikal yang boleh dilakukan setempat atau dengan gerak edar. Pergerakan ini dilakukan secara spontan. Keseluruhan tubuh badan atau bahagian tubuh badan boleh dinaikkan dari lantai tanpa lompatan. Bahagian tubuh badan digunkan untuk mendahului pergerakan.

53

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Lepas dari Lantai ke Ruang Udara Lompatan dengan keseluruhan tubuh badan yang

b) Lepas dari Lantai ke Ruang Udara

Lompatan dengan keseluruhan tubuh badan yang dilakukan secara spontan dengan ritma yang berbeza.

c) Membina Pelbagai Bentuk di Ruang

Pembinaan bentuk badan seperti dalam tema 6 dan 9 dilakukan di ruang semasa penaikan.

d) Melakukan Pelbagai Lakuan Daya Asas di Ruang

Koordinasi diperlukan untuk lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai. Lakuan daya asas seperti cantas dan ketis digunakan semasa lompatan berpusing, lejang dan radak untuk lompatan besar dan cecah untuk lompatan kecil. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara penaikan dari lantai dengan keseluruhan tubuh badan atau bahagian-bahagian tubuh badan tertentu. Kreativiti juga dibayangkan dalam tumbuhan bentuk badan dan lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai.

dan lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai. Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai. 5.3.6

Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai.

5.3.6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan Tema ini menunjukkan kesedaran kumpulan sebagai satu unit yang mempunyai minat dan tujuan yang sama. Terdiri daripada tiga sub tema iaitu:

54

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a) Memimpin dan Menyesuaikan Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab sendiri samada

a) Memimpin dan Menyesuaikan

Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab sendiri samada sebagai seorang pemimpin mahupun sebagai pengikut. Setiap ahli kumpulan menunjukkan pergerakn yang

positif. Ada yang ingin menjadi pengikut sahaja dan ada juga pemimpin yang tidak bertanggung jawab.

b) Meniru Lakuan Kumpulan

Pendekatan ini membantu kesedaran bagi kumpulan yang pasif. Kumpuylan tersebut akan

meniru lakuan pekerjaan dalam sesuatu situasi. Kesedaran kumpulan ini akan ditimbulkan semasa ahli kumpulan membuat penyesuaian antara satu sama lain mengikut ritma pergerakan itu. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran

berkumpulan.

c) Kesedaran Kumpulan

Kesedaran kumpulan melalui penekanan kepada perhubungan dengan aspek masa, ruang, beban dan aliran.

i. Aspek Masa Penyesuain ahli kumpulan terhadap pergerakan kawal lambat yang dilakukan secara serentak. Pertukaran ke pergerakan serta-merta secara berkumpulan menunjukkan aspek masa digunakan dalam kesatuan.

ii. Aspek Ruang Ini dapat dilihat semasa kumpulan membuat format pergerakan, seperti yang dihuraikan dalam Tema 15.

iii. Aspek Beban Perkaitan antara kumpulan yang ditunjukkan melalui cara sentuhan antara ahli kumpulan. Contohnya sentuhan yang ringan, halus atau berat dan kuat membayangkan mood dan perasaan kumpulan itu.

iv. Aspek Aliran Aliran terikat atau aliran bebas yang dilakukan oleh kumopulan membayangkan kesedaran kumpulan tersebut mencurahkan mood, idea dan perasaan.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran

kumpulan.

55

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan. 5.2.7 Tema
QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan. 5.2.7 Tema

Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan.

5.2.7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan

Tema ini memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan. Formasi dalam kumpulan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu:

a) Formasi Sebentuk

Formasi sebantuk penting kerana pergerakan seorang dalam kumpulan dijadikan pergerakan sekumpulan. Kumpulan boleh menunjukkan:

i.

Formasi garisan yang lurus dan pemimpin boleh ditempatkan di hujung atau di tengah, atau;

ii.

Formasi bulat yang tidak ada pemimpin.

iii.

Pergerakan pelbagai bentuk seperti bulatan atau empat persegi untuk membentuk formasi yang padu.

b)

Formasi Tidak Sebentuk

Membenarkan setiap ahli bergerak secara spontan. Ahli-ahli berpeluang bergerak dengan respon sendiri tetapi berfokus kepada pergerakan pemimpin. Pergerakan diteruskan sehingga mendapat satu formasi.

56

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan formasi dalam kumpulan.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan formasi dalam kumpulan.

dalam kepelbagaian cara menunjukkan formasi dalam kumpulan. Rajah 5.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk. 5.2.8

Rajah 5.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk.

5.2.8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan Tema ini memfokuskan kepada pergerakan hasil daripada gabungan kesemua tema untuk menghasilkan suatu komposisi pergerakan. Di peringkat ini gubahan pergerakan mempunyai

kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. Perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresif ialah:

a) Idea atau perasaan yang akan disampaikan.

b) Perkaitan dalam pergerakan itu.

c) Perbezaan antara pergerakan.

Mood, idea dan perasaan menentukan aspek pergerakan seperti tubuh badan, ruang, daya dan beban dan juga gabungan pergerakan yang sesuai dihasilkan untuk membayangkan mood, idea dan perasaan yang asas.

57

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan cerita, mood, idea dan perasaan

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan cerita, mood, idea dan perasaan melalui pergerakan yang sesuai.

5.3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif Ransangan dalam pergerakan kreatif adalah merupakan suatu bentuk bantuan pengajaran dalam mempermudahkan proses pengajaran pergerakan kreatif. Ianya dapat membantu guru bagi memahamkan pelajar yang bermasalah dalam memahami temtang aspek ritma dan kreativiti. Beberapa jenis ransangan yang boleh digunakan semasa pergerakan kreatif adalah sebagaimana berikut:

5.3.1 Ransangan Dalam Diri

Pergerakan yang diransang oleh tubuh badan sendiri diberi tumpuan. Ransangan seperti ini amat kurang sesuai diamalkan kepada pelajar yang kurang memahami tentang ritma dan kreativiti.

5.3.2 Ransangan Objek

Imiginasi pelajar akan dapat diperkembangkan melalui penggunaan objek seperti gambar, arca, selendang, belon, tali elastik dan peta pergerakan bagi membantu mereka memahami dengan lebih baik.

5.3.3 Ransangan Bunyi

Penggunaan bunyi dan ritma adalah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pengajaran pergerakan kreatif. Ransangan bunyi yang perlu diberikan pendedahan seawal proses pengajaran akan memudahkan pelajar memahami konsep pergerakan dan meningkatkan kreativiti mereka. Tepukan dan suara adalah merupakan suatu contoh ransangan bunyi yang paling asas. Manakala penggunaan alat-alat muzik seperti genderang akan

membantu pengajaran menjadi lebih menarik.

3.6.4 Fahaman Dinamika Muzik

Penggunaan muzik sebagai bantuan dalam eleman pergerakan kreatif akan memudahkan

pelajar untuk memahami ritma dengan lebih baik serta mengatur pergerakan seiring dengan ransangan alunan muzik. Berikut adalah kepelbagaian alunan dinamika muzik yang boleh disesuaikan dengan pergerakan.

i. Bunyi beransur kuat.

ii. Bunyi beransur lembut.

58

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Bunyi kuat beransur lembut iv. Tempo beransur laju v. Tempo laju beransur

iii. Bunyi kuat beransur lembut

iv. Tempo beransur laju

v. Tempo laju beransur kuar

5.4 Kesimpulan Bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah, pergerakan adalah lebih efektif dan sesuai dengan naluri jiwa mereka sebagai media ekspresi berbanding dengan bahasa. Walaupun kanak-kanak sudah membesar, namun penggunaan pergerakan fizikal sebagai media pengucapan dan komunikasi, di samping bahasa haruslah diperlakukan demi mempelbagaikan salurun untuk berkomunikasi. Dengan menggabungkan aktiviti pergerakan dengan aktiviti- aktiviti seni halus, seni muzik atau keduanya sekali dengan pelbagai cara dan bentuk, ini akan dapat membantu menambahkan kaedah untuk melahirkan perasaan dalaman kanak-kanak dan sehubungan itu membentuk daya kesedaran estetika mereka. Peluang untuk bergerak, semata- mata kerana ikmat yang dirasai melalui pergerakan, berkemungkinan lebih banyak terdapat dalam aktiviti-aktiviti geraktari daripada aspek-aspek kurikulum pendidikan jasmani yang lain. Untuk melahirkan perasaan, tidak semestinya memerlukan interaksi dengan orang lain. Adalah penting juga bagi kanak-kanak untuk mengetahui perbezaan antara menghindar perasaan- perasaan seperti marah dengan menekankan perasaan yang bersifat agresif. Mereka perlu difahamkan bahawa perasaan marah itu merupakan suatu emosi yang sihat dan semulajadi.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang pergerakan kreatif lanjutan? 2. Tema pergerakan kreatif

SEMAK KENDIRI

1. Apakah yang anda faham tentang pergerakan kreatif lanjutan?

2. Tema pergerakan kreatif yang manakah berkait rapat dengan tema pergerakan kreatif lanjutan yang ke 10?

3. Apakah tema yang memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan?

4. Senaraikan perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresi.

5. Mengapa perlunya ransangan dalam pergerakan kreatif?

59

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 6 GIMNASTIK PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda

UNIT 6

GIMNASTIK PENDIDIKAN

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tujuan dan skop
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini, anda seharusnya dapat:
a) Menjelaskan tujuan dan skop pembelajaran dalam gimnastik pendidikan.
b) Menyenaraikan tema-tema dalam gimnastik pendidikan.
c) Memahami tujuan dan perbezaan pergerakan dalam setiap tema.

6.1 Pengenalan

Sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” . Ini adalah kerana penglibatan dalam sukan ini akan menghasilkan kekuatan fizikal, fleksibiliti, ketangkasan, koordinasi, dan imbangan yang mana diperlukan oleh semua sukan. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk pelajar mempelajari gimnastik pendidikan yang merupakan asas kepada gimnastik.

6.2 Gimnastik Pendidikan

Gimnastik pendidikan adalah merupakan salah satu daripada cabang pendidikan pergerakan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar dan menjadi asas kepada gimnastik artistik. Melalui gimnastik pendidikan, pelajar akan didedahkan kepada pelbagai bentuk pergerakan dan tugasan yang akan mendorong kepada pembelajaran dan perkembangan pelajaran yang lebih baik. Ianya akan memberikan tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan dan berdasarkan kepada tema-tema khusus yang akan dapat membantu pelajar menyedari tentang nilai estetik dan kreativiti, kesedaran tubuh badan dan memahami konsep pergerakan dengan lebih(Ramakrishnan, 1998) baik .

6.3 Tujuan Gimnastik Pendidikan

Gimnastik pendidikan adalah memfokuskan penguasaan kemahiran pergerakan yang berkaitan

dengan tubuh badan, ruang, beban, masa, ritma dan aliran. Secara lebih jelas berikut adalah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan.

i. Meningkatkan kesedaran tubuh badan dalam kalangan pelajar.

60

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Meningkatkan kreativiti pelajar dalam mengolah pergerakan yang merangkumi ruang, masa,

ii. Meningkatkan kreativiti pelajar dalam mengolah pergerakan yang merangkumi ruang, masa, beban dan aliran.

iii. Menerapkan nilai positif tentang yakin diri.

iv. Mendedahkan pelajar kepada proses penerokaan, penjelajahan, penemuan dan daya cipta.

v. Memberi kebebasan kepada pelajar dalam mengolah kreativiti bagi menghasilkan ciptaan pergerakan yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri.

vi. Menyediakan asas kepada gimnastik artistik.

6.4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan Pergerakan dalam gimnastik pendidikan adalah merupakan asas kepada pergerakan artistik dan gimnastik irama. Oleh yang demikian, pergerakan dalam gimnastik pendidikan berasaskan lapan tema iaitu (Ramakrishnan, 1998):

i. Kesedaran tubuh badan

ii. Kesedaran ruang

iii. Kesedaran masa

iv. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan

v. Kesedaran beban

vi. Kesedaran aliran

vii. Kesedaran perkaitan dengan orang lain

viii. Kesedaran ritma

6.4.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan

Tema ini memberi peluang seseorang individu untuk mengenali bahagian tubuh badan dan mengawal pergerakan. Bahagian tubuh badan digerakkan dengan pelbagai cara iaitu: