Anda di halaman 1dari 2

Tarikh Masa Kelas Bil murid

: 3 Mac 2013 : 12.15 hingga 1.15 : 5 Cerdas : 19 orang

Tajuk : Tenaga elektrik. Objektif pembelajaran : 1. Memahami litar bersiri dan litar selari.

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat:1. 2. Membina litar bersiri dan litar selari Menyatakan sekurang-kurangnya 3 perbezaan litar siri dan selari.

Abm : mentol,bateri, wayar,suis,pemegang bateri, kertas manilakat, marker pen dan plastisin.

Fasa / masa

Aktiviti Aktiviti:sumbang saran

Isi kandungan

Fasa 1. Set induksi 5 minit.

Guru bertanyakan khabar murid-murid. Guru bertanyakan tentang makanan kegemaran murid-murid.Guru mengaitkannya dengan topik yang ingin diajar pada hari itu.(Murid-murid memiliki kegemaran yang berbeza; begitu juga dengan jenis litar) Litar terdiri daripada litar selari dan siri.

Menarik perhatian murid-murid tentang topik

Aktiviti: Demonstrasi Fasa 2. Pencetusan idea. 10 minit. Guru menunjukkan 2 gambarajah litar, selari dan Gambarajah litar. besiri lalu mengemukakan soalan :Gambar A( Selari ) 1. Apa perbezaan yang kamu Nampak Gambar B ( Bersiri ) pada 2 gambarajah ini ?

Aktiviti: Simulasi dan perbincangan Fasa 3 Penstrukturan semula idea 15 minit Guru menerangkan litar selari dan litar bersiri. Murid diagihkan kepada kumpulan. Aktiviti membina rajah litar siri dan selari menggunakan plastisin.

Guru membimbing murid membina litar bersiri dan litar selari menggunakan plastisin.

Guru menunjukkan contoh litar siri dan selari lalu mengemukakan soalan:2. Mentol manakah nyalaannya lebih terang ?

Murid berbincang dalam kumpulan tentang perbezaan litar siri dan selari.

Fasa 4. Aplikasi idea. 20 minit.

Guru berbincang dengan murid tentang aplikasi Perbincangan litar siri dan selari dalam kehidupan seharian

Fasa 5 Refleksi 10 minit

Guru berbincang jawapan dan membuat kesimpulan.

Perbincangan