Anda di halaman 1dari 2

JURNAL MINGGUAN

Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal

: 7/8 : Ketujuh : 9 13 September 2012 : Masalah Pengawalan Kelas Sewaktu Peperiksaan Dijalankan.

Minggu ini merupakan minggu keenam saya menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, hanya pada hari Ahad sahaja sesi P & P dijalankan. Pada minggu ini juga merupakan minggu peperiksaan dan saya perlu mengawas kelas peperiksaan serta kelas KSSR. Untuk kelas KSSR, sesi P & P juga tidak dijalankan kerana jadual dirombak mengikut kelas peperiksaan.

1. Analisis Masalah yang timbul adalah murid-murid kelas KSSR tidak menjalankan sesi P & P dan ini menimbulkan suasana yang agak bising dan boleh mengganggu kelas peperiksaan. Selain itu, semasa sesi pengawalan kelas dijalankan murid-murid tidak dapat dikawal terutama untuk kelas 2 AlGhazali. Mereka juga tidak mahu mendengar arahan yang diberikan dan tidak mahu melakukan kerja yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan beberapa orang guru lain terpaksa campur tangan semasa saya mengawal kelas ini.

2. Cadangan Tindakan Susulan a) Saya perlu cuba mendalami cara pengurusan bilik darjah dengan baik. b) Saya juga haruslah mendalami aktiviti apa yang sesuai dijalankan semasa melakukan kelas ganti. c) Saya perlu lebih bersikap tegas dan tidak melayan karenah muridmurid yang memerlukan perhatian. d) Saya juga perlu meminta nasihat dan pandangan daripada rakan-rakan

yang mengalami masalah yang sama. e) Saya perlu merujuk nasihat guru pembimbing untuk menghadapi dan bagaimana cara mengajar Pendidikan Jasmani yang baik.

3. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin agar masalah yang sama tidak akan berulang lagi untuk sesi praktikum akan datang.

Disemak oleh guru pembimbing

Disahkan oleh pensyarah penyelia : . : .. : ..

Tandatangan : Tandatangan : Tarikh : Nama

Tarikh

Nama