Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

KELAS BIL MURID MATA PEL GURU M/PEL : 5 MAJU : 24 ORANG : SAINS : PN. KAMARIAH BT ESA

A. ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN GRED A B C ETR 22 2 UJIAN 1 1 10 11 PERKARA BIL MENCAPAI SASARAN ( ETR ) BIL TIDAK MENCAPAI BIL 11 13

D 2 % 45.8 54

CATATAN

B. ANALISA SWORT Kekuatan : 1. Murid dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). 2. Murid dapat menguasai soalan bahagian B. Kelemahan : 1. Murid memperolehi markah maksimun 25/30 dalam bahagian A. 2. Murid tidak bersedia untuk menghadapi peperiksaan. 3. Murid tidak menggariskan kata kunci pada soalan. 4. Kurang membaca dan kurang pengetahuan dalam bahagian A. Kekangan : 1. Masa yang diperuntukan untuk matapelajaran Sains tidak mencukupi. C. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN 1. Memastikan murid mengariskan kata kunci semasa latihan. 2. Mewajibkan murid membuat pembetulan. 3. Memperbanyakkan latihan tubi bahagian A. RUMUSAN KESELURUHAN Pencapaian keseluruhan adalah memuaskan, namun begitu masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memastikan murid mendapat A dan sekurang-kurannyagred B dalam peperiksaan UPSR. TANDATANGAN GURU Kamariah bt Esa Guru Sains Tahun 5 TARIKH : 15 Feb 2013

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PESTLE TAHUN 2013


KELAS BIL MURID MATA PEL GURU M/PEL : : 5 JAYA : 20 ORANG : SAINS : PN. KAMARIAH BT ESA

D. ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN GRED A B C ETR 2 17 1 Ujian 1 6 PERKARA BIL MENCAPAI SASARAN ( ETR ) BIL TIDAK MENCAPAI BIL 1 19

D 10 % 5 95

E 4

CATATAN

E. ANALISA SWORT Kekuatan : 1.Murid dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). 2.Murid dapat menguasai soalan bahagian B. 3. Murid memperolehi markah minimum 15/30 dalam bahagian A. Kelemahan : 1. Murid tidak bersedia untuk menghadapi peperiksaan. 2. Murid tidak menggariskan kata kunci pada soalan. 3. Kurang membaca dan kurang pengetahuan dalam bahagian A. 4. Murid masih belum menguasai soalan inferens dan pemerhatian. Kekangan : 1.Masa yang diperuntukan untuk matapelajaran Sains tidak mencukupi. F. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN 1.Memastikan murid mengariskan kata kunci semasa latihan. 2. Mewajibkan murid membuat pembetulan. 3. Memperbanyakkan latihan tubi bahagian A dan B RUMUSAN KESELURUHAN Pencapaian keseluruhan adalah memuaskan, namun begitu masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memastikan murid mendapat A dan sekurang-kurannyagred B dalam peperiksaan UPSR. TANDATANGAN GURU Kamariah bt Esa Guru Sains Tahun 5 TARIKH : 15 Feb 2013

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

KELAS BIL MURID MATA PEL GURU M/PEL

: 6 JAYA : 32 ORANG : SAINS : PN. KAMARIAH BT ESA

A. ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN GRED A B C ETR 5 13 12 Ujian 1 6 PERKARA BIL MENCAPAI SASARAN ETR BIL TIDAK MENCAPAI

D 3 18

E 8

CATATAN

BIL MURID 6 27

% 18 82

B. ANALISA SWORT Kekuatan : 1. Murid dapat memahami bahagian objektif. 2. Murid dapat memilih jawapan dengan tepat. Kelemahan : 1. Murid tidak dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). 2. Murid tidak menguasai teknik menjawab bahagian B. 3. Murid malas membaca soalan. Kekangan : 1. Masa yang diperuntukan untuk matapelajaran Sains tidak mencukupi. C. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN 1. Pendedahan teknik menjawab soalan sains. 2. Memperbanyakkan aktiviti berkumpulan dan eksperimen. RUMUSAN KESELURUHAN Pencapaian masih diperingkat sederhana, murid perlu didedahkan dengan teknik menjawab soalan Sains sebagai persediaan peperiksaan akhir tahun dan peperiksaan UPSR 2011. . TANDATANGAN GURU Kamariah bt Esa Guru Sains Tahun 6 TARIKH : 15 Feb 2013