Anda di halaman 1dari 4

contoh rph alatan tangan tahun 4...

ii)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Kemahiran Hidup Tajuk : Reka bentuk dan penghasilan projek Sub-Tajuk : Alatan tangan yang digunakan untuk membuat tempat memo Kelas : 5 Malligai Tarikh : 10/12/2011 Masa : 8.00 pagi- 9.00 pagi Bilangan pelajar : 25/25 orang murid Kemahiran Berfikir : Mengkategori, Membanding beza, Kontekstual, Meneliti, Membuat projek yang dapat memudahkan rutin harian. Pengetahuan Sedia Ada : 1) Pelajar telah didedahkan dengan nama dan fungsi alatan kayu pada tahun 4. 2) Pelajar telah membuat projek meletakkan alat tulis pada tahun 4. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat: 1) Menentukan projek berpandukan kad kerja dan membaca lukisan projek. 2) Mengenal pasti peralatan tangan yang perlu digunakan dalam membuat projek tempat memo. 3) Memahami apakah kegunaan bagi setiap peralatan tangan dan bagaimana cara menggunakan peralatan tangan dengan betul. 4) Membuat projek tempat memo. Penerapan Nilai : Ingin tahu, Ingin mencuba, Yakin diri, Kerajinan, Kerjasama, Tanggungjawab, Menjana idea, Menumpukan perhatian, Membuat rumusan. Bahan Bantu Mengajar : Slaid power point, gunting logam, gandin getah, penggarit, kikir rata, kikir parut, Video. Kajian Masa Depan : Mencipta tempat memo yang mempunyai pelbagai fungsi

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Set Induksi Pengenalan kepada (5 minit) peralatan tangan.

1. 1) Murid melihat rakaman video kartun handy Manny. 2. 2) Guru bertanya kepada murid apakah peralatan tangan yang dapat dilihat di dalam rakaman video tersebut. 3. 3) Guru mengaitkan rakaman video dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. 1.

BBM Kem Me perh Nila Mur perh

Langkah 1 (10 minit) i) ii) iii) iv) v)

Pendedahan dengan peralatan tangan. Gunting logam Gandin getah Penggarit Kikir rata Kikir parut

Langkah 2 (15 minit) i) ii) iii) iv) v)

1) Guru membahagikan kelas kepada lima kumpulan kecil dengan empat orang murid setiap kumpulan. 2. 2) Setiap kumpulan menerima peralatan tangan gunting logam, ganding getah, penggarit, kikir rata dan kikir parut daripada guru. 3. 3) Guru bertanyakan kepada murid tentang apakah nama-nama bagi setiap peralatan tersebut dan adakah mereka pernah melihatnya atau menggunakannya. Jenis-jenis peralatan 1. tangan yang digunakan. 1) Murid melihat tayangan slaid power point Gunting logam yang Gandin getah ditayangkan guru tentang nama-nama Penggarit peralatan yang berada di setiap kumpulan masingKikir rata masing. Kikir parut

BBM gan kikir

Kem Ban kep

BBM gun pen paru

Kem Men men

Langkah 3 (15 minit)

Cara penggunaan

1.

1) Murid melihat tayangan slaid power point tentang cara penggunaan setiap peralatan i) 1) Gunting logamdengan betul di samping tunjuk cara oleh guru digunakan untuk memotong tentang cara penggunaannya. kepingan logam yang nipis.2. 2) Guru melakukan tunjuk cara sambil menerangkan kepada murid tentang cara-cara Ii 2) Ganding getahpenggunaan yang betul. digunakan untuk mengetuk dan membentuk kepingan logam lembut. Iii 3) Penggarit- digunakan untuk menanda dan membuat garisan pada kepingan logam. I 4) Kikir rata- digunakan untuk melicinkan permukaan logam atau tepi kepingan logam. V 5) Kikir parut- digunakan untuk meratakan dan membentuk lengkok pada penjuru kayu . Penilaian Lembaran Kerja 1. (10 minit) (mengikut tahap individu) 1) Setiap murid diberikan lembaran kerja Tahap tinggi Menulis mengikut tahap murid nama alatan dan fungsinya 2) Murid diberi penerangan bagaimana hendak mengikut gambar yang membuat soalan tersebut. diberikan. Tahap SederhanaMengisi 3. 3) Murid dikehendaki menjawab secara bertulis tempat kosong dengan di tempat kosong berdasarkan soalan yang alatan kayu yang sesuai. diberikan. Tahap 4 4) Murid yang telah siap menjawab soalan Rendah Padankan gambar dikehendaki menghantar kertas soalan kepada alatan kayu dengan guru. fungsinya. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. alatan tangan yang 1) Murid dibimbing untuk membuat rumusan digunakan untuk membuat tentang pembelajaran. tempat memo 2. 2) Guru memilih seorang murid secara rawak untuk memberitahu apakah yang difahami pada Pendedahan dengan hari ini. peralatan tangan. 3) Tugasan susulan :- Murid dikehendaki untuk

peralatan tangan.

BBM gun pen paru

Kem Men

BBM Kem idea

Kem Mem

Kaji Dep yan

Jenis-jenis peralatan tangan yang digunakan. Cara penggunaan peralatan tangan.

melakar peralatan tangan yang digunakan bagi membuat tempat memo ini dan mewarnakannya. 4) Murid diminta membawa tin minuman kosong milo ataupun nescafe pada minggu depan.

rutin