Anda di halaman 1dari 6

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM/KSSM Tarikh : 17 Februari 2012 Hari : Khamis Waktu : 2 waktu Masa

: 1 jam 20 minit Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tingkatan : 2 Cemerlang Bilangan pelajar : 40 orang Bidang : Seni Halus Unit pembelajaran : Arca (Teknik luakan) Tajuk/tema : Bentuk-bentuk asas Objektif Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid dapat : Kognitif : Psikomotor : Mencerita kembali jenis-jenis arca luakan dan proses-proses penghasilan arca luakan. Menghasilkan sebuah karya arca berdasarkan teknik luakan dengan menggunakan bahan spon bunga yang bertemakan bentuk-bentuk asas Menghasilkan karya arca dengan kemas mengikut arahan yang ditetapkan.

Afektif :

Pengetahuan sedia ada : 1. Murid pernah membuat kolaj dan asemblaj dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual pada sekolah rendah dan tingkatan 1. 2. Murid mempunyai kemahiran melukis bentuk-bentuk asas di tingkatan 1. 3. Murid mempunyai pengalaman pengetahuan asas mengenai bentukbentuk asas. Penggabungjalinan Kemahiran : 1. Mengetahui kemahiran teknikal dalam mata pelajaran Kemahiran hidup. 2. Mengetahui bentuk-bentuk asas dalam mata pelajaran Matematik.

KBKK: Nilai :

Kemahiran menghubung kait, menganalisis, menilai, membuat kesimpulan. Keyakinan, berdikari, tanggungjawab.

Alat/Bahan: Span, pisau, karya, Slides (power point) Rujukan : 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Sculpture 2. Buku sumber Guru PSV LANGKAH SET INDUKSI (5 minit) ISI PELAJARAN Permainan puzzle A R C A L U A K A N AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN DAN PEMBELAJARAN Murid mencari puzzle di bawah kerusi dan menyusun tajuk pengajaran. Murid berfikir dan menjawab jawapan puzzle. - Strategi main sambil belajar - TKP : Kecerdasan verbal linguistik - ABM: Kad puzzle - DBAE : Sejarah seni - Pendekatan Perkembangan Menyeluruh (kognitif, afektif, psikomotor) - ABM: Contoh-contoh karya, slides show.

LANGKAH 1 (10 minit)

Aras 1 Mengumpul maklumat, pemahaman konsep, dan penghayatan Menerangkan Konsep dan Proses-proses, arca - Definisi - Jenis-jenis arca - Teknik arca - Proses Arca

Murid memberi tumpuan dan membuat catatan nota tentang maklumat yang diberikan oleh guru. Murid melihat dan menghayati contohcontoh gambar arca (proses luahkan) yang ditayangkan oleh guru. Murid menjawab konsep arca luakan dan teknik membuat arca luakan setelah guru bertanya.

Arca luakan LANGKAH 2 (15 minit) Murid mendengar guru menghuraikan proses-proses menghasilkan karya arca. Murid melihat guru membuat demontrasi cara menghasilkan sebuah karya arca yang menggunakan bahan span bunga. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Murid mendengar keselamatan penggunaan alat dari guru. - DBAE : Menghasilkan produk seni - Pendekatan memusatkan guru - Kaedah Penerangan dan Demonstrasi - ABM : Span bunga, pisau, Contohcontoh karya

Aras 2: Penggunaan alat, bahan dan teknik untuk penghasilan karya Demontrasi penghasilan karya arca dengan menggunakan teknik luakan.

Proses penghasilan * Keselamatan menggunakan alatan dan media

LANGKAH 3 (40 minit)

Aras 2 : Penggunaan alat, bahan dan teknik untuk penghasilan karya Proses penghasilan karya Arca dengan

Murid mendengar arahan guru sebelum proses penghasilan karya dibuat Murid mengaplikasikan teknik luahkan dalam

- DBAE : Menghasilkan produk seni -Pendekatan memusatkan pelajar - Konstruktivisme

mengaplikasikan teknik luakan

proses penghasilan karya. Murid bertanya soalan apabila menghadapi masalah proses penghasilan. Murid menghasilkan karya arca dengan bantuan dan bimbingan guru.

-TKP : Kecerdasan Interpersonal - ABM : Span bunga, pisau, kertas surat khabar.

PENUTUP (10 minit)

Aras 3 : Proses membuat penilaian dan kritikan - Penutup - Penilaian - Apresiasi - Kritikan, dan - Rumusan

Murid berhenti proses penghasilan karya dan mendengar arahan guru. Murid menukar karya antara pelajar dan membuat apresiasi karya. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru (berdasarkan soalan dalam kotak) Murid membuat apresiasi melalui kritikan.

- DBAE : Estetika, kritikan seni - Kemahiran memperkukuh - Kaedah Perbincangan - TKP : Kecerdasan Interpersonal - ABM : Contoh-contoh soalan

Refleksi : Ulasan Pensyarah, Guru Pembimbing:

LAMPIRAN A
Arca (Teknik Luahkan)