Anda di halaman 1dari 2

HASIL EVALUASI AKHIR UJIAN SEMESTER

TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN SALAFIYAH


TAHUN AJARAN 2011-2012
Kelas
: Iqro 2.A
Istiqomah

Guru Kelas : Nurul.

Materi Pokok
N
o.

Materi Penunjang

Aspek Harian

Nama

Surat
pende
k
70
70
75

65
65
80

75
75
90

90
80
80

70
70
75

85
75
85

Akhla
q
sehari
-hari
75
80
70

Aqidah
Akhlaq

Mewarnai/
kaligrafi

Fiqih

Tajwid

Presensi/
kehadira
n

Keteranga
n

755
720
765

75,5
72
76,5

TL
TL
TL

1.
2.
3.

Ahmad fahim khalil


Fahri
M. fatcham Najwan

70
70
75

80
70
65

4.
5.

M. Aditya Mahendra
M. Nurdin Afif H

70
80

85
85

70
80

65
80

70
75

85
90

95
80

70
75

85
80

80
80

775
805

77,5
80,5

TL
L

6.

Maulana Putra

70

65

70

75

75

65

70

70

85

70

715

71,5

TL

7.

Luki Candra

85

80

80

85

75

90

80

75

75

75

800

80

8.

Tengku Sahal
Wicaksono
Rangga

80

85

80

75

75

90

75

75

80

85

800

80

65

70

75

70

70

75

75

70

80

75

725

72,5

TL

Haziq

80

85

80

80

75

90

95

75

65

85

90

900

TL

M. Ifat Azizi

65

80

75

70

70

80

85

70

85

75

755

81,8
2
75,5

Ajrina Shahabati

75

85

80

70

70

80

85

70

80

85

780

78

TL

Lina Aprilia

70

70

75

80

80

70

80

70

80

80

755

75,5

TL

1
0.
1
1.
1
2.
1

Tuli
s

Rata
-rata

Doa
seha
rihari
75
65
70

9.

Baca
/
Tartil

Prakte
k
sholat
dan
doa

Jumla
h

TL

3.
1
4.
1
5.
1
6.

Mega Jihan Syahirah

85

85

85

80

75

90

85

70

90

85

830

83

Paulina Anggi
Pramudita
Salwa Ervina Apsari

80

85

80

75

75

80

80

75

85

85

800

80

65

75

70

70

65

80

90

70

80

85

750

75

TL