Lampiran 6-1 NOTA MINTA

Rujukan Tarikh
Kepada Daripada : Guru Besar, SJK(T) Ladang Tumbuk, Tanjung Sepat, Selangor. : Pra Sekolah SJK(T) Ladang Tumbuk, Tanjung Sepat, Selangor.

: SJKTLT/400-6/1/2013(10) : 11.03.2013

Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2013 Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut: Bil 1 2 3 Perihal Barang Carta Menu Makanan Carta Biodata Everyday Badge Kuantiti 1 unit 1 unit 1 unit
Jumlah

Anggaran Harga (RM) 75.00 75.00 50.00 200.00

Tarikh Diperlukan 18.03.2013

Catatan Oleh Guru Besar

a) Peruntukan b) Subsidiari Mata Pelajaran c) Baki Peruntukan Semasa

PCG Pra Sekolah : _____________________ : _____________________ RM 2,191.00 : _____________________

Sekian, terima kasih

Yang benar,

Permohonan di atas Diluluskan / tidak diluluskan

...................................... ............. Tandatangan Guru Besar

.............................................. ( Nanadakumar a/l Kunasekaran )

2013 Tarikh : 11.03.2013 .03.Lampiran 6-1 Tarikh : 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful