Anda di halaman 1dari 2

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Matapelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) Tingkatan : 3

TOPIK 1 Kecergasan Fizikal 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular 1.2 Daya Tahan Otot 1.3 Kekuatan Otot 1.4 Kelajuan 1.5 Kuasa otot 1.6 Komposisi Badan 1.7 Prinsip Latihan 2 Kemahiran Sukan dan Rekreasi 2.1 Bola Tampar 2.2 Sofbol 2.3 Lumba Jalan Kaki 2.4 Lempar Cakera 2.5 Lontar Peluru 3 Kesihatan Diri dan Keluarga 3.1 Kesihatan Diri 3.2 Kekeluargaan

PENGETAHUAN R S T 1 1

KONSTRUK PEMAHAMAN R S T 1 1 1

KEMAHIRAN R

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

TOTAL

KEMAHIRAN S T

JUMLAH R 1 S 1 1 2 1 1 1 1 1 T 1 1

2 2

10