Anda di halaman 1dari 12
LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHASA TAMIL CONTOH

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH

BAHASA TAMIL

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHASA TAMIL CONTOH PENTAKSIRAN PUSAT TUGASAN JANGKA PENDEK DRAF PP
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHASA TAMIL CONTOH PENTAKSIRAN PUSAT TUGASAN JANGKA PENDEK DRAF PP

CONTOH

PENTAKSIRAN PUSAT

TUGASAN JANGKA PENDEK

MENENGAH RENDAH BAHASA TAMIL CONTOH PENTAKSIRAN PUSAT TUGASAN JANGKA PENDEK DRAF PP Bahasa Tamil 28 September

DRAF PP Bahasa Tamil 28 September 2012

1
1

:

: ( )

: : ( ) , . , , , , , , ( ) . ,

, . , , , , , , ( ) . , (2+3 @ 3+2) .

, ( , , ) 2 @ 3 . , , .

: ( )

, , , . , 5 ( , , , , / ) . , @ , .

:

, ( , , , , ) . @ , .

:

. , , , , , , . @ , .

2

:

: ( ) [30 ]

1.

.

,

5

: : ( ) [30 ] 1. . , 5 3 [15 ]

3

[15 ]

2. .

. . . . .

, . .

(

)

?

 

[4 ]

(

)

?

 

[4 ]

(

)

?

 

[4 ]

(

)

.

(i)

(ii)

(iii)

4

[3 ]

: ( ) [20 ]

3. .

125

,

,

! ,

? ?

!

! ,

?” .

!

!

!”

!

,

,

! ,

!

?

”.

.”

.

***************************************************** , .

,

!

5

? , . , , . ,

, , , ! ! ! , ! , , !

!

, .” , , ! , .

, !

.” .

!

. ?

. . .

?

6

.

!

,

!”

!”

-

தாமைர இைலக

(

)

(i)

?

A

B

C

D

[4 ]

(ii)

?

[3 ]

(iii)

?

[4 ]

(iv)

?

A .

B .

7

[4 ]

(v)

.

)

)

)

)

)

8

[5 ]

: [25 ]

(i)

.

 

[2 ]

(ii)

+ +

 

[4 ]

(iii)

 

[6 ]

(iv) .

: ,

( )

?

:

( )

, ( ) .

[6 ]

(v) .

.

9

[2 ]

(vi) .

, “ ,” .

[5 ]

10

: [25 ]

(i)

(ii)

(iii)

.

) ) ) ) )

[15 ]

.

.

[4 ]

.

( )

A .

B .

C .

D .

11

[2 ]

(iv)

.

[4 ]

KERTAS SOALAN TAMAT

12