Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian

Subjek Tingkatan Tarikh Hari Masa Kedatangan Topik Subtopik

: Matematik : 5 Taqwa : 17 Februari 2013 : Khamis : 10.00 pagi 11.00 pagi : / 25 orang

: Bumi sebagai sebuah sfera : Jarak pada permukaan bumi

Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah mempelajari tentang definisi longitud, latitud dan cara pengiraan beza di antara 2 longitud dan latitud. Objektif pembelajaran : Diakhir sesi pembelajaran pagi ini, pelajar dapat i) ii) iii) mengira panjang lengkok bulatan agung mencari dan mengira jarak dua titik di sepanjang garisan suatu meridian mencari dan mengira jarak dua titik pada garis khatulistiwa

Nilai murni Alat bantu mengajar Elemen KBKK

: Kerjasama, hormat-menghormati dan cermat : Globe, peta dunia, kalkulator, gambar dan lembaran soalan. : Berimaginasi, menyelesaikan masalah, menghubungkait dan membanding beza

Langkah / masa Set induksi (5 minit)

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 4. Guru membawa beberapa globe dan peta dunia ke dalam kelas ( globe besar dan globe kecil ) 5. Guru mengagihkan globe kepada beberapa kumpulan 6. Pelajar ditunjukkan oleh guru bagaimana pergerakan pelakon bergerak dari satu negara ke negara yang lain pada globe 7. Guru memperkenalkan tajuk perbincangan hari ini ialah jarak pada permukaan bumi

Nota / Catatan

-> Memperkenalkan konsep jarak pada permukaan bumi dengan penayangan sorotan video daripada movie The lord of the ring 1. Pergerakan pengembaraan dari satu destinasi ke destinasi yang lain 2. Pengembaraan yang mengambil masa yang lama 3. Perubahan iklim dan cuaca

Nilai murni : Membuat perkaitan BBM : Video, globe dan peta dunia

Globe

Peta dunia

Langkah 1 ( 15 minit) -> Imbas kembali mengenai definisi beberapa istilah penting i) ii) Meridian Garis khatulistiwa 1. Pelajar diminta imbas kembali mengenai definisi bagi beberapa istilah penting dalam bumi sebagai sebuah sfera 2. Pelajar diberikan beberapa contoh kedudukan sesuatu titik pada globe dalam bentuk sudut 3. Pelajar diterangkan cara mengira panjang lengkok Elemen KBKK : Ketelitian

->Penerangan mengenai cara mengira panjang lengkok bulatan agung Formula :

Nilai murni : Hormat menghormati

bulatan agung mengikut formula Contoh 1 :

Contoh 2 :

Contoh 3 : Langkah 2 15 minit Pengukuhan kefahaman pelajar dalam cara mengira panjang lengkok bulatan agung Nilai murni : Tekun 1. Setiap pelajar diberikan sehelai lembaran soalan berbentuk kuiz untuk dijawab 2. Setiap pelajar diberi masa selama 7 minit untuk menjawab ketigatiga soalan 3. Semua helaian dikutip oleh guru selepas masa tamat 4. Guru memberikan jawapan kepada pelajar dan menunjukkan jalan pengiraan yang betul di papan putih Langkah 3 40 minit Fasa I 20 minit Fasa I -> Penerangan mengenai i) mencari dan mengira jarak dua titik di sepanjang garisan suatu meridian 1. Pelajar diterangkan oleh guru cara mencari dan mengira jarak dua titik di sepanjang garisan suatu meridian dan khatulistiwa Pelajar diberikan

Aktiviti secara individu menjawab 3 soalan kuiz ringkas mengenai pengiraan panjang lengkok bulatan agung mengikut formula

2.

ii) Fasa II 20 minit

mencari dan mengira jarak dua titik pada garis khatulistiwa

beberapa contoh mengikut contoh daripada buku teks

Aktiviti berkumpulan

1. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan.

Elemen KBKK : Membahagi kumpulan dan bekerjasama Nilai murni : Bersatu padu BBM : Lembaran soalan dan kalkulator

2. Setiap kumpulan diberikan sehelai lembaran soalan 3. Setiap kumpulan diberi masa selama 15 minit untuk menjawab semua soalan bersama-sama 4. Soalan merangkumi aktiviti

mencari dan mengira jarak dua titik di sepanjang garisan suatu meridian mencari dan mengira jarak dua titik pada garis khatulistiwa

5. Guru memantau progres bagi setiap kumpulan dari masa ke semasa

6. Setelah masa yang ditetapkan tamat, guru meminta wakil bagi setiap kumpulan menulis cara pengiraan di hadapan ( setiap satu kumpulan, satu soalan )

7. Guru menyemak jawapan bersama-sama pelajar

8. Kumpulan yang mendapat jawapan yang betul paling banyak diberikan bintang dan akan dikumpul sepanjang semester

9. Kumpulan yang mempunyai bintang paling banyak pada akhir semester 1, akan diberikan hadiah oleh guru Penutup (5 minit) Merumuskan mengenai tajuk yang diajar dan dibincang pada hari ini 1. Pelajar diminta memberi rumusan tentang pembelajaran pada hari ini. 2. Guru menyoal pelajar; Apakah anda benar-benar faham dengan konsep dan cara untuk; Nilai murni : Rajin dan sistematik

Elemen KBKK : Kecergasan logikal

i)

mengira panjang lengkok bulatan agung mencari dan mengira jarak dua titik di sepanjang garisan suatu meridian mencari dan mengira jarak dua titik pada garis khatulistiwa

ii)

iii)

3. Guru memberi pelajar latihan daripada buku teks sebagai latihan pengukuhan untuk dibuat di rumah dan perlu dihantar pada slot pengajaran dan pembelajaran esok.