Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN LITERASI TAHUN 2

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 1 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka KV+KV dengan sebutan yang betul. ii. Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka KV+KV dengan betul. iii. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka KV+KV+KV dengan sebutan yang betul. iv. Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka KV+KV+KV dengan betul. 1.0 Membaca dan memahami perkataan. 1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV. 2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV. 1.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV. 2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV.

Contoh perkataan KV+KV bapa dada mata paku raga pipi lidi cili gigi diri guru bubu kuku susu sudu

2.0 Membina dan menulis perkataan.

Contoh perkataan KV+KV+KV kereta tomato kerusi kepala berudu kelapa kemeja kebaya kamera rebana ketawa petani kerani lelaki perahu keladi

MINGGU 2 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka V+KV dengan sebutan yang betul. ii.Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka V+KV dengan betul. 1.0 Membaca dan memahami perkataan. 1.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV. 2.3 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV. Contoh perkataan V+KV ibu isi ubi ela itu api aki abu umi uli uji alu

2.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 3 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA

OBJEKTIF Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.4 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV. 2.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV.

ii. Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV dengan betul.

2.0 Membina dan menulis perkataan.

Contoh perkataan KVK+KV mandi lembu kunci pintu baldi laksa bendi cikgu lampu jambu camca teksi pandu garpu

Pada akhir unit 1, murid berupaya: MINGGU 4 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA i. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV dengan sebutan yang betul. ii.Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV dengan betul. 1.0 Membaca dan memahami perkataan. 1.5 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV. 2.5 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV. 3.1 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. 4.1 membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. Contoh perkataan KVKK+KV tangga nangka tungku bangku mangga rangka banglo tangki pangku singki

2.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU 5 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA

Pada akhir unit 1, murid berupaya: Contoh frasa: i. Membaca dan memahami frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betul. ii. Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betul. 3.0 Membaca dan memahami frasa. Jambu manis Kerusi kayu Tangga batu Isi durian Rangka manusia

4.0 Membina dan menulis frasa.

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 6 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA

OBJEKTIF Pada akhir unit 1, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Contoh ayat: i. Membaca dan memahami frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betul. ii. Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betul. 5.0 Membaca dan memahami ayat. 5.1 Membaca dan memahami ayat tunggal yang ada perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. 6.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. Ini baju. Ini baju baharu. Ini baju baharu Nani. Ibu beli baju baharu kami.

6.0 Membina dan menulis ayat.

MINGGU7 UNIT 2 TEMA : SEKOLAH SAYA

Pada akhir Unit 2, murid berupaya : i. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi sukukata tertutup KVK. ii. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK. iii. Mengeja, membaca, memahami dan mencerakin perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK + KVK. iv. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK + KVK. 1.0 Membaca dan memahami perkataan. 2.0 Membina dan menulis perkataan. 1.6 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK. 2.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK. 1.7 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK. 2.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK. pensel, darjah, kertas, dakwat, sampul, sampah, gambar, nombor, pondok, tandas pen, jam, beg, rak, bot, zip, bas, cat, jip, gam, kek, van

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 8 UNIT 2 TEMA : SEKOLAH SAYA

OBJEKTIF Pada akhir Unit 2, murid berupaya : i. Mengeja dan membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata KVKK. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.8 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK.

gong, wang, tong, bank, zink,

ii.

2.0 Membina dan menulis perkataan.

2.8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK 1.9 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK. ustaz, orkid, album, empat, intan, abjad, indah, isnin

MINGGU 9 UNIT 2 TEMA : SEKOLAH SAYA

Pada akhir Unit 2, murid berupaya : i. Mengeja, membaca, memahami dan mencerakin perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK + KVK. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK + KVK. 1.0 Membaca dan memahami perkataan.

ii.

2.0 Membina dan menulis perkataan

2.9 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK.

MINGGU 10 UNIT 2 TEMA : SEKOLAH SAYA

Pada akhir Unit 2, murid berupaya : i. Mengeja, membaca dan mencerakin perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK + KVK. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK + KVK. 1.0 Membaca dan memahami perkataan. 1.10 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK. 2.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK. Songkok, cangkul, singlet, langsir, pinggan, mangkuk

ii.

2.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 11 UNIT 2 TEMA : SEKOLAH SAYA

OBJEKTIF Pada akhir Unit 2, murid berupaya : i. Mengeja, membaca, memahami dan mencerakin perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KV + KVK. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KV + KVK. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.11 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV+KVK.

Papan, murid, bakul, kamus, kasut, kapur, kipas, tikar, kelas, berus

ii.

2.0 Membina dan menulis perkataan.

2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KV+KVK. 3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup.

iii.

3.0 Membaca dan memahami frasa.

Songkok hitam, Bunga orkid, Langsir biru, Tong sampah, Pensel tajam

iv.

Membina dan menulis frasa mengandungi suku kata tertutup.

4.0 membina dan menulis frasa.

4.2 Membina dan menulis frasa yang mengandungi suku kata tertutup.

MINGGU 12 UNIT 2 TEMA : SEKOLAH SAYA

Pada akhir Unit 2, murid berupaya : i. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. 5.0 Membaca dan memahami ayat. 5.2 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. Ini tong sampah. Tong sampah ini besar. Tong sampah ini warna biru.

6.0 Membina dan menulis ayat. ii.

MINGGU UNIT TEMA MINGGU/ 13 UNIT 3 TEMA ALAM HAIWAN

OBJEKTIF Pada akhir Unit 3, murid berupaya: i. Mengeja ,membaca dan memahami perkataan yang mengandungi etaling,epepet dan o dengan betul. ii. Mencerakinkan perkataan yang mengandungi etaling,epepet dan o dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.12 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi etaling,epepet dan o

e taling: -ekor -etak e pepet: -ketam -kerang -kepah

iii. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi etaling,epepet dan o dengan betul. MINGGU/ 14 UNIT 3 TEMA ALAM HAIWAN Pada akhir Unit 3, murid berupaya: i. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi etaling dan menulis frasa yang mengandungi etaling,,epepet dan o dengan betul Membina dan menulis frasa yang mengandungi etaling,epepet dan o dengan betul

2.0 Membina dan menulis perkataan

2.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi etaling,epepet dan o

-orang utan -obor-obor -sotong

3.0 Membaca dan memahami frasa

3.4 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi etaling,epepet dan o dengan betul. 4.4 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi etaling,epepet dan o

ii.

4.0 Membina dan menulis frasa

MINGGU/ 15 UNIT 3 TEMA ALAM HAIWAN

Pada akhir Unit 3, murid berupaya: i. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi e taling,epepet dan o dengan betul 5.0 Membaca ayat 5.3 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan yang mengandungi etaling,epepet dan o 6.3 Membina dan menulis ayat yang mengandungi etaling,epepet dan o

ii. Membina dan menulis ayat yang mengandungi etaling, epepet dan o dengan betul.

6.0 Membina dan menulis ayat

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 16 UNIT 4 TEMA MAKANAN i.

OBJEKTIF Pada akhir Unit 4, murid berupaya: Mengeja, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.13 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. 2.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. 6.4 Membina dan menulis ayat yang mengandungi suku kata tertutup ng.

Perkataan: 1. Bawang. 2. Pisang. 3. Terung. Ayat: 1. Ini bawang. 2. Itu pisang.

ii.

2.0 Membina dan menulis perkataan.

iii. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul. Pada akhir Unit 4, murid berupaya: MINGGU 17 UNIT 4 TEMA MAKANAN i. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul. ii. Membina dan menulis frasa yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul. iii. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul. Pada akhir Unit 4, murid berupaya: i. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul. ii. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup ng dengan betul.

6.0 Membina dan menulis ayat.

Membaca dan memahami frasa.

3.5 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup ng. 4.5 Membina dan menulis frasa yang mengandungi suku kata tertutup ng. 6.4 Membina dan menulis ayat yang mengandungi suku kata tertutup ng. 5.4 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup ng. 6.4 Membina dan menulis ayat. yang mengandungi suku kata tertutup ng.

4.0 Membina dan menulis frasa. 6.0 Membina dan menulis ayat.

Frasa: 1. Kentang goreng. 2. Udang besar. 3. Jagung rebus. Ayat: 1. Ini kentang goreng. 2. Itu udang besar. Ayat: 1. Saya suka makan sotong. 2. Ibu masak sayur terung. 3. Kakak masak bubur jagung.

MINGGU 18 UNIT 4 TEMA MAKANAN

5.0 Membaca dan memahami ayat.

6.0 Membina dan menulis ayat.

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 19 UNIT 5 TEMA: KAMPUNG SAYA

OBJEKTIF Pada akhir Unit 5, murid berupaya: i. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dengan betul. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.14 Membaca dan perkataan yang mengandungi diftong.

petai,tupai, surau, pantai, pulau, sekoi, kaloi, limau, taufan, rantai, pisau,gerai,kerbau,bangau, sungai,balai.

ii.

2.0 Membina dan menulis perkataan 2.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

MINGGU 20 UNIT 5 TEMA: KAMPUNG SAYA

Pada akhir Unit 5, murid berupaya: i. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding. 1.0 Membaca dan memahami perkataan 1.16 Membaca dan memahami perkataan yang memahami vokal berganding 2.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding 3.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding. daun pisang kain batik buih sabun buah petai ketua kampung balai raya anak tupai laut luas mata kail duit, buah, kain,kuih,buih,suis, taat, kuil,kail,daun, paip,laut,buih, ketua,laut

ii.

2.0 Membina dan menulis perkataan

iii.

3.0 Membaca dan memahami frasa

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 21 UNIT 5 TEMA: KAMPUNG SAYA

OBJEKTIF Pada akhir Unit 5, murid berupaya: i. Mencerakinkan perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding pada suku kata yang betul. Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.0 Membaca dan memahami frasa

3.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding. 4.6 Membina dan menulis frasa yang mengandungi diftong dan vocal berganding

laut luas = laut + luas anak tupai = anak + tupai tapai pulut = tapai + pulut laut + luas =laut luas anak + tupai=anak tupai tapai + pulut=tapai pulut buah + petai= buah petai

ii.

5.0 Membina dan menulis frasa dan rangkai kata

MINGGU 22 UNIT 5 TEMA: KAMPUNG SAYA

Pada akhir Unit 5, murid berupaya: i. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding dengan betul. Membina dan menulis ayat yang dan perkataan mengandungi diftong dan vokal bergandinng dengan betul. 5.0 Membaca ayat 5.5 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding. Cabai rasanya pedas. Isi durian rasa manis. Buah petai rasa pahit. Emak pakai kain batik.

ii.

6.0 Membina dan menulis ayat.

6.5 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding.

MINGGU 22 UNIT6, TEMA:


FlORA ,FAUNA PERSEKITARAN

Pada akhir unit 6 murid berupaya: i) Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf ng,ny,sy,kh dan gh.

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.15 membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf.

Bunga kenanga,nyonya, Sungai,nyamuk, Singa,monyet

2.0 Membina dan menulis

2.15 Membina dan menulis

perkataan MINGGU UNIT TEMA MINGGU 23 UNIT6, TEMA:


FlORA ,FAUNA DAN PERSEKITARAN

perkataan yang mengandungi digraf. STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

OBJEKTIF Pada akhir unit 6 murid berupaya: i. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi konsonan bergabung.

STANDARD KANDUNGAN

1.0 membaca dan memahami perkataan.

1.17 Membaca perkataan yang mengandungi perkataan konsonan bergabung. 2.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung. 3.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.6 membina dan menulis frasa yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung.

Trompet,krayon, Traktor,stoking, Skuter,troli

2.0 Membina dan menulis perkataan

MINGGU 24 UNIT6, TEMA:


FlORA ,FAUNA DAN PERSEKITARAN

Pada akhir unit 6 murid berupaya: i. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Membina dan menulis frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 3.0 Membaca dan memahami frasa Bunga raya,stadium bola, surat khabar, Nyamuk tiruk,stesen teksi,syampu rambut

ii.

4.0 Membina dan menulis frasa

MINGGU 25 UNIT6, TEMA:


FlORA ,FAUNA DAN PERSEKITARAN

Pada akhir unit 6 murid berupaya: i. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Membina dan menulis ayat yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung 5.0 Membaca ayat 5.6 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung. 6.6 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Syarifah ada kedai bunga. Ali menjual bunga kenanga di gerai itu, Dia naik skuter ke kedai bunga itu.

ii.

6.0 Membina dan menulis ayat

10

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 27 UNIT 7 TEMA: Cerita Rakyat

OBJEKTIF Pada akhir unit 7, murid berupaya: i. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. ii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PELAJARAN

CATATAN

1.0 Membaca dan memahami perkataan.

1.18 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran. 2.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.

2.0 Membina dan menulis perkataan.

DAFTAR KATA:, mencari tepian menjerit minuman berbunyi tumbuhan memalu berpesan merayau makanan menjaga

MINGGU 28 UNIT 7 TEMA: Cerita Rakyat

Pada akhir unit 7, murid berupaya: i. membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi imbuhan awalan dan akhiran. 3.0 Membaca dan memahami frasa. 3.8 Membaca dan memahami frasa mengandungi perkataan yang ada imbuhan awalan dan akhiran. 4.8 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi imbuhan awalan dan akhiran. DAFTAR KATA: mencari makanan menjaga gong menjerit kesakitan berasa lapar meminta kebenaran berehat di bawah pokok berpesan agar memalu

ii. Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. MINGGU 29 UNIT 7 TEMA: Cerita Rakyat Pada akhir unit 7, murid berupaya: i. membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.

4.0 Membina dan menulis frasa.

5.0 Membaca ayat.

5.7 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran. 6.7 Membina dan menulis

ii. membina dan menulis ayat yang

6.0 Membina dan menulis

DAFTAR KATA: mencari menjaga menjerit makanan berasa merayau-rayau berpesan

11

ada perkataan mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. MINGGU UNIT TEMA MINGGU 30 UNIT 8 TEMA: PERMAINAN OBJEKTIF Pada akhir unit 8, murid berupaya: i. membaca dan memahami frasa dengan betul.

ayat.

ayat ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran. STANDARD PELAJARAN

menggigit

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

3.0 Membaca dan memahami frasa. 4.0 Membina dan menulis frasa.

3.1 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata terbuka. 4.1 Membina dan menulis frasa yang mengandungi suku kata terbuka. 3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup. 4.2 Membina dan menulis frasa yang mengandungi suku kata tertutup. 5.1 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka. 5.2 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup.

-guli kaca. -bola raga. -guli kaca. -bola raga.

MINGGU 31 UNIT 8 TEMA: PERMAINAN

Pada akhir unit 8, murid berupaya: i. membaca dan menulis frasa dengan betul. 3.0 Membaca dan memahami frasa 4.0 Membina dan menulis frasa. -sepak raga. -jala itik. -batu seremban. -sepak raga. -jala itik. -batu seremban.

MINGGU 32 UNIT 8
TEMA:

Pada akhir unit 8, murid berupaya: i. membaca dan memahami ayat tunggal dengan betul. 5.0 Membaca dan memahami ayat. -ini bola saya.

PERMAINAN

-bola ini besar.

ii. membina dan menulis ayat tunggal dengan betul.

6.0 Membina dan menulis ayat.

-saya suka bola. 6.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka.

-bola saya besar.

12

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 33 UNIT 8


TEMA:

OBJEKTIF Pada akhir unit 8, murid berupaya: i. membaca dan memahami ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pada akhir unit 8, murid berupaya: i. membina dan menulis ayat majmuk menggunakan kata hubung yang sesuai dengan betul. Pada akhir unit 9, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN

6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. STANDARD PELAJARAN

-bola saya bujur.

CATATAN

5.0 Membaca dan memahami ayat.

5.9 Membaca dan memahami ayat majmuk.

-bola saya bulat dan besar.

PERMAINAN MINGGU 34 UNIT 8 TEMA: PERMAINAN Minggu 35

6.0 Membina dan menulis ayat.

6.8 Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung. 5.8 Membaca memahami ayat majmuk dan

-papan congkak itu cantik tetapi mahal.

5.0 Membaca ayat i. membaca dan memahami frasa ii. membaca dan memahami ayat majmuk iii. membina dan menulis frasa

Unit 9 Kaum-kaum di Malaysia

-Tatabahasa Ayat Majmuk Kata Kerja Ayat Penyata Kata Nama Khas Ejaan -Daftar Kata Cina Melayu India

Pada akhir unit 9, murid berupaya: Minggu 36 Unit 9 Kaum-kaum di Malaysia i. membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung ii.membaca dan memahami ayat berdasarkan bahan rangsangan iii. menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan 6.0 Membina dan menulis ayat 6.8 Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung 6.9 Menulis ayat majmuk dengan kata hubung -Tatabahasa Kata Hubung Tanda baca Kata nama Khas Ayat tunggal -Daftar Kata Tarian Tahun Baru Cina Hari Gawai

13

Hari Krismas Hari Raya Aidilfitri Hari Deepavali Hari Keamatan

14