Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP) KURSUS NO.

KOD : PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH RENDAH : ELM 3103

Jenis Soalan Hasil Pembelajaran PENGETAHUAN KEFAHAMAN Jam Interaksi PENILAIAN

Markah (%) Sederhana (40%) 2 Kompleks (30%) 5

ANALISIS

APLIKASI

SINTESIS

Bil.

Kandungan

1. 1.1

Pentaksiran Pendidikan Moral Di Sekolah Rendah Pentaksiran Secara Formal a. Jenis-Jenis Penilaian Formal

1/2

1 b. Jadual Spesifikasi Ujian 1.2 Pentaksiran Secara Tidak Formal a. Jenis-Jenis Pentaksiran Tidak Formal 2. 2.1 Pembinaan Instrumen Dan Item Pentaksiran Dalam Pendidikan Moral Jenis-Jenis Instrumen Pentaksiran Formal : Objektif, Subjektif 1 a. Objektif b. Subjektif 15 8 1 0

1/2s 2

Mudah (30%)

Struktur (s)

Objektif

Esei (e)

2.2

Jenis-Jenis Instrumen Pentaksiran Tidak Formal a. Pemerhatian b. Temu Bual 1s c. Hasil Kerja Murid d. Senarai Semak e. Rekod Anekdot

13

3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1

Isu-Isu Dalam Pentaksiran Pendidikan Moral Kelebihan Pentaksiran Formal Dan Tidak Formal

1/2

1 1/2s 1 1 1e 2 1 1/1s 26 3 0

Kelemahan Pentaksiran Formal Dan Tidak Formal Masalah Pelaksanaan Pentaksiran Formal Dan Tidak Formal Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Di Sekolah Tugas Dan Tanggungjawab Guru Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Moral Tugas Dan Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran Pendidikan Moral Mengurus Sumber Dan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Moral Melibatkan Diri Dalam Aktivit Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Moral Dalam Dan Luar Sekolah Aspirasi Negara Peranan Guru Moral Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan a. Intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan b. Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah Dalam Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1e 1 1 10 2 1 1 1e 1 1/1e 10 2 1 1

20

12

5.2

Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Mencapai Hasrat Rukun Negara a. Intipati Rukun Negara b. Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah 20 1 11

Dalam Merealisasikan Rukun Negara 5.3 Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Mencapai Wawasan 2020 a. Intipati Wawasan 2020 b. Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah Dalam Merealisasikan Wawasan 2020 1s 5.4 Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Menjayakan Kod Etika Perguruan a. Intipati Kod Etika Perguruan b. Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah Dalam Merealisasikan Kod Etika Perguruan Jumlah 45 20 4 3 51 39 30

Anda mungkin juga menyukai