Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SAINS TAHUN 4

Tahun Masa Bilangan Murid Matapelajaran Tema Tajuk Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran

: : : : : : : :

4 Kesuma 60 Minit 30 Orang Sains Menyiasat Alam Kehidupan Jauhi Tabiat Buruk Selamatkan Paru-Paru Kita Proses Hidup Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1. Berwaspada mengenai tabiat yang menganggu proses hidup 2. Menyenaraikan tabiat-tabiat buruk 3 . Menyatakan kesan-kesan daripada tabiat merokok .

Hasil Pembelajaran

Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1. Memberi contoh tabiat yang membawa keburukan kepada kehidupan manusia 2. Menyatakan kesan merokok terhadap paru-paru

Kemahiran Proses Sains : 1. Membuat Inferens Murid membuat inferens kesan-kesan tabiat buruk seperti merokok,mengambil dadah dan meminum arak. 2. Berkomunikasi dengan rakan sebaya dan guru didalam keadaaan terkawal semasa aktiviti sedang dijalankan.
1

3. Mengelas Murid mengelas tabiat- tabiat buruk dan kesankesan dari amalan merokok terhadap kesihatan dan alam sekitar. 4. Memerhati Murid-murid mengenalpasti cirri-ciri objek/keputusan sebelum dan sepas ekperimen Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : 1. Menghargai dan mengamalkan hidup yang sihat Murid-murid mengambil bahagian dalam kempen pencegahan merokok,dadah dan meminum arak. 2. Bertanggungjawab untuk keselamatan diri sendiri, orang lain dan alam sekitar dengan mengelakkan tabiat buruk selepas menonton demonstrasi menunjukkan bahan berbahaya yang dihasilkan asap rokok. 3. Hormat - menghormati dan bekerjasamaantara guru dan rakan sebaya di dalam aktiviti pembelajaran. Pengetahuan Sedia ada : 1. Murid tahu merokok membahayakan kesihatan 2. Murid pernah melihat orang menghisap rokok Keperluan Khas : 1. Sebuah computer dan satu projector LCD untuk keperluan guru, Buku Teks sains Tahun 4, Buku Amali Sains tahun 4 Persediaan Guru : 1. Persembahan Power Point yang menunjukkan iklan anti rokok,pengambilan dadah dan pengambilan alkohol .

2 Persediaan radas dan bahan untuk ekperimen 3. Lembaran Pra test dan Post test 4. Gambar paru-paru sihat dan paru-paru rosak 5. Lembaran kerja untuk keputusan ekperimen Lembaran kerja 1 ( L 2 ) Lembaran kerja 2 ( L 2 ) 6. Lembaran kerja 3 ( L 4 )

Langkah

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Guru menayangkan iklan Tabiat Buruk untuk tontonan murid Guru memilih 3 orang murid untuk Menerangkan tentang iklan yang yang dipaparkan.

Catatan

Set Induksi ( 4 minit )

Pengenalan kepada tajuk: Menarik Minat Pelajar Selamatkan paru-paru kita

Strategi P&P: Kaedah: Perbincangan Kelas Teknik : Soal Jawab KPS -Memerhati -Berkomunikasi KBKK -Menjana idea -Membandingkan dan membezakan Nilai Murni -Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling BBM Keratan akhbar Komputer LCD

Guru bertanya soalan-soalan Tabiat Buruk berkaitan membahayakan Contoh kesihatan Soalan 1: Mengapakah murid itu dibuang sekolah? Soalan 2: Mengapakah ibu malang itu di kelar lehernya oleh anaknya?

Soalan 3: Mengapakah kereta yang dipandu oleh pemuda tersebut terbabas?

Pencetusan Idea (7 minit)

Contoh tabiat Jenis aktiviti Soal-Jawab yang membawa Peta minda keburukan 1. Guru menayangkan gambarkepada gambar orang merokok, kehidupan minum arak dan jenis-jenis manusia dadah. Guru menyoal murid: a) Berdasarkan gambar yang dipaparkan murid - murid menjawab soalan

Strategi P &P Kaedah: Perbincang an Sumbangsaran

Teknik: Soal jawab

Jawapan : Ya, buruk

KBKK -mengumpul -mengelas

b) Bina Peta Minda Tabiat-tabiat buruk


Minum arak Merokok Mengambil dadah

KPS -berkomunikasi -pemerhatian

Nilai Murni -berfikir secara rasional

2. Murid menyenaraikan tabiat buruk dengan membina peta minda dan menjawab soalansoalan yang berkaitan di kertas mahjung

BBM Slide gambargambar dari power point komputer LCD Kertas Mahjung Strategi P &P Kaedah : Ekperimen Demontrasi Teknik: Soal jawab KPS -berkomunikasi KBKK -mengikut urutan -menganalisis -membanding dan membeza Nilai Murni -berkerjasama -sistematik

Penstrukturan Menyatakan semula idea keburukan (8 minit ) kesan merokok kepada paruparu

Jenis aktiviti : hands-on Guru mengedarkan kad kerja kepada setiap kumpulan(langkah-langkah ekperimen) Langkah-langkah 1. Memasukkan kapas kedalam botol air mineral. 2. Menutup tutup botol dengan plastisin 3. Tebuk lubang pada plastisin dengan menggunakan pensil. 4. Masukkan rokok ke dalam lubang yang disediakan. 5. Nyalakan rokok tersebut. 6. Memicit botol plastik menggambarkan manusia bernafas

7.Keluarkan plastisin dan rokok . 8. Buat pemerhatian terhadap kapas. Dapatan 1. Guru meminta murid merekodkan dapatan eksperimen.(contoh catatan eksperimen di lampiran) dan memjawab soalan yang berkaitan.( Lembaran kerja 1)

BBM -botol plastik -kapas -rokok Gambarajah di Lembaran kerja 1 (L I )

Aplikasi Idea

(10 minit)

Menyatakan keburukan kesan merokok kepada paruparu

Jenis Aktiviti : Percambahan Fikiran dan Gambar 1. Guru menunjukkan gambar / Video mengenai kesan Merokok terhadap paru-paru 2. Guru menyoal murid: (a) Apakah perbezaan antara paru-paru yang ditunjukkan? Jawapan: Paru-paru elok dan rosak (b) Apakah kesan daripada tabiat tersebut terhadap manusia? Jawapan: Kanser paru-paru

Strategi P &P Kaedah: Menyelesaikan Masalah

Teknik : Bersoaljawab

KPS -pemerhatian -berkomunikasi -meramal -Membuat Inferens KBKK -Membanding dan membeza -menjana idea

2 Guru meminta murid membuat kesimpulan daripada eksperimen Nilai Murni -Berfikiran kritikal dan gambar yang telah dan analitis ditunjukkan,. Jawapan : - Merokok membahayakan kesihatan - Merosakkan gigi - Bau nafas dan badan
6

BBM Gambar Model paru- paru Komputer Slaid Power Point

- Mencemarkan udara 2. Guru merumuskan dari percambahan fikiran tersebut. - Mengingatkan murid supaya tidak mendekati rokok 3. Murid menjawab soalan dalam Lembaran kerja 3

Video

Penutup (10 minit)

Refleksi

Jenis Aktiviti: Pertandingan melukis Poster

1.Pelajar diberi pengukuhan. 1. Guru meminta murid melukis kartun Kempen anti merokok 2.Melihat penghasilan lukisan murid. 2.Pelajar diberi pengukuhan Positif dengan cara guru memberi pujian murid yang berjaya menghasilkan lukisan yang kemas dan menarik.

Strategi P &P Kaedah: Projek

KPS - Berkomunikasi

KBKK -menjana idea

3.Murid meletakkan lukisan yang telah dihasilkan di sudut pameran untuk tujuan rujukan.

- membuat rumusan Nilai Murni Bertanggungjawab -Bertolak ansur -Berhati-hati BBM Kertas lukisan Pensil warna

Tema Tajuk Nama Kelas Tarikh

: Menyiasat Benda Hidup : Tabiat Buruk ( Selamatkan Paru-Paru Kita) :______________________________ :______________________________ :______________________________

Keputusan Eksperimen

Warna kapas sebelum eksperimen

Warna kapas selepas eksperimen

Lukiskan keputusan tersebut

Lukiskan keputusan tersebut

PRA TEST Tema Tajuk Nama Kelas Tarikh : Menyiasat Benda Hidup : Tabiat Buruk ( Selamatkan Paru-Paru Kita) :______________________________ :______________________________ :______________________________

A. Senaraikan tabiat - tabiat buruk dengan menggunakan peta minda.

B. Apakah kesan yang akan dapat bagi mereka yang merokok?

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

C. Apakah tabiat buruk manusia yang menyebabkan barah paru-paru?

__________________________________________________________________

Tema Tajuk Nama Kelas Tarikh

: Menyiasat Benda Hidup : Tabiat Buruk ( Selamatkan Paru-Paru Kita) :______________________________ :______________________________ :______________________________

Berdasarkan ekperimen yang dijalankan jawab soalan-soalan dibawah .

1. Apakah tujuan penyiasatan ini


10

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Dalam penyiasatan ini : i. Apakah yang ditetapkan ( pembolehubah yang dimalarkan)

_________________________________________________________________

ii. Apakah yang di perhatikan ( pembolehubah yang bergerakbalas)

__________________________________________________________ . Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dalam eksperimen ini ________________________________________________________________

Tema Tajuk Nama Kelas Tarikh

: Menyiasat Benda Hidup : Tabiat Buruk ( Selamatkan Paru-Paru Kita) :______________________________ :______________________________ :______________________________

1. Tabiat buruk seperti menyalahgunakan dadah, minum arak dan ______________

11

boleh menganggu proses kehidupan manusia.

2. Bahan bahaya dalam rokok boleh merosakkan___________________ dan Menyebabkan __________________

3. Berikan 2 kesan punca daripada tabiat merokok selain dari barah paru-paru i.__________________________

ii.___________________________

4. Cadangkan satu cara untuk menghindarkan perbuatan merokok di kalangan remaja. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Merokok membahayakan _____________________

12

13