Anda di halaman 1dari 13

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 1 URUTAN PAPARAN: slide 1 PENERANGAN PENDEK: Tajuk dan nama ahli kumpulan TRANSISI MASUK: Random bars SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: Internet IMEJ VIDEO Filename: Internet ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: 22:24 MASA Filename: bgm3 CATATAN LATAR BELAKANG Filename: theme hijau TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA: HELAIAN PAPAN CERITA 2 URUTAN PAPARAN: clik menu utama PENERANGAN PENDEK: keluar menu utama TRANSISI MASUK: Fly in SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: IMEJ VIDEO Filename: cikgu ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: 19:90 MASA Filename: bgm4 CATATAN LATAR BELAKANG Filename: theme hijau TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI: Muzik

SUARA LATAR/NARASI:muzik

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 3 URUTAN PAPARAN: clik menu zon pembelajaran PENERANGAN PENDEK: keluar menu zon pembelajaran 1 dan zon pembelajaran 2. Terdapat menu TRANSISI MASUK: Fly in SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: IMEJ VIDEO Filename: ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: 21:56 MASA Filename: bgm5 CATATAN LATAR BELAKANG Filename: zon pembelaran1 TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI:muzik

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 3 URUTAN PAPARAN: clik zon pembelajaran 1 PENERANGAN PENDEK: keluar ciri-ciri 2D. Clik ikon, pautan kepada Word. Nota bentuk 2 D TRANSISI MASUK: wheel SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: IMEJ VIDEO Filename: ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: MASA Filename: CATATAN LATAR BELAKANG Filename: Pembelajaran1 TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI: -

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 3 URUTAN PAPARAN: clik zon pembelajaran 2 PENERANGAN PENDEK: keluar bentuk-bentuk 2D. klik pada setiap bentuk dan paparan penerangan bentuk akan keluar. TRANSISI MASUK: wheel SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: internet IMEJ VIDEO Filename: ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: MASA Filename: CATATAN LATAR BELAKANG Filename: zon pembejaran TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI: -

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 3 URUTAN PAPARAN: clik zon aktiviti PENERANGAN PENDEK: Klik ikon rumah dan kembali ke menu utama. Klik zon aktiviti. Keluar aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3. Tekan untuk mencuba aktiviti 2 dan 3. TRANSISI MASUK: wheel SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: internet IMEJ VIDEO Filename: tepuk tangan ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: MASA Filename: bunyi kapal, betul sanagat, clap CATATAN LATAR BELAKANG Filename: aktiviti3, aktiviti2-1, aktiviti 2, aktiviti2. TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI: muzik

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 3 URUTAN PAPARAN: clik zon latihan PENERANGAN PENDEK: Klik ikon rumah dan kembali ke menu utama. Klik zon latihan. Paparan latihan muncul. Klik dan kembali ke Menu utama.

TRANSISI MASUK: wheel SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: internet IMEJ VIDEO Filename: tepuk tangan ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: MASA Filename: CATATAN LATAR BELAKANG Filename: latihan TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI: -

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 3 URUTAN PAPARAN: clik galeri multimedia PENERANGAN PENDEK: Ia mempunyai video 1 dan 2. TRANSISI MASUK: Fly in SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: internet IMEJ VIDEO Filename: tepuk tangan ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: 32:13 MASA Filename: 2D shapes I know CATATAN LATAR BELAKANG Filename: galari TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI: - muzik (shapes song)

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

HELAIAN PAPAN CERITA 3 URUTAN PAPARAN: clik pautan internet PENERANGAN PENDEK: Ia mempunyai video 1 dan 2. TRANSISI MASUK: Fly in SUMBER IMEJ: BUKU/MAJALAH Filename: IMEJ PEGUN Filename: internet IMEJ VIDEO Filename: tepuk tangan ANIMASI: 2D/3D Filename: AUDIO: 32:13 MASA Filename: 2D shapes I know CATATAN LATAR BELAKANG Filename: galari TRANSISI KELUAR: JUMLAH MASA:

SUARA LATAR/NARASI: - muzik (shapes song)

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INRERAKTIF TAJUK : MATEMATIK (BENTUK 2 DIMENSI)