SJKT LADANG RUBANA, 36009 TELUK INTAN

PERAK
ரபானா ோதாடடத தமழபபளள

BORANG PEMANTAUAN PBS
Nama Guru

:

……………………………………………………………………………………………………………

Mata Pelajaran

:

……………………………………………………………………………………………………………

Kelas

:……………………………………………………………….

………………………………………………
Nama Pemantau

:

……………………………………………………………………………………………………………
….
Jawatan

:

……………………………………………………………………………………………………………

1.

PENGURUSAN DOKUMEN PBS
BIL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

PERKARA
Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan
Pelajaran.
Dokumen Standard Prestasi
Rekod Transit Murid
Instrumens yang hendak digunakan.
Evidens terbaik murid.

1

2

3

Catatan

1

2

3

Catatan

PELAKSANAAN PBS
BIL
2.1

2.3

PERKARA
Pentaksiran Sekolah dilaksanakan semasa
pembelajaran dan pengajaran.
Pelaksanaan PBS adalah berpandukan
kepada Dokumen Standard dan Dokumen
Standard Prestasi.
Penyediaan instrumen pengujian.

2.4

Eviden murid disemak dan disimpan.

2.5

Rekod prestasi murid ada dalam borang
transit dan dimasukkan dalam sistem
SPPBS.

2.2

……………………………………………………… …………………………………………………. Nota: 1. Tanda tangan Pemantau.Catatan : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………….Tiada maklumat 2.Kurang Lengkap/Tidak mencukupi 3-Lengkap/Mencukupi . Tanda tangan Guru Mata Pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful