Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

21 April 2013 10.40-12.10 4 Alpha 37 Orang Menyiasat Daya dan Tenaga Ukuran Panjang Memahami ukuran panjang Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : I. II. III. IV. Menyatakan pelbagai cara mengukur panjang selepas aktiviti mengambil ukuran panjang. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 unit piawai untuk ukuran panjang dalam sistem matrik selepas sesi kuliah. Memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang sesi kuliah. Mengukur panjang menggunakan teknik yang betul setelah habis sesi kuliah.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P

Murid mengetahui ukuran yang telah sedia ada pada pembaris dan menggunakannya dalam kehidupan seharian. Inkuiri penemuan. Demonstrasi, penyoalan, perbincangan

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir

Memerhati, Mengukur dan menggunakan nombor, Berkomunikasi

Menghubungkait, membandingkan dan membezakan.

Nilai Murni

I. II.

Bekerjasama. Jujur dan tepat dalam mengesahkan data

Sumber ABM

Bahan maujud, soalan aktiviti, lembaran kerja

Fasa Pembelajaran Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Murid ditunjukkan sebatang

Cacatan

Set Orientasi 10 minit

pen dan sebiji pemadam. Pengenalan tajuk pembelajaran : Demonstrasi Pengetahuan sedia ada murid -Murid mengetahui ukuran yang telah sedia ada pada pembaris dan 2. Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.

ABM Bahan Majmud KPS

1. Murid berada dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan mendapat satu helaian kertas aktiviti. 3. Murid membuat aktiviti pengukuran di dalam kelas.

Komunikasi ABM Helaian kertas aktiviti Strategi perbincangan KPS Mengukur dan menggunakan nombor, Berkomunikasi Nilai Murni Bekerjasama

Pencetusan Idea 20 minit

menggunakannya dalam kehidupan seharian.

Fasa Pembelajaran Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Sesi kuliah: Pengstukturan Idea 30 minit Maksud panjang: - panjang jarak antara dua titik Unit piawai : a) milimiter (mm) b) sentimeter (cm) c) meter (m) d) kilometer (km) Kemahiran Berfikir alat untuk mengukur panjang : pembaris pita pengukur teknik yang betul untuk mengukur panjang a) letakkan hujung pensel pada tanda kosong di pembaris. b) pastikan mata anda selaras dengan tanda yang dibaca seperti yang ditunjukkan dalam gambar. c) baca ukuran panjang pensel itu. Atau a) lilit benang di sekeliling bateri. Menghubungkait, membandingkan dan membezakan. KPS Memerhati, Berkomunikasi 1. Murid mendapat helaian nota daripada guru. 2. Murid bersama guru berbincang tentang pengajaran. ABM Lembaran nota Strategi kuliah

Tanda pada bahagian hujung yang bertemu. b) letak benang di sepanjang pembaris. Baca ukuran panjang benang berdasarkan tanda yang dibuat sebelum itu.

1. murid mendapat dua helai lembaran kerja. 2. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan. Aplikasi idea 20 minit Aktivit secara individu : Membuat lembaran kerja Nilai Murni Bekerjasama Berani mencuba 1. Murid ditanya beberapa Refleksi 10 minit Peneguhan Rumusan soalan sebagai peneguhan. 2. guru membuat kesimpulan dan mengaitkan dengan pengajaran hari ini. KPS Berkomunikasi 3. murid dibantu oleh guru sekiranya mempunyai kesulitan dalam menjawab soalan. Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan ABM Lembaran kerja