Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh

: 31 Mac 2013 (Ahad)

Masa

: 0730-0830 (30 minit)

Tempat

Padang Bola Sepak

Tahun(Kelas) : Empat (4)


Bilangan Murid: 20 orang ( 14 orang lelaki & 6 orang perempuan )
Tunjang Pembelajaran: 1. Kemahiran
Tajuk

: Kemahiran Asas Bola Sepak

Sub-tajuk

: Mengelecek Dan Membawa Bola

Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:


Psikomotor :

i. murid akan dapat melakukan kemahiran menggelecek dalam jarak 10 meter dengan teknik yang betul
ii. melakukan teknik mengelecek dengan kordinasi kaki yang betul

Kognitif :

i. menyatakan 3 otot atau anatomi badan yang terlibat dalam melakukan kemahiran mengelecek bola
ii. memberi sebab mengapa teknik mengelecek berguna dalam permainan bola sepak

Afektif:

i. menunjukkan perasaan seronok semasa menjalani aktiviti


ii. berdisiplin dan bekerjasama dalam melakukan aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kemahiran Berfikir: Menghubungkait dan mengenalpasti.


Pengalaman sedia ada: Murid-murid pernah menonton perlawanan bola sepak melalui televisyen atau media lain.
Penerapan nilai

Penggabungjalinan:

Mematuhi arahan, bekerjasama dan bertanggungjawab.


Sains, Pendidikan Moral dan Bahasa Melayu.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHAGIAN
/MASA
Permulaan
(4 minit)

AKTIVITI
Set Induksi.

BUTIR MENGAJAR/
ORGANISASI
FOKUS P&P
Menceritakan satu situasi Berpasangan dan bebas.

ALATAN/
CATATAN
Padang bola sepak.

permainan bola sepak


Memanaskan

bagaimana seorang

Badan.

pemain dapat membawa


dan menjaringkan gol.
Dalam keadaan

Petunjuk:
G = Guru
M = Murid(Pegang Bola)
M = Murid(Yang akan
merebut
bola)

berpasangan dan
Kedudukan ketika aktiviti
hantaran. Bebas dan berselerak.

seorang pelajar
memegang sebiji bola.
Seorang pelajar (tanpa

Rakannya akan sedaya

upaya memegang bola

bola) akan merebut bola


yang dipegang oleh
rakannya.

tersebut sekuat yang

boleh bagi mengelakkan


bola dirampas oleh

G : GURU

rakannya itu.

M : MURID

Dengan arahan guru,


3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

pelajar kemudian akan


menghantar bola
menggunakan tangan
kepada rakan-rakannya
secara bebas.
Menghantar bola
menggunakan kaki
kepada rakan-rakan
secara bebas.
Pergerakan dimulakan
dengan ritma perlahan
seterusnya secara
pantas.
Perkembangan Pengenalan Isi
(12 minit)
Pelajaran.

Perkembangan
1
(Rasa bola dan
bergerak
dengan bola)
(6 minit)

Menerangkan keperluan Aktiviti semasa demonstrasi. Bebas dan


berselerak.
kemahiran mengelecek
G

terutama dalam bola


sepak dan kaitan juga

Wisel dan kon.

dengan permainan lain.

Demonstrasi ansur maju


rasa bola:
4

Petunjuk
G = guru
M = murid

Bola dan wisel.

M Penggabungjalinan:
Sains(otot)
M Gastrocnimeus
Hamstring
Quadriceps
Soleus

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Secara statik

Bola diletakkan pada lantai,

Di

Aktiviti semasa latih tubi

tepi kaki.
G

Demonstrasi.
Kaki kanan digerakkan
dan kemudian diletakkan

MMM
MMM
MMMMMMMMM

di atas bola.
Kaki kiri melakukan

Petunjuk:

perkara yang sama


G = Guru
M = Murid

secara berulangulang.Kemudian,
menggerakkan bola
menggunakan kaki kiri
dan kanan. Bola

Jarak 10 meter.
Garisan lurus
Aktiviti mengelecek dengan
menggunakan bola

digerakkan
menggunakan dalam
kaki ke kiri dan kanan
Setiap pelajar dibekalkan
dengan sebiji bola dan
semua pelajar akan
melaksanakan latih tubi
secara individu di
5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

kawasan yang sesuai


mengikut pilihan mereka
dengan pemerhatian
guru.
Pelajar kemudian
berbaris di satu garisan
Latuh tubi.

panjang.
Pelajar akan membawa
bola menggunakan
dalam kaki sejauh 10
meter kemudian balik
semula ke garisan.
Pelakuan diulang
menggunakan kaki yang
bertentangan pula.
Kemudian, bola dibawa
bergerak menggunakan
kedua-dua belah kaki.
Ke kiri dan ke kanan
menggunakan perut
kaki.
Pelajar juga diberikan
6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

kebebasan untuk
menggunakan bahagian
kaki yang dirasakan
sesuai bagi mereka.

Perkembangan Demonstrasi
2
(Menggelecek
dengan
menggunakan
bola)
6 minit

menggelecek mengikut

Demonstrasi

kemahiran masingmasing.
Guru menerang dan
membuat demonstrasi
kemahiran
menggelecek.
Guru membuat tunjuk
cara dengan
menggelecek bola
dalam bentuk zig-zag
melintasi barisan murid.
sambil memberi
penerangan.
Guru bertanya dan minta
seorang murid

Petunjuk :
Guru
Pelajar
Kon
Arah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

melakukan kemahiran
menggelecek bola.
Latih-Tubi

Murid-murid membuat
latih tubi dengan berada
di luar bulatan yang
disediakan.
Wisel pertama ditiup
menandakan bola akan
digelecek secara bebas
dan terkawal di luar
bulatan.
Wisel kedua ditiup
menandakan bola akan
digelecek secara pantas
dan terkawal di luar
bulatan.
Wisel ketiga ditiup
menandakan murid
akan menggelecek bola
melintasi bulatan secara
terkawal.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kemuncak
(10 minit)

Permainan kecil
Pirates

Guru membahagikan
-

murid kepada 2

kumpulan(1 kumpulan, 9
orang).
Guru membentuk 2
bulatan dengan
menggunakan kon
sebagai kawasan
permainan.
Guru mendirikan kon di
tengah-tengah bulatan
permainan sebagai gol.
Dalam kawasan
permainan, guru
menentukan 9 orang
pemain dengan bola dan
3 orang pemain tanpa
bola (Lanun/Pirates).
Pirates akan berusaha
untuk mendapatkan bola

Petunjuk :
Guru
Pirates(tanpa bola)
Pemain (bola)
Kon(gol)

Kon
Bola
Wisel.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

daripada pemain.

Pemain akan
menggelecek dan
mengelakkan daripada
kehilangan bola.

Setelah Pirates
mendapatkan bola,
mereka akan cuba
menjaringkan gol di
tengah-tengah bulatan.
Sekiranya Pirates
berjaya menjaringkan
gol, pemain yang
kehilangan bola akan
menjadi Pirates.
Pemain terakhir yang
mempunyai bola akan di
kira sebagai pemenang

10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Penutup
(4 minit)

Menyejukan Badan

Berlari anak dalam


kawasan yang
ditetapkan bersama bola.
Membuat gelonggaran
bersama dengan bola.
Buka kaki selebar
setengah meter dan
tegakkan badan.
Bongkokkan badan
serendah yang mungkin
sambil bola yang
dipegang menyentuh
rumput dengan kiraan 8.
Berdiri tegak dengan kaki
dibuka seluas bahu dan
rapatkan kedua belah
tangan lurus di atas
kepala dengan kiraan 8.
Tarik nafas melalui
hidung dan tahan selama
kira-kira 3 saat kemudian

11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

hembus melalui hidung


dan mulut.
Pelajar memberi refleksi
kepada P&P kemahiran

Refleksi

mengelecek yang telah


dilaksanakan.
Guru akan memperoleh
idea bagaimana
mengatasi masalah yang
dihadapi dan
mempelbagaikan lagi
aktiviti.
Melayari internet bagi
mendapatkan

Kerja Susulan

kefahaman yang kukuh


berkaitan kemahiran
mengelecek.

Menonton perlawanan
bola sepak yang
disiarkan di televisyen.

12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Refleksi :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Ulasan Pensyarah :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

13