Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tahun : Tahun 4 B
Tarikh : 26 Mac 2009
Masa : 9.15 pg- 10.15 pg.
Bidang Kegiatan : Membentuk dan membuat binaan
Tajuk : Origami Itik
Jenis Aktiviti : Teknik lipatan kertas
Masa : 1 jam ( 60 minit )

Objektif Pengajaran

 Guru dapat mengajar murid konsep origami dan langkah-langkah menghasilkan


origami menggunakan teknik lipatan kertas.

Hasil Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
 Mengetahui konsep origami.
 Mengetahui cara-cara menghasilkan origami dengan teknik lipatan kertas .
 Menghasilkan origami menggunakan teknik lipatan kertas.
 Menyedari bahawa origami boleh dihasilkan dengan teknik lipatan kertas.

Keperluan
Alat : Pembaris,pensel,gunting,oil pastel
Bahan : Kertas pelbagai warna
Rujukan : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).
: Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

Prosedur
 Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap pelajar.
 Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran
dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif.
 Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi.
 Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap dan memperkenalkan bahan
yang akan digunakan untuk membuat origami mudah.
 Guru memberi penerangan kepada pelajar cara-cara untuk menghasilkan origami
dengan teknik lipatan kertas.
 Memberi bimbingan kepada pelajar dalam menyiapkan hasilan.
 Apresiasi dan refleksi.
 Penutup
 Sosial atau
 Kognitif

1
2
BUTIRAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI
PENGAJARAN

SET INDUKSI (Sosial) Teori


(5 minit) o Murid menjalankan aktiviti. kecerdasan

 Guru duduk di depan o Murid dapat menyanyi dan pelbagai:

sambil memetik gitar -Interpersonal


mengetahui gaya anak itik.
lagu Anak Itik Tok Wi -Muzik
o Murid melibatkan diri secara aktif.
-Laptop
 Guru meminta murid
-Speaker
menyanyi lagu
tersebut bersama-
sama.
 Murid menyanyi sambil
membuat gaya.

AKTIVITI 1 ARAS 1 Kemahiran

 Guru menerangkan o Murid dapat mengetahui konsep Berfikir secara

konsep origami origami. Kreatif dan

menggunakan teknik kritis.

lipatan. - mencirikan
o Murid dapat mengenal alat-alat - mengelas
 Memperkenalkan
bahan-bahan-bahan dan bahan yang digunakan dalam
untuk menghasilkan penghasilan origami mudah.
origami mudah. o Murid dapat menghasilkan lipatan
 Guru menunjuk cara: asas dalam penghasilan origami
o Membuat lipatan Itik
asas yang di
panggil “Square-
based”.

AKTIVITI 2 ARAS 2
Kemahiran

 Guru membimbing o Murid dapat membuat lipatan Berfikir secara


3
murid melakukan origami berpandukan bimbingan Kreatif dan

aktiviti membuat guru. kritis.


4