SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.

25 Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Borang R01, R02, M01, M02, Senarai Pegawai, Senarai Pemain
By JPJS /JPWPLabuan /Mohd Aminuddin Abdul Malek, 012- 82 82 707 PTPSCatur MSSM, 16 Mei 2006

?

SPP MSSM v1.22, 16 Mei 2006

Pin. SPP MSSM v1.25.01, 11.11.2008

Hari Ini 29 March 2009

KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT DAERAH 2009

MAKLUMAT AM MAKLUMAT AM
LENGKAPKAN PETAK-PETAK HIJAU DI BAWAH. PERINGKAT KEJOHANAN PERINGKAT DAERAH A B C D E F G
KONTINJEN MSS NAMA PERMAINAN / SUKAN KATEGORI UMUR TAHUN KEJOHANAN PENGELOLA PENGURUS PASUKAN
Nama Penuh maam No KP 123 Jawatan Hakiki gb ass

0 AKUATIK LELAKI 12 TKB

KATEGORI UMUR
123456Lelaki 12 TKB Lelaki 15 TKB Lelaki 18 TKB Perempuan 12 TKB Perempuan 15 TKB Perempuan 18 TKB
7 - Lelaki 11 TKB 8 - Perempuan 11 TKB

2009

26 PERMAINAN AKUATIK BADMINTON BOLA BALING BOLA JARING BOLA KERANJANG BOLA SEPAK BOLA TAMPAR CATUR EKUIN GIMNASTIK GIMRAMA GOLF HOKI KRIKET MEMANAH OLAHRAGA PERAHU LAYAR PING PONG RAGBI SEPAK TAKRAW SKUASY SOFBOL TENIS TENPIN BOWLING MERENTAS DESA LARI BERGANTI-GANTI

H

NAMA SETIAUSAHA AGUNG MSS atau KETUA UNIT SUKAN JPN

©

SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

MASUK DATA PEGAWAI
KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT DAERAH 2009 MAKLUMAT DIRI
No.ID

MAKLUMAT SEKOLAH / PEJA
JAWATAN DALAM KONTINJEN JANTINA No Kad Pengenala n Telefon Bimbit Telefon Rumah Nama Sekolah/ Pejabat

NAMA PENUH

JAWATAN HAKIKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

KLUMAT SEKOLAH / PEJABAT
Alamat Sekolah / Pejabat Baris 1 Baris 2 Baris 3 Telefon Sekolah/ Pejabat

MAKLUMAT WARIS
Nama Penuh Hubungan Telefon Telefon Rumah Bimbit Telefon Pejabat

SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25 Helaian ini bukan untuk mencetak !

©

SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

MASUK DATA PEMAIN
KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT DAERAH 2009
MAKLUMAT DIRI
No.ID

NAMA PENUH

KAUM

No Kad Tarikh Lahir (dd.mm.yyyy) Pengenalan / Contoh: No. Sijil 18.08.1995 Kelahiran
20-Aug-22 1234KP

Telefon Bimbit

Telefon Rumah Baris 1

Alamat Rum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALI

Melayu/ Bumiputera

012-090

087-099664

Baris 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KESIHATAN
Alamat Rumah Baris 2
Baris 2 Baris 3

MAKLUMAT SEKOLAH
Alamat Sekolah Baris 1 Baris 2
Baris 2 Baris 3

Jenis ALAHAN / ALERGIK Nama Sekolah Darah Baris 3
O IKAN Nama Sekolah Baris 1

Baris 3

MAKLUMAT IBUBAPA/PENJA
Telefon Sekolah Darjah/ Tingkatan Tarikh Daftar / Daftar Semula ke Sekolah (dd.mm.yyyy )
1.2.90

Nombor Daftar Sekolah

ANGKA GILIRAN

Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan NAMA PENUH NO. KP
NO. KP

Nama Penuh

Hubungan

097-XXXX

4B

234M

CC3466

NAMA PENUH

Nama Penuh

Hubungan

IBUBAPA/PENJAGA
No. KP Baris 1
No. KP Baris 1 Baris 2

Alamat Rumah Baris 2
Baris 3

Telefon Telefon Telefon Rumah Bimbit Pejabat Baris 3
Telefon Rumah Telefon Bimbit Telefon Pejabat

SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25 helaian ini bukan untuk mencetak!

?

CETAK Borang R01 M01
ARAHAN UNTUK MENCETAK
Masukkan No. ID Peserta ke dalam petak kuning di bawah ini dan klik icon

(pr

1

ALI

1234KP

Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU
KEJOHANAN KONTINJEN MSS

R01
SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

FALSE

Kategori

LELAKI 12 TKB

MAKLUMAT PESERTA
1 2 3 4

Nama Penuh Ahli Jantina No KP / No.S.Kelahiran Tarikh Lahir Alamat Rumah

ALI

1234KP 20/08/2422 Baris 1 Baris 2 Baris 3

Sediakan 2 keping gambar terbaru ukuran paspot.

5

(1 keping lekatkan di sini).

6 7 8

Telefon Rumah No Daftar Sekolah

087-099664 234M 1.2.90
9

Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah

A.G

CC3466

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Nama Penuh Saya, No.KP Hubungan adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) untuk pasukan 0 dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syaratsyarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mangambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.

Tanda Tangan

Tarikh

AKUAN GURU BESAR / PENOLONG KANAN
Saya, Nama Sekolah

NAMA PENUH
Nama Sekolah

No.KP Tel Sekolah

NO. KP 097-XXXX

mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.

Tanda Tangan

Cop Rasmi

Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN dan SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI/KETUA UNIT SUKAN JPN
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar. PENGURUS PASUKAN
SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

T.Tangan Nama No KP Tarikh
0

T.Tangan Nama Cop Rasmi Tarikh
maamsss/2006

(printer).

?

CETAK Borang R02 M02
ARAHAN UNTUK MENCETAK Klik icon (printer) untuk mencetak.

Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN
KEJOHANAN KONTINJEN MSS
BIL
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

R02
SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT DAERAH 2009

0
NAMA PEGAWAI
0

KATEGORI JAWATAN
,,,

LELAKI 12 TKB

PEJABAT / SEKOLAH

0 0 0 0

,,, ,,, ,,, ,,,

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAMA PEMAIN

NO. KP / S.L
1234KP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEKOLAH
Nama Sekolah, Baris 1, Baris 2, Baris 3

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

20

0

0

,,,

Disahkan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti Borang R01
PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.Tangan Nama
0

T.Tangan Nama No KP Tarikh

Cop Rasmi Tarikh
maamsss2006

0 1

#REF!

Muka Surat 30
©

SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

CETAK Senarai PEGAWAI
Helaian ini untuk CETAKAN sahaja. ARAHAN Helaian ini untuk CETAKAN sahaja. o Untuk menyusun dan mencetak senarai nama PEGAWAI tanpa baris-baris yang kosong dibawahnya, sila klik tanda o Untuk mencetak helaian, sila klik icon (printer) dan cetakan akan bermula. Tanda berwarna hitam bererti sorting belum dibuat. Tanda berwarna biru bererti anda ada melakukan sorting. Jika anda pilih 'All' ia kembali hitam. dan pilih '(Non Blanks)'

KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT DAERAH 2009
Kontinjen MSS
No.ID

0
MAKLUMAT DIRI PEGAWAI

Senarai Pegawai Kontinjen
SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

MAKLUMAT SEKOLAH / PEJABAT
Telefon Bimbit Telefon Rumah Nama Sekolah/ Pejabat Alamat Sekolah / Pejabat Telefon Sekolah/ Pejabat

MAKLUMAT WARIS
Nama Penuh Hubungan Telefon Telefon Rumah Bimbit

NAMA PENUH

JAWATAN HAKIKI

JAWATAN DALAM KONTINJEN

JANTINA

No Kad Pengenalan

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

Muka Surat 30

Muka Surat 31

6

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0,,,

0

0

0

0

0

Muka Surat 31

Muka Surat 32

Muka Surat 32

Muka Surat 33
©

SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

CETAK Senarai PEMAIN
ARAHAN
Helaian ini untuk CETAKAN sahaja. o Untuk menyusun dan mencetak senarai nama PEMAIN tanpa baris-baris yang kosong dibawahnya, sila klik tanda o Untuk mencetak helaian, sila klik icon Tanda Tanda (printer) dan cetakan akan bermula. berwarna hitam bererti sorting belum dibuat. berwarna biru bererti anda ada melakukan sorting. Jika anda pilih 'All' ia kembali hitam. dan pilih '(Non Blanks)'

KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT DAERAH 2009 Kontinjen MSS 0
Jenis Darah Darjah/ Tingkatan
No.ID

LELAKI 12 TKB
SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.25

NAMA PENUH

KAUM

Tarikh Lahir

No K.P / No.SK

Telefon Bimbit & Rumah

Alamat Rumah

Nama Sekolah

Telefon Sekolah

Tarikh Daftar / Daftar Semula ke Sekolah

Alergik

Nombor Penjaga & Daftar Sekolah Hubungan

Telefon Penjaga

0

1

ALI

Melayu/ Bumiputera

08/20/22

1234KP

012-090 087-099664

Baris 1, Baris 2, Baris 3

O

IKAN

Nama Sekolah Nama Sekolah, Baris 1, Baris 2, Baris 3

097-XXXX

1.2.90

234M

Nama Penuh (Hubungan )

Telefon Rumah Telefon Bimbit

2

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

4B

0

0 0 (0)

0 0

3

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

4

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

Muka Surat 33

0

maamsss2006

Muka Surat 34

5

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0 0 (0)

0 0

6

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

7

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

8

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

9

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

10

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

11

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

12

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

13

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

14

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

15

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

Muka Surat 34

0

maamsss2006

Muka Surat 35

16

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0 0 (0)

0 0

17

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

18

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

19

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

20

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

21

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

22

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

23

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

24

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

25

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

26

0

0

0

0

0

0

,,

0

00 ,,

0

0

0

0 0 (0)

0 0

Muka Surat 35

0

maamsss2006

Muka Surat 36

Muka Surat 36

maamsss2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful