Anda di halaman 1dari 3

Tingkatan 2

Contoh soalan Tingkatan 2 daripada Bidang 1 ( Perkembangan Diri )


Contoh soalan Berstruktur
1.
Abang
: Adik, jangan tangkap burung itu dengan jerat.
Kita perlu
menyayangi burung.
Adik : Kenapa bang... ? Burung bukannya manusia.
Abang
: Bukan begitu. Burung juga makhluk ciptaan
Tuhan. Kita perlu
memeliharanya dengan baik.
Adik : Tapi bang...kalau tak mahu dijerat boleh ke saya
melastik burung?
Abang
:
Itu
tindakan
yang
agak
keterlaluan.Bayangkan adik ditangkap dan
dijerat. Adik suka tak?
Adik : Tak suka.
Abang
: Semua benda hidup adalah ciptaan Tuhan
dan kita tidak boleh
menganiaya makhluk Tuhan.
Adik
: Oh begitu. Saya minta maaf bang...Saya tidak
akan menganiaya
makhluk lain.

(a) Huraikan dua nilai yang perlu ada pada watak Adik.
i)
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
ii)
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
[4
markah]
(b)Setelah mendengar penjelasan daripada Abang, Adik meminta
maaf atas
kesalahannya. Nyatakan satu nilai yang
ditunjukkan oleh Adik.
...................................................................................................
...................................................................................................
..........................................................................................

-1-

[1
markah]
(c) Huraikan tiga faedah memelihara spesies burung dan
tumbuhan ciptaan Tuhan.
i)
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
ii)
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
iii)
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
[3
markah]
(d)Terangkan dua cara terbaik untuk melindungi spesies burung
dan tumbuh-tumbuhan hutan.
i)
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
ii)
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
[2
markah]
Contoh Peraturan Pemarkahan
1 (a ) Nilai Kasih Sayang- Perasaan cinta yang mendalam terhadap
makhluk ciptaan tuhan
Nilai Kesederhanaan- Melastik burung ialah tindakan yang
keterlaluan dan manusia tidak patut menganiaya makhluk Tuhan
( b ) Nilai Hemah Tinggi
(c)

i. Agar spesies burung dan tumbuhan tidak pupus


ii. Agar spesies burung dan tumbuhan dapat dilihat oleh
generasi akan datang
iii. Agar spesies dan tumbuhan ini menjadi kebanggaan negara
sebagai kahazanah

( d )
i. Kempen kesedaran tentang pentingnya pemeliharaan
spesies terncam
ii. Penguatkuasaan undang-undang- denda dan dipenjara.

-2-

Contoh Skema Jawapan


(
(
(
(
(

a)
b)
c)
d)
e)

Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai

Hemah Tinggi
Kerajinan
Amanah
Harga Diri
Kasih Sayang

-3-