Anda di halaman 1dari 3

A CALOR INTERNA DA TERRA GRADIENTE XEOTRMICO : aumento da temperatura a medida que profundizamos no interior terrestre (3C/100m) ORIXE DA CALOR

INTERNA DA TERRA : a causante do gradiente xeotrmico a calor residual do noso planeta, de fai mis de 4000 millns de anos. Naquela poca, 3 procesos xeraban calor : - o impacto de asteroides : o noso planeta estaba sometido a un intenso bombardeo de asteroides. - a desintegracin de elementos radioactivos : esta libera partculas subatmicas (neutrns e electrns) que chocan a elevadas velocidades aumentando a enerxa trmica. - decantacin do ferro (+ denso) cara o ncleo : produce un rozamento cos materiais rochosos que xera calor. Todo eso fai que hai 4500 millns de anos o planeta estivera fundido. Os materiais ordenronse por densidades e apareceron 3 capas (codia, manto e ncleo) ESTRUTURA INTERNA DA TERRA CAPAS DA TERRA - codia : unha capa rochosa, delgada e slida, hai 2 tipos : - codia continental (espesor 30-70 km, forma os continentes, composta por granito cuberto por rochas sedimentarias e sedimentos) codia ocenica (grosor 10 km, est formada por grava) - manto : capa rochosa situada baixo a codia, que chega a 2900 km, est formada por peridotita, ten 2 partes : - manto superior (670 km) manto inferior (170 km aos 2900km, mis denso co superior) - ncleo : capa metlica formada por 85 % ferro, 5 % nquel, 10 % osxeno, silicio e carbono. Ten 2 capas coa mesma composicin pero diferente estado : - ncleo externo (dos 2900 km aos 5150 km, lquido, est axitado por correntes de conveccin que xeran o campo magntico terrestre) ncleo interno (dos 5150 km aos 6400 km, mis do 90 % da sa masa slida). DESCONTINUIDADE SSMICA As ondas ssmicas que se producen nun terremoto (sacudida brusca no interior terrestrehipocentro ou foco : punto onde se xera o sismo / epicentro : punto da superficie mis prximo ao foco) percorren o interior da Terra e rexstranse nos sismgrafos. Dende o foco libranse ondas ssmicas que viaxan polo interior do planeta (ondas profundas, que poden ser ondas primarias P ou secundarias S) e pola superficie (ondas superficiais, que causan a destruccin asociada a un terremoto) cambiando a sa velocidade e traxectoria nas descontinuidades ssmicas (zona do interior terrestre que separa distintas capas). Hai 4 descontinuidades : - Descontinuidade de Mohorovic (30-70 km, sitase entre a codia e o man to sup.) - Descontinuidade de Repetti (670 km, separa o manto sup. do inf.) - Descontinuidade de Gutemberg (2900 km, separa o manto do ncleo ext.) - Descontinuidade de Lehman (5150 km, sepa ra o ncleo ext. do ncleo int.) LITOSFERA : capa do interior terrestre formada pola codia e a parte mis externa do manto superior. Hai dous tipos : - Litosfera continental (agrupa os continentes, vai de 200 - 400 km) - Litosfera ocenica (agrupa os ocanos, vai de 20 - 100 km) As placas tectnicas son anacos de litosfera arrastrados por correntes de conveccin que se producen no manto (anda que slido comprtase coma fludo). TEORAS SOBRE A ORIXE DOS CONTINENTES HUTTON E O TEMPO XEOLXICO No S. XVIII James Hutton foi o primeiro xelogo que puxo unha idade Terra (en millns de anos). Introduciu o concepto de tempo xeolxico para describir procesos moi lentos (erosin do relevo). TIPOS DE TEORAS QUE EXPLICAN A FORMACIN DO RELEVO FIXISTAS : defenden que os continentes sempre permaneceron nas mesmas posicin que hoxe en da (EX : a teora contraccionista dinos que as cordilleiras son engurras que se formaron ao arrefriar o planeta)

MOBILISTAS : defenden que os continentes se desprazaron (EX: a deriva continental, a expansin dos fondos ocenicos e a teora tectnica de placas = TTP) MOVEMENTOS VERTICAIS DOS CONTINENTES TEORA DA ISOSTASE : os continentes comprtanse como grandes bloques flotando nun material mis denso (os continentes afunden cando acumulan sedimentos os continentes elvanse cando erosionan), este fenmeno dase en Escandinavia. MOVEMENTOS HORIZONTAIS DOS CONTINENTES TEORA DA DERIVA CONTINENTAL : en 1912 o meteorlogo alemn Alfred Wegener publicou no libro A orixe dos continentes e dos ocanos que os continentes, hai 300 millns de anos (M.A.) estiveron unidos formando un super continente chamado Panxea. Segundo Wegener os continentes deslizaban sobre os fondos ocenicos. Wegener aportou probas : - probas xeogrficas : os continentes encaixaban coma un puzle - probas paleoclimaticas : basanse na aparicin de tilitas (pegadas da erosin do xeo) en continentes hoxe en da en latitudes tropicais. - probas paleontolxicas : basanse na distribucin de fsiles iguais (reptiles mesosaurios e lystrosaurios e a planta glossopteris) en continentes actualmente separados por ocanos. Wegener non foi capaz de explicar que forza empurraba os continentes. Aludiu a rotacin terrestre como posible causa, pero esta explicacin non vlida. AS CORRENTES DE CONVECCIN : en 1929 Arthur Holmes propuxo que o manto presentaba correntes de conveccin. CARTOGRAFIADO DOS FONDOS OCENICOS : os oceangrafos puideron cartografiar os fondos ocenicos grazas ao sonar. TEORA DA EXPANSIN DOS FONDOS OCENICOS - enunciado de Harry Hess (1962) : propuxo que nas dorsais se creaba codia e que esta era empurrada cara os lados, as canto mis nos afastamos da dorsal os basaltos son mis antigos. - comprobacin por Vine e Matthews (1963) : demostraron esta teora. Estudaron o magnetismo remanente das rochas ocenicas (a magnetita dos basaltos cando arrefra orintase segundo o campo magntico dese momento, aparecan bandas magnticas simtricas a ambos os dous lados da dorsal). TTP : TEORA DA TECTNICA DE PLACAS (1968) : explica calquera fenmeno xeolxico que acontece no planeta. Segundo esta teora as placas litosfricas (cada un dos fragmentos da litosfera) desprzanse arrastradas polas correntes de conveccin do manto. - Probas : - os volcns e terremotos coinciden cos bordos das placas actualmente podemos medir a velocidade a que se moven as placas grazas ao satlite as dorsais presentan bandas paralelas coa mesma simetra - tipos de placas litosfricas segundo a composicin : - p. ocenicas (compostas por litosfera ocenica) p. continentais (compostas por litosfera continental) p. mixtas (compostas por litosfera ocenica e continental) - tipos de placas litosfricas segundo o tamao : - grandes (placa Euroasitica) - medianas (placa Arbiga) pequeas (Baleares) - tipos de bordos : - diverxentes ou construtivos : neles as placas sepranse, crase nova litosfera ocenica, expandndose os fondos ocenicos, coincide coas dorsais (Ex : dorsal Atlntica). As dorsais son enormes cordilleiras submarinas de 2000 m de altura e teen un val central chamado Rift - converxentes ou destrutivos : neles as placas aproxmanse. Poden ser : - zonas de subduccin, nestas zonas destrese a litosfera ocenica, que se dobra e afunde no manto (Ex : costa do Pacfico en Sudamrica, dase unha intensa sismicidade e vulcanismo) - orxenos de colisin, que se producen cando das placas continentais chocan (Ex : Himalaya, as rochas prganse formando relevos, tamn se produce sismicidade) de cizalla ou pasivos, neles as placas deslzanse lateralmente, nin se crea, nin se destre a litosfera (Ex : falla de San Andrs, prodcese unha gran sismicidade)