Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran Tahun Masa Bidang Tajuk

: Matematik : 3 Ghazali : 11.45-12.45 pm : Sukatan dan Geometri : Panjang

Standard Pembelajaran : 11.2 (i)(a)(b)(c) Objektif : Murid berupaya untuk (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter,(b) sentimeter,(c) meter dan sentimeter

Aktiviti 1. Persediaan : a. Murid membuat pemerhatian ke atas dua buah buku yang berbeza panjangnya. b. Murid mengukur kedua-dua buah buku. c. Murid mencantum kedua-dua buah buku dan dapatkan jumlah panjang : a. Paparkan sekeping kad gambar

2. Imaginasi

3cm

4cm

: b. Guru membimbing murid menulis ayat matematik bagi penambahan ukuran panjang. Cth: 3 cm + 4 cm = 7 cm c. Murid menulis dalam bentuk lazim. 3 cm +4 cm 7 cm d. Sebagai pengukuhan, guru mengedarkan dua utas tali. Murid mengukur panjang tali tersebut. 1 m 30 cm + 2 m 10 cm = 3 m 40 cm

1 m 30 cm + 2 m 10 cm 3 m 40 cm e. Aktiviti diteruskan dengan contoh-contoh lain melibatkan unit meter, sentimeter, meter dan sentimeter. Cth: murid diminta menghasilkan ukuran panjang 18cm dengan menggunakan 2 batang straw .(menaakul) 3. Perkembangan : a. Sediakan kotak dan beberapa kad soalan untuk permainan Kotak Beracun. Contoh: 250 cm + 10 cm + 15 cm = ? 12 m + 8 m + 9 m = ? b. Semak jawapan bersama-sama. Kad soalan yang telah dijawab akan dikeluarkan daripada kotak. c. Permainan diteruskan hingga selesai 4. Tindakan EMK BBB Penilaian Refleksi : a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid : keusahawanan : buku latihan, buku teks, kad gambar, tali, pita pengukur, pembaris, straw, soalan Kotak Beracun. : Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran kerja. : 30 orang murid daripada 30 orang murid dapat menambah hingga 3 ukuran panjang.

B3D1E11
Menambah dua hingga tiga unit ukuran panjang melibatkan unit yang sama dan berbeza.

Nama: _________________________________ Kelas: _____________ A. Tambahkan. 1) 16cm 20cm

2)

25cm

11cm

15cm

B. Hitungkan

1.

15 cm + 30 cm

2.

42 m + 12 m

3.

20m 7cm + 15m 4cm

C. Selesaikan dalam bentuk lazim.

1. 75 m 19 cm + 5 m 20 cm=

cm

2.

207 cm + 163 cm + 300 cm =

cm

3.

12 m 30 cm + 7 m + 102 cm =

cm