Anda di halaman 1dari 8

NO.

DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06

1.0

OBJEKTIF

Prosedur ini adalah untuk menerangkan langkah langkah bagi aktiviti Penguatkuasaan pada kes kes yang melanggar undang undang Kesihatan Awam dengan lebih efektif demi untuk melindungi kesihatan awam. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai di Pejabat Kesihatan Kota Tinggi, Johor. 3.0 RUJUKAN 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.0 Standard Operating Procedures (SOP) UIP-UMUM- 02-07, UIP-UMUM-03-07, UIP-UMUM-05-07, UIP-AM-02-07, UIP-AM-05-07. Akta Makanan 1983 (Akta 281) dan Peraturan peraturan Makanan 1985 Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975 (pindaan 2000) Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 (pindaan 2008) Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593) Kanun Keseksaan (Akta 574) Akta Keterangan 1953 (Akta 56) Manual Prosedur Kerja Keselamatan Dan Kualiti Makanan.

TERMINOLOGI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 KKM JKNJ UIP UKKM UPP PKD PPKP TPR PO IO PKA : : : : : : : : : : : Kementerian Kesihatan Malaysia Jabatan Kesihatan Negeri Johor Unit Inspektorat dan Perundangan Unit Keselamatan Dan Kualiti Makanan Unit Penyiasatan Dan Pendakwaan Pegawai Kesihatan Daerah Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Timbalan Pendakwa Raya Prosecutor Oficer (Pegawai Pendakwa) Investigation Oficer (Pegawai Penyiasat) Pembantu Kesihatan Awam 1 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan

NO. DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06

4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20

PS OKS SOP Saman IP Eksibit NFA Sanksi Kompaun

: : : : : : : :

Penyampai Saman Orang Kena Saman Standard Operating Procedures Suatu dokumen memerintahkan orang untuk hadir ke Mahkamah Investigation Paper (Kertas Siasatan) Barang Kes Tiada tindakan lanjut (No Further Action) Izin untuk mendakwa dari TPR Notis denda yang dikeluarkan kerana melakukan kesalahan yang boleh dikompaun. Notis memerintahkan kehadiran di Mahkamah ( bagi kes PPKHT 2004) Akta Makanan 1983 (Akta 281) dan PeraturanPeraturan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (pindaan 2000) Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004

: 4.21 Notis Seksyen 32B :

4.22

AM 1983 dan PM 1985 APSPP 1975 PPKHT

4.23 4.24

: :

2 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan

NO. DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06 5.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB 5.1

TINDAKAN Terima dokumen dan eksibit yang melanggar 5.1.1 - Menerima maklumat, dokumen dan eksibit yang melanggar Undang-Undang berkaitan dari KPPKP daerah / Unit berkaitan. 5.1.2 Rekod di dalam buku rekod penerimaan dokumen / Buku daftar eksibit Buka fail siasatan 5.2.1 Buka fail siasatan yang mengandungi maklumat / dokumen mengikut kesalahan undang-undang berkaitan dan rekod didalam buku daftar IP Perbincangan dengan KPPKP Daerah (PO) dan Lantik IO 5.3.1 Bertujuan untuk kenalpasti Seksyen atau Peraturan yang akan dituduh. 5.3.2 PO akan mendapatkan arahan dan persetujuan PKD / KPPKP untuk teruskan kes 5.3.3 IO akan dilantik oleh PO untuk menjalankan siasatan bagi mendapatkan segala maklumat dan dokumen sokongan berkaitan kes seperti keterangan penjual / pengedar / Pengimport / Pembuat makanan, resit / invois dan gambar-gambar untuk menyokong kes seperti arahan PO melalui kertas minit. Serah hasil maklumat siasatan untuk semakan PO 5.4.1 Maklumat siasatan akan disemak dan PO akan menentukan siapa yang akan dituduh melalui kertas minit.

PPKP

5.2 PPKP

PKD / PO / IO

5.3

5.4

PO / IO

5.5

Lengkapkan IP 5.5.1 IO akan melengkapkan IP dengan menyediakan butiran berikut : 5.5.1.1 Pengaduan (M 143) 3 salinan 5.5.1.2 pertuduhan (M 114) 3 salinan 5.5.1.3 Saman (M 111) 3 salinan 5.5.1.4 Fakta Kes 5.5.1.5. Sanksi Hantar IP untuk semakan PO 5.6.1 IP yang siap dan lengkap dihantar kepada PO untuk Semakan. 5.6.2 Sekiranya IP telah lengkap, PO akan mengarahkan IO untuk merujuk IP ke UIP Negeri untuk semakan.

IO

5.6

3 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan

NO. DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06 5.7 Hantar IP ke UIP JKNJ 5.7.1 - IP akan disemak dan direkodkan 5.7.2 IO akan diarahkan untuk mendapatkan arahan selanjutnya dari TPR melalui kertas minit Hantar IP kepada TPR 5.8.1 Hantar IP untuk diteliti dan disemak oleh TPR 5.8.2 TPR akan memberi arahan lanjut sama ada kes akan Didakwa di mahkamah atau tidak melalui kertas minit dan Sanksi (sekiranya izin mendakwa diberikan) Daftar kes ke Mahkamah 5.9.1 Sekiranya TPR memberi kebenaran dan arahan untuk menuduh (Sanksi) kes hendaklah didaftarkan di Mahkamah dengan mengemukakan : 5.9.1.1 1 salinan Izin Pendakwaan Kesalahan di 5.9.1.2 - 3 salinan Pengaduan bawah AM 1983, 5.9.1.3 - 3 salinan Pertuduhan PM 1985 dan 5.9.1.4 - 3 salinan Saman APSPP 1975 5.9.1.5 1 salinan Izin Pendakwaan 5.9.1.6 - 3 salinan Pertuduhan 5.9.1.7 - 1 salinan Notis Seksyen 32B TPR / IO Kesalahan di bawah PPKHT 2004

PO / IP / IO

5.8

IO

5.9

5.9.2 No. Saman dan tarikh sebutan kes akan diperolehi selepas pendaftaran kes. 5.9.3 Kemaskini buku daftar IP

PPKP PKA

6.1 6.2 6.3

Kemaskini rekod. Menyediakan reten bulanan. Hantar laporan ke JKNJ.

Pemandu

4 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan

NO. DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06

6.0

CARTA ALIRAN

TINDAKAN PPKP

Terima dokumen / Eksibit yang melanggar

Buka Fail Siasatan

PO / IO

Perbincangan dengan KPPKP Daerah (PO) dan lantik IO

PO / IO

Serah maklumat siasatan untuk semakan PO

PO / IO

Lengkapkan IP

PO / IO
Hantar IP untuk semakan PO

PO / IO
Hantar IP ke UIP JKNJ

PO / IO

Hantar IP kepada TPR

TPR / PO / IO

Daftar kes ke Mahkamah


Izin tidak diberi Izin diberi

TPR / PO / IO

Sanksi

-NFA -Amaran

Daftar kes ke Mahkamah

TPR / PO / IO

5 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan

NO. DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06

7.0

REKOD KUALITI

BIL.

REKOD

TEMPOH PENYIMPANAN

LOKASI

1.

Buku daftar penerimaan dokumen dan eksibit bagi kesalahan yang melanggar Akta Makanan 1983 / APSPP 1975 / PPKHT 2004 Kertas Siasatan

5 tahun

UPP

2.

5 tahun

UPP

3.

Buku Daftar kertas siasatan

5 tahun

UPP

4.

Surat Permohonan Sanksi ke Timbalan Pendakwa Raya Pengaduan Pertuduhan Saman Borang Keterangan Laporan Bulanan

5 tahun

UPP

5. 6. 7. 8. 9.

5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun

UPP UPP UPP UPP UPP

6 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan

NO. DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06

8.0

INPUT 8.1 Sumber Manusia 9.1.1 Pegawai Kesihatan Daerah 9.1.2 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan 9.1.3 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 9.1.5 Pembantu Kesihatan Awam 9.1.6 Pemandu 8.2 Data / Informasi Arahan dari Kementerian Kesihatan Malaysia / Jabatan Kesihatan Negeri Johor 8.3 Peralatan Mengikut jenis-jenis aktiviti penguatkuasaan berkaitan.

9.0 OBJEKTIF PROSES 10.1 Objektif Keseluruhan 9.1.1 Memastikan aktiviti penguatkuasaan undang-undang Kesihatan Awam dilaksanakan mengikut SOP

9.2 Objektif Sub-proses 9.2.1 Memastikan semua kesalahan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 yang diberi Izin Pendakwaan Oleh TPR mesti didaftarkan di Mahkamah dalam tempoh 150 hari dari tarikh sampel diambil. Memastikan semua kompaun yang tidak dibayar bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 yang diberi Izin Pendakwaan oleh TPR mesti didaftarkan di Mahkamah dalam tempoh 90 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan. Memastikan semua Notis Seksyen 32B yang tidak dibayar kompaun yang diberi Izin Pendakwaan oleh TPR didaftarkan di Mahkamah selewatlewatnya 1 hari bekerja sebelum tarikh sebutan yang dicatatkan pada notis yang dikeluarkan.

9.2.2

9.2.3

7 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan

NO. DOKUMEN : JOH PKKT PK AKE 06

11.0

KLAUSA BERKAITAN 4.2.3 Kawalan Dokumen 4.2.4 Kawalan Rekod 7.5.1 Kawalan Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan 7.5.3 Identifikasi Dan Kemudahkesanan

8 Prosedur Penyiasatan Dan Pendakwaan