Anda di halaman 1dari 12

TUGAS KEPERAWATAN KOMUNITAS 1 TENTANG DEWASA PERTENGAHAN

DISUSUN OLEH KELOMPOK VII: DEWINTA ZOLA S. YESSI MARYUNI YORI NALDI

DOSEN PEMBIMBING NS.AKLIMA,S.Kep

PRODI S.1 KEPERAWATAN STIKES PIALA SAKTI PARIAMAN 2013

KATA PENGANTAR

syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam mengikuti proses pembelajaran.

Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk

kesempurnaan makalah ini.

Dewasa Pertengahan
PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI DAN KRISIS DEWASA PERTENGAHAN
Usia dewasa pertengahan sememangnya membawa pelbagai perubahan dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali aspek sosio-emosi dan krisis yang melanda mereka pada tahap ini. Carl Jung menyatakan bahawa perubahan psikologi dirasakan bermula ketika umur 35 dan 40 tahun. Pada masa ini juga Jung berpendapat bahawa terdapat perubahan pada karakter personaliti yang terpendam selama ini (berubah atau timbul) manakala karakteristik yang lain semakin kurang penting dan mungkin diganti dengan tret personaliti yang berbeza. Skema Lavinson menyatakan bahawa transisi usia pertengahan bermula sekitar usia 40tahun dan bertindak sebagai penghubung kepada usia dewasa akhir. Ada 3 perkara penting yang terkandung dalam skema ini; 1. Melihat semula 2. Memperbaik aspek-aspek dalam kehidupan mereka dan menguji elemen-elemen pada struktur hidup mereka yang baru. 3. Menyelesaikan masalah psikologikal sebaik memasuki usia pertengahan. Individu pada usia pertengahan ini dilabelkan sebagai generasi sandwich kerana mereka bertanggungjawab ke atas ibu bapa dan dalam masa yang sama, mereka mempunyai tanggungjawab ke atas anak-anak mereka juga. Perkembangan personaliti pada usia pertengahan dapat dilihat daripada perubahan daripada perasaan atau emosi aktif kepada pasif. Penyelidik berpendapat bahawa pada usia 40, manusia merasakan mereka mampu mengawal persekitaran, halatuju dan juga akibat daripada keputusan mereka sendiri. Tetapi pada umur 60 pula, mereka merasakan kelakuan berisiko adalah sesuatu yang berbahaya dalam hidup mereka. Perspektif individu terhadap masa juga berubah dan ia mempengaruhi konstruk personaliti dan pemahaman kendiri mereka. Individu dewasa pertengahan ini menukar pandangan mereka bahawa masa adalah merujuk kepada apa yang tinggal sebelum mereka mati dan hal ini menyumbang tekanan untuk melakukan perubahan dalam hidup. Kimmel(1980) menyatakan bahawa personaliti usia pertengahan adalah lebih stabil daripada kehidupan awal mereka. Individu ini juga menambah pengalaman mereka untuk mengendalikan stress dan masalah.

Krisis Atau Transisi Dewasa Pertengahan. 1. Masa Transisi ( masa peralihan ) Usia dewasa pertengahan merupakan usia peralihan dari tahap dewasa awal ke tahap tua iaitu peringkat fungsi fizikal dan mental individu mula berkurangan. Individu wanita mengalami menopause iaitu kehilangan kemampuan reproduksi , manakala individu lelaki mengalami perubahan dalam kejantanan mereka. Ketika melalui peringkat ini, samada lelaki atau wanita akan mengalami kekeliruan menjalani usia pertengahan. Individu di peringkat ini tidak tahu di mana kedudukan mereka yang sebenarnya kerana mereka berada di tengah-tengah, antara muda dan tua. Terdapat individu yang berasa tidak selesa (canggung) dan tidak tahu membawa diri mereka, hingga terdapat individu yang mencuba meyakinkan diri bahawa mereka masih muda dengan ucapan, cara berpakaian dan juga bertingkah laku seperti orang muda.

2. Masa Pencapaian (prestasi) Pada usia 40-an, individu sudah mencapai tahap prestasi yang baik dalam hidup berikutan pendidikan dan juga pengalaman- pengalaman yang banyak. Individu tahap ini, kebiasaannya mempunyai hubungan-hubungan interpesonal yang luas dan mendapat kepercayaan untuk memegang sesebuah tanggungjawab atau jawatan dalam organisasi (pemimpin) dan mendapat status sosial yang kukuh dalam masyarakat. Manakala kedudukan kewangan pada tahap ini seharusnya adalah kukuh berikutan tahap ini adalah tahap individu sudah mencapai kejayaan dalam kejaya.

3. Ketidakseimbangan Perubahan Pola Hidup Penyesuaian terhadap perubahan pola hidup yang disebabkan oleh adanya perubahan fizikal dapat mempengaruhi keseimbangan psikologi seseorang. Terdapat beberapa perkara yang boleh menimbulkan ketidakseimbangan tersebut seperti berikut; 1. ketegangan somatik - iaitu tanda-tanda lanjut usia (tua) atau perubahan fizikal 2. ketegangan kebudayaan- iaitu kebiasaan dalam sosio-budaya yang menganggap bahawa individu yang muda adalah lebih baik (produktif). 3. ketegangan ekonomi iaitu adanya tuntutan ekonomi dari keluarga berikutan keperluan pendidikan anak-anak dan sebagai lambang status keluarga.

4. ketegangan psikologi psychological stress disebabkan kehilangan pasangan seperti kematian atau perceraian, ditinggalkan anak yang sudah berkahwin, tekanan kerja, kebosanan terhadap rutin harian yang sama (monoton) atau adanya perasaan tidak muda lagi. 4. Usia Berbahaya
Interprestasi dari usia berbahaya boleh dikaitkan dengan individu lelaki yang cuba membuktikan bahawa mereka masih mampu menarik perhatian kaum wanita pada usia sebelum tua. Dalam tempoh ini, pelbagai masalah hubungan keluarga boleh berlaku seperti ketidaksetiaan mahupun perceraian. Selain itu, ia juga dianggap usia berbahaya kerana terdapatnya kecenderungan bekerja keras yang keterlaluan, berfikir secara berlebih-lebihan atau mengamalkan cara hidup tidak seimbang atau tidak sihat, sedangkan individu dewasa pertengahan mempunyai keadaan fizikal yang tidak mengizinkan. Sebagai kesannya, individu mudah terdedah dengan pelbagai penyakit seperti lemah jantung, darah tinggi dan sebagainya. Disamping itu, individu peringkat ini juga terdedah kepada masalah mental yang serius jika tidak dapat mengawal dan mengimbangi masalah atau konflik dari dalam diri dengan keadaan usia mereka. GENDER CROSSOVER EFFECT Kajian menunjukkan lelaki pada umur 55 tahun kurang aktif tetapi perempuan berubah dari pasif kepada aktif dari segi penyelesaian masalah. Dalam kata yang lain, lelaki muda mengunakan kekuatan atau paksaan kepada personalitinya untuk memanipulasi orang atau benda lain bagi mencapai matlamatnya. Tetapi, pada usia pertengahan, mereka berubah menjadi lebih kepada psikologi untuk memanipulasi, mempengaruhi atau memujuk untuk mendapatkan keinginan mereka. Proses ini adalah terbalik pada wanita. Hal ini kerana wanita didapati begitu asyik dengan tugas dan peranannya dalam menjaga dan membesarkan anak-anak semasa lewat remaja dan awal dewasa. Manakala lelaki pula lebih fokus pada saingan untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Apabila masa berlalu, lelaki menjadi lebih lebih bebas untuk relaks dan meneroka sisi feminin mereka dan begitu juga sebaliknya. Bagi seorang pengkaji, Robert Peck, beliau telah menambah baik idea Erikson tentang konsep generativiti yang dibangunkan semasa dewasa pertengahan ini. Peck menyatakan bahawa semasa usia pertengahan ini, individu lebih fokus kepada mencapai sesuatu yang lebih sihat berbanding apa yang dikatakan Erikson tentang generativiti. Fokusnya meliputi; 1. Valuing Wisdom versus Valuing Physical Powers Kekuatan fizikal yang semakin berkurang, daya tarikan fizikal juga semakin berkura ng. Jadi, semua ini tidak lagi jadi ukuran untuk kompetensi. Individu perlu belajar cara untuk menghargai pengetahuan mereka melalui pengalaman atau dengan kata lain menggunakan lebih pemikiran berbanding fizikal mereka. 2. Socializing versus Sexualizing in Human Relationship Pengalaman mengalami menopaus atau klimakterik. Manusia harus menilai semula hubungan mereka dengan maksud mereka harus menekankan prinsip teman(companionship) dan bukannya isu seksual semata-mata.

3. Cathetic(emotional) Flexibility versus Cathetic Impoverishment Mereka yang melalui usia dewasa pertengahan ini menyedari sesuatu tentang tolak-ansur emosi mereka. Mereka belajar bagaimana menunjukkan atau menyalurkan emosi mereka terhadap seseorang atau sesuatu seperti melihat rakan dan keluarga mereka meninggal, anak-anak meninggalkan rumah, pencen dan sebagainya. 4. Mental Flexibility versus Mental Rigidity Mereka yang berada dalam lingkungan usia pertengahan ini harus berperang dengan rasa kecukupan pengetahuan mereka. Kecukupan pengetahuan ini bermaksud mereka menolak idea-idea baru, penyelesaian dan alternatif. Ini adalah sifat-sifat mental yang rigid. Contohnya dengan menyatakan Saya tidak fikir kenapa saya perlu ubah cara saya.

Dari perspektif Levinson pula, beliau menyatakan bahawa transisi usia pertengahan adalah berhubung dengan persoalan personaliti dan konsep kendiri yang berubah semasa usia pertengahan ini. Ia juga menyatakan bahawa usia ini adalah satu titik perubahan yang besar dalam perkembangan personal. Ini akan menambahkan pengalaman seseorang itu dan mendedahkan mereka pada banyak perkara. Levinson juga percaya bahawa hidup pada usia pertengahan umur dirasakan seperti ditampar oleh realiti untuk menyedarkan mereka pada banyak perkara. Pengalaman mendesak manusia supaya memenuhi tuntutan dan rancangan; perkahwinan, pekerjaan, kepuasan sendiri, penguasan materi dan lain-lain. Transisi pertengahan usia juga dikatakan sebagai sebuah cermin yang dilihat memantulkan imej mereka yang sebenar. Mereka cenderung untuk berkelakuan lebih positif bagi menentukan bahawa segala yang tidak elok yang terpapar dalam cermin itu akan berubah berbanding memecahkan cermin itu. Contohnya. Seseorang lelaki akan melihat dirinya sebagai seorang yang gila kerja kerana kesungguhannya sendiri untuk mencapai matlamat tertentu dalam kehidupannya. Kemudian baru dia sedar yang dia terlalu tumpukan kerjaya hingga mengabaikan perhubungan. Jadi, dia akan tersedar bahawa cara hidup dia tidak menjanjikan kebahagiaan yang dia mahukan. Nampak seperti sedikit mengecewakan tetapi, hal ini ada membawa kesan positif di mana ini merupakan satu langkah untuk berubah dan mencari kebahagiaan masa hadapan.

Ramai individu yang menyedari pada usia pertengahan ini mereka telah menstrukturkan hidup mereka, gaya kognitif ataupun strategi penyelesaian masalah mereka menjadi bertambah baik berbanding sebelumnya. Sesetengah pakar terapi percaya bahawa usia pertengahan memberi peluang kedua untuk memperbaik semula kehidupan. Bagi sesetengah orang pula, ini bermaksud untuk belajar dan berubah gaya pemikiran dan cara mereka bertindak. Terdapat juga enam jenis kelakuan biasa yang dikenalpasti merosakkan perhubungan dalam meniti usia dewasa pertengahan ini; 1. Perfectionism

Beranggapan atau berekspektasi bahawa setiap orang dan setiap perkara harus bersifat sempurna. 2. Caretaking/Rescuing Melihat sejauh mana dia melakukan sesuatu untuk orang lain. 3. People-Pleasing Bertindak dengan berapa banyak approval yang didapati daripada orang lain dan seterusn ya mencorakkan tingkahlaku melaluinya. 4. Martyrdom Kerelaan untuk menderita dan mengalami kesakitan emosi dalam hubungannya.

5. Workaholism Terlalu fokus kepada sesuatu aktiviti. Contohnya pekerjaan. 6. Tap-Dancing Kebolehan untuk berad dalam keadaan tidak ada komitmen atau tidak ada kaitan dengan sesiapa atau apa-apa sekalipun. Individu yang membina perhubungan jenis ini adalah individu yang mengelak daripada komi tmen dan menolak tanggungjawab.

Dengan melihat kepada paten-paten ini, mereka dapat berusaha untuk mengubah diri mereka untuk menjadi lebih baik. Untuk melakukannya, mereka memerlukan sokongan dan bantuan seperti psikoterapi, kumpulan sokongan dan lain-lain. TRANSISI PERTENGAHAN USIA DIKALANGAN LELAKI. Perlu dinyatakan di sini bahwa kajian-kajian dalam bidang ini(perkembangan) pada peringkat dewasa pertengahan lebih banyak dilakukan ke atas lelaki berbanding wanita. Mungkin terdapat campurtangan faktor peranan sosial dan dominasi lelaki sebagai tunjang keluarga dengan tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita. Jadi, di sini dinyatakan serba sedikit tentang transisi-transisi yang terlibat pada usia pertengahan ini berdasarkan skema Levinson;

1. Transisi Pertengahan (usia 40-45) Tahap ini dikenalpasti sebagai penghubung antara dewasa awal dengan dewasa pertengahan. Manusia mula mempersoalkan tentang segalanya yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kadangkala, reaksi mereka melibatkan ekspresi emosi yang kuat dan kelakuan yang tidak rasional.

Hal ini adalah kerana kekecewaan mereka kerana persoalan-persoalan hidup yang perlu mereka nilai semula dan berikan jawapan untuk setiap satunya. Tahap ini adalah sesuatu yang baik agar mereka dapat menilai semula dengan realistik terhadap h alatuju mereka dalam kehidupan. Pencapaian yang terbaik pada tahap ini adalah mereka boleh menerima diri mereka dan orang lain dengan perubahan-perubahan yang mereka hadapi.

2. Struktur Awal Kehidupan (45-50 Tahun) Tahap ini muncul hasil daripada penilaian pada kehidupan dalam tahap sebelumnya. Bagi mereka yang berjaya melakukan rancangan dengan baik, ia akan mempengaruhi cara penilaian semula mereka dan mereka yang tidak berjaya akan terus hidup dalam kehidupan mereka yang tetap dan membosankan.

3. Transisi Umur 50 (50-55 Tahun) Ia juga boleh dikatakan sebagai peluang kedua untuk menstrukturkan semula kehidupan. Lelaki yang tidak merasa tertekan dengan transisi usia mereka akan mengalami saat -saat yang sukar pada tahap ini. 4. Struktur Hidup Pengakhiran Tahap ini adalah tahap dimana individu melihat atau meletakkan sentuhan terakhirnya dalam menstrukturkan kehidupan mereka. 5. Transisi Dewasa Akhir Tahap ini adalah dimana individu-individu memperkukuhkan persiapan mereka untuk menempuh usia tua mereka. Ianya meliputi perancangan untuk persaraan, menyelesaikan masalah kewangan dan ia juga menjurus ke arah penutupan kerjaya masing-masing.

KOGNITIF DEWASA PERTENGAHAN.


Kognitif individu dewasa pertengahan adalah lebih kurang sama dengan tahap kognitif dewasa permulaan serta tahap kognitif dewasa akhir. Perbezaan yang wujud dikatakan kurang ketara kerana tahap dewasa pertengahan adalah suatu tahap yang berkesinambungan dengan tahap dewasa yang lain. Kita boleh membicarakan tentang kognitif dewasa pertengahan dari segi daya berfikir, daya ingatan serta tahap kebolehan yang berada pada tahap umur dewasa pertengahan.

i. Daya fikir Apabila berada pada tahap umur dewasa pertengahan, seseorang individu berada pada Tahap operasi normal (formal operation) yang stabil di mana individu ini lebih memahami logic dan konsep-konsep abstrak yang menjadi asas kepada sains, metametik, etika, politik, keagamaan dan lain-lain. Individu ketika berumur pada tahap ini mampu berfikir secara lbih mantap serta tersusun dengan mengambil kira pelbagai aspek. Individu yang berada paa tahap ini juga lebih peka terhadap perubahan dan rangsangan yang belaku terhadap dirinya dan persekitarannya.

ii. Daya ingatan Jika dibuat perbandingan antara individu dewasa dan kanak-kanak, ternyata kanak-kanak mempunyai daya ingatan yang lebih berkesan dan lebih lama. Terdapat pelbagai andaian yang boleh dibuat terhadap fenomena ini. Antaranya individu dewasa mempunyai lebih banyak tanggungjawab serta kepentingan yang perlu dijaga bebanding kanak-kanak yang menyebabkan individu dewasa kurang peka terhadap suatu rangsangan yang kecil yang diabaikan kerana tiada kepentingan kepada dirinya.

Terdapat dua jenis daya ingatan: a) Daya ingatan jangka pendek.


Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini individu dewasa kurang peka terhadap suatu rangsangan yang kecil yang diabaikan kerana tiada kepentingan kepada dirinya. Keadaan ini menyebabkan individu dewasa pertengahan jangka pendek yang kurang berbanding individu yang menjelaskan kenapa ingatan jangka pendek menjadi peningkatan umur seseorang individu. b) Daya ingatan jangka panjang. Berbeza pula bagi daya ingatan jangka panjang, ianya adalah bertentangan dengan daya ingatan jangka pendek yang semakin kurang dengan peningkatan seseorang individu. Individu pada tahap umur dewasa prtengahan mempunyai daya ingatan janka panjang yang semakin bertambah baik. Kebiasaannya ingatan jangka panjang adalah berkaitan dengan kepakaran serta kebolehan tersendiri yang dimiliki oleh seseorang individu. mempunyai daya ingatan lebih muda darinya. Ini semakin kurang dengan

iii. Tahap kebolehan. Tahap kebolehan seseoang individu semakin bertambah baik dengan peningkatan umur. Individu pada tahap umur dewasa pertengahan mempunyai tahap kebolehan yang semakin mantap dan terperinci, terutama dengan kebolehan dan keistimewaan seseorang individu. Individu pada tahap dewasa pertengahan semakin berkebolehan menggunakan logic,nsemakin berkebolehan dalam menyampaikan hujah serta bertambah kesedaran terhadap kepentingan masyarakat.

PERKEMBANGAN PERTENGAHAN

DAN

PERTUMBUHAN

FIZIKAL

DEWASA

Lazimnya tanda-tanda penuaan akan mula kelihatan apabila umur semakin meningkat dan ia jelas kelihatan pada perubahan fizikal seseorang. Perubahan-perubahan fizikal yang berlaku adalah seperti berikut: Uban dan keguguran rambut Rambut akan mula beruban bila mencapai dewasa pertengahan dan ia menjadi semakin banyak. Keguguran rambut juga menjadi semakin kerap. Rambut mula menipis dan jarang. Kulit berkedut Kulit akan mula berkedut dan tidak licin lagi berbanding sewaktu muda bagi orang yang mencapai dewasa pertengahan. Menopause dan Climectrium Perempuan akan berhenti haid apabila capai umur dewasa pertengahan manakala lelaki pula akan mengalami perubahan pada daya tarikan seksual mereka. Perubahan ini memberi impak yang besar terhadap emosi individu dewasa pertengahan ini. Osteoporosis,gigi palsu Pada tahap dewasa pertengahan, tubuh badan memerlukan kalsium yang tinggi tetapi berikutan usia yang semakin meningkat, ia semakin sukar diserap.Kekurangan kalsium akan menyebabkan individu dewasa pertengahan mengalami masalah seperti gigi yang mudah mereput dan meningkatkan kecenderungan penggunaan gigi palsu .Disamping itu, osteoporosis akan menyerang orang yang mencapai dewasa pertengahan terutamanya kaum wanita berbanding lelaki

Ingatan merosot Ingatan akan mula merosot apabila mencapai tahap dewasa pertengahan berikutan sel-sel neuron yang semakin berkurangan. Keadaan ini akan memberi kesan terhadap kehidupan harian seperti terlupa perkara-perkara penting mahupun sampingan, contohnya tidak dapat mengingat nombor telefon, tarikh-tarikh penting dan sebagainya. Penyakit lain Penyakit mudah menyerang jika tidak menjaga badan dengan baik dari muda,seperti diabetes, kegemukan, sakit jantung,gout, penyakit Parkinson, dementia dan lain-lain.Organ badan mula merosot dan tidak berfungsi dengan baik.

Perkembangan Aspek Spiritual


Dewasa pertengahan (25-38 tahun) Dewasa pertenghan merupakan tahap perkembangan spiritual yang sudah benar-benar mengetahui konsep yang benar dan yang salah, mereka menggunakan keyakinan moral, agama dan etik sebagai dasar dari sistem niali. Mereka sudah merencanakan kehidupan, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan terhadap kepercayaan dan nilai spiritual.

REFERENSI:

Daniel G,.( 1999). Emotional Intelligence, Jakarta.: gramdia, Pustaka Utama Danah Zohar. (2000). Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence:Great Britain

Fortune, Karen Lee. 2003. Mental Health Nursing 5 th ed. Pearson education, inc. BAB 2. Haber j.dkk. 3 nd.(1987). Comprehensive Psychiatric Nursing. New York: Mc Graw-Hill Book Company. Hinchliff, Sue.(1997).Kamus Keperawatan. Alih bahasa oleh dr.Andry Hartono.Jakarta: EGC Kozier, Erb. Berman. Snyder. (2004). Fudamental of nursing: Concepts, process, and practice. Seventh Edition. New Jersey : Pearson Education. Inc. New Websters Dictionary: Of the English Language.(1981). New York: Delair Publishing Company Inc. Potter, P.A & Perry, A.G.(2005). Fundamental Of Nrsing: Concepts, Process, and Practice. Eds 4. Jakarta: EGC

Anda mungkin juga menyukai