Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2009)

PRODUKSI MULTIMEDIA
TINGKATAN 4 – SMK GADONG BEAUFORT

MINGGU /
TOPIK SUB TOPIK CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
1
Pemilihan bidang untuk pelajar lepasan PMR 2008
5 Jan - 9 Jan
MultimediaPerkakasan & Perisian Konsep Multimedia
1.1 Pengertian multimedia
1.2 Sejarah perkembangan

1.0
:: Pengenalan mengenai
multimedia

Multimedia
subjek dan keperluan
Produksi
2 1.3 Pasukan produksi bahan
:: Penerangan
12 Jan - 15 Jan multimedia
:: Latihan
1.4 Penggunaan dan sumbangan
:: Pembentangan kumpulan
multimedia dalam kehidupan
1.5 Peluang kerjaya
Perisian2.01.0 Perkakasan

1.1 Komputer multimedia


1.2 Perkakasan periferal
3 2.1 Sistem pengoperasian
19 Jan – 23 Jan 2.2 Perisian pengarangan
2.3 Perisian pembinaan elemen
Multimedia

4 2.1 Mengenalpasti elemen multimedia


:: Penerangan mengenai tajuk
26 Jan – 30 Jan 2.3 Grafik
:: Pengenalan kepada perisian
5 Modul Pembelajaran Macromedia
:: Tutorial dan latihan
Elemen multimedia2.0

2 Feb – 6 Feb Freehand MX


Konsep Multimedia

6 :: Tutorial dan latihan


9 Feb – 13 Feb :: Pentaksiran KPM 1 (PRD01)
7 :: Pengenalan kepada perisian
16 Feb – 20 Feb :: Tutorial dan latihan
8 :: Tutorial dan latihan
23 Feb – 27 Feb Modul Pembelajaran Adobe :: Pentaksiran KPM 2 (PRD01-
Photoshop CS PRD02)
9 :: Tutorial dan latihan
2 Mac – 6 Mac :: Pentaksiran KPM 2 (PRD03-
PRD08)
10
UJIAN SEMESTER 1
9 Mac – 13 Mac
11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16 Mac – 20 Mac
12 2.2 Teks :: Penerangan mengenai tajuk
23 Mac – 27 Mac 2.4 Animasi :: Pengenalan kepada perisian
13 Modul Pembelajaran Autodesk 3D :: Tutorial dan latihan
:: Pentaksiran KPM 3 (PRD01)
Elemen multimedia2.0

30 Mac – 3 Apr Studio Max


Konsep Multimedia

14 :: Tutorial dan latihan


6 Apr – 10 Apr :: Pentaksiran KPM 3 (PRD02)
15 :: Tutorial dan latihan
13 Apr – 17 Apr :: Pentaksiran KPM 3 (PRD03)
16 :: Tutorial dan latihan
20 Apr – 24 Apr :: Pentaksiran KPM10 (PRD01)
17 2.5 Audio :: Penerangan mengenai tajuk
27 Apr – 1 May :: Pengenalan kepada perisian
:: Tutorial dan latihan
18 Modul Pembelajaran Sound Forge 8.0 :: Pentaksiran KPM 4 (PRD01)
4 May – 8 May
:: Pentaksiran KPM 5 (PRD01)
19
11 May – 15 May
PEPERIKSAAN SEMESTER 1
20
18 May – 22 May
21 :: Tutorial dan latihan
2.0 Modul Pembelajaran Sound Forge 8.0
25 May – 29 May :: Pentaksiran KPM 4 & KPM 5
22
1 Jun – 5 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23
8 Jun – 12 Jun
24 2.6 Video :: Penerangan mengenai tajuk
15 Jun – 19 Jun :: Pengenalan kepada perisian
25 :: Tutorial dan latihan
22 Jun – 26 Jun Modul Pembelajaran Adobe Premiere :: Pentaksiran KPM 6 (PRD01-
26 PRD02)

Elemen multimedia2.0
:: Tutorial dan latihan

Konsep Multimedia
29 Jun – 3 Jul
27 :: Pentaksiran KPM 6 (PRD01-
6 Jul – 10 Jul PRD02)
28 :: Tutorial dan latihan
13 Jul – 17 Jul :: Pentaksiran KPM 7 (PRD01-
29 PRD03)
20 Jul – 24 Jul :: Tutorial dan latihan
:: Pentaksiran KPM 7 (PRD01-
PRD03)
30 2.4 Animasi :: Pengenalan kepada perisian
27 Jul – 31 Jul :: Tutorial dan latihan
Modul Pembelajaran Macromedia :: Pentaksiran KPM 8 (PRD01-
Flash 8.0 PRD03)
31
UJIAN SEMESTER 2
3 Aug – 7 Aug
Elemen multimedia2.0

32 :: Tutorial dan latihan


Konsep Multimedia

10 Aug – 14 Aug :: Pentaksiran KPM 8 (PRD04-


PRD05)
Modul Pembelajaran Macromedia
33 Flash 8.0 :: Tutorial dan latihan
17 Aug – 21 Aug :: Pentaksiran KPM 8 (PRD04-
PRD05)

34
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24 Aug – 28 Aug
Elemen multimedia2.0

35 :: Pengenalan kepada perisian


Konsep Multimedia

31 Aug – 4 Sep :: Tutorial dan latihan


36 :: Pentaksiran KPM 9 (PRD01-
Modul Pembelajaaran Macromedia
7 Sep – 11 Sep PRD02)
Director 8.0
:: Tutorial dan latihan
:: Pentaksiran KPM 9 (PRD01-
37 PRD02)
14 Sep – 18 Sep
:: Penerangan mengenai tajuk
2.7 Interaktiviti
:: Ulangkaji
38
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI
21 Sep – 25 Sep
39
28 Sep – 2 Oct
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER
40
5 Oct – 9 Oct
41 :: Tutorial dan latihan
12 Oct – 16 Oct :: Pentaksiran KPM13 (PRD01-
42 PRD06)
Elemen multimedia2.0

19 Oct – 23 Oct :: Tutorial dan latihan


Modul Pembelajaran Macromedia
Konsep Multimedia

43 :: Pentaksiran KPM13 (PRD01-


Director 8.0
26 Oct – 30 Oct PRD06)
44 :: Tutorial dan latihan
2 Nov – 6 Nov :: Pentaksiran KPM13 (PRD01-
PRD06)
:: Tutorial dan latihan
:: Pentaksiran KPM14 (PRD01-
45
Modul Pembelajaran Macromedia PRD05)
9 Nov – 13 Nov
Flash 8.0 :: Tutorial dan latihan
:: Pentaksiran KPM14 (PRD01-
PRD05)
:: Kemaskini fail dan kerja
46 Pelajar
Pengemaskinian fail dan kerja pelajar
16 Nov – 20 Nov :: Perbincangan bersama
pelajar
23 Nov 09 –
CUTI AKHIR TAHUN
3 Jan 10

** Waktu pengajaran : 8 waktu seminggu

Disediakan Oleh: ROSIADI BIN TAJUDIN


~ Guru Matapelajaran ~