Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2009)

PRODUKSI MULTIMEDIA
TINGKATAN 5 – SMK GADONG BEAUFORT

MINGGU /
TOPIK SUB TOPIK CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
1
Kemaskini fail pelajar dan sesi refreshing
5 Jan - 9 Jan
2 2.7 Interaktiviti :: Penerangan mengenai tajuk
12 Jan - 15 Jan :: Pengenalan kepada perisian
3 Modul Pembelajaran Macromedia :: Tutorial dan latihan
19 Jan – 23 Jan Dremweaver 8.0 :: Pentaksiran KPM11 (PRD01)
4 :: Tutorial dan latihan
26 Jan – 30 Jan :: Pentaksiran KPM15 (PRD01-
2.0 Elemen Multimedia
5 PRD08)
Konsep Multimedia

2 Feb – 6 Feb :: Tutorial dan latihan


6 :: Pentaksiran KPM15 (PRD01-
9 Feb – 13 Feb PRD08)
7 :: Tutorial dan latihan
16 Feb – 20 Feb :: Pentaksiran KPM16 (PRD01-
8 PRD05)
23 Feb – 27 Feb :: Tutorial dan latihan
:: Pentaksiran KPM16 (PRD01-
PRD05)
:: Tutorial dan latihan
9 :: Pentaksiran KPM17 (PRD01-
2 Mac – 6 Mac PRD04)
:: Tutorial dan latihan
:: Pentaksiran KPM18 (PRD01)
10
UJIAN SEMESTER 1
9 Mac – 13 Mac
11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16 Mac – 20 Mac
Rekabentuk1.0

12 1.1 Prinsip rekabentuk


:: Latihan pengukuhan
23 Mac – 27 Mac 1.2 Proses rekabentuk
Teknik Penghasilan Produk Multimedia

13 :: Penerangan mengenai tajuk


2.1 Penulisan papan cerita
30 Mac – 3 Apr :: Menghasilkan papan cerita
Pembangunan Multimedia2.0

:: Latihan pengukuhan
:: Pentaksiran KPM12 (PRD01)
14 Modul Pembelajaran Penulisan
6 Apr – 10 Apr Papan Cerita
15 2.2 Pemerolehan bahan :: Perbincangan dengan
13 Apr – 17 Apr 2.3 Penyuntingan bahan guru
16 2.4 Pengintegrasian elemen mengenai projek yang
20 Apr – 24 Apr multimedia akan
dihasilkan secara individu.
Modul KPM 19 :: Pembangunan projek
Penghasilan Projek Bermula
17 :: Pentaksiran KPM 19
27 Apr – 1 May
2.5 Pengujian prototaip
:: Penerangan mengenai tajuk
2.6 Pendokumentasian
:: Pembangunan projek pelajar
2.7 Produksi dan edaran
1.0
Produk Multimedia

Jenis dan bentuk

:: Penerangan mengenai tajuk


18 1.1 Bentuk
produk

:: Pembangunan projek pelajar


4 May – 8 May 1.2 Mod persembahan multimedia
:: Ulangkaji

19
11 May – 15 May
PEPERIKSAAN SEMESTER 1
20
18 May – 22 May
2.0
Produk Multimedia

Isu dan kegunaan

21 2.1 Etika dan hakcipta :: Penerangan mengenai tajuk


produk

25 May – 29 May 2.2 Trend masa depan :: Pembangunan projek pelajar


22
1 Jun – 5 Jun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


23
8 Jun – 12 Jun

24 KPM 20 Mengira kos projek :: Pentaksiran KPM20 (PRD01)

Isu dan kegunaan produk2.0


15 Jun – 19 Jun multimedia :: Pembangunan projek pelajar
25 :: Pentaksiran KPM21 (PRD01)
22 Jun – 26 Jun Produk Multimedia KPM 21 Hakcipta
:: Pembangunan projek pelajar
26 :: Pembangunan projek pelajar
29 Jun – 3 Jul
:: Pembangunan projek pelajar
27
6 Jul – 10 Jul :: Kutipan projek pelajar
28 Modul KPM 19 :: Pembentangan projek
13 Jul – 17 Jul pelajar
:: Kutipan projek pelajar
29 :: Pembentangan projek
20 Jul – 24 Jul pelajar
30 :: Pengemaskinian fail dan
Kemaskini fail pelajar
27 Jul – 31 Jul kerja pelajar
31
UJIAN SEMESTER 2
3 Aug – 7 Aug
32
Konsep Multimedia :: Ulangkaji
10 Aug – 14 Aug
33
Perkakasan dan Perisian Multimedia :: Ulangkaji
17 Aug – 21 Aug
34
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24 Aug – 28 Aug
35
Teknik Penghasilan Produk Multimedia :: Ulangkaji
31 Aug – 4 Sep
36
Produk Multimedia :: Ulangkaji
7 Sep – 11 Sep
37
:: Ulangkaji menyeluruh
14 Sep – 18 Sep
38
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI
21 Sep – 25 Sep
39
28 Sep – 2 Oct
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER
40
5 Oct – 9 Oct
41
Semua tajuk :: Ulangkaji persediaan SPM
12 Oct – 16 Oct
42
Semua tajuk :: Ulangkaji persediaan SPM
19 Oct – 23 Oct
43 :: Ulangkaji persediaan SPM
Sesi refleksi dan perbincangan bersama guru
26 Oct – 30 Oct :: Perbincangan bersama guru
44
Semua tajuk :: Persediaan SPM
2 Nov – 6 Nov
45
Semua tajuk :: Persediaan SPM
9 Nov – 13 Nov
46
Semua tajuk :: Persediaan SPM
16 Nov – 20 Nov
23 Nov 09 –
CUTI AKHIR TAHUN
3 Jan 10

** Waktu pengajaran : 8 waktu seminggu

Disediakan Oleh: ROSIADI BIN TAJUDIN


~ Guru Matapelajaran ~