Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2009)

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 1 – SMK GADONG BEAUFORT

MINGGU /
BIDANG UNIT PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
:: Sesi suai kenal
1 :: Penerangan mengenai
Pengenalan kepada subjek dan keperluan
5 Jan - 9 Jan pembahagian waktu
:: Keperluan sukan (Pakaian)
2 :: Daya tahan kardiovaskular:
:: Perbincangan dan aktiviti

Kecergasan Fizikal1.0
12 Jan - 15 Jan - Organ yang terlibat
pengukuhan
Kecergasan(PJ)

- Contoh, kaedah dan


:: Melakukan aktiviti daya
faedah latihan
tahan kardiovaskular
- Aspek keselamatan
3 :: Daya tahan otot:
:: Perbincangan dan aktiviti
19 Jan – 23 Jan - Otot utama yang terlibat
pengukuhan
- Contoh, kaedah dan
:: Melakukan aktiviti daya
faedah latihan
tahan otot
- Aspek keselamatan
4 :: Perbincangan dan aktiviti
26 Jan – 30 Jan pengukuhan
5 :: Melakukan kemahiran dan
Kemahiran(PJ)

Permainan1.0

2 Feb – 6 Feb :: Bola Sepak: strategi asas dalam


- Kemahiran permainan bola sepak.
- Undang-undang & :: Melakukan kemahiran dan
peraturan strategi asas dalam
6
- Aspek keselamatan permainan bola sepak.
9 Feb – 13 Feb
:: Melakukan kemahiran dan
strategi asas dalam
permainan bola sepak.
Keluarga(PK) Kesihatan Diri &

Kesihatan Diri1.0

:: Kesihatan diri:
7 - Definisi
:: Perbincangan dan kuiz
16 Feb – 20 Feb - Jenis penyakit malnutrisi
- Kesan malnutrisi

8 :: Perbincangan dan aktiviti


23 Feb – 27 Feb pengukuhan
Kemahiran(PJ)

Permainan1.0

:: Bola Jaring: :: Melakukan kemahiran dan


- Kemahiran strategi asas dalam
- Undang-undang & permainan bola jaring.
9
peraturan :: Melakukan kemahiran dan
2 Mac – 6 Mac
- Aspek keselamatan strategi asas dalam
permainan bola jaring.
:: Ulangkaji
10
UJIAN SEMESTER 1
9 Mac – 13 Mac
11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16 Mac – 20 Mac
Pemakanan1.0Kekeluargaan2.0

:: Institusi kekeluargaan:
** KDK & GHS(PK)

- Perkahwinan, rumah
tangga dan, hormat-
12 menghormati :: Perbincangan berkumpulan
23 Mac – 27 Mac :: Isu kekeluargaan: :: Aktiviti pengukuhan & kuiz
- Persefahaman, jurang
genarasi, lari dari rumah
dan penceraian
:: Piramid makanan

:: Kekuatan Otot:
- Otot yang terlibat
Kecergasan(PJ)

- Contoh, kaedah dan


Kecergasan Fizikal1.0

:: Perbincangan dan aktiviti


faedah latihan
pengukuhan
13 - Aspek keselamatan
:: Melakukan aktiviti kekuatan
30 Mac – 3 Apr :: Kelenturan:
Otot
- Otot yang terlibat
:: Melakukan aktiviti kelenturan
- Contoh, kaedah dan
faedah latihan
- Aspek keselamatan
Kemahiran(PJ)
14 :: Perbincangan dan aktiviti

konflik dan 2.0 Permainan1.0


:: Pingpong:
6 Apr – 10 Apr pengukuhan
- Kemahiran :: Melakukan kemahiran asas
- Undang-undang &
15 dalam permainan ping pong
peraturan
13 Apr – 17 Apr :: Melakukan kemahiran asas
- Aspek keselamatan
dalam permainan ping pong

Pengurusan
:: Pengurusan konflik dan stree: :: Perbincangan dan aktiviti
16

stress
- Maksud, punca dan cara pengukuhan
20 Apr – 24 Apr
Gaya Hidup Sihat(PK) mengatasi :: Permainan bola sepak/ bola
jaring

3.0
Penyalahgunaan
:: Definisi: :: Perbincangan dan aktiviti
17
- Dadah pengukuhan
bahan
27 Apr – 1 May
- Ubat :: Menghasilkan poster anti
:: Klasifikasi dadah dan ubat dadah

:: Balapan:
- Acara lari pecut
Kemahiran(PJ)

- Undang-undang & :: Perbincangan dan aktiviti


Olahraga2.0

peraturan Pengukuhan
18 - Aspek keselamatan :: Melakukan teknik lari pecut
4 May – 8 May :: Padang: :: Melakukan teknik lontar
- Acara lontar peluru peluru
- Undang-undang & :: Ulangkaji
peraturan
- Aspek keselamatan
19
11 May – 15 May
PEPERIKSAAN SEMESTER 1
20
18 May – 22 May
:: Kuasa:
- Otot yang terlibat
Kecergasan Fizikal1.0

- Contoh, kaedah dan


Kecergasan(PJ)

faedah latihan
:: Perbincangan dan aktiviti
- Aspek keselamatan
21 pengukuhan
:: Kelajuan:
25 May – 29 May :: Melakukan aktiviti kuasa
- Otot yang terlibat
:: Melakukan aktiviti kelajuan
- Contoh, kaedah dan
faedah latihan
- Aspek keselamatan
:: Prinsip latihan
22
1 Jun – 5 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23
8 Jun – 12 Jun
Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran(PK)

Pertolongan Cemas2.0Keselamatan1.0

:: Perbincangan mengenai
:: Akta & undang-undang: perkhidmatan agensi yang
- Hak pengguna terlibat
24 - Agensi yang terlibat :: Kajian kes mengenai akta
15 Jun – 19 Jun :: Kecederaan dan bantu mula dan undang-undang
- Prinsip dan prosedur :: Menonton video
D.R.A.B.C :: Latihan teknik asas
pertolongan cemas
:: Perbincangan dan aktiviti
pengukuhan
:: Gimnastik Artistik:
25 :: Menonton video cara
- Pola pergerakkan dan
22 Jun – 26 Jun melakukan kemahiran
pendaratan
pendaratan dan statik dalam
- Aspek keselamatan
Gimnastik Artistik
:: Gimnastik Irama:

Pendidikan Pergerakkan3.0
26 :: Menonton video cara
- Pola pergerakkan
29 Jun – 3 Jul melakukan imbangan dan
- Aspek keselamatan
melentik dalam Gimnastik

Kemahiran(PJ)
Irama
:: Latihan padang (Opsyen)
:: Perbincangan dan aktiviti
pengukuhan
:: Gimnastik Pendidikan:
:: Menonton video cara
- Tema
melakukan kemahiran
27 - Aspek keselamatan
Gimnastik Pendidikan
6 Jul – 10 Jul :: Latihan padang (Opsyen)
:: Perbincangan dan aktiviti
pengukuhan
:: Pergerakan Kreatif:
:: Menonton video cara
- Tema
melakukan kemahiran
- Aspek keselamatan
Pergerakan Kreatif
:: Latihan padang (Opsyen)
:: Perbincangan dan latihan
Kemahiran(PJ)

pengukuhan
Rekreasi4.0

:: Melukis dan melabelkan jenis


:: Rekreasi:
28 khemah
- Perkhemahan
13 Jul – 17 Jul :: Melakarkan pelan lokasi
- Aspek keselamatan
kawasan perkhemahan
:: Perbincangan mengenai
faedah aktiviti rekreasi
2.0 Pengurusan1.0

:: Mengenalpasti alatan sukan


dan permainan
29
:: Susun atur alatan sukan :: Perbincangan mengenai
20 Jul – 24 Jul
pengurusan alatan sukan di
Kesukanan(PJ)

sekolah.
:: Perbincangan isu-isu dalam
sukan dan implikasinya
Isu dalam sukan
dan permainan

:: Isu dalam sukan dan permainan:


:: Mengumpul isu-isu semasa
- Rasuah
30 berkaitan sukan yang
- Penggunaan barangan
27 Jul – 31 Jul terdapat dalam surat khabar,
terlarang
majalah dan internet.
- Amalan yag tidak jujur
(Buku Skrap)
:: Ulangkaji
31
UJIAN SEMESTER 2
3 Aug – 7 Aug
:: Mengumpul isu-isu semasa
sukan dan 2.0

:: Isu dalam sukan dan permainan:


berkaitan sukan yang
permainan

- Rasuah
Isu dalam

32 terdapat dalam surat khabar,


- Penggunaan barangan
10 Aug – 14 Aug majalah dan internet.
Kesukanan(PJ)

terlarang
(Buku Skrap)
- Amalan yag tidak jujur
:: Pembentangan kumpulan
:: Maksud etika
:: Perbincangan mengenai
:: Pengelolaan:
etika dalam sukan dan
Etika3.0

- Undang-undang dan
33 permainan.
peraturan sukan dan
17 Aug – 21 Aug :: Perbahasan cara
permainan.
meningkatkan etika atlit dan
- Umur dan jantina
penonton dalam sukan
- Komunikasi
34
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24 Aug – 28 Aug
35 (PJ) :: Latihan padang
Semua tajuk
31 Aug – 4 Sep Kecergasan :: Ulangkaji
36 (PJ) :: Latihan padang
Semua tajuk
7 Sep – 11 Sep Kemahiran :: Ulangkaji
(PK)
37
Kesihatan & Gaya Semua tajuk :: Ulangkaji
14 Sep – 18 Sep
Hidup Sihat
38
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI
21 Sep – 25 Sep
39
28 Sep – 2 Oct
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER
40
5 Oct – 9 Oct
41
12 Oct – 16 Oct

(PJ) Kemahiran
42
19 Oct – 23 Oct
43 Bola Sepak/ Bola Jaring/ Ping :: Latihan padang
26 Oct – 30 Oct Pong :: Perlawanan kumpulan
44
2 Nov – 6 Nov
45
9 Nov – 13 Nov
46 :: Perbincangan bersama
Sesi refleksi dan perbincangan bersama pelajar
16 Nov – 20 Nov pelajar
23 Nov 09 –
CUTI AKHIR TAHUN
3 Jan 10

** KDK – Kesihatan diri dan keluarga


** GHS – Gaya hidup sihat
** Pembahagian bidang pelajaran mengikut dua bahagian iaitu Pendidikan Jasmani (PJ) dan Pendidikan Kesihatan (PK)
** Waktu pengajaran 3 waktu seminggu

Disediakan Oleh: ROSIADI BIN TAJUDIN


~ Guru Matapelajaran ~