Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2009)

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 2 – SMK GADONG BEAUFORT

MINGGU /
BIDANG UNIT PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
:: Sesi suai kenal
1 :: Penerangan mengenai
Pengenalan kepada subjek dan keperluan
5 Jan - 9 Jan pembahagian waktu
:: Keperluan sukan (Pakaian)
2 :: Daya tahan kardiovaskular:
:: Perbincangan dan aktiviti

Kecergasan Fizikal1.0
12 Jan - 15 Jan - Organ yang terlibat
pengukuhan
Kecergasan(PJ)

- Contoh, kaedah dan


:: Melakukan aktiviti daya
faedah latihan
tahan kardiovaskular
- Aspek keselamatan
3 :: Daya tahan otot:
:: Perbincangan dan aktiviti
19 Jan – 23 Jan - Otot utama yang terlibat
pengukuhan
- Contoh, kaedah dan
:: Melakukan aktiviti daya
faedah latihan
tahan otot
- Aspek keselamatan
4 :: Perbincangan dan aktiviti
26 Jan – 30 Jan pengukuhan
5 :: Melakukan kemahiran dan
Kemahiran(PJ)

Permainan1.0

2 Feb – 6 Feb :: Bola Baling: strategi asas dalam


- Kemahiran permainan bola baling.
- Undang-undang & :: Melakukan kemahiran dan
peraturan strategi asas dalam
6
- Aspek keselamatan permainan bola baling.
9 Feb – 13 Feb
:: Melakukan kemahiran dan
strategi asas dalam
permainan bola baling.
Kemahiran(PJ)Keluarga(PK) Kesihatan Diri &

:: Amalan pemakanan tidak sihat:


Kesihatan Diri1.0

- Anoreksia nervosa dan :: Perbincangan dan kuiz


bulimia :: Pelajar membezakan
7 - Pengambilan pil maksud, faktor yang
16 Feb – 20 Feb menguruskan badan mempengaruhi dan tanda-
tanda penyakit anoreksia
- Kesan amalan pemakanan nervosa dan bulimia
tidak sihat

8 :: Melakukan kemahiran dan


Permainan1.0

:: Bola Baling:
23 Feb – 27 Feb strategi asas dalam
- Kemahiran permainan bola baling.
- Undang-undang &
9 :: Melakukan kemahiran dan
peraturan
2 Mac – 6 Mac strategi asas dalam
- Aspek keselamatan
permainan bola baling.
10
UJIAN SEMESTER 1
9 Mac – 13 Mac
11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16 Mac – 20 Mac
Pemakanan1.0Kekeluargaan2.0

:: Peranan dan tanggungjawab ahli


** KDK & GHS(PK)

keluarga:
- Suami / Isteri
:: Perbincangan berkumpulan
12 - Abang / Kakak dan adik :: Menyemak kandungan
23 Mac – 27 Mac :: Nutrien dan fungsinya: nutrien pada label makanan
- Makro nutrien dan :: Aktiviti pengukuhan & kuiz
fungsinya
- Mikro nutrien dan
fungsinya

:: Kekuatan Otot:
Kecergasan(PJ)

- Otot yang terlibat :: Perbincangan dan aktiviti


Kecergasan Fizikal1.0

- Contoh aktiviti, kaedah pengukuhan


13 dan faedah latihan :: Melakukan aktiviti kekuatan
30 Mac – 3 Apr - Aspek keselamatan Otot
:: Komposisi Badan: :: Mengambil ukuran komposisi
- Mengukur komposisi lemak badan
lemak badan
Kemahiran(PJ)
14 :: Perbincangan dan aktiviti

konflik dan 2.0 Permainan1.0


:: Badminton:
6 Apr – 10 Apr pengukuhan
- Kemahiran :: Melakukan kemahiran asas
- Undang-undang &
15 dalam permainan badminton
peraturan
13 Apr – 17 Apr :: Melakukan kemahiran asas
- Aspek keselamatan
dalam permainan badminton

:: Meningkatkan penghargaan

Pengurusan
:: Perbincangan dan aktiviti
16 kendiri:

stress
pengukuhan
20 Apr – 24 Apr :: Cara mengurus stress:
Gaya Hidup Sihat(PK) - Kaunseling, beriadah,
:: Permainan badminton
(opsyen)
berehat, rawatan pakar

3.0
Penyalahgunaan
:: Kesan pengambilan dadah :: Perbincangan dan aktiviti
17
kepada: pengukuhan
bahan
27 Apr – 1 May
- Tubuh badan :: Perbahasan kumpulan/
- Keluarga Kajian kes

:: Balapan:
- Acara lari berganti-ganti :: Perbincangan dan aktiviti
Kemahiran(PJ)

- Undang-undang & pengukuhan


Olahraga2.0

peraturan :: Melakukan teknik


18 - Aspek keselamatan menghantar dan menerima
4 May – 8 May :: Padang: baton
- Merejam lembing :: Melakukan teknik merejam
- Undang-undang & lembing
peraturan :: Ulangkaji
- Aspek keselamatan
19
11 May – 15 May
PEPERIKSAAN SEMESTER 1
20
18 May – 22 May
:: Kuasa:
- Otot yang terlibat
Kecergasan Fizikal1.0

- Contoh aktiviti, kaedah


Kecergasan(PJ)

dan faedah latihan


:: Perbincangan dan aktiviti
- Aspek keselamatan
21 pengukuhan
:: Kelajuan:
25 May – 29 May :: Melakukan aktiviti kuasa
- Otot yang terlibat
:: Melakukan aktiviti kelajuan
- Contoh aktiviti, kaedah
dan faedah latihan
- Aspek keselamatan
:: Prinsip latihan
22
1 Jun – 5 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23
8 Jun – 12 Jun
Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran(PK)

Pertolongan Cemas2.0Keselamatan1.0

:: Perbincangan mengenai
perkhidmatan agensi yang
:: Akta & undang-undang: terlibat
- Perlindungan kanak-kanak :: Perbincangan mengenai
24 - Agensi yang terlibat kesan penganiyaan dan
15 Jun – 19 Jun :: Kecederaan dan bantu mula pengabaian kanak-kanak
- Prinsip dan prosedur kepada masyarakat
T.O.T.A.P.S :: Menonton video
latihan teknik asas
pertolongan cemas
:: Perbincangan dan aktiviti
pengukuhan
25 :: Gimnastik Artistik: :: Menonton video cara
22 Jun – 26 Jun - Pola pergerakkan melakukan kemahiran
- Aspek keselamatan pergerakan dalam
:: Gimnastik Irama: Gimnastik Artistik

Pendidikan Pergerakkan3.0
26 - Pola pergerakkan :: Menonton video cara
29 Jun – 3 Jul - Aspek keselamatan melakukan pergerakan
meringkuk dan mengunjur

Kemahiran(PJ)
dalam Gimnastik Irama
:: Latihan padang (Opsyen)
:: Perbincangan dan aktiviti
pengukuhan
:: Gimnastik Pendidikan:
:: Menonton video cara
- Tema
melakukan kemahiran
27 - Aspek keselamatan
Gimnastik Pendidikan
6 Jul – 10 Jul :: Latihan padang (Opsyen)
:: Perbincangan dan aktiviti
pengukuhan
:: Pergerakan Kreatif:
:: Menonton video cara
- Tema
melakukan kemahiran
- Aspek keselamatan
Pergerakan Kreatif
:: Latihan padang (Opsyen)
:: Perbincangan dan latihan
Kemahiran(PJ)

pengukuhan
Rekreasi4.0

:: Rekreasi:
:: Melukis dan melabelkan
28 - Orienteering
kompas
13 Jul – 17 Jul - Faedah orienteering
:: Mencari bearing dan objek
- Aspek keselamatan
dengan menggunakan
kompas
:: Menyediakan senarai semak
2.0 Pengurusan1.0

alatan sukan di sekolah


29 :: Perbincangan mengenai
:: Penyemakan stok
20 Jul – 24 Jul faedah melakukan
Kesukanan(PJ)

penyemakan stok alatan


sukan dan permainan
:: Perbincangan isu insentif
dalam sukan dan permainan
Isu dalam sukan
dan permainan

:: Mengumpul isu-isu semasa


:: Insentif dalam sukan dan
30 berkaitan sukan yang
permainan:
27 Jul – 31 Jul terdapat dalam surat khabar,
- Jenis dan kesannya
majalah dan internet.
(Buku Skrap)
:: Ulangkaji
31
UJIAN SEMESTER 2
3 Aug – 7 Aug
sukan dan 2.0

:: Sosio budaya: :: Perbahasan mengenai isu


permainan
Isu dalam

32 - Pemilihan permainan sosio budaya dalam sukan


Kesukanan(PJ)

10 Aug – 14 Aug - Pakaian dan permainan serta


- Idola implikasinya

:: Perbincangan mengenai
amalan permainan bersih
Etika3.0

33 :: Amalan permainan bersih :: Perbincangan mengenai cara


17 Aug – 21 Aug :: Semangat kesukanan meningkatkan etika atlit
(Semangat kesukanan)
:: Pembentangan kumpulan
34
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24 Aug – 28 Aug
35 (PJ) :: Latihan padang
Semua tajuk
31 Aug – 4 Sep Kecergasan :: Ulangkaji
36 (PJ) :: Latihan padang
Semua tajuk
7 Sep – 11 Sep Kemahiran :: Ulangkaji
(PK)
37
Kesihatan & Gaya Semua tajuk :: Ulangkaji
14 Sep – 18 Sep
Hidup Sihat
38
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI
21 Sep – 25 Sep
39
28 Sep – 2 Oct
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER
40
5 Oct – 9 Oct
41
12 Oct – 16 Oct

(PJ) Kemahiran
42
19 Oct – 23 Oct
43 :: Latihan padang
Bola Baling / Badminton
26 Oct – 30 Oct :: Perlawanan kumpulan
44
2 Nov – 6 Nov
45
9 Nov – 13 Nov
46 :: Perbincangan bersama
Sesi refleksi dan perbincangan bersama pelajar
16 Nov – 20 Nov pelajar
23 Nov 09 –
CUTI AKHIR TAHUN
3 Jan 10

** KDK – Kesihatan diri dan keluarga


** GHS – Gaya hidup sihat
** Pembahagian bidang pelajaran mengikut dua bahagian iaitu Pendidikan Jasmani (PJ) dan Pendidikan Kesihatan (PK)
** Waktu pengajaran 3 waktu seminggu

Disediakan Oleh: ROSIADI BIN TAJUDIN


~ Guru Matapelajaran ~