Anda di halaman 1dari 2

SOAL PERSAMAAN KUADRAT MATEMATIKANET.COM 1. Akar persamaan kuadrat x2 3x + 2 = 0 adalah . . . . A. 2 dan 1 B. -3 dan 1 C. 2 dan -1 D. -2 dan -1 E. 3 dan -1 2.

. Jika akar akar persamaan x2 + 2x 8 = 0 ialah x1 dan x2, sedangkan akar akar persamaan x2 + 16x 16p = 0 ialah 2 x1 dan 5 x2, maka nilai p adalah = . . . . A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 10 3. Diketahui persamaan kuadrat 2 x2 6x +2k + 1=0 akar akarnya x1dan x2. Jika x1 = x2 +2, maka nilai k adalah . . . . A. B. C. D. E. 4. Persamaan kuadrat x2 5x + 6 = 0 mempunyai akar akar x1 dan x2, persamaan kuadrat yang akar akarnya x1 3 dan x2 3 adalah . . . . A. x2 2x = 0 B. x2 2x +30 = 0 C. x2 + x = 0 D. x2 + x 30 = 0 E. x2 + x +30 = 0

5. Persamaan kuadrat yang akar akarnya kebalikan dari permasamaan x2 2x + 3 = 0, ialah . . . . A. 3 x2 + 2x +1 = 0 B. 2 x2 + 3x +1 = 0 C. x2 + 2x 3 = 0 D. 3 x2 - 2x + 1 = 0


1

E. 2 x2 3x + 1 = 0 6. Persamaan kuadrat yang akar akarnya satu lebihnya dari akar akarnya x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar akarnya (2x1 1)dan ( 2x2 1 ) adalah . . . . A. x2 + 3x 5 = 0 B. x2 4x + 2 = 0 C. x2 + 5x 10 = 0 D. x2 + 18x + 57 = 0 E. x2 20x 60 = 0 7. Hitunglah akar akar persamaan kuadrat dari 2 x 2 2 x 2 2 4 0 A. B. C. 3 dan 1 + D. 1 E. 2 + dan 1 8. Jika akar akar persamaan kuadrat x2 2x a = 0 bilangan rasional dan a {o,1,2,3,4,5,6,7,8,9 } maka nilai a adalah . . . . A. 1.5 atau 9 B. 0,3 atau 8 C. 6,7 atau 9 D. 1,2 atau 4 E. 2,4 atau 6 9. Jika akar akar persamaan kuadrat ( p + 1 )x2 2(p + 3)x + 3p = 0 bilangan real dan sama besar (kembar). Maka nilai p adalah . . . . A. -11/2 atau -3 B. 11/2 atau 3 C. 11/2 atau -3 D. -11/2 atau 3 E. -11/2 atau -3 10. Jika akar persamaan kuadrat x2 + bx + c = 0 bilangan kompleks, maka hubungan antara b dan c adalah . . . . A. b2 < 4c B. b2 4c C. b2 > 4c D. b2 4c E. b2 = 4c