Anda di halaman 1dari 37

Modul Pembangunan Insan MODUL 01

PERINCIAN HALAQAH

MODUL 01
Perincian Program Semester 1 Bulan
Pertama Kedua Ketiga Keempa t Kelima Keenam

Halaqah Riadhah
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali Ujian 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

Tahsin Qiam Daurah Rehlah Mukhayyam Amali Ujian Taqyim Tilawah


2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali 2 kali Sekali Sekali 4 kali

Perincian Halaqah Semester 1 Bulan


1

Bahan
Tafsir al Quran Aqidah (Jilid 1)

Minggu Pertama
Surah al Nas Fasal Pertama Surah al Nasr Fasal Kelima Surah al Quraisy Pendahuluan (m/s 526)

Minggu Kedua
Surah al Falaq Fasal Kedua Surah al Kafirun Fasal Keenam Surah al Fiil Bhg. 1 (m/s 27-40) Surah al Qaariah Bhg. 4 (m/s 74 82) Surah al Qadr Bhg. 5 (m/s 110
120)

Minggu Ketiga
Surah al Ikhlas Fasal Ketiga Surah al Kauthar Fasal Ketujuh Surah al Humazah Bhg. 2 (m/s 45-52) Surah al Aadiyat Bhg. 5 (m/s 83 95) Surah al Alaq Bhg. 5 (m/s 121
140)

Minggu Keempat
Surah al Lahab Fasal Keempat Surah al Maaun Fasal Kelapan Surah al Asr Bhg. 3 (m/s 53-62) Surah al Zalzalah Bhg. 5 (m/s 95 103) Surah al Tin Bhg. 5 (m/s 141
150)

Tafsir al Quran Aqidah (Jilid 1)

Tafsir al Quran Seerah Nabawiyah

Tafsir al Quran Seerah Nabawiyah

Surah al Takathur Bhg. 4 (m/s 63 73) Surah al Bayyinah Bhg. 5 (m/s 103 110) Ujian

Tafsir al Quran Seerah Nabawiyah

UJIAN UJIAN

Ujian

Ujian

Ujian

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

Perincian Program Semester 2 Bulan


Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam

Halaqah Riadhah
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali Kali Ulangkaji 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

Tahsin Tilawah
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Qiam
Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali

Daurah
2 kali

Rehlah
Sekali

Mukhayyam
Sekali

Amali

Ujia

Perincian Halaqah Semester 2 Bulan


1

Bahan
Tafsir al Quran Aqidah (Jilid 1)

Minggu Pertama
Al Syarh Fasal Kesembilan Al Syams Fasal Ketigabelas Al Ghaasyiyah Bhg. 6 (m/s 151 164)
Bab berbuat baik dan menjaga hubungan

Minggu Kedua
Al Dhuha Fasal Kesepuluh Al Balad Fasal Keempatbelas Al Ghaasyiyah Bhg. 6 (m/s 165 180)
Bab berbuat baik dan menjaga hubungan

Minggu Ketiga
Al Lail Fasal Kesebelas Al Fajr Fasal Kelimabelas Al Alaa Bhg. 6 (m/s 181
190)

Minggu Keempat
Al Lail Fasal Keduabelas Al Fajr Fasal Keenambelas Al Alaa Bhg. 6 (m/s 190 207)
Bab berjihad hanya selepas keizinan ibubapa

Tafsir al Quran Aqidah (Jilid 1)

Tafsir al Quran Seerah Nabawiyah

Hadis (Bahan dalam B.Arab)

Bab berjihad hanya selepas keizinan ibubapa

Kisah Kehidupan Para Sahabat

Anas bin Malik alAnshori


Bab haram mencela ibubapa

Sa'id bin Amir alJumahiy


Bab menyahut panggilan antara bentuk berbuat baik kepada ibubapa

Ath-Thufail bin 'Amr ad-Dausi


Bab menderhakai ibubapa

'Abdullah bin Huzafah as-Sahmiy


Bab menderhakai ibubapa

Hadis (Bahan dalam B.Arab)

Kisah Kehidupan Para Sahabat 6 Ulangkaji

'Umair bin Wahb Ulangkaji

Al-Bara' bin Malik alAnshori Ulangkaji

Tsumamah bin Utsal Ulangkaji

Abu Ayyub alAnshori Ulangkaji

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

Perincian Subjek Dalam Halaqah (setakat Dis 06)


TAFSIR

Pengenalan & Tafsiran Surah An Nas


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri daripada surah Makkiyah, mengikut pendapat yang sohih Mempunyai enam ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah an Nas secara umum

Objektif Khusus 1. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 2. Mengenali surah-surah penghindar Syaitan, penghalang sihir dan pejaga manusia dari was-was Syaitan. Objektif Sulukiah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperbanyak mengingati Allah swt, yaitu dengan berfikir dengan mendalam tentang makhluk ciptaanNya, serta bimbingan yang diberikan oleh Allah swt kepada mereka. 3. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 4. Merasakan bantuan dan pertolongan Allah swt kepada orang-orang yang menyembahnya serta kebinasaan terhadap musuh-musuhNya. 5. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah. Objektif Amali 1. Sentiasa memohon perlindungan Allah swt daripada kejahatan jin dan manusia 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya. Soalan Kefahaman 1. Sebuntukan kelebihan surah An Nas dan Al Falaq? 2. Apakah yang dimaksudkan dengan al Istiiazah? 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kejahatan al Was waasil khanas dan siapakah al was waasil khannas? 4. Bagaimana cara al was waasil khannas mengasut umat manusia? 5. Kenapakah kita disuruh memohon perlindungan daripada Allah SWT sahaja?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Falaq


Pengenalan 1. Terdiri dari Surah Makkiyah 2. Mengandungi lima ayat 3. Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah
Time Training & Services Modul Pembangunan Insan_Modul 01

4. Memahami tafsiran surah an Nas secara umum Objektif Khusus 1. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 2. Mengenali surah-surah penghindar Syaitan, penghalang sihir dan pejaga manusia dari was-was Syaitan. Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperbanyak mengingati Allah swt, yaitu dengan berfikir dengan mendalam tentang makhluk ciptaanNya, serta bimbingan yang diberikan oleh Allah swt kepada mereka. 3. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 4. Merasakan bantuan dan pertolongan Allah swt kepada orang-orang yang menyembahnya serta kebinasaan terhadap musuh-musuhNya. 5. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah 6. Meminta perlindungan Allah swt dari kejahatan makhluk, sihir dan hasad (dengki) Objektif Amali 1. Sentiasa memohon perlindungan Allah swt daripada kejahatan jin dan manusia 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya. Soalan Kefahaman 1. 2. 3. 4. Sebuntukan kelebihan surah An Nas dan Al Falaq? Di dalam surah ini Allah memerintah kita berlindung dari apa? Apakah kaitan diantara kedua-dua surah ini? Adakah kedua-dua surah ini boleh digunakan sebagai jampi mentera

Pengenalan & Tafsiran Surah al Ikhlas


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi empat ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah an Nas secara umum

Objektif Khusus 1. Menerangkan aspek-aspek menunjul dari juzuk ini, yaitu yang memfokuskan tentang asal kejadian manusia dan kebangkitan semula. Perkara ini mestilah berdalilkan dari tafsir berkaitan juzuk tersebut. 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 3. Menentukan surah yang memiliki kelebihan umpama sepertiga al-Quran dengan menjelaskan dalilnya dari al-Sunnah Objektif Sulukiyah

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperbanyak mengingati Allah swt, yaitu dengan berfikir dengan mendalam tentang makhluk ciptaanNya, serta bimbingan yang diberikan oleh Allah swt kepada mereka. 3. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 4. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah. 5. Memantapkan kedalam diri nilai-nilai rabbaniyyah (ketuhanan) serta memerangi nilai-nilai maddiyyah (kebendaan Objektif Amali 1. Sentiasa mentauhidkan Allah swt 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya Soalan Kefahaman 1. Sebuntukan kelebihan-kelebihan surah al Ikhlas? 2. Huraikan hakikat tauhid yang terdapat dalam surah ini? 3. Apakah yang dituntut kepada kita dari hakikat tauhid tersebut?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Lahab


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi limat ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Lahab secara umum

Objektif Khusus 1. Menerangkan aspek-aspek menunjul dari juzuk ini, yaitu yang memfokuskan tentang asal kejadian manusia dan kebangkitan semula. Perkara ini mestilah berdalilkan dari tafsir berkaitan juzuk tersebut. 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Merasakan bantuan dan pertolongan Allah swt kepada orang-orang yang menyembahnya kebinasaan terhadap musuh-musuhNya 3. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 4. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah. Objektif Amali 1. Sentiasa beristighfar kepada Allah swt dalam apa keadaan sekali pun. 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya Soalan Kefahaman 1. Sebutkan sebab surah ini diturunkan? serta

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

2. Nyatakan apakah yang diisyaratkan oleh surah ini? 3. Sesungguhnya Allah akan mempertahankan orang-orang yang beriman Apakah kaitan maksud ayat tersebut dengan surah al Masad? 4. Bagaimanakah dengan realiti kehidupan kita hari ini?

Pengenalan & Tafsiran Surah an Nasr


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi lima ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah an Nasr secara umum

Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Memahami sebab-sebab surah ini diturunkan Memahami berita gembira yang terdapat dalam surah ini kepada Rasulullah saw. Memahani taujih Allah kepada Rasulullah saw dan umatnya yang terdapat dalam surah ini. Menentukan surah yang diturunkan, yang membawa berita kewafatan Rasulullah saw

Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Beristighfar dari dosa-dosa dan sentiasa memperbaharui taubat Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. Sentiasa beristighfar kepada Allah swt dalam apa keadaan sekali pun. 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Sebuntukan sebab-sebab surah ini diturunkan? 2. Sebuntukan berita gembira yang terdapat dalam surah ini? 3. Apakah perintah Allah yang terkandung dalam surah ini kepada Rasulullah saw dan orang-orang yang beriman? 4. Nyatakan apakah isyarat yang terdapat dalam surah ini?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Kafirun


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi enam ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Kafirun secara umum
Modul Pembangunan Insan_Modul 01

Time Training & Services

Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Memahami bahawa hakikat Tauhid ada Modul hidupnya sendiri Memahami bahawa kesyirikkan juga ada Modul hidupnya sendiri. Menjelaskan bahawa orang yang kafir adalah orang yang putus harapan dengan Allah swt. Menjelaskan perbezaan ibadat Rasulullah saw dan orang-orang yang beriman dengan ibadat orang kafir dan tidak tolak ansur dalam urusan ibadat. 5. Memahami kewajipan al Mufasolah diantara iman dengan kufur. Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 3. Merasakan bantuan dan pertolongan Allah swt kepada orang-orang yang menyembahnya kebinasaan terhadap musuh-musuhNya. 4. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah. Objektif Amali 1. Sentiasa beristighfar kepada Allah swt dalam apa keadaan sekali pun. 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Apakah maksud al Mufasolah? 2. Bagaimana surah ini membina keyakinan wajib al Mufasolah antara iman dengan kufur? 3. Mengapa Modul Tauhid dan Modul Syirik selama-lamanya tidak akan ada titik pertemuan?

serta

Pengenalan & Tafsiran Surah al Kauthar


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi tiga ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Kauthar secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami sebab surah ini diturunkan 2. Memahami dalil-dalil yang terdapat dalam surah ini. 3. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 3. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

Objektif Amali 1. Sentiasa beristighfar kepada Allah swt dalam apa keadaan sekali pun. 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Sebutkan sebab surah ini diturunkan? 2. Nyatakan dalil-dalil yang terdapat dalam surah ini? 3. Sebutkan persiapan daie yang terdapat dalam surah ini?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Maaun


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi tujuh ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Maaun secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami hakikat yang terdapat dalam surah ini. 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Memperbetulkan kefahaman-kefahaman salah yang tersibar didalam masyarakat Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. 2. 3. 4. Sentiasa mengikhlaskan niat kepada Allah swt dalam semua perkara. Menghormati dan membantu anak-anak yatim serta orang miskin Menjauhi diri dari sifat riya Sentiasa bertaubat kepada Allah swt.

Soalan Kefahaman 1. Sebutkan hakikat yang terdapat dalam surah ini? 2. Nyatakan dalil-dalil yang dapat diambil dari surah ini?

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

Pengenalan & Tafsiran Surah al Quraish


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi empat ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Quraisy secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami kurniaan Allah SWT kepada kaum Quraisy dengan pengutusan Rasullah saw. 2. Memahami tanggungjawab terhadap pemberian dan kurniaan Allah SWT. 3. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Memperbetulkan kefahaman-kefahaman salah yang tersibar didalam masyarakat Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. Mensyukuri pemberian dan kurniaan AllahSWT. 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya 3. Menyakini keamanan dan ketenangan hanya dengan mengingati Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Sebuntukan kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada kaum Quraisy daripada pengutusan Rasulullah saw? 2. Sebuntukan beberapa kelebihan yang Allah kurniakan kepada anda? 3. Huraikan tanggungjawab anda terhadap kelebihan yang Allah kurniakan?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Fiil


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi lima ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Fiil secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami sebab surah ini diturunkan 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

10

3. Menerangkan akibat buruk yang menimpa orang-orang yang melakukan kerosakan dan kejahatan serta kesudahan kehidupan mereka melalui kisah ashabul Fiil 4. Memahami dalil-dalil yang terdapat daripada kisah ashabul Fiil. Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Memperbetulkan kefahaman-kefahaman salah yang tersibar didalam masyarakat Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. Sentiasa merasa gerun dan takut azab Allah swt. 2. Bertawakkal kepada Allah swt dan bergantung kepada bantuanNya 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Sebutkan sebab surah ini diturunkan? 2. Huraikan dalil-dalil yang terdapat dari kisah ashabul Fiil? 3. Kenapa Allah menghancurkan tentera bergajah?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Asr


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi tiga ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Asr secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami dengan dengan jelass kelebihan-kelebihan surah al Asr 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 3. Menerangkan bagaimana Allah swt bersumpah dengan masa, manusia dalam kerugian kecuali sesiapa yang dipelihara oleh Allah swt dari kalangan orang-orang beriman dan beramal serta berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. 4. Memahami dengan jelas hakikat umat Islam , tugas dan tanggungjawab seperti yang dijelaskan dalam surah ini. Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 3. Menggunakan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah swt kepada hamba-hambaNya untuk tujuan ketaatan dan jihad pada jalanNya. 4. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

11

Objektif Amali 1. Sentiasa memelihara waktu, kerana waktu adalah kehidupan. 2. Sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran supaya tidak tergolong dikalangan orangorang rugi 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt dari kelalaian di dalam menggunakan masa. Soalan Kefahaman 1. Huraikan kebesaran surah al Asr? 2. Umat Islam Apakah hakikat mereka? Apakah tugas dan tanggungjawab mereka terhadap surah ini? 3. Apakah hikmah disebalik ikatan iman dan amal solih dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran berdasarkan kefahaman anda terhadap surah ini?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Humazah


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi sembilan ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Humazah secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami sifat-sifat buruk dikalangan manusia yang terdapat dalam surah ini. 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 3. Menerangkan akibat buruk yang menimpa orang-orang yang suka mencela dan mengumpat orang lain, dan suka mengumpul harta tetapi tidak membelanjakan di jalan Allah Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 3. Menerangkan sifat-sifat keji iaitu melempar tuduhan kepada orang lain dan merasa gembira dengannya serta merasa ghurur dengan diri sendiri. 4. Menjelaskan akibat orang yang bersikap demikian balasannya adala neraka. 5. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah. Objektif Amali 1. 2. 3. 4. Sentiasa merasa gerun dan takut azab Allah swt. Sentiasa memohon perlindungan Allah swt daripada sifat-sifat keji. Menjauhi dari bersikap buruk dan keji Sentiasa bertaubat kepada Allah swt.

Soalan Kefahaman 1. Sebutkan sifat-sifat buruk manusia yang terdapat dalam surah ini? 2. Huraikan balasan yang akan menimpa mereka?

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

12

Pengenalan & Tafsiran Surah at Takaathur


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi lapan ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah at Takaatsur secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami dengan jelas peringatan-peringatan yang dijelaskan dalam surah ini. 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 3. Menerangkan celaan dan ancaman terhadap orang-orang yang bermegah-megah dengan apa yang diperolehinya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah swt. 4. Memahami dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin menimpa manusia dalam kubur. Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 3. Menggunakan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah swt kepada hamba-hambaNya untuk tujuan ketaatan dan jihad pada jalanNya. 4. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah. Objektif Amali 1. Sentiasa memelihara diri daripada sikap bermegah-megah dengan hasil duniawi. 2. Sentiasa takut dengan ancaman Allah swt. 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt dari sikap bermegah-megah. Soalan Kefahaman 1. Terangkan suara peringatan yang diseru dalam surah ini? 2. Huraikan ayat terakhir surah ini berdasar pertanyaan sahabat-sahabat r.a kepada Rasulullah saw? 3. Terangkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menimpa manusia didalam kubur?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Qaariah


Pengenalan 1.Terdiri dari Surah Makkiyah 2.Mengandungi sebelas ayat 3.Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah 4.Memahami tafsiran surah at Takaatsur secara umum Objektif Khusus 1. Memahami presepsi hari Kiamat seperti yang digamabarkan dalam surah ini.
Time Training & Services Modul Pembangunan Insan_Modul 01

13

2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 3. Menerangkan tentang kejadian-kejadian pada Hari Kiamat, iaitu manusia berteberan, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalasi. 4. Memahami dengan jelas tempat kembali semua manusia pada hari Kiamat seperti yang digambarkan dalam surah ini. Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Menyediakan diri untuk bertemu Allah swt dengan bekalan taqwa. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. Sentiasa memelihara diri daripada azab Allah swt. 2. Sentiasa takut dengan ancaman Allah swt. 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Gambarkan beberapa kejadian hari Kiamat seperti yang digariskan dalam surah ini? 2. Nyatakan tempat kembali manusia setelah berlaku hari Kiamat seperti dinyatakan dalam surah ini?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Aadiyaat


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi sebelas ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Aadiyaat secara umum

Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Memahami dengan jelas tabiat jiwa manusia seperti yang dijelaskan dalam surah ini. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Memahami dengan jelas cara-cara mendidik jiwa manusia. Menerangkan tentang ancaman Allah swt kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda bahawa mereka akan mendapat balasan yang setimpal.

Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Menyedari bahawa cintakan harta benda menyebabkan manusia menjadi bakhil dan lupa diri. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

14

1. 2. 3. 4.

Sentiasa memelihara diri daripada azab Allah swt. Sentiasa berusaha untuk mendidik jiwa supaya mencintai Allah SWT. Sentiasa takut dengan ancaman Allah swt. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt..

Soalan Kefahaman 1. Nyatakan tabiat-tabiat manusia seperti yang dijelaskan dalam surah ini? 2. Sebutkan cara-cara mendidik jiwa manusia?

Pengenalan & Tafsiran Surah az Zalzalah


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyah Mengandungi lapan ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah az Zalzalah secara umum

Objektif Khusus 1. Memahami dengan jelas presepsi hari Kiamat yang digambarkan dalam surah ini 2. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. 3. Menerangkan tanda-tanda Hari Kiamat diantaranya kegoncangan bumi yang amat dasyat dan kebingungan manusia ketika itu. Manusia dikumpul pada hari itu untuk dihisab segala amal perbuatan mereka. 4. Mengetahui dengan jelas realiti persediaan anda untuk menghadapi hari goncangan. Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. 5. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara k etika membaca al-Quran. Menyedari bahawa setiap amal akan dihitung oleh Allah swt walaupun sebesar zarah. Menentukan sikap dan perasaan anda terhadap peristiwa hari Kiamat. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. 2. 3. 4. Sentiasa memelihara niat dalam melakukan apa-apa saja amal kerana Allah swt. Sentiasa bersedia dengan amalan-amalan yang solih untuk menghadapi hari goncangan. Sentiasa takut dengan ancaman Allah swt. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt kerana segala akan dihitung sekalipun sebesar zarah.

Soalan Kefahaman 1. Terangkan gambaran hari Kiamat yang terdapat dalam surah ini? 2. Nyatakan apakah perasaan anda terhadap peristiwa-peristiwa Kiamat yang terdapat dalam surah ini? 3. Nyatakan apakah realiti persediaan anda untuk menghadapi hari goncangan itu?

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

15

Pengenalan & Tafsiran Surah al Bayyinah


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Madaniyyah Mengandungi lapan ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Bayyinah

Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. Memahami dengan jelas empat hakikat yang terdapat dalam surah ini. Memahami dengan jelas objektif pengutusan Rasul- Rasul. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Memahami dengan jelas sebab-sebab perselisihan ahli kitab. Memahami dengan jelas hakikat agama ad Deen Memahami dengan jelas tentang sikap dan pendirian manusia terhadap Rasul-Rasul dan balasan yang akan diterima berdasarkan pendirian mereka.

Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara k etika membaca al-Quran. Menyedari sifat-sifat khairul bariiyyah dan balasannya, serta sharrul bariiyah setiap dan balasannya. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. 2. 3. 4. Sentiasa memelihara niat ikhlas kerana Allah swt dalam setiap perkara. Berusaha untuk memiliki sifat-sifat khairul bariiyyah Sentiasa takut dengan ancaman Allah swt. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt.

Soalan Kefahaman 1. Nyatakan empat hakikat yang terdapat dalam surah ini? 2. Terangkan tujuan atau objektif dari perutusan Rasul-Rasul? 3. Nyatakan sebab-sebab perselisihan ahli kitab? 4. Huraikan hakikat ad Deen? 5. Sebutkan pendirian-pendirian manusia terhadap perutusan Rasul-Rasul? 6. Terangkan bentuk balasan yang bakal diterima oleh mereka berdasarkan kepada sikap dan pendirian mereka?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Qadrr


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyyah Mengandungi lapan ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah al Qadr
Modul Pembangunan Insan_Modul 01

Time Training & Services

16

Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. Memahami maksud lailatul Qadr Memahami kedudukan Lailatul Qadr Memahami kenapa Lailatul Qadr berhak mendapat kedudukan itu. Mengetahui tuntutan-tuntutan terhadap Lailatul Qadr Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Memahami hubungan ibadat dengan hakikat aqidah seperti yang digariskan dalam surah ini.

Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. 5. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara k etika membaca al-Quran. Menyedari permulaan al Quran diturunkan oleh Allah swt melalui perantaraan Malaikat Jibril as. Dapat merasa rahmat Allah swt kepada manusia dengan kerasulan Muhammad saw dan al Quran. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Objektif Amali 1. Sentiasa memelihara niat ikhlas kerana Allah swt dalam setiap perkara. 2. Sentiasa berlumba-lumba untuk mendapat ganjaran Allah swt. 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. 2. 3. 4. 5. Terangkan maksud Lailatul Qadr Nyatakan kedudukan Lailatul Qadr Huraikan kenapa Lailatul Qadr berhak mendapat kedudukan itu? Sebuntukan tanggungjawab anda terhadap Lailatul Qadr? Huraikan hubungan antara ibadat dengan hakikat-hakikat iman seperti yang digariskan dalam surah ini?

Pengenalan & Tafsiran Surah al Alaq


Pengenalan 1. Terdiri dari Surah Makkiyyah 2. Mengandungi sembilan belas ayat 3. Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah 4. Memahami tafsiran surah al Alaq Objektif Khusus 1. Memahami kedudukan surah ini dalam al Quran. 2. Memahami dengan jelas presepsi iman yang digariskan dalam surah ini. 3. Memahami kedudukan ilmu dalam Islam 4. Memahami dengan jelas kekufuran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah kurniakan kepada mereka. 5. Memahami sebab turun ayat ke 9 hingga akhir surah dan jelas dalil-dalil yang terdapat dalam ayat-ayat ini. 6. Mejelaskan perintah membaca Al Quran, manusia dijadikan dari segumpal darah; Allah menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan; manusia bertindak melampaui batas kerana merasa

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

17

dirinya serba cukup; ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin melaksanakan perintahNya. Objektif Sulukiyah 1. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. 2. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. 3. Menyedari kepentingan membaca al Quran dan membaca serta kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. 4. Menyedari bahawa manusia dijadikan pada permulaannya dari segumpal darah, dan beberapa sifat-sifat manusia yang menjadikan mereka hina dan sengsara. 5. Mempebetulkan kefahaman-kefahaman salah yang tersebar dalam masyarakat 6. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah. Objektif Amali 1. Sentiasa membaca al Quran, dan merujuk serta berpandukan al Quran di dalam mencari ilmu. 2. Sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah swt kurniakan. 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Nyatakan kedudukan surah ini dalam al Quran? 2. Terangkan presepsi iman yang digambarkan dalam surah ini? 3. Huraikan kedudukan ilmu dalam Islam serta nyatakan dalil-dalilnya? 4. Terangkan sebab kekufuran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah dan nyatakan dalil-dalilnya? 5. Sebutkan sebab turun ayat ke 9 hingga akhir surah? 6. Terangkan maksud ayat ke 9?

Pengenalan & Tafsiran Surah at Tiin


Pengenalan 1. 2. 3. 4. Terdiri dari Surah Makkiyyah Mengandungi lapan belas ayat Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah Memahami tafsiran surah at Tiin

Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Memahami dengan jelas perkara asasi yang terkandung dalam surah ini. Memahami dengan jelas nilai Iman dan Amal Solih dalam kehidupan manusia. Menjelaskan makna perkataan-perkataan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Mejelaskan manusia adalah makhluk terbaik rohaniah dan jasmaniah, tetapi mereka akan menjadii orang amat hina dan rendah jika tidak beriman dan beramal solih; Allah adalah Hakim Yang Maha Adil.

Objektif Sulukiyah 1. 2. 3. 4. Membaca dan menghafaz surah dengan baik serta mendalami maksudnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Menyedari kemuliaan manusia bergantung keimanan dan amal solih. Menilai diri melalui pengajaran-pengajaran dari surah-surah.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

18

Objektif Amali 1. Sentiasa berusaha meningkat keimanan dengan menunaikan ibadat dan bermal solih 2. Sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah swt kurniakan. 3. Sentiasa bertaubat kepada Allah swt. Soalan Kefahaman 1. Sebuntukan perkara asasi yang terkandung dalam surah ini? 2. Huraikan nilai Iman dan Amal Solih dalam kehidupan manusia? 3. Kenapa manusia Allah cipta sebaik-baik makhluk?

AQIDAH Fasal 1:
Isi Kandungan 2. Apakah definasi ilmu Tauhid? o Ilmu Tauhid yang membentangkan dalil-dalil aqli (akal) dan naqli (al Quran& Hadith) bagi membuktikan kesahihan dan kebenaran akidah Islam. Ar Rad:19 3. Apakah Bidang Perbahasan Ilmu Tauhid? o Ilmu Tauhid: yang membincangkan persoalan beriman kepada Allah, kitab-kitab, para rasul, malaikat,hari Akhirat dan qadar baik dan jahat. Hadis kedua dari matan 40 4. Dimanakah kedudukan ilmu Tauhid berbanding ilmu lain? o Ilmu Tauhid: Ilmu yang termulia berbanding ilmu agama dan ilmu keduniaan yang lain, kerana ia berkait dengan Allah Taala, Tuhan sekalian dan meceritakan kebesaran Allah Taala, Pencipta Alam. 5. Apakah hukum mempelajari ilmu Tauhid fardu ain atau fardu kifayah? o Mempelajari perkara asas dalam ilmu ini merupakan fardu ain bagi setiap orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan untuk mengukuhkan keimanan kepada Allah Taala, para rasul, kitab-kitab, para malaikat, hari kiamat serta qadar baik atau buruk. Muhammad:19 6. Adakah al Quran prihatin terhadap ilmu ini? o Al Quran mementingkan topik-topik dalami ilmu ini dan kebanyakan ayat al Quran al Makkiyyah; memfokuskan ilmu ini dan perkara yang berkaitan dengannya. 7. Adakah orang Islam prihatin terhadap ilmu ini? o Orang Islam yang terdahulu amat prihatin terhadap ilmu ini, lalu mereka dimuliakan dan dijadikan pemimpin. 8. Apakah yang akan menimpa orang Islam apabila mereka mencuaikan ilmu Tauhid? o Apabila mereka mencuaikannya, rosaklah akidah mereka. Kerosakan ini merebak ke dalam akhlak dan tindakan mereka lalu orang kafir menjajah tanah dan negara mereka.

Tauhid

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

19

Objektif Khusus 1. Memahami tafsiran surah an Nas secara umum Menjelaskan ruang lingkup ilmu Tauhid dan lapangannya. 2. Menentukan kedudukannya di antara semua ilmu. 3. Menjelaskan hukum syarak dari aspek mempelajarinya. 4. Menjelaskan sumbernya yang asasi bagi memperluaskan kaedah-kaedah ilmiyyah serta usul-usulnya. 5. Menjelaskan kesan-kesan tumpuan dan pengabaian umat Islam terhadap aqidah.

Fasal 2 :
Isi Kandungan

Kepentingan Ilmu Tauhid dalam Islam

1. Kenapa Allah Taala hanya menerima amalan orang yang beriman? o Allah Taala tidak menerima amalan orang kafir dan Dia hanya menerima amalan orang yang beriman. Ini kerana orang kafir melakukan amalan bukan untuk mendapat keredaan Penciptanya dan dia tidak peduli tentang amalan yang dilakukannya sama ada diredai atau dimurkai Allah Taala. Oleh itu golongan aini layak menerima azab pedih dan diharamkan pahala - An Nur:39 2. Kenapa Islam meletakkan ucapan dua kalimah syahadah sebagai rukun Islam yang pertama? o Mengucap dua kalimah syahadah merupakan pintu masuk kepada Islam. Ucapan dua kalimah syahadah yang sempurna hanya akan terlaksana dengan mempelajari ilmu Tauhid. o Oleh itu, ilmu Tauhid adalah ilmu yang paling penting dalam kaca mata agama Islam Objektif Khusus 1. Menjelaskan hubungan iman dan amal. 2. Menjelaskan sebab dua kalimah syahadah menjadi rukun iman yang pertama.

Fasal 3:
Isi Kandungan

Kepentingan Ilmu Tauhid dalam Kehidupan Manusia

1. Apakah kesan tidak memahami ilmu Tauhid terhadap kehidupan manusia? a. Orang yang tidak mengetahui ilmu Tauhid dalam keadaan buta seperti haiwan. Dia mengakhiri kehidupannya di muka bumi sedangkan dia tidak mengetahui mengapa ia bermula. Dia mati, sedangkan dia tidak mengetahui mengapa dia hidup. (Muhammad:10) b. Orang tidak beriman dengan hari Akhirat hanya tamakkan habuan dunia. Mereka mencarinya tanpa mengira halal haram. Inilah yang merosak kehidupan dan memecahbelahkan masyarakat. c. Apabila kejahilan tentang ilmu Tauhid berleluasa, aqidah dan amalan manusia akan rosak serta iman seseorang menjadi lemah maka bertambahlah dosa. Allah Taala akan menurunkan azab kepada mereka yang melakukan dosa. (Ar Rum:41) 2. Apakah implikasi ilmu Tauhid dalam kehidupan manusia?

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

20

a. Orang yang beriman, dia mengenali Tuhan dan Peciptanya. Dia mengetahui kenapa Allah menciptanya di dunia, dengan itu hidup mengikut petunjuk Allah serta berada di atas jalan yang lurus dan benar. (Al Mulk:22) b. Orang beriman adalah bersaudara akan melahirkan masyarakat tolong menolong di antara satu sama lain dalam melakukan kebajikan dan ketaqwaan. (Hujuraat:10 & Ali Imran:110) c. Iman membuahkan amal salih dan menjaminkan keredaan Allah, Pencipta sekalian alam, dengan itu Allah akan membuka pintu keberakatan serta menolong orang yang beriman. Mereka dianugerahkan kemenangan mengalahkan para musuh seperti berlaku kepada orang salih yang terdahulu.(Al Araf:96 & Muhammad:7) Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Menjelaskan kesan-kesan tumpuan dan pengabaian umat Islam terhadap aqidah. Menjelaskan hubungan iman dan amal. Menjelaskan sebab dua kalimah syahadah menjadi rukun iman yang pertama. Menyebut kepentingan ilmu Tauhid dan kemudaratan dari kejahilan terhadapnya

Fasal 4:
Isi Kandungan

Bagaimanakah Kita Mengenal Allah

1. Mengetahui Kewujudan Allah Taala a. Bagaimanakah kita mengetahui kewujudan Allah i. Apabilla kita melihat kereta atau kapal terbang bergerak teratur, ia menunjukkan kewujudan pemandu yang mengawalnya. b. Apabila kita melihat pergerakan matahari,bulan, bintang, malam dan siang yang teratur serta segala penciptaan makhluk yang dibuat dengan begitu seni dan teliti, ia menunjukkan kewujudan Allah. 2. Sekiranya Pecipta tidak wujud, maka tidak wujudlah segala makhluk. (At Tuur:35-36) Mengetahui Sifat Allah 1. Bagaimanakaah kita mengetahui sifat Allah? o Berfikir tentang makhluknya dan juga melalui ajaran para rasulNya.(Al Jaathiyah:3-4) 1. Bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah dengan berfikir tentang makhluknya? o Sekiranya kita berfikir tentang kereta contohnya, kita akan mengetahui bahawa pembuatnya memiliki besi, kaca, dawai dan semua bahan yang digunakan untuk membuat kereta serta dia mempunyai kemampuan ilmu pembuatan, kepakaran kejuruteraan dan kemahuan untuk membuat kereta. 2. Apakah kaitan contoh di atas dengan cara mengetahui cara mengetahui sifat Allah?

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

21

Apabilla kita berfikir tentang pembuat kereta ialah dengan berfikir mengenai kereta yang telah dihasilkannya. Begitu juga apabila kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, kita mengetahui bahawa hikmah yang ada pada ciptaan ini berasal daripada Allah Yang Maha Bijaksana.

3. Mampukah kita mengetahui semua sifat Allah dengan berfikir tentang makhluk ciptaanpNya? o Kita tidak mampu mengetahui semuanya, kerana apabila kita berfikir tentang sebuah kereta, kita mengetahui kepakaran pembuatnya, tetapi kita tidak mengetahui apakah kita sifat pembuat kereta itu dia mulia atau bakhil, tinggi atau rendah, zalim atau adil dsb. o Begitulah dengan Allah Taala, kita mungkin dapat mengetahui banyak sifat Allah dengan memerhati dan berfikir tentang makhluk ciptaannya, kita meungkin mengetahui kenapa Dia mencipta dan mematikan kita. Kita tidak mungkin mengetahui sifat-Nya Yang Maha Tinggi seperti Dialah yang Layak Disembah, Yang Maha Pemurah dsb melainkan dengan ajaran daripada-Nya sendiri. 4. Bagaiman kita mengetahui sifat tuhan yang belum kita ketahui? o Melalui perantaran para Rasul yang mengajar kita perkara yang dikehendaki oleh Allah untuk kita mengetahui tentang-Nya. (Al Baqarah:255) Objektif Khusus 1. Mengetahui kewujudan Allah melalui makhluk ciptaan-Nya 2. Menjelaskan ayat-ayat al-Kauniyyah dan al-Naqliyyah yang menunjukkan kewujudan Allah swt serta keesaanNya. 3. Memahami sifat-sifat Allah melalui perantaraan para Rasul-Nya.

Fasal 5:

Manusia Hendaklah Melihat Kepada Makanannya

Isi Kandungan 1. Kenapa Allah Taala memerintah kita supaya melihat dan berfikir tentang makanan yang kita makan? o Allah Taala memerintah kita supaya berfikir tentan makanan harian kita, sebagai bukti yang menjelaskan sebahagian dari sifat-Nya kepada kita pada semua ciptaan-Nya. 2. Apakah sifat Allah yang dapat kita ketahui dengan berfikir mengenai makanan kita? o Kita dapat mengetahui banyak sifat seperti Dialah Yang Maha Memberi Rezeki, Yang Maha Mengetahui, Yang Amat Mendalam Pengetahuan-Nya, Yang Maha Mengasihani dan lain-lain lagi. 3. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Memberi Rezeki? o Ketika kita berfikir bagaimana Allah Taala menyalurkan rezeki kepada manusia ketika dalam perut ibunya, kemudian bagaimana Dia memberi rezeki kepada manusia melalui buah dada ibunya, kemudian bagaimana Dia mengurniakan rezeki kepada manusia melalui tumbuh-tubuhan, kita mengetahui Allah Taala adalah Yang Maha Memberi Rezeki. 4. Bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah yang lain yang telah disebut sebelum ini? o Kita mengetahui bahawa Allah adalah Yang Maha Mengetahui kerana Dia mengetahui kita memerlukan rezeki ketika dalam rahim ibu, lalu Dia memberikan kepada kita. Dia mengetahui kelahiran kita lalu Dia memberi makanan kepada kita melalui buah dada ibu kita.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

22

5. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Taala adalah Tuhan Yang Maha Bijaksana? o Ketika kita menyaksikan kehalusan kerja dan ketelitian dalam penciptaan tali pusat. Begitu juga apabila kita melihat pengeluaran susu ibu yang bersesuaian dengan pembesaran kita.Serta apabila kita melihat kehalusan kerja pada pembuatan setiap bahagian tumbuh-tumbuhan. 6. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Taala adalah Tuhan Yang Amat Mendalam pengetahuanNya? o Ketika kita melihat kepakaran dalam pemindahan makanan ketika dalam rahim ibu. Begitu juga susu yang terhasil daripada makanan yang dimakan oleh ibu. 7. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Taala adalah Tuhan Yang Maha Mengasihani? o Ketika kita menyedari ketidakupayaan janin dalam perut ibu untuk menguruskan rezekinya, ketidakupayaan bayi yang menyusun untuk mencari sendiri rezekinya dan ketidakupayaan manusia untuk mencipta biji-bijian, buah-buahan, air dan hujan. 8. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Mulia? o Ketika kita melihat rezeki yang dikurniakan-Nya melimpah ruah ke atas semua makhluk. 9. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk? o Kita mengetahui bahawa Dia adalah Yang Maha Memberi Petunjuk ketika kita melihat buah dada yang dipenuhi susu, mengilhamkan kepada untuk menghisap buah dada ibunya. 10. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Taala adalah Tuhan Yang Menghidupkan sesuatu? o Ketika kita melihat kehidupan lahir daripada benda-benda yang mati 11. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Taala adalah Tuhan Yang Maha Membentuk Rupa? o Ketika melihat rupa yang cantik dan berbagai-bagai terbentuk dari tanah, air dan udara. 12. Apakah faedah mengetahui sebahagian sifat Allah? o Kita mengetahui bahawa yang mencipta makanan adalah Yang Maha Memberi Rezeki, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Bijaksana, Yang Amat mendalah Pengetahuan-Nya, Yang Maha Pengasihani, Yang Maha Mulia, Yang Maha Memberi Petunjuk, Yang Maha Menghidupkaan sesuati lagi Maha Membentuk Rupa, kita mengetahui Dia adalah Allah Taala. o Ini kerana tabiat semulajadi atau patung berhala walau bagaimanapun rupanya tidak mempunyai sifat-sifat tersebut.(Abasa: 24-32) Objektif Khusus 1. Memahami perintah Allah supaya manusia hendaklah melihat kepada makanannya 2. Menjelaskan ayat-ayat al-Kauniyyah dan al-Naqliyyah yang menunjukkan kewujudan Allah swt serta keesaanNya. 3. Mengetahui sebahagian daripada sifat-sifat Allah.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

23

Fasal 6:
Isi Kandungan

Yang Terapung

1. Apakah definisi awan? Awan adalah wap-wap air yang terapung di udara. (Az Zumar:21) 2. Bagaimanakah proses pembentukan awan? Allah Taala menjadikan matahari yang memancarkan kepanasan,lala air laut bertukar menjadi wapwap air yang mengewap naik ke langit dalam bentuk wap air yang tawar. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem(sunnah Allah ) ini? Allah Taala menjadikan kepanasan sinaran matahari dan tiupan angin sebagai wap air dapat naik dari laut sehingga melepasi ketinggian bukit.(Al Waqiah:68-70) Allah yang mengutuskan angin, menjadikan awan dan menurunkan hujan.(Al Araaf:57) 4. Kenapa kesejukan bertambah apabila berada dikedudukan yang lebih tinggi? Logiknya kita di puncak gunung yang tinggi kita semakin dekat dengan matahari tentulah kita bertambah panas tetapi sebaliknya merasa sangat sejuk kerana Allah menjadi udara sejuk yang mencapai ketinggian lapan batu dari aras laut oleh itu suhu kepanasan semakin rendah supaya wap air yang keluar dari laut akan kekal diatmosfera dan tidak berterusan naik sehingga di langit lepas. (al Mukminun:18) Objektif Khusus 1. Memahami proses pembentukan awan dan peranannya dalam kehidupan. 2. Menjelaskan ayat-ayat al-Kauniyyah dan al-Naqliyyah yang menunjukkan kewujudan Allah swt serta keesaanNya. 3. Memahami semakin tinggi kita dari paras laut semakin rendah kepanasan matahari.

Fasal 7:
Isi Kandungan

Kita Hidup dalam Lautan Udara

1. Apakah kepentingan udara dalam kehidupan? a. Tutuplah hidung dan mulut dalam tempoh seminit atau dua minit, ketika itu kita kepentingan udara dalam kehidupan kita kerana udara mengandungi gas oksigen. b. Adakah terdapat faedah udara yang lain? Ya! Lapisan atmosfera yang meliputi bumi bertindak sebagai pelindung yang memerlihara keselamatan bumi daripada berjuta-juta meteor dan tahi bintang. Penetapan ketebalan oleh Yang Maha Mencipta lagi Maha Bijaksana berupaya membakar meteor-meteor dan tahi bintang, menseimbang tekanan udara yang sesuai dengan tekanan cairan dan darah dalam badan manusia. Pergerakan angin juga berfungsi melakukan proses perdebungaan tumbuhan, menggerakkan awan dan memindahkan ke kawasan pedalaman serta menggerakkan kapal-kapal pelayaran sejak dahulu lagi.(Al Jaathiyah :3-6) 2. Apakah hikmah lain dapat dilihat dalam kejadian udara? a. Terdapat banyak tanda kekuasaan Allah pada makhluk-Nya antaranya:Time Training & Services Modul Pembangunan Insan_Modul 01

24

o o o

Kuantiti udara yang dibekalkan untuk kehidupan pada setiap tempat di bumi adalah sentiasa mencukupi Terdapat keseimbangan yang tepat telah ditentukan antara kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Sistem penafasan yang dicipta dalam beroperasi tanpa berhenti, teratur serta tidak membebankan. Oleh kerana ia berfungsi secara automatik, ia tidak membebankan manusia sama ada ketika tidur dan sedar.

3. 4. 5. 6.

Siapakah pemilik kebijaksanaan yang besar, ketentuan yang tiada tandingan, sistem yang canggih, kesimbangan yang tepat dan susunan yang menakjubkan ini? Adakah pemiliknya berhala yang tidak mendenga dan melihat, tidak memberi manfaat, mudarat dan tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan? Adakah pemiliknya tabiat semulajadi yang tuli lagi buta dan kaku? Adakah pemiliknya ketidakwujudan yang tidak dapat melakukan sesuatu? a. Ya tentulah dia bukan makhluk yang dapat dilihat ini. Dia adalah Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mencipta dan lain-lain.

Objektif Khusus 1. Menyebut kepentingan udara dan lautan dalam kehidupan. 2. Menjelaskan ayat-ayat al-Kauniyyah dan al-Naqliyyah yang menunjukkan kewujudan Allah swt serta keesaanNya.

Fasal 8:
Isi Kandungan

Kediaman dan Kedamaian

1. Apakah makna firman Allah Taala; Dan Allah menjadi rumah-rumahmu untuk tempat tinggalmu..(An Nahl:80) a. Makna ayat ini sesungguhnya Allah lebih mengetahui ialah rumah kita adalah tempat berehat, tempat berlindung, tempat tingggal dan lain-lain lagi. Hikmah yang nyata dalam penciptaan bumi ialah supaya menjadi tempat tinggal yang tenang dan damai bukannya tempat yang punah dan ranah. Ia membuktikan adalah perbuatan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengasihani. 2. Adakah terdapat nikmat lain yang berkaitan dengan tempat tinggal kita? a. Ya. Rumah tidak mempunyai peralatan dan perkakas tentulah tidak sempurna. Penyediaan bahan mentah untuk peralatan dan perkakas rumah daripada tanaman dan bulu yang tumbuh atas kulit binatang membolehkan manusia menyediakan tempat berehat, perkakas dan peralatan dengan sempurna Keupayaan pemikiran dan pembuatan yang luar biasa anugerah Pencipta membolehkan kita memakmurkan bumi dan membina bangunan serta tinggal di bagunan pencakar langgit

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

25

Penguasaan yang diberikan kepada kita menyebabkan makhluk di muka bumi tunduk dan menyerah diri kepada kita Pengurusan yang bijaksana dalam menyimbangkan daya tarikan gravity dan daya tolakan yang terhasil daripada putaran bumi adalah perkara yang menjadikan bumi sesuai sebagai tempat tinggal. b. Ini membuktikan bahawa ia adalah pemberian daripada Tuhan Yang Memberi lagi Maha Penyayang dan Maha Pengasihani. Objektif Khusus 1. Memahami hikmah yang nyata dalam penciptaan bumi.. 2. Menjelaskan ayat-ayat al-Kauniyyah dan al-Naqliyyah yang menunjukkan kewujudan Allah swt serta keesaanNya. 3. Menjelaskan penguasaan yang diberikan kepada kita menyebabkan makhluk di muka bumi tunduk dan menyerah diri kepada kita

Fasal 9:
Isi Kandungan

Para Rasul Allah dan Bukti Pengutusan Mereka

1. Kenapa Allah Taala mengutuskan para rasul? a. Allah Taala telah mengutuskan para rasul untuk mengajar manusia mengenali tuhan mereka, meyeru mereka supaya beribadat kepada-Nya dan menerangkan hikmat penciptaan mereka. (Al Anbiya:25) Mengetahui semua perkara yang Allah Taala ciptakan pada diri kita mempunyai hikmah tertentu bukan sia-sia.(Al Mukminun:115-116) Menyelamatkan mereka daripada kecelakaan perselisihan, menegakkan agama Allah dikalangan manusia dan berhukum berdasarkan wahyu Allah.(An Nahl:64) Menyampaika berita gembira tentang nikmat yang Allah sediakan kepada orang mukmin dan memberi amaran tentang balasan kepada orang kafir kerana kekufuran mereka.(Asy Syura:13 & An Nisa:165) Menjadi teladan terbaik bagi manusia dalam mencapai cara hidup yang lurus, akhlak yang mulia, ibadat yang betul dan supaya sentiasa mengikut petunjuk Allah.(Al Ahzab:21)

2. Apakah dalil yang dibekalkan oleh Allah Taala kepada para rasul-Nya supaya manusia tidak mendakwa mereka berbohong? a. Allah Taala juga membekalkan para rasul-Nya dengan bukti dan dalil yang dinamakan sebagai ayat(tanda) dan bayyinat(bukti). Manusia pula menamakannya sebagai mukjizat. 3. Apakah itu mukjizat? a. Perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Mukjizat ini membuktikan kepada para rasul-Nya tentang kebenaran risalah yang dibawanya, sebagai tanda kenabian mereka dan mereka adalah penyampai risalah Tuhan.(Al Hadiid:25) 4. Apakah contoh mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada para rasul-Nya untuk menyokong mereka?

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

26

a. Antara contoh mukjizat yang Allah sebuntukan dalam kitab-Nya:o Kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya.(Al Anbiyaa:68-69) o Kisah Nabi Musa dengan kaumnya.(An Naml:12) o Kisah Nabi Isa dengan kaumnya.(Al Maidahf:110 Objektif Khusus 1. Memahami hikmah pengutusan para rasul dan tanggungjawab mereka. 2. Memahami hikmah mukjizat yang dikurniakan kepada Rasul-Rasul. 3. Mengetahui contoh-contoh mukjizat yang dikurniakan kepada para rasul.

Fasal 10:
Isi Kandungan

Ringkasan Mukjizat Nabi Muhammad S.A.W

1. Apakah mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasul-Nya Muhammad saw untuk menyokong Baginda? antaranya:o Berita gembira kelahiran Nabi Muhammad dalam kitab yang terdahulu. (Al Araaf:157) o Mukjizat Al Quran al Karim.(Al Isra:88) o Pertolongan Allah Taala terhadap Rasul-Nya saw.(Perang Badar & Ahzab dsb) o Allah Taala memabulkan doa Nabi Muhammad saw.( Al Baqarah:99) Objektif Khusus 1. Menentukan perkara yang bercanggah dengan Tauhid. 2. Menjelaskan hikmah dari pengutusan Rasul-Rasul dan penurunan kitab-kitab kepada mereka. 3. Menjelaskan secara umum ayat-ayat dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad saw.

Fasal 11:
Isi Kandungan

Kefasihan dan Balaghah Al Quran

1. Adakah Kalam Allah (al-Quran) menjadi saksi terhadap kerasulan Muhammad saw? a. Ya! Al- Quran menyebut bahawa Muhammad adalah Rasulullah. (al Fath:29) 2. Apakah ciri dan sifat yang membezakan al- Quran daripada kata-kata manusia? a. Dalam al-Quran terdapat mukjizat Allah terdapat mukjizat Ilahi yang menunjukkan bahawa ia adalah Kalam Allah. Antaranya kefasihan dan ketinggian balaghahnya yang tidak dapat ditandingi oleh orang terdahulu mahupun yang terkemudian. 3. Kenapakah kita pada zaman sekarang tidak menyedari ketinggian balaghah dan kefasihan al Quran sepertimana yang diakui oleh orang arab pada zaman dahulu? a. Sebabnya, mereka memahami al quran kerana ia diturunkan dalam bahasa mereka. Sedangkan kita sekarang berada jauh daripada bahasa Arab yang fushah (betul) iaitu bahasa al Quran.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

27

4. Apakah mukjizat Ilahi dalam Kitab Allah yang dapat diketahui oleh orang alim mahupun orang yang jahil? a. Antara mukjizatnya ialah ia sentiasa berkeadaan baru dan segar serta tidak basi dan menjemukan walaupun diulang-ulang berkali-kali. 5. Apakah pandangan orang bukan Islam berkenaan perkara ini? a. Orang Eropah sendiri yang jujur dan mereka mengakui kebesaran al-Quran serta ketinggiannya yang mengatasi setiap kata-kata. 6. Adakah al-Quran telah mencabar manusia untuk mencipta satu surah yang menyerupai surahnya? a. Al Quran telah mencabar semua manusia supaya mencipta satu surah yang dapat menandingi manamana surah di dalamnya jika mereka ragu-ragu bahawa al Quran adalah Kalam Allah. Tetapi mereka tidak mampu; dulu, kini dan selamanya sehinggalah hari Kiamat. Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Memahami al Quran adalah saksi terhadap kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Menjelaskan kefasihah dan balaghah al Quran Memahami hikmah al Quran tidak menjemukan walaupun kerap kali diulang. Menjelaskan secara umum ayat-ayat dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad saw.

Fasal 12:
Isi Kandungan

Al Quran Mendahului Ilmu Moden

1. Kenapa Allah Taala menurunkan al Quran? a. Al Quran adalah kitab hidayah dari Ilahi untuk menunjukkan cara hidup daan tugas manusia. 2. Jika begitu, apakah makna al Quran mendahului ilmu moden? a. Ketika membincangkan tentang manusia, tumbuh-tumbuhan atau mana-mana makhluk ciptaanNya, al Quran menjelaskan fakta sebenar perkara tersebut, tetapi ilmu manusia tidak memahami fakta tersebut dan hanya ditemui selepas beberapa kurun daripada penurunannya. 3. Apakah contoh fakta tersebut? a. Antaranya ialah apa yang diceritakan oleh al Quran tentang dada menjadi sesak nafas apabila seseorang naik ke langit dan penemuan bahawa pusat deris rasa sakit adalah pada kulit. Kajian sains pada kurun ke 20 telah mengakui dan mengiktiraf kandungan Kitab Allah ini.(Al Anaam:125) 4. Adakah terdapat contoh lain? a. Ya terdapat banyak contoh lain. Antaranya, rahsia pembentukan bahagian badan manusia b. Fakta-fakta ini yang ditemui melalui kemajuan sains pada hari ini membuktikan bahawa al Quran adalah Kalam Allah dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Objektif Khusus 1. Memahami al Quran adalah kitab hidayah untuk menunjukan cara hidup dan tugas manusia. 2. Menjelaskan al Quran mendahului ilmu-ilmu moden. 3. Menjelaskan secara umum ayat-ayat dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad saw.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

28

Fasal 13:
Isu Kandungan

Beriman Dengan Hari Akhirat

1. Berapa bahagiankah kehidupan manusia? o Kehidupan manusia boleh dibahagikan kepada dua iaitu:o Tempat beramal yang sementara iaitu dunia. o Tempat menerima balasan yang kekal iaitu Akhirat. o Kematian pula akan memindahkan kita dari tempat melakukan amalan ke tempat menerima pembalasan 2. Apakah maksud tempat beramal? o Dunia ini adalah tempat melakukan amalan untun tempoh yang sementara.(Yunus:45) 3. Apakah maksud tempat pembalasan? o Akhirat adalah tempat menerima pembalasan yang kekal abadi (As Sajdah:11-12) * Amal Solih memberi pahala kepadanya dan ganjaran syurga manakala amal jahat mendapat dosa dan ganjaran neraka 4. Apakah dalil yang menjadikan seseorang mukmin beriman kepada Hari Akhirat? o Allah Taala telah mengutuskan para Rasul-Nya, mereka menyampaikan bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. Mereka juga telah menyampaikan Kalam Allah yang menerangkan tentang Hari Akhirat dan apa yang dijanjikan. 5. Apakah dalil keadilan Ilahi ini? o Dalam diri manusia terdapat rasa cintakan keadilan. Perasaan ini menyebabkan manusia benci kezaliman dan mencintai keadilan. * Keadilan Allah Taala adalah lebih sempurna daripada keadilan manusia. Antara tuntutan keadilan ialah tidak menyamakan antara orang jahat dan orang baik.(Saad:27-28)

Objektif Khusus 1. Menunjukkan kepentingan beriman dengan hari akhirat serta kesannya dalam kehidupan seorang muslim. 2. Memahami hakikat kehidupan di dunia. 3. Memahami hakikat kehidupan di Hari Akhirat.

Fasal 14 :
Isi Kandungan

Suasana Hari Akhirat

1. Apakah makna Barzakh? o Barzakh bermaksud sekatan 2. Apakah makna kehidupan alam Barzakh? o Kehidupan yang kita lalui di alam Barzakh sehinggalah berlaku Kiamat .(Al Mukminun:99-100)

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

29

3. Adakah balasan amalan seseorang di dunia, pahala dan azab diberikan sewaktu di alam Barzakh? o Manusia akan berpindah kea lam Baarzakh selepas dia dimatikan. Di sana, dia bermula perhitungan amal dan dia akan merasai nikmat atau azab.(Al Mumin:46) 4. Apakah yang berlaku selepas kehidupan di alam Barzakh? o Allah Taala akan membangkitkan semula semua manusia untuk menghadapi hari Kiamat bagi menghitung amalan mereka.(an Naba:17-18) 5. Apakah yang berlaku selepas manusia dihimpunkan di padang Mahsyar pada hari Kiamat? o Segala amalan yang tercatit dalam buku cacatan amalan dibentangkan.(Al Kahfi:49) 6. Apakah yang dimaksudkan dengan neraca timbangan pada hari Kiamat? o Segala amalan manusia akan ditimbang dengan adil. Sesiapa yang timbangan amalan salihnya ringan, tempatnya ialah neraka Jahanam.(Al Anbiyaa:47) 7. Apakah yang dimaksudkan dengan kolam air (al Haudh) o Setiap nabi mempunyai kolam air yang menjadi tempat baginda dan umatnya selepas berada di tempat perhimpunan. Nabi kita pula mempunyai satu kolam yang airnya lebih putih daripada susu, lebih enak daripada madu dan lebih wangi daripada kasturi. 8. Apakah yang dimaksudkan dengan titian(as Sirat)? o Ia adalah jalan yang berada di atas neraka Jahanam, ia menjadi laluan orang terdahulu dan terkemudian dari tempat perhimpunan. Para ahli syurga akan melalui titian terus ke syurga dan ahli neraka pula akan jatuh ke dalamnya.(Maryam:7172) 9. Apakah yang di maksudkan dengan syurga? o Syurga adalah tempat kenikmatan bagi orang yang beriman.(Al Baqarah:25) 10. Apakah yang dimaksudkan dengan neraka? o Neraka adalah tempat menerima azab bagi orang munafik dan kafir.(Al Qaariah:8-11) Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Memahami suasana hari akhirat serta kesannya dalam kehidupan seorang muslim. Menjelaskan hakikat kehidupan selepas alam Barzakh. Menjelaskan hakikat pembentangan buku cacatan amalan Memahami syurga adalah tempat kenikmatan bagi orang yang beriman dan neraka adalah tempat menerima azab bagi orang munafik dan kafir.

Fasal 15:
Isi Kandungan

Beriman Kepada Malaikat, Kitab dan Rasul

1. Siapakah malaikat? Daripada apakah malaikat dijadikan?

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

30

Allah taala menjadikan malaikat daripada cahaya (nur). Mereka tidak mempunyai sifat dan ciri-ciri yang sama dengan manusia. Mereka melaksanakan dan menunaikan segala perintah Allah.

2. Apakah tugas Malaikat? o Antara tugas ialah bertasbih, tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, menurunkan wahyu, menulis segala amalan manusia dan mencabut nyawa. (Al Anbiyaa:26-27) 3. Kepada siapakah kitab-kitab Ilahi diturunkan? o Kepada para Nabi dan Rasul. (Al Baqarah:213) 4. Adakah semua kitab ini dituliskan dan dibukukan sehingga ke hari ini? o Antara kitab yangdikumpulkan dan dibukukan adalah suhuf Nabi Ibrahim, Taurat bagi Nabi Musa, Injil bagi Nabi Isa dan al Quran al Karim. Kitab-kitab suci yang terdahulu telah diubah suai dan hanya kitab al Quran sahaja yang terpelihara daripada sebarang pengubahan. 5. Bagaimanakah pendirian orang Islam terhadap kitab-kitab yang terdahulu? o Setiap orang Islam wajib beriman kepada semua kitab yang terdahulu, sama ada dibukukan ataupun tidak sepertimana yang diturunkan oleh Allah. 6. Adakah Allah mengutuskan para rasul kepada umat tertentu sahaja? o Tidak, tidak ada satu umatpun yang terkecuali.(Faatir:24) 7. Adakah al Quran menyebut kesemua Rasul ini? o Al Quran telah menceritakan kepada kita tentang sebahagian daripada mereka. Bilangan para nabi dan rasul ini mencapai angka 124,000 orang. 8. Berapa bilangan nabi yang disebut dalam al Quran? Adakah kita wajib beriman kepada semua nabi danRasul? o Nabi yang disebut dalam al Quran seramai 25 orang. o Ya. Kita wajib beriman bahawa Allah mengutuskan para rasul dan nabi sepertimana yang diberitahu dalam al Quran. 9. Apakah maksud Nabi Muhammad saw adalah penutup segala nabi? o Penutup bagi segala Nabi dan Rasul ialah Muhammad saw, yang bermaksud Allah Taala telah menyempurnakan agama Islam dan nikmat-Nya kepada semua manusia serta memelihara KitabNya daripada sebarang tokok tambah. Oleh itu manusia tidak memerlukan Nabi dan Rasul sehingga hari Kiamat. (al Ahzaab:40) * Beriman kepada para Malaikat, Kitab-kitab Suci yang terdahulu dan Rasul-rasul yang diutuskan adalah tiga daripada rukun Iman bagi seorang Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali setelah mengimani ketiga-tiga pokok perkara tersebut.

Objektif Khusus 1. 2. 3. 4. Menjelaskan hakikat Malaikat, tugas dan hukum beriman dengan mereka. Menunjukkan kepentingan beriman dengan Malaikat serta kesannya dalam kehidupan seorang muslim. Memahami beriman kepada Kitab-kitab yang terdahulu adalah diantara rukun Iman. Memahami beriman kepada Rasul-rasul diutuskan adalah diantara rukun Iman..

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

31

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

32

Fasal 16:
Isi Kandungan

Beriman Kepada Qadar

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Qadar? o Ketetapan yang ditentukan oleh Allah kepada sesuatu perkara. Ketetapan tersebut terlaksana berdasarkan pereturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk perjalanan alam ini. (al Alaa:1-3) 2. Apakah pendirian orang mukmin terhadap Qadar? o Para mukmin wajib beriman dan percaya bahawa Qadar baik dan buruk datang daripada Allah. Ia merupakan rukun Iman yang keenam. 3. Adakah terdapat sebarang hikmah dalam penentuan qadar yang buruk? o Kita beriman bahawa kesemua Qadar mempunyai hikmah, kerana Allah Taala adalah Maha Bijaksana dalam perbuatan dan ketentuan-Nya. 4. Apakah maksud Qadar baik dan buruk? o Semua yang memberi manfaat kepada kita adalah takdir baik. Setiap yang memudaratkan kita adalah takdir buruk. 5. Apakah yang dilakukan oleh manusia terhadap Qadar tersebut? o Allah Taala telah memberi kita petunjuk, pendengaran, penglihatan dan akal serta sebuah kitab yang memberi petunjuk supaya dapat membezakan antara takdir yang baik untuk manfaatkan dan takdir yang buruk supaya kita menjauhinya. 6. Adakah beriman kepada Qadar wajib? Apakah kesan beriman kepada Qadar? o Ya, beriman kepada qadar adalah salah satu rukun Iman. o Ia membangkitkan kecergasan dan kesungguhan bekerja untuk memanfaatkanperkara baik yang diberikan oleh Allah di dunia ini. o Ia juga elahirkan manusia yang baik dan seimbang; tidak gelisah dengan kegagalan dan tidak sombong dengan nikmat ketika mendapat kemenangan. Objektif Khusus 1. Menjelaskan makna al-qadr, bahagiannya, serta hukum beriman dangannya. 2. Menjelaskan hikmah Qadr baik dan buruk.. 3. Menunjukkan kepentingan beriman dengan al Qadr serta kersannya dalam kehidupan seorang muslim

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

33

SEERAH NABI (Dr Mustafa as Syibaie) M/S 9-26 : Pendahuluan


Isi Kandungan 1. Keistimewaan Seerah Nabi s.a.w. o Merupakan seerah yang menceritakan sejarah nabi utusan Allah yang kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan pasti serta diterima pakai secara mutawatir ialah Seerah Nabi Muhammad s.a.w. Kehidupan Rasulullah s.a.w pada setiap peringkat hidupnya amat jelas dan terang seumpama matahari Seerah Rasulullah s.a.w menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan dengan risalahnya, namun ia tidak mengeluarkan baginda daripada sifat kemanusiaan. Seerah Rasulullah s.a.w meliputi setiap kemanusiaan yang dimiliki manusia sebagai seorang pemuda, suami, bapa, guru, panglima perang, ketua negara dan lain-lain lagi. Seerah Muhammad s.a.w adalah satu-satunya seerah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian Baginda kepada kita.

o o o o

2. Sumber rujukan Seerah Nabi s.a.w 1. 2. 3. 4. al Quran al Karim Sunnah yang Sahih Syair Arab pada Zaman Kerasulan Kitab-kitab Seerah (Seerah Ibnu Hisyam, Tobaqot Ibnu Saad, Tarikh at Tobari)

M/S 27-40 : Bahagian 1 Kehidupan Baginda sebelum Diutus Sebagai Rasul


Isi Kandungan 1. Peristiwa-Peristiwa Sejarah o Baginda dilahirkan daripada keluarga terbaik dikalangan keluarga Arab iaitu Bani Hasyim o Baginda membesar sebagai anak yatim o Rasulullah s.a.w menghabiskan empat tahun pertama zaman kanak-kanak di perkampungan Bani Saad o Keunggulan Baginda telah diketahui sejak kecil lagi. o Usia Remaja, Baginda mengambil upah mengebala kambing o Ketika usia remaja, Bagida tidak bersama rakan sebaya bersukaria dan berfoya-foya o Sejak Baginda mula mumayyiz dikenali mempunyai akal yang matang dan akal bernas o Semasa remaja, Baginda terkenal sebagai seorang yang jujur dan amanah di kalangan kaumnya. o Bermusaffir keluar Mekah dua kali; pertama bersama bapa saudaranya Abu Tolib ketika berusia 12 tahun. Kedua ketika berusia 25 tahun mengurus perniagaan harta dagangan Khadijah.
Time Training & Services Modul Pembangunan Insan_Modul 01

34

Berkhalwah di Gua Hira memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, beberapa tahun sebelum diutus.

2. Pengajaran dan Pedoman o Sekiranya pendakwah berada dikedudukan yang mulia di kalangan masyarakat, orang ramai lebih tertarik untuk mendengar seruanya. o Ketabahan menanggung keperitan anak yatim atau kesusahan hidup semasa kecil, lebih peka dan sensitive dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. o Hidup dalam suasana yang hamper kepada fitrah semulajadi dan jauh daripada kehidupan kompleks, kemurnian fikiran, kekuatan akal, tubuh badan dan jiwa juga sejahtera dan pemikiran mudah dibentuk. o Hanya orang yang cerdik dancerdas layak memegang tampuk dakwah dan kepimpinannya. o Urusan sara hidup, pendakwah bergantung kepada usaha peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Dia tidak mengemis, merendah harga diri dan hina. o Kehidupan yang lurus semasa remaja dan perjalanan hidup yang baik lebih menjamin kejayaan beliau dalam dakwah kepada Allah dan memerangi mungkar. o Pengalaman berkelana, bergaul dengn orang ramai, memahami adapt, situasi dan masalah mereka memberi kesan besar kepada kejayaan dakwahnya. o Dari masa ke semasa, pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk bersendiri. Objektif Khusus 1. Mengkaji, mengapakah Rasulullah saw pergi ke gua Hira sebelum dibangkitkan ( al-Bithah). 2. Mendapati bahawa, berfikir tentang makhluk ciptaan Allah swt bertujuan untuk mengetahui akan kekuasaan Allah swt adalah ibadah. 3. Hendaklah ia mengetahui sebahagian dari kehidupan Rasulullah saw semasa kecil dan remajanya. 4. Hendaklah ia menentukan beberapa pendorong yang telah membantu serta memberi kesan dalam pendidikan Rasulullah saw. 5. Membuat pertimbangan di antara kehidupan Baginda saw dan kehidupan pemuda-pemuda sepertinya di Makkah

Seerah Nabi (Dr Mustafa as Syibaie) M/S 41-52 : Bahagian 2 Permulaan Wahyu Sehingga Hijrah Ke Habsyah
Isi Kandungan 1. Peristiwa-Peristiwa Sejarah 1. Wahyu diturunkan kepada Rasul saw ketika beliau berusia 40 Tahun pada hari Isnin, 17 Ramadhan 2. Orang yang pertama beriman dengan Baginda ialah isterinya Khadijah diikuti oleh sepupunya Ali Abi Talib(10tahun), Zaid binHarithah kemudian Abu Bakar 3. Wahyu terputus, riwayat yang sohih selama 6bulan. 4. Dakwah secara rahsia selama 3tahun,Rasulullah saw mula berdakwah kepada Islam di kalangan orang yang dipercayai 5. Dakwah secara terang-terangan 6. Markaz pertemuan rahsia di rumah al Arqam bin Abi Arqam 7. Iklan dakwah di Bukif Sofa 8. Kaum Quraisy ingin bertindak ke atasa Rasul saw, namun bapa saudara Baginda, Abu Tolib melindunginya. 9. Penindasan semakin hebat dan Rasulullah saw menolak tawarannya mereka
Time Training & Services Modul Pembangunan Insan_Modul 01

35

10. Quraisy melihat orang-orang mukmin tetap teguh dengan akidah mereka, orang Quraisy menawarkan rundingan 11. Penyiksaan berterusan, Rasulullah perintah sahabat berhijrah ke Haabsyah. 12. Pihak Quraisy memboikot Rasulullah, sahabat-sahabatnya dan Bani Hasyim serta Bani Muttolib 2. Pengajaran dan Pedoman 1. Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan pengislahan. Dia akan mencampakkan ke dalam hatinya, rasa benci kepada kesesatan dan kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. 2. Nabi Muhammad saw tidak bercita-cita menjawat tugas kenabian dan tidak pernah mengimpikannya. 3. Jika dakwah masih asing dan janggal kepada kepercayaan masyarakat, pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang. 4. Rasulullah saw telah mengejuntukan Arab dengan perkara yang asing bagi mereka, mereka menyanggah keras dakwah Baginda. Cita-cita mereka hanya untuk menghapuskan Baginda dan para sahabat. 5. Penindasan dan penyiksaan ke atas orang-orang mukmin, mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. 6. Penolakkan Baginda terhadap tawaran Quraisy membuktikan kebenaran dakwah, Baginda dan para sahabatnya lebih redha Allahdan syurga-Nya lebih mulia dan lebih berharga daripada segala pangkat, kemegahan dan harta dunia. 7. Pendakwah mestilah berada bersama-sama para penyokong untuk tempoh tertentu pada setiap atau setiap minggu. 8. Pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya. 9. Apabila pendakwah mendapati jamaahnya dalam bahaya,sama ada kepada nyawa atau berbentuk ancaman fitnah kepada pegangan akidah, mestilah menyediakan tempat yang selamat untuk penyokongnya daripada percerobohan golongan batil tersebut. 10. Perintah Rasulullah saw kepada para sahabt agar ke Habsyah sebanyak dua kali menunjukkan ikatan agama sesama golongan beragama. 11. Golongan batil tidak mudah menyerah kalah kepada pendokong kebenaran Objektif Khusus 1. Hendaklah ia mengeluarkan natijah dari pederitaan Rasulullah saw apabila sahabat-sahabatnya ditimpa seksaan dari orang-orang kafir. 2. Hendaklah ia mentafsirkan arahan Rasulullah saw kepada sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyah. 3. Hendaklah ia menjelaskan cara-cara mencontohi Rasulullah saw dalam dakwahnya.

Seerah Nabi (Dr Mustafa as Syibaie) M/S 53-62 : Bahagian 3 Selepas Hijrah Ke Habsyah Hingga Hijrah Ke Madinah
Isi Kandungan 1. Peristiwa-Peristiwa Sejarah 1. Tahun Kesedihan dengan kematian bapa saudara Rasulullah saw Abu Tolib dan Khadijah isteri Baginda meninggal dunia.
Time Training & Services Modul Pembangunan Insan_Modul 01

36

2. Tekanan dan perbuatan menyakiti Rasul saw semakin hebat, selepas kematian bapa saudara dan isteri Baginda. Baginda menuju ke Taif untuk berdakwah. 3. Di Taif juga dakwah Baginda tidak mendapat sambutan, hanyalah keislamanAddas, hamba kepada Utbah dan Syaibah anak-anak lelaki Rabiah. 4. Berlaku mukjikzat Isra dan Miraj. 5. Sembahyang lima waktu difardhukan ke atas setiap orang Islam yang baligh dan berakal pada malam Isra dan Miraj 6. Rasulullah saw menemui kabilah-kabilah Arab semasa musim haji. 7. Pada Tahun berikutnya, tahun ke 12 kerasulan dalam musim haji 12 orang lelaki dari Ansar berbaiah dengan Rasul saw. 8. Pada tahun seterusnya, tahun ke 13 kerasulannya seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita dari kabilah Aus dan Kharaj berbaiah dengan Rasul saw secara bersembunyi. 2. Pengajaran dan Pedoman 1. Kadang-kadang ada kaumkerabat pendakwah yang tidak bersama pendakwahnya tetapi bertindak melindunginya. Situasi ini memberi faedah kepada dakwah ketika ia masih lemah. 2. Isteris solehah yang beriman dengan dakwah kebenaran akan mempermudahkan banyak kesulitan yang dialami oleh suami yang berdakwah. 3. Kesedihan kerana kehilangan seorang kerabat yang berperanan melindungi dakwah walaupun dia tidak beriman merupakan kesedihan yang terbit daripada keikhlasan pendakwah. 4. Pemergian Rasul saw ke Taif setelah penduduk Mekah menolak dakwahnya merupakan bukti kepada tekad yang kental dalam jiwa Rasul untuk meneruskan dakwahnya. 5. Mukjizat Isra dan miraj mempunyai banyak rahsia:o Menghubungkait isu Masjidil aqsa dan kawasan sekitarnya dengan isu dunia Islam. o Isradan Miraj menjadi simbol kepada ketinggian kedudukan orang Islam dan lambang kepada kewajipan mengangkat dirinya mengatasi hawa nafsu dan syahwat dunia. o Isra Miraj juga menunjukkan penerokaan angkasa dan keluar daripada tarikan graviti bumi boleh diusahakan. 6. Kefardhuan solat pada malam Isra dan Miraj menunjukkan hikmah kenapa solat disyariatkan. 7. Proses memperkenalkan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah pada musim haji jadi bukti bahawa seorang pendakwah tidak sepatutnya membataskan dakwah mengajak manusia kepada kebaikan dalam lingkungan majlis dan persekitaran diri sahajanya. Objektif Khusus 1. Hendaklah ia mengeluarkan natijah dari pederitaan Rasulullah saw apabila sahabat-sahabatnya ditimpa seksaan dari orang-orang kafir. 2. Hendaklah ia mentafsirkan arahan Rasulullah saw kepada sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyah. 3. Hendaklah ia menjelaskan cara-cara mencontohi Rasulullah saw dalam dakwahnya. 4. Hendaklah ia mengetahui beberapa situasi dimana Rasulullah saw telah bersabar dan bermujahadah demi mentarbiyah sahabat-sahabatnya.

Time Training & Services

Modul Pembangunan Insan_Modul 01

37