Anda di halaman 1dari 13

KP(IPG)8181/600/3/(

LAMPIRAN 2

Kursus Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pra PISMP)_GSTT & TESL Semester 3 (Ambilan Disember 2011) Jadual Peperiksaan Mei 2013 SLOT TARIKH MASA
8.15 9.30 PAGI (1 JAM) 8.15 - 10.15 PAGI ( 2 JAM) 8.15 - 10.45 PAGI (2 1/2 JAM)

MATA PELAJARAN
ENGLISH LANGUAGE LANGUAGE DESCRIPTION SEJARAH V BAHASA MELAYU I

KOD KERTAS
PI 3311P PI 1351P SJH1105 PM 3311P PC 3311P PT 3311P BA 3311P PI 1352P MT 3311P MT 3313P SN 3311P DT 3311P SJH1107 PI 1353P SJH1108 MU 3311P PS 3311P PI 1354P PJ 3311P PA 3311P PM 3312P PC 3312P PT 3312P MT 3312P

13 MEI 2013 (ISNIN)

14 MEI 2013 (SELASA)

8.15 9.30 PAGI (1 JAM)

BAHASA CINA I BAHASA TAMIL I BAHASA ARAB I

8.15 - 11.15 PAGI ( 3 JAM)

LANGUAGE DEVELOPMENT
MATEMATIK 1

2.00 3.15 PETANG (1 JAM) 3 15 MEI 2013 (RABU) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM) 2.00 - 5.00 PETANG ( 3 JAM) 8.15 - 10.45 PAGI (2 1/2 JAM) 4 20 MEI 2013 (ISNIN) 8.15 9.30 PAGI (1 JAM) 2.00 - 5.00 PETANG ( 3 JAM) 21 MEI 2013 (SELASA) 2.00 3.15 PETANG (1 JAM)

MATEMATIK 3 (OPSYEN PEMULIHAN) SAINS 1 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1 SEJARAH VII ENGLISH STUDIES SEJARAH VIII PENDIDIKAN MUZIK I PENDIDIKAN SENI VISUAL I SOCIAL STUDIES

PENDIDIKAN JASMANI 1 PENGAJIAN ISLAM I

6 22 MEI 2013 (RABU)

8.15 9.30 PAGI (1 JAM)

KERTAS 2 (KUMPULAN B)

SN 3312P MU 3312P PJ 3312P PA 3312P BA 3312P PS 3312P DT 3312P

2.00 - 3.45 PTG (1 1/4 JAM)

PC1311P KERTAS 1 (KUMPULAN A) PT1311P

Muka surat : 1 / 13

KP(IPG)8181/600/3( )

Lampiran 4

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JAN 2013 (SEMESTER 1) JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013

TARIKH/ HARI 20 MEI 2013 (ISNIN) 21 MEI 2013 (SELASA)

MASA 8.15 - 10.45 PG (2 1/2 JAM) 2.00 - 4.30 PTG (2 1/2 JAM)

MATA PELAJARAN FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA PHILOSOPHY OF MALAYSIAN EDUCATION PERKEMBANGAN KANAK-KANAK CHILD DEVEPLOMENT PENG SUK PELAJARAN BAH MALAYSIA SR KEMAHIRAN BAHASA ARAB FONETIK DAN KOSA KATA PENGANTAR LINGUISTIK BAH TAMIL SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA IBAN, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN TEORI MUZIK 1 PENGENALAN PEND SENI VISUAL PENGENALAN KURIKULUM PEND ISLAM SR

KOD KERTAS EDU3101 EDU3101 EDU3102 EDU3102 BMM3101 BAM3101 BCN3101 BTM3101 BIB3101 MZU3102 PSV3101 PIM3101 PJM3101 MTE3101 SCE3101 RBT3101 PRA3101 PKU3101 PBK3101
SJH3101

22 MEI 2013 (RABU)

2.00 - 4.30 PTG (2 1/2 JAM)

KAEDAH LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL MENGENAL NOMBOR HIDUPAN DAN PROSES KEHIDUPAN PENGENALAN KPD PEND TEKNIK & VOKASIONAL ASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK PENGENALAN KPD PEND KHAS PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING TRANSFORMASI SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA INTRODUCTION TO LINGUISTICS PENGENALAN KPD PEND PEMULIHAN PEDAGOGI BAHASA MELAYU SEK RENDAH KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAH ARAB GURU BAH CINA & PEMB BAH CINA KAJIAN SUK PEL BAH TAMIL SJK(T)/SK MORFOLOGI BAHASA IBAN ASAS PENDIDIKAN MUZIK BAHASA VISUAL PERBANDINGAN PEDAGOGI PEND ISLAM PERGERAKAN ASAS KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK KANAK-KANAK DALAM PEMBELAJARAN SAINS TEKNOLOGI BAHAN & PEMBUATAN PENGAJIAN KURIKULUM & MODEL PRA SEKOLAH PENGENALAN KPD MASALAH BAH & KOMUNIKASI TEORI KAUSELING PENSEJARAHAN MALAYSIA LITERATURE IN ENGLISH INTERVENSI AWAL DAN KHIDMAT SOKONGAN UNTUK KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

TSL3101 PKP3101 BMM3117 BAM3102 BCN3102 BTM3102 BIB3102 MZU3104 PSV3102 PIM3102 PJM3102 MTE3102 SCE3102 RBT3102 PRA3102 PKB 3101 PKU3102 PBK3102
SJH3102

23 MEI 2013 (KHAMIS)

8.15 - 10.45 PG (2 1/2 JAM)

TSL3102 PKU3103

Muka surat: 22/13

LAMPIRAN 5

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 3 (Ambilan Januari 2012)
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN KOD KERTAS

PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU 13 MEI 2013 (ISNIN) 8.00 - 10.30 PAGI (2 1/2 JAM) BEHAVIOR AND CLASSROOM MANAGEMENT

EDU3104

EDU3104i

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BM BERBANTUKAN KOMPUTER

BMM 3105

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENGENALI & MENULIS AKSARA CINA & KEMAHIRAN MEMBACA PENGAJARAN TATABAHASA MORFOLOGI ARAB PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH 14 MEI 2013 (SELASA) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM)

BCN3105

BTM3105 BAM3105 PIM3105

STATISTIK FIZIK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN LUAR KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SR PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PEND SENI VISUAL PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK METODOLOGI PENGAJARAN BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN DISLEKSIA TEACHING LEARNING& SPEAKING SKILLS IN THEPRIMARY ESL CLASSROOM PENDEKATAN PENGAJARAN MUZIK

MTE3105 SCE3105 PJM3108 RBT3105 PSV3105 PRA 3105 PKB 3105 PKP 3105 TSL3105 MZU 3111

8.00 - 10.30 PAGI (2 1/2 JAM)

ELEKTIF 1
PEMULIHAN & PENGAYAAN PENGAJARAN BAH MELAYU SEK RENDAH PROSA PENGAYAAN & PENGGUNAAN BAH TAMIL PENDIDIKAN SIRAH SEK RENDAH BMM 3106 BCN 3106 BTM 3106 PIM 3106

15 MEI 2013 (RABU) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM)

RESOS DALAM MATEMATIK PEMIKIRAN DAN KERJA BERSAINTIFIK REKABENTUK PAKAIAN PEND SENI VISUAL KBSR - MENGGAMBAR, MEMBUAT CORAK & MENCETAK PERKEMBANGAN KREATIVITI KANAK-KANAK PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN TEACHING READING SKILLS & VOCABULARY IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM RETORIKA BAHASA ARAB

MTE 3106 SCE 3106 RBT 3106 PSV 3106 PRA 3106 PKU3106 PKP3106 TSL3106 BAM 3106

20 MEI 2013 (ISNIN)

2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM)

ELEKTIF 2

LAMPIRAN 6

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PSMP) AMBILAN JANUARI 2011 (SEMESTER 5) JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA
BUDAYA & PEMBELAJARAN 2.00 - 4.30 PTG (2 1/2 JAM) 2.00 - 4.30 PTG (2 1/2 JAM)

MATA PELAJARAN

KOD KERTAS
EDU 3106 EDU 3106i PKU3106

13 MEI 2013 (ISNIN)

CULTURE AND LEARNING PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

15 MEI 2013 (RABU)

2.00 - 4.30 PTG (2 1/2 JAM)

EEKTEIF 1

21 MEI 2013 (SELASA)

8.00 - 11.00 PAGI (2 1/2 JAM)

EEKTEIF 2
MORFOLOGI PENAGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR & MENDENGAR KESUSASTERAAN MODEN BAH TAMIL 1 PENGURUSAN SUMBER & PENGAJARAN MIKRO & MAKRO PEND ISLAM TENAGA KIMIA MENGAJAR NOMBOR, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS TEKNOLOGI PEMELIHARAAN HAIWAN KESAYANGAN & IKAN HIASAN BMM 3109 BCN 3109 BTM 3109 PIM 3109 SCE 3109 MTE 3109 RBT 3109 PSV 3109 MZU 3116 PJM 3112 PSS 3109 PRA 3109 PKD 3109 PKU 3109 PKP3110 TSL3109 BMM 3110 BCN 3110 BTM 3110 PIM 3110 SCE 3110 MTE 3110 RBT 3110 PSV 3110 MZU 3117 PSS 3110 TSL3110 PKP3111 PRA 3110 PKB 3110

22 MEI 2013 (RABU)

2.00 - 4.30 PTG (2 1/2 JAM)

MULTIMEDIA KREATIF DLM PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM & PENGAJARAN MUZIK I PENGURUSAN & PENTADBIRAN PEND JASMANI & SUKAN SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH BERKEPERLUAN KHAS PERTUTURAN UNTUK KANAK-KANAK MASALAH PENDENGARAN TERAPI DLM PEND KHAS KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK MANAGING THE PRIMARY ESL CLASSROOM SINTAKSIS PUISI PENTAKSIRAN & PENILAIANDLM BAH TAMIL PENILAIAN DLM PENDIDIKAN ISLAM BUMI DAN ANGKASA ALGEBRA LINEAR

23 MEI 2013 (KHAMIS)

8.15 - 10.45 PAGI (2 1/2 JAM)

PENDIDIKAN PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN SEJARAH DAN APRESIASI MUZIK MALAYSIA PENTAKSIRAN DLM PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL LINKING THEORY TO PRACTICE ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PENGURUSAN PRASEKOLAH KAEDAH KHAS DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KP(IPG)9022/600/3 (

Lampiran 7

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JANUARI 2010 SEMESTER 7 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN KOD KERTAS

13 MEI 2013 (ISNIN)

8.15 - 10.45 PAGI (2 Jam 30 Minit)

BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

EDU3107

KEBUDAYAAN MELAYU 20 MEI 2013 (ISNIN) 2.00 - 4.30 PETANG (2 Jam 30 Minit) PSIKOSOSIAL SUKAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I - MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - REKABENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN PRASEKOLAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I (KAEDAH) - UNTUK SEMUA PKB, PKD DAN PKL PENYELIDIDKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

BMM3114

PJM3117

MTE3113

SCE3113 BCN3113 BMM3113 PJM3116 RBT3113 PSV3113 PIM3113 PSS3113 BTM3113 PRA3113 MZU3122 PKU3113

22 MEI 2013 (RABU)

8.15 - 10.45 PAGI (2 Jam 30 Minit)

PKP3113

Muka surat: 5/13

KP(IPG)9022/600/3 (

Lampiran 7

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JANUARI 2010 SEMESTER 7 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN KOD KERTAS

Muka surat: 6/13

KP(IPG )9022/600/3 (

LAMPIRAN 9

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Sem 4 (AMB. Jun 2011) JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS EDU3105 EDU3105i

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 20 MEI 2013 (Isnin) 8.15 - 10.45 PAGI (2 Jam 30 Minit) TECHNOLOGY IN TEACHING AND LEARNING PTG (2.00 PTG) FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

BMM3107 BCN3107 BTM3107 MTE3107 MZU3113 PIM3107 PJM3110 PKB3107 PKD3107 PKP3107 PRA3107

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA TEKS PELBAGAI GENRE PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KESUSASTERAAN BAHASA TAMIL

PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK

CIPTAAN DAN ENSEMBEL I

PENDIDIKAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI 21 MEI 2013 (Selasa) 8.15 - 10.45 PAGI (2 Jam 30 Minit) KOD TANGAN BAHASA MELAYU DAN KOD TANGAN BAHASA INGGERIS

KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 1

PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI KANAK-KANAK

PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN, DAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL PSV3107 TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

RBT3107 SCE3107 PKL3110 TSL3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERMASALAH TEACHING WRITING SKILLSS IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM PTG (2.00 PTG)

ELEKTIF 1

Muka Surat: 7/13

KP(IPG )9022/600/3 (

LAMPIRAN 9

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Sem 4 (AMB. Jun 2011) JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS BMM3108 BCN3108 BTM3108 MTE3108 MZU3114 PIM3108 PKB3108 PKD3108 PKP3108 PRA3108 PSV3108 RBT3108 SCE3108 PKL3113 TSL3108

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 20 MEI 2013 (Isnin) 8.15 - 10.45 PAGI (2 Jam 30 Minit) PENGAJIAN KURIKULUM BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH PENDEKATAN PENULISAN KARYA KREATIF KALKULUS ASAS KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK I PENGAJARAN JAWI SEKOLAH RENDAH 8.15 - 10.45 PAGI (2 Jam 30 Minit) KAEDAH KHAS DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK PENGAJARAN BAHASA UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU II PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN, DAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL PENTAKSIRAN DALAM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH PERANCANGAN DALAM PENGAJARAN SAINS SEKOLAH RENDAH KOD BRAILE BAHASA MELAYU DAN MATEMATIK

22 MEI 2013 (Rabu)

TEACHING GRAMMAR IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM PTG (2.00 PTG)

Muka Surat: 8/13

LAMPIRAN 10

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Sem 3 (AMB. Feb 2012) JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN KOD KERTAS EDU3106

13 MEI 2013 (ISNIN)

2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM)

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

CULTURE AND LEARNING PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENGENALI & MENULIS AKSARA CINA & KEMAHIRAN MEMBACA PENGAJARAN TATABAHASA PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH STATISTIK FIZIK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN LUAR 14 MEI 2013 (SELASA) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM) KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SR PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PEND SENI VISUAL PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK METODOLOGI PENGAJARAN BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN DISLEKSIA TEACHING LEARNING& SPEAKING SKILLS IN THEPRIMARY ESL CLASSROOM PENDEKATAN PENGAJARAN MUZIK

EDU3106i

BCN3105 BTM3105 PIM3105 MTE 3105 SCE 3105 PJM 3108 RBT 3105 PSV 3105 PRA 3105 PKB 3105 PKP 3105 TSL3105 MZU 3111

LAMPIRAN 10

8.15 - 11.15 PAGI (3 JAM)

ELEKTIF 1
PEMULIHAN & PENGAYAAN PENGAJARAN BAH MELAYU SEK RENDAH PROSA PENGAYAAN & PENGGUNAAN BAH TAMIL PENDIDIKAN SIRAH SEK RENDAH RESOS DALAM MATEMATIK BMM 3106 BCN 3106 BTM 3106 PIM 3106 MTE 3106 SCE 3106 RBT 3106 PSV 3106 PRA 3106 PKU3106 PKP3106 TSL3106

15 MEI 2013 (RABU) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM)

PEMIKIRAN DAN KERJA BERSAINTIFIK REKABENTUK PAKAIAN PEND SENI VISUAL KBSR - MENGGAMBAR, MEMBUAT CORAK & MENCETAK PERKEMBANGAN KREATIVITI KANAK-KANAK PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN TEACHING READING SKILLS & VOCABULARY IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM

LAMPIRAN 11

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Sem 1 (AMB. Feb 2013) JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN Fonetik dan Kosa Kata Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Mengenal Nombor 22 MEI 2013 (RABU) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM) Teori Muzik I Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Hidupan dan Proses Kehidupan Introduction To Linguistics Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Pendidikan Muzik 23 MEI 2013 (KHAMIS) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM) Pergerakan Asas Pengajian Kurikulum Dan Model Pra Sekolah Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains Literature In English KOD KERTAS BCN3101 BMM3101 MTE3101 MZU3102 PJM3101 SCE3101 TSL3101 BMM3117 MTE3102 MZU3104 PJM3102 PRA3102 SCE3102 TSL3102

LAMPIRAN 12

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Sem 2 (AMB. Feb 2013) JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013
TARIKH/ HARI 13 MEI 2013 (ISNIN) MASA 8.15 - 10.45 PAGI (2 1/2 JAM) Murid Dan Alam Belajar Learning And The Learner Tatabahasa dan Retorik Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Geometri Teori Muzik II 14 MEI 2013 (SELASA) 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM) Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Perkembangan Fizikal. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak Penerokaan Bahan ELT Methodology 8.15 - 11.15 PAGI (3 JAM) MATA PELAJARAN KOD KERTAS EDU3103 EDU3103I BCN3103 BMM3103 MTE3103 MZU3105 PJM3105 PRA3103 SCE3103 TSL3103

ELEKTIF 1
RBT3104 Kesusasteraan Kanak-Kanak Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BCN3104 BMM3104 MTE3104 MZU3107 PJM3106 PRA3104 SCE3104 TSL3104

15 MEI 2013 (RABU)

Keputusan Matematik 2.00 - 4.30 PETANG (2 1/2 JAM) Muzik Dalam Bilik Darjah Anatomi dan Fisiologi Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi English Phonetics And Phonology

KP(IPG)8181/600/3/(

LAMPIRAN 13

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (SM)


AKHIR

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2013


TARIKH/ HARI MASA MATA PELAJARAN SEMESTER KOD KERTAS

13 MEI 2013 (ISNIN)

8.15 - 10.45 PAGI (2 1/2 JAM)

ILMU PENDIDIKAN

AKHIR

PN2051P

14 MEI 2013 (SELASA)

8.15 - 10.45 PAGI (2 1/2 JAM)

PENGAJIAN MATEMATIK K1 PENGAJIAN FIZIK K1 PENGAJIAN MATEMATIK K2

AKHIR

MT2051P(1)

AKHIR

FZ2051P(1)

AKHIR

MT2051P(2)

15 MEI 2013 (RABU)

8.15 - 10.45 PAGI (2 1/2 JAM)

PENGAJIAN FIZIK K2

AKHIR

FZ2051P(2)

Muka Surat: 13/13