Contoh tulisan saintifik

KEPELBAGAIAN ORGANISMA DI TEPI PANTAI DAN HUTAN SIMPAN TELOK SENANGIN, MANJUNG, PERAK

Fatimah Mohamed

Universiti Pendidikan Sultan Idris 2013

MANJUNG. PERAK Fatimah Mohamed Tugasan ini adalah sebahagian daripada kerja kursus bagi kursus Biodiversiti dan Adaptasi.KEPELBAGAIAN ORGANISMA DI TEPI PANTAI DAN HUTAN SIMPAN TELOK SENANGIN. SRB3023 yang perlu diserahkan untuk memenuhi syarat lulus kursus ini Universiti Pendidikan Sultan Idris 2013 .

pelajar dan penduduk di ___ yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih ini juga ditujukan kepada semua kakitangan makmal. .PENGHARGAAN Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah menganugerahkan saya Geran Penyelidikan dengan kod XXX-XXXX-XX untuk saya menjayakan kajian mengenai biodiversiti flora dan fauna di Hutan di Daerah Manjung. Perak.

__________________ FATIMAH MOHAMED 24 April 2013 .PENGAKUAN Dengan ini saya mengaku bahawa kajian dan laporan ini telah dilakukan dan ditulis oleh saya sendiri kecuali nukilan yang telah dinyatakan.

lumut. Manjung. manakala tumbuhan jenis xeromorfik banyak ditemui. Perak. Selaginella paling banyak ditemui berbanding paku-pakis sebenar. pelbagai paku-pakis. Manjung. ABSTRACT Manjung. tumbuhan dan haiwan dikutip dan direkodkan. Pelbagai jenis semut dijumpai di kawasan hutan tepi pantai. tumbuhan daripada beberapa famili dan serangga paling banyak dikumpul. lumut Polytrichum. Sampel alga. Perak.ABSTRAK Kajian ini telah dijalankan di laut tepi pantai dan hutan di pinggir pantai Telok Senangin. Sekutu paku-pakis. Perak. paku-pakis. This research was carried out at the seashore and forest along the beach of Telok Senangin. Alga Sargassum. ____________________________________ .

Muka surat .

2 2.1 2.5 Alga di tepi pantai Taburan lumut Vegetasi paku-pakis tepi pantai Vegetasi hutan tepi pantai Kepelbagian haiwan tepi pantai BAB 3 METODOLOGI 3.2 3.1 1.2 Kaedah pengumpulan sampel Kaedah pengawetan sampel Penamaan dan pengelasan .3 1.4 2.4 1.5 LATAR BELAKANG KAJIAN PENYATAAN MASALAH PERSOALAN KAJIAN OBJEKTIF KAJIAN DEFINASI i ii iii iv v vi vii viii 1 BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.PENGHARGAAN PENGAKUAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SINGKATAN BAB 1 PENGENALAN 1.3 2.2 1.1 3.

3 4.1 4.2 4. data mentah) SENARAI JADUAL .5 Alga tepi pantai Lumut tepi pantai Paku-pakis tepi pantai Tumbuhan tepi pantai Haiwan tepi pantai BAB 5 PERBINCANGAN (bagi menjawab objektif kajian) DAN KESIMPULAN (Ringkas) RUJUKAN (Format APA) LAMPIRAN (Gambar.4 4.BAB 4 HASIL DAN ANALISIS DATA 4.

1 Jadual 4.2 Kekerapan organisma dikutip di hutan tepi pantai Perbezaan organisma tepi pantai dan hutan tepi pantai 30 32 SENARAI RAJAH Muka surat .Muka surat Jadual 4.

Rajah 4.2 Sargassum Polytrichum 31 33 SINGKATAN c. anggaran .1 Rajah 4.

BAB 1 .

2 Penyataan masalah Kebanyakan kajian taksonomi hanya menumpu kepada satu jenis kumpulan organisma seperti kajian penghijrahan burung di Kuala Gula. kawasan di Telok Senangin. Perak. Manjung. paku-pakis. 1.1 Latar belakang kajian Kajian adalah bertujuan untuk mendapatkan data organisma yang terdapat di sekitar 12iodiver hutan tepi pantai Telok Senangin yang dikatakan telah dicemari akibat pembangunan LINAS dan aktiviti lain. Kepelbagaian Protista seperti alga. lumut.3 Persoalan kajian Kajian ini adalah untuk menjawab beberapa soalan kajian berikut: . Manjung telah mengalami banyak perubahan akibat pembangunan LINAS yang mana kajian menyeluruh organisma di sana tidak pernah dilakukan. Terdapat pembangunan LINAS di tepi pantai ini yang dikatakan telah menjejaskan persekitaran pantai kawasan penangkapan ikan dan perkelahan di sini. Perak. 1. Perak. dan kajian vegetasi tumbuhan batu kapur di kawasan batu kapur di Ipoh. 1. tumbuhan dan haiwan direkodkan untuk tujuan ……. ………. Kuala Kurau.PENGENALAN Kajian ini telah dijalankan di sekitar hutan tepi pantai Telok Senangin. Kini. Kajian biodiversiti secara menyeluruh organisma di Perak banyak dilakukan di kawasan hutan simpan seperti hutan Royal Belum dan hutan Pulau Pangkor.

jenis tumbuhan dan haiwan yang terdapat di kawasan tepi pantai dan hutan sekitar Telok Senangin.i. paku-pakis.5 Definisi a. Apakah jenis alga. Menentukan kekerapan organisma tersebut dijumpai di hutan ini. ii. Apakah kekerapan organisma tersebut dijumpai di hutan ini? 1. Manjung. Perak. lumut. paku-pakis.4 Objektif kajian Objektif kajian ini adalah: i. lumut. Mengenal pasti dan merekodkan jenis alga. Manjung. Alga – Organisma …… b. 1. Lumut – BAB 2 . Perak? ii. jenis tumbuhan dan haiwan yang terdapat di kawasan tepi pantai dan hutan sekitar Telok Senangin.

Keadaan ini disebabkan …. 2. alga tersebut … 2. 2012) yang …. Porphyra dan …. …. Terdapat juga paku-pakis dengan fron …… (Ezza. (Sweet. 2000).3 Vegetasi Paku-pakis Tepi Pantai Paku-pakis jenis ….2 Taburan Lumut Lumut sering dijumpai di kawasan berair dan sejuk.KAJIAN LITERATUR 2. .1 Alga Tepi Pantai Beberapa jenis alga seperti Sargassum. sering dijumpai …. Menurut kajian Wong (1997). sering diperhatikan terdampar di tepi pantai (Siver. 1990)... (Holttum. terutama sekali di kawasan pergunugan dan … Lumut pernah direkodkan tumbuh pada ….. 1985)..

paku-pakis dan tumbuhan dikutip dari kawasan hutan di tepi pantai. BAB 4 .2 Kaedah Pengawetan Sampel Sampel alga diawet dalam larutan alcohol 50%. 3. Sampel alga dikutip terus daripada sampel yang terdampar di tepi pantai. …. manakala sampel lumut. Semua bahagian yang berguna sebagai ciri untuk pengecaman diambil.1 Kaedah Pengumpulan Sampel Sampel kajian terdiri daripada lima Alam yang berbeza yang memerlukan kaedah penyampelan berbeza. manakala sampel lumut. paku-pakis dan tumbuhan dibuat herbarium. ….BAB 3 METODOLOGI 3.

Kelp berbentuk ….1 Alga Sargassum Pengelasan alga Sargassum Alam – Protista Filum Order – Famili – Genus – Spesies - Huraian spesies bagi Sargassum Alga perang.HASIL DAN ANALISIS DATA Bab ini memaparkan hasil kajian dan perbincangan…… 4.. mempunyai sporokarp. 3. BUAT LEBIH KURANG SAMA KEPADA ORGANISMA LAIN BAB 5 .. Tunjukkan imej/Rajah Kekerapan taburan Tunjukkan jadual dan interpret data.0 cm.0 x 2. ….

alga Sargassum jenis ….5 Cadangan Kajian di Masa Hadapan Oleh kerana kekangan … kajian seumpama ini perlu dilakukan dengan menekankan beberapa aspek seperti: a. fghjkl RUJUKAN Angiosperm Phylogeny Group (2009)..PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 5..2 fskso 5. Norof c. 5. Ffpppjn b. Menurut kajian Wong (1997). alga jenis ini …. "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG .1 Jenis Organisma Tepi Pantai dan di Hutan Tepi Pantai Organisma yang paling banyak terdapat di tepi pantai adalah alga Sargassum.4 Kesimpulan Organisma yang paling kerap dijumpai di …. Di kawasan perikanan Tawau. (ringkas dalam satu ke beberapa perenggan sahaja) 5..

Press. retrieved 2010–12–10 Cronquist. An Integrated System of Classification of Flowering Plants .III". A. LAMPIRAN .1095-8339. Botanical Journal of the Linnean Society 161 (2): 105– 121. doi:10. Columbia Univ.00996. (1981).1111/j.2009.x.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful