Anda di halaman 1dari 1

Penghargaan Saya Lam Chui Yong dari 5 PISMP PS/PJ/PC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah,

Encik Azizan Bin Saleh kerana beliau telah memberi garis panduan dan tunjuk ajar semasa melakukan portfolio supaya saya dapat menyiapkan portfolio ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya yang banyak memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya semasa saya berada di sekolah. Tambahan pula, saya ingin mengucapkan kepada semua staf sekolah SJK C Chin Hwa yang banyak memberi kerjasama kepada saya bagi saya mengumpul dan menyiapkan portfolio ini. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya kerana mereka memberikan galakan dan sokongan moral kepada saya dalam melaksanakan portfolio ini. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan saya yang telah membantu saya untuk mejalankan portfolio ini dengan sempurna. Akhir sekali,saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya secara langsung dan juga secara tidak langsung dalam menyiapkan portfolio ini. Sekian,terima kasih.