Anda di halaman 1dari 4

CONTOH FORMAT RPH 1. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/Bilangan murid 2. Tema/Tajuk (Gunakan Tajuk ) 3. Masa : 4.

Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) kepilkan DSK : (1.4.1, 2.4.1, 5.2.3) 5. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat melakukan guling belakang (B4D1E2) 6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P 7. Bahan Bantu Belajar

Senaraikan bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan semasa PdP dijalankan. Senarai semak Tandakan ( / ) pada gambar yang menunjukkan kamu paling mudah dan selamat melakukan hambur dan mendarat. Tanda ( / ) pada senarai semak.

8. Penilaian PdP

9. Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan) o o o Rumuskan apa yang murid dapat / buat Aktiviti Pengayaan : Aktiviti Pemulihan :

CONTOH FORMAT RPH

Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/ Bilangan murid Pendidikan Jasmani 3 Bestari 7.30-8.00 pagi 30 orang

Aktiviti

Catatan

Tajuk : Pandai Kelecek Standard Pembelajaran : - 1.6.3 - 2.6.2 - 5.2.3 Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat mengelecek bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. Aktiviti : 1. Belalang belatuk (memanaskan badan) 2. Kelecek bebas 3. Kuasai bola 4. Permainan Kecil ( bolos galah panjang) 5. Menyejukkan badan Penilaian Pembelajaran: Senarai Semak Pandai kelecek B2D2E1 B3D2E1

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Keusahawanan, nilai murni , kreativiti dan inovatif BBM : Bola pelbagai saiz, skital dan kayu hoki

Refleksi :

SENARAI SEMAK Nama Guru : _______________________________________ Kelas: ____________________________________________ Tarikh Pentaksiran : ____________________________________ Pentaksiran : B2D2E1- Mengelecek bola dengan menggunakan alatan ARAHAN Tandakan (/) jika murid menguasai Bil Nama Murid Kelecek Bola dengan Alatan Catatan