Anda di halaman 1dari 16

SULIT

2

1225/1

Bahagian A

[80 markah] Jawab semua soalan

 • 1. Gambar di bawah menunjukkan perbuatan vandalisme yang sering dihadapi oleh pihak sekolah.

SULIT 2 1225/1 Bahagian A [80 markah] Jawab semua soalan 1. Gambar di bawah menunjukkan perbuatan
 • (a) Terangkan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pelajar-pelajar tersebut.

  • (i) ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………......................... ………………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………......................... ……………………………………………………………………………………….............. [4 markah]

(ii)

 • (b) Jelaskan dua kesan perbuatan tersebut terhadap sekolah.
  (i) .………………………………………………………………………………………… ..

……….………………………………………………………………………… ... … ....................... (ii) ……………………………………………………………………………………... …………… .. …………………………………………………………………………… .........................

[4 markah]

 • (c) Cadangkan dua cara mengatasi perbuatan di atas.
  (i) …………………………………………..................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

3

1225/1

(ii) …………………………………………………………………………………….................. [2 markah]

 • 2. Situasi berikut menunjukkan kesedihan seorang ibu terhadap anaknya.

Si Tanggang Moden

Seorang ibu berasa sangat kecewa dan sedih apabila anak kesayangannya berhijrah ke Kuala Lumpur. Dia telah berjaya menjadi seorang eksekutif pemasaran dan berkahwin dengan seorang peniaga yang kaya. Dia telah melupakan kampung halamannya termasuk ibunya sendiri.

 • (a) Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh anaknya.

  • (i) ……………………………………………………………………………...............................

(ii) ………………………………………………………………………………………...............

[2 markah]

(b) Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di 3 (a).

………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………....

………….……………………………………………………………………………………… ...

[2 markah]

 • (c) Jelaskan dua perkara yang perlu dilakukan oleh seorang anak setelah mengecapi kejayaan.

  • (i) ……………………………………………………………………………............................... ...................................................................................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

4

1225/1

(ii) ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 • (d) Nyatakan dua kebaikan mentaati ibu bapa

[4 markah]

(i)

………………........

………………………………………………………………………… ....

(ii)

.................................................................................................................................................

...

[2 markah]

 • 3. Berikut adalah antara aktiviti sambutan Hari Bumi di sekolah,

 • - Program 3R

 • - Menanam pokok

 • - Gotong-royong

 • (a) Jelaskan dua nilai yang ingin diterapkan melalui sambutan di atas.

(i) ………………………………………………………………………………………………...

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(ii) .............

………………………………………………………………………………………

..

… ....

………………………………………… ...................................................................................

...........................................................................................................................................

[4 markah]

 • (b) Cadangkan dua aktiviti lain yang boleh dijalankan sempena Hari Bumi.

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

5

1225/1

 • (i) ………………………………………………………………………………….......................

(ii) ....................

……………………………………………………………

....

………………

.......

[2 markah]

(c) Jelaskan dua kesan sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar dengan baik.

 • (i) ………………………………………………………………………………………………... ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ...............................................................

(ii) ………………………………………………………………………………………………...

...

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… ...............................................................

[4 markah]

4. Gambar berikut menunjukkan peranan anggota keselamatan di negara kita.

Pasukan polis sedang menjalani latihan kawad.
Pasukan polis sedang
menjalani
latihan
kawad.
Pasukan tentera darat sedang membuat latihan menghadapi peperangan.
Pasukan tentera
darat
sedang membuat latihan
menghadapi peperangan.
Pasukan tentera udara sedang memberi bantuan kecemasan.
Pasukan tentera udara
sedang memberi bantuan
kecemasan.
 • (a) Jelaskan dua nilai yang ditunjukkan oleh anggota keselamatan.

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

6

1225/1

 • (i) .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

[4 markah]

 • (b) Nyatakan tiga kesan sekiranya anggota keselamatan tidak menjalankan peranannya.

  • (i) ....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

(iii)

..............................................................................................................................................

......

[3 markah]

 • (c) Nyatakan tiga cara anda menunjukkan taat setia kepada negara. (i) ................................................................................................................................................... (ii) ...................................................................................................................................................

(iii)

………………….

………………………………………………………………………… .......

[3 markah]

5. Rajah di bawah berkaitan dengan usaha kerajaan untuk membendung inflasi.

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

7

1225/1 Kempen Inflasi Sifar Beli Barangan Buatan Mala sia Berjimat Cermat (a) Jelaskan dua nilai yang
1225/1
Kempen Inflasi Sifar
Beli Barangan Buatan
Mala sia
Berjimat Cermat
(a)
Jelaskan dua nilai yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan.
(i)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
[4 markah]
(b)
Terangkan dua cara lain rakyat dapat membantu menjayakan kempen di atas.
(i)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
[4 markah]
(c)
Nyatakan dua kesan kepada negara jika inflasi tidak berjaya dibendung.
[Lihat sebelah]
1225/1
© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

SULIT

8

1225/1

 • (i) ....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

[2 markah]

6. Berikut merupakan antara aktiviti Minggu Anti Dadah di peringkat sekolah.

Pertandingan Pertandingan mencipta mencipta lirik lirik lagu lagu yang yang bertemakan bertemakan “Sayangi “Sayangi Diri, Diri,
Pertandingan Pertandingan mencipta mencipta lirik lirik lagu lagu yang yang bertemakan bertemakan “Sayangi “Sayangi Diri, Diri, Jauhi Jauhi Dadah”. Dadah”.
 • (a) Berdasarkan aktiviti di atas, jelaskan dua nilai yang ingin diterapkan kepada warga sekolah.

  • (i) .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………...........................................................................................................................

[4 markah]

 • (b) Terangkan dua kepentingan program Minggu Anti Dadah kepada murid.

  • (i) ....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[4 markah]

[Lihat sebelah]

SULIT

9

1225/1

 • (c) Cadangkan dua aktiviti lain yang boleh dijalankan sempena Minggu Anti Dadah.

  • (i) ....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

[2 markah]

7. Rajah berikut menunjukkan hubungan baik kerajaan Malaysia dengan negara jiran dalam pelbagai

bidang. Pendidika Politik Malaysia n dan negara jiran Ekonomi Kebudaya an
bidang.
Pendidika
Politik
Malaysia
n
dan
negara
jiran
Ekonomi
Kebudaya
an
 • (a) Nyatakan dua nilai yang ditunjukkan oleh Kerajaan Malaysia dalam menjalinkan hubungan dengan negara jiran.

  • (i) ....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

 • (b) Beri maksud satu nilai yang dinyatakan di 7(a).

[2 markah]

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[2 markah]

[Lihat sebelah]

SULIT

10

1225/1

 • (c) Terangkan dua sebab mengapa negara kita perlu menjalinkan hubungan dengan negara jiran.

  • (i) .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(ii) .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

[4 markah]

 • (d) Nyatakan dua pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh negara kita

  • (i) .....................................................................................................................................................

(ii) ….................................................................................................................................................

[2 markah]

 • 8. Berikut adalah perbualan di antara seorang guru dengan muridnya yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara.

Cikgu Aini

: Apabila berada di New Zealand, janganlah bersikap sombong kepada

orang lain. Jagalah perlakuan supaya tidak menjejaskan nama baik

diri.

Johan

: Terima kasih cikgu, saya akan selalu ingat nasihat cikgu.

 • (a) Nyatakan dua nilai yang perlu diamalkan oleh Johan semasa berada di New Zealand.

  • (i) ………………………………………………………………………………………………....

(ii) ………………………………………………………………………………………………....

 • (b) Beri maksud satu nilai yang dinyatakan di 2 (a).

[2 markah]

……………………………………………………………………………………………………..

..

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

11

1225/1

……………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………… .....

[2 markah]

 • (c) Terangkan dua perlakuan yang perlu Johan tunjukkan semasa berada di sana.

  • (i) ……………………………………………………………………………………….. ……… .... …………………………………………………………………………………………….….

(ii) ……………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………

[4 markah]

 • (d) Ramalkan dua kesan sekiranya Johan tidak menuruti nasihat cikgunya.

  • (i) …………………………………………………………………………………………………

(ii) …………………………………………………………………………………………………

Bahagian B

(20 markah)

[2 markah]

Jawab DUA soalan sahaja.

9. Berikut adalah petikan lirik lagu “Keluarga Bahagia”.

1225/1

Indahnya damainya

Keluarga yang bahagia

Itulah idaman impian setiap insan

Yang dahagakan belaian

Serta kasih dan sayang

Lagu: Fandi

Lirik: Jef Hazmin Jaafar

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

12

1225/1

Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh keluarga melalui lirik lagu di atas. Jawapan anda hendaklah

disokong dengan penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai.

[10 markah]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

13

1225/1

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

10. Berikut adalah tajuk-tajuk akhbar.

Bayi dijumpai mati dalam timbunan sampah.

Mayat bayi lelaki digonggong anjing.

Bayi masih hidup dijumpai di sebuah surau.

Kebanyakan kes tersebut melibatkan golongan remaja. Huraikan dua nilai yang harus diamalkan oleh

remaja untuk menggelakkan perkara tersebut daripada berlaku. Jawapan anda hendaklah disokong

dengan penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai.

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

14

1225/1

[10 markah]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

15

1225/1

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

11. Logo di bawah merupakan logo 1Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita

pada tahun 2009.

SULIT 15 1225/1 ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

16

1225/1

Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh rakyat Malaysia dalam menjayakan konsep 1Malaysia.

Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau huraian yang sesuai.

[10 markah]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]

SULIT

17

1225/1

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT

1225/1

© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

[Lihat sebelah]