Anda di halaman 1dari 5

1

Arahan am : Tiap-tiap soalan atau pernyataan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi
tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif
yang disediakan
6. Tiga elemen kelajuan merujuk kepada konsep
1. Komponen kecergasan fizikal ialah kelajuan ialah
berlandaskan kesihatan dan
A. kuasa, kelajuan dan kelenturan
A. kemahiran manipulatif B. masa tindak balas, masa melakukan
B. kemahiran motor pergerakan dan jarak pergerakan
C. kemahiran halus C. kepantasan, kekuatan otot dan komposisi
D. kemahiran kasar badan
D. daya tahan kardiovaskular, kuasa dan kelajuan
2. Jenis aktiviti yang sesuai untuk mengukur
kuasa ialah 7. Dalam permainan badminton, adalah menjadi
kesalahan sekiranya
A. tekan tubi
B. bangkit tubi A. raket menyentuh lantai gelanggang
C. lompat jauh berdiri B. raket tersentuh jaring
D. lari pecut C. bulu tangkis terkena bingkai raket
D. semua di atas
3. Pekerja binaan sedang membancuh simen
semasa membina sebuah rumah. 8. Badan berikut bertanggungjawab dalam menggubal
peraturan pertandingan badminton antarabangsa

Dalam komponen kecergasan fizikal manakah A. IMF C IBF


aktiviti tersebut berada? B. MSN D BAM
A Kuasa otot
Kemahiran menerima dan menghantar bola
B Dayatahan otot
dengan kedua-dua belah tangan
C Kekuatan otot
D Ketangkasan
9. Penyataan di atas dapat didefinisikan sebagai
4. Aktiviti yang sesuai untuk membina kekuatan kemahiran……….
otot di bahagian kaki ialah
A. menahan C menghantar
A. leg extension B. menyepak D menyangga
B. naik turun bangku
C. lari pecut 30 meter Permainan bola tampar dimulakan dengan
D. lompat bintang servis dari kawasan yang ditetapkan.

10. Apakah yang dimaksudkan dengan servis?


Aktiviti lompat tali adalah salah satu contoh aktiviti
aerobik. Aktiviti ini baik untuk meningkatkan daya A. Kemahiran menghalang rejaman pihak lawan
tahan kardiovaskular jika di lakukan selama 10 B. Kemahiran menghantar dan menyediakan bola
minit dan intensiti latihan 70 peratus daripada C. Kemahiran menghantar bola melepasi jaring
kadar nadi maksimum melalui dua antena ke gelanggang lawan
D. Kemahiran menyerang dengan memukul bola
secara terancang ke dalam gelanggang pihak
5. Berpandukan penyataan di atas otot manakah lawan.
yang terlibat semasa latihan tersebut ?
Selepas bermain bola tampar, aktiviti menyejukkan
I Deltoid III Rectus Abdominis badan dilakukan
II Bisep IV Hamstring
11. Apakah faedah aktiviti menyejukkan badan (cooling
A. I, II, dan III down)
B. I, III, dan IV
C II, III, dan IV A. Untuk menghilangkan peluh
D I, II, dan IV B. Untuk mengurangkan rasa tekanan
C. Untuk mengendur dan melegakan otot-otot
badan
D. Untuk menyediakan tubuh badan pada tahap
maksimum
2
12. ___________ disebabkan oleh pengambilan
diet yang tidak seimbang di kalangan atlet. C. Wanita sudah mula menceburi bidang pekerjaan
di luar rumah dan tidak berperanan sebagai
A. Keracunan makanan seorang ibu sepenuh masa.
B. Diabetes D. Kehadiran mentua yang tidak mahu
C. hipertensi berkompromi dan bekerjasama dalam sesebuah
D. Aneroksia nervosa rumah tangga.

13. Berikut merupakan faedah yang diperoleh 18. Perhubungan yang sihat dan berkesan boleh
daripada latihan kecergasan KECUALI diwujudkan melalui

A. berasa sihat A. sifat degil dan pentingkan diri sendiri


B. kelihatan menarik B. sifat saling memahami dan menghormati
C. menikmati kehidupan yang sempurna C. sifat mengutamakan kepentingan orang lain
D. mengurangkan waktu belajar D. sifat berdiam diri

14. Berikut merupakan nilai murni-murni yang 19. Pernyataan yang manakah tidak melibatkan unsur-
boleh diperoleh daripada Pendidikan Jasmani unsur politik dalam sukan ?
dan Kesihatan KECUALI
A. penyalahgunaan kuasa
A. semangat kesukanan B. penyelewengan sumber kewangan
B. permainan bersih C. penurunan prestasi atlet
C. mencabar lawan D. mementingkan publisiti individu
D. budaya saing
20. Pemilihan atlet untuk pertandingan antarabangsa
15. Setiap jawatankuasa mempunyai bidang tugas adalah di bawah kuasa badan yang berikut
dan tanggungjawab yang dinyatakan dalam
perlembagaan persatuan. Apakah tugas A. MOM
jawatankuasa kecil teknik dan pertandingan ? B. MSN
C. MSSM
A Memeriksa keselamatan kemudahan D. MSSP
dan alatan sukan.
B menguruskan semua hal surat – menyurat 21. Fungsi utama karbohidrat ialah
C merancang dan mengelola pertandingan
D mengurus pembelian alatan sukan A. membekalkan tenaga kepada badan
B. membebaskan gas karbon dioksida
16. Manakah antara berikut BUKAN matlamat C. bertukar menjadi lemak
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ? D. membina sel-sel baru

A. Mempertingkatkan dan mengekalkan 22. Sebagai seorang pengadil, nilai-nilai murni yang
kecergasan berasaskan kesihatan dan manakah paling penting untuk diamalkan ?
perlakuan motor.
B. Menguasai kemahiran asas A. Semangat kesukanan
pergerakan dan permainan mengikut B. Berdaya saing
kemampuan diri. C. Bertoleransi
C. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal D. Permainan bersih
sebagai rutin harian.
D. Membolehkan pelajar meninggalkan 23. Keluarga bahagia dapat diwujudkan dengan cara
pembelajaran untuk mempertingkatkan berikut KECUALI
mutu permainan.
A. perkahwinan itu mempunyai asas yang
17. Faktor yang. berikut boleh mewujudkan kukuh
masalah keluarga KECUALI B. hubungan mesra sering terjalin antara
anggota keluarga
A. interaksi yang sihat dan berkesan dalam C. adanya perasaan kekitaan
keluarga. D. mengamalkan sikap enggan bekerjasama
B faktor kesibukan mengejar kemewahan.
3

24. Pernyataan-pernyataan yang berikut adalah


betul tentang tatasusila interaksi yang sihat
KECUALI 29.
• Mengurus semua hal surat-menyurat
A. anda bersikap baik terhadap orang • Mengemaskini fail dan rekod persatuan
yang kamu kenali sahaja • Mengurus dan mengawal keahlian persatuan
B. anda menghormati guru-guru di
sekolah Siapakah yang menjalankan tugas-tugas di atas ?
C. anda bersikap baik terhadap ahli-ahli
keluarga A Pengerusi
D. anda bertimbang rasa terhadap B Timbalan Pengerusi
sahabat-sahabat C Setiausaha
D Bendahari
25. Keselamatan dalam sukan adalah penting
KECUALI 30. Seorang atlit ingin menjadi seorang saintis
dalam bidang sukan. Sekarang beliau berada
A. mengelakkan berlakunya dalam tingkatan tiga. Susun mengikut urutan
kecederaan tahap yang perlu dilalui untuk mencapai cita-
B. bermain dengan lebih seronok dan citanya ?
yakin
C. meningkatkan prestasi pemain I Lulus peperiksaan SPM
D. bermain bersungguh-sungguh untuk II Mengambil elektif Sains Sukan di
mendapatkan ganjaran yang lebih. tingkatan empat
III Melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah
26. Antara jenis sukan yang berikut, yang pertama
manakah lebih terdedah kepada kecederaan IV Melanjutkan pengajian ke peringkat
yang serius ? diploma

A. Bola sepak A I , II , III dan IV


B. Ragbi B I , IV , II dan III
C. Tenis C IV , II , III dan I
D. Bola tampar D II , I , IV dan III

27. Apakah yang dimaksudkan “makanan 31. Apakah definisi kerjaya dalam sukan ?
seimbang” ?
A Jenis pekerjaan yang melibatkan unsur
A. Makanan yang mengandungi protein, unsur kesukanan secara langsung dan
karbohidrat, vitamin, garam mineral tidak langsung.
dan lemak dalam kadar yang sesuai. B Jenis pekerjaan yang melibatkan unsur-
B. Makanan yang mengandungi protein, unsur kesukanan secara langsung.
karbohidrat dan vitamin C Jenis pekerjaan yang melibatkan unsur-
C. Makanan yang mengandungi protein, unsur kesukanan secara tidak langsung.
lemak dan vitamin dalam kadar yang D Jenis pekerjaan yang melibatkan unsur-
sesuai. unsur kesihatan dan kesukanan.
D. Makanan yang mengandungi protein,
karbohidrat dan garam mineral.
Setiap ahli keluarga perlu berperanan
dan bertanggung jawab bagi
28. Berikut merupakan langkah-langkah mewujudkan keluarga bahagia.
mengurangkan kecederaan dalam aktiviti
sukan KECUALI
32. Nyatakan peranan dan tanggung jawab
A. mengikut peraturan permainan seorang anak kepada ibu bapa
B. memakai pakaian yang sesuai
C. memanaskan badan A Mentaati, mendampingi dan meringankan
D. bersenam tanpa melakukan beban ibu bapa.
aktiviti regangan B Menjaga amanah dan membantu ekonomi
keluarga.
C Berlaku adil, ‘ role model’ dan ketua
keluarga.
D Menguruskan rumah tangga
4
Aliza sukan makan snek. Dia sering membeli
makanan jenis ini dan makan secara sembunyi di
dalam biliknya. Kini beliau mengalami masalah
berat badan.

33. Di antara berikut merupakan punca-


punca Malnutrisi KECUALI

A. Tahap kesihatan yang rendah


B. Kekurangan sumber makanan
C. Kemiskinan 37. Apakah yang boleh dilakukan untuk membantu Aliza
D. Tahap pendidikan yang tinggi dalam masalah ini.?

34. Nyatakan, apakah kesan amalan pengambilan I Mengambil pil pelangsing yang terdapat di
makanan berlebihan pasaran, kerana telah terbukti keberkesanan.
II Amalkan pemakanan seimbang mengikut
I Berat badan berlebihan. piramid makanan, pelbagaikan jenis makanan
II Menghadkan keupayaan. serta buat pilihan makanan yang sesuai
III Makan dengan cepat dengana cara hidup.
IV Makan sehingga kenyang. III Amalkan cara hidup aktif berdasarkan piramid
aktiviti untuk meningkatkan pengunaan kalori.
A I dan II IV Kurangkan pengambilan snek dan gantikan
B II dan III dengan makanan karbohidrat.
C III dan IV
D I dan IV A I dan II
B I dan III
35 Antara tujuan pertolongan cemas C II dan III
ialah D II dan IV

I. menyelamat nyawa 38. Terangkan kedudukan mangsa yang telah dipulihkan


II. membantu pemulihan melalui kaedah CPR?
III. mengumpul wang
IV. mencegah kecederaan bertambah I Tangan menyokong bahagian kepala
II Kepala didongakkan sedikit
teruk III Badan mangsa dalam keadaaan terlentang
IV Lengan dibengkokkan untuk menstabilkan kedudukan
A. I dan II V Kaki dibengkokkan untuk menahan mangsa daripada
B. I. II dan III tergolek
C. I , II dan IV
D. II, III dan IV A I, II, III dan V
B I, II, IV dan V
36. Seorang pelajar didapati terbaring di tengah C I, III, IV dan V
padang kerana dipanah petir. D II, III, IV dan V

Berdasarkan kenyataan di atas, susun semula 39. Apakah dua langkah yang boleh diambil untuk mengawal
penyakit berjangkit?
bantu mula mengikut turutan tindakan yang
perlu diberikan kepada pelajar tersebut. I Pencegahan
II Kawalan
I Pemulihan pernafasan III Mengubati
II Pastikan keadaan sekeliling selamat IV Pemulihan
III Memeriksa saluran pernafasan
IV Memeriksa peredaran darah A I dan II
V Memeriksa tindak balas mangsa B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
A I, II, III, IV, V
B I, II, IV, III, V 40 Implikasi tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat
C II, V, III, I, IV adalah seperti berikut
D I, IV, II, III, V
I. Menerima ancaman penyakit dan masalah
kesihatan
II. Melibatkan tanggungan kos rawatan yang
tinggi.
5
III. Hidup ceria dan bertenaga
IV. Ketenangan jiwa, perasaan dan
fikiran

A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan III
D. II, III dan IV