Anda di halaman 1dari 2

Borang Maklumat Guru PPD _________________

MAKLUMAT GURU PEMULIHAN KHAS TAHUN ________

Lekatkan
gambar
di sini

A) NAMA SEKOLAH

: __________________________________

B) KOD SEKOLAH

: __________________________________

C) NO TEL/ FAX

: __________________________________

D) GRED SEKOLAH

E) NAMA GURU BESAR

: ___________________________________

F) NO TEL GURU BESAR

: ___________________________________

A / B / SKM

G) NAMA GURU PEMULIHAN KHAS : ____________________________


H) NO KP

: ____________________________________

I)

NO FAIL PERIBADI

: ____________________________________

J)

NO TEL GURU

: ___________________________________

K) GRED

: DG A29 / DG A32 (KUP) / DG A32 / DKDC / DG41

L) OPSYEN

: ____________________________________

M) TERIMA LANTIKAN SEBAGAI GURU PEMULIHAN KHAS : YA / TIDAK


N) TARIKH LANTIKAN

: __________________________

O) NYATAKAN TAHUN MEMEGANG JAW G. PEMULIHAN KHAS : _____ TAHUN


P) PENGALAMAN SEBAGAI GURU PEMULIHAN KHAS : _________ TAHUN
Q) PROFESION SBG GURU PEMULIHAN KHAS : BERMINAT / TIDAK BERMINAT

Borang Maklumat Guru PPD _________________

R)

KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI

BIL

TARIKH

KURSUS

TEMPAT

* Sediakan lampiran sekiranya ruang tidak mencukupi *

S)
BIL

JAWATAN YANG DIPEGANG DI SEKOLAH


JAWATAN

CATATAN

* Sediakan lampiran sekiranya ruang tidak mencukupi *

DISAHKAN OLEH ;