Anda di halaman 1dari 16

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

PENGGAL PERTAMA
Minggu Nilai 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Kandungan Akademik Pegangan agama pedoman hudup Tuntutan negara tanggungjawab kita Amalan baik dituntut oleh setiap agama - Beraafan - Bersyukur Pegangan agama pedoman hudup Tuntutan negara tanggungjawab kita Amalan baik dituntut oleh setiap agama - Beraafan - Bersyukur Bahasa yang sopan dalam pertuturan melambangkan peribadi seseorang Kesopanan dalam pertuturan demi keharmonian bersama Kepentingan dan cara menggunakan Hasil Pembelajaran Mengamal dan menghayati cara hidup mengikut tuntutan agama masing-masing Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut ajaran agama masing-masing ii. Main peranan: - Cara meminta maaf - Cara mengucapkan terima kasih i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut ajaran agama masing-masing ii. Main peranan: - Cara meminta maaf - Cara mengucapkan terima kasih i. Lakonan - Cara sopan meluahkan perasaan tidak puas hati kepada seseorang kawan.

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Mengamal dan menghayati cara hidup mengikut tuntutan agama masing-masing

1.2 Kebersian

Menggunakan bahasa yang sopan dan bertata susila pada setiap masa

Fizikal dan Mental

bahasa yang sopan dalam pelbagai situasi - Pergaulan harian - Majlis rasmi Bahasa yang sopan dalam pertuturan melambangkan peribadi seseorang Kesopanan dalam pertuturan demi keharmonian bersama Kepentingan dan cara menggunakan bahasa yang sopan dalam pelbagai situasi - Pergaulan harian - Majlis rasmi

ii. Menyediakan dan menyampaikan satu ucapan dalam perhimpunan sekolah i. Lakonan - Cara sopan meluahkan perasaan tidak puas hati kepada seseorang kawan. ii. Menyediakan dan menyampaikan satu ucapan dalam perhimpunan sekolah

1.2 Kebersian Fizikal dan Mental

Menggunakan bahasa yang sopan dan bertata susila pada setiap masa

Kasih saying asas keluarga bahagia Kasih Sayang sesama anggota keluarga 2.1 Kasih Sayang melahirkan keluarga bahagia terhadap Kepentingan dan cara menunjukkan keluarga amalan kasih saying sesama anggota keluarga - Saling membantu - Saling menghormati

Menunjukkan kasih saying sesama anggota keluarga

Perbincangan dalam kumpulan tentang aktiviti yang dijalankan secara berdikari semasa di rumah.

Kasih saying asas keluarga bahagia Kasih Sayang sesama anggota keluarga 2.1 Kasih Sayang melahirkan keluarga bahagia terhadap Kepentingan dan cara menunjukkan keluarga amalan kasih saying sesama anggota keluarga - Saling membantu - Saling menghormati Kesejahteraan tempat tinggal identity masyarakat Kesejahteraan tempat tinggal tanggungjawab bersama Penglibatan dalm aktiviti setempat - Rukun Tetangga - Pengkebumian - Kenduri / majlis sosial - Kerja amal

Menunjukkan kasih saying sesama anggota keluarga

Perbincangan dalam kumpulan tentang aktiviti yang dijalankan secara berdikari semasa di rumah.

3.1 Tanggungjawab terhadap Masyarakat

Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

i. Menyenaraikan program yang dijalankan oleh masyarakat setempat ii. Bercerita tentang aktiviti masyarakat setempat iii. Ceramah keselamatan - Polis - Wakil Rukun Tetangga - Bomba dan Penyelamat

4.1 Kebersihan dan Keindahan Persekitaran

Keceriaan persekitaran melalui permuafakatan Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama Penglibatan dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan di kawasan setempat Raja sebagai paying negara

Turut serta dalam aktiviti membersih dan mengindah kawasan sekolah

i. Pertandingan melukis bertemakanKebersihan ii. Mengadakan gotong royong dan kerja amal melalui aktiviti kokurikulum

i. Mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan Melayu

5.1 Hormat dan setia kepada Pemimpin, Raja dan Negara

Institusi raja kemegahan kita Kenali dan hormati institusi raja - Sejarah Kesultanan - Raja Berpelambagaan - Majlos Raja-Raja Raja sebagai paying negara Institusi raja kemegahan kita Kenali dan hormati institusi raja - Sejarah Kesultanan - Raja Berpelambagaan - Majlos Raja-Raja Berani menghadapi cabaran untuk kecemerlangan Kecemerlangan diri lahir daripada kesungguhan dan keyakinan menghadapi cabaran Penglibatan dan usaha untuk mendapatkan kejayaan dalam pelbagai pertandingan yang disertai Berani menghadapi cabaran untuk kecemerlangan Kecemerlangan diri lahir daripada kesungguhan dan keyakinan menghadapi cabaran Penglibatan dan usaha untuk mendapatkan kejayaan dalam pelbagai pertandingan yang disertai

Mengenali dan menghormati instusi raja

10

5.1 Hormat dan setia kepada Pemimpin, Raja dan Negara

Mengenali dan menghormati instusi raja

11

1.3 Harga Diri

i. Melibatkan diri dalam pertandingan di peringkat sekolah dan peringkat yang lebih tinggi. ii. Berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang yang diceburi. i. Melibatkan diri dalam pertandingan di peringkat sekolah dan peringkat yang lebih tinggi. ii. Berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang yang diceburi.

ii. Membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di Pertuan Agong hingga sekarang iii. Membuat peta minda tentang peranan dan fungsi raja i. Mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan Melayu ii. Membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di Pertuan Agong hingga sekarang iii. Membuat peta minda tentang peranan dan fungsi raja i. Pertandingan syarahan, memdeklamasi sajak, melukis dan bersukan. ii. Menyediakan satu jadual ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan

12

1.3 Harga Diri

i. Pertandingan syarahan, memdeklamasi sajak, melukis dan bersukan. ii. Menyediakan satu jadual ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan

13

1.4 Kerajinan

Tanpa usaha, tiada kejayaan Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu tugas demi kejayaan Kesungguhan dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan - Anggota keluarga - Murid - Anggota Masyarakat Tanpa usaha, tiada kejayaan Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu tugas demi kejayaan Kesungguhan dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan - Anggota keluarga - Murid - Anggota Masyarakat

Melakukan tugas yang di beri dengan tekun

i. Perbincangan tentang tugas yang dipertanggungjawabkan dalam aktiviti keceriaan sekolah. ii. Penilaian rakan sebaya berdasarkan senarai semak yang telah disediakan.

14 1.4 Kerajinan

Melakukan tugas yang di beri dengan tekun

i. Perbincangan tentang tugas yang dipertanggungjawabkan dalam aktiviti keceriaan sekolah. ii. Penilaian rakan sebaya berdasarkan senarai semak yang telah disediakan.

15

2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga

Hormat anggota keluarga kembangan mengeratkan ikatan kekeluargaan Hubungan berterusan mengekalkan ikatan kekeluargaan Kepentingan dan cara menghormati anggota keluarga kembangan - Layanan bersopan - Kunjung mengunjung

i. Menbuat folio tentang salasilah keluarga / keturunan ( Pohon keluarga, nama panggilan) Menghormati anggota keluarga kembangan ii. Membincang cara mengeratkan perhubungan sesama anggota

Bertanya khabar

keluarga.

16

2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga

Hormat anggota keluarga kembangan mengeratkan ikatan kekeluargaan Hubungan berterusan mengekalkan ikatan kekeluargaan Kepentingan dan cara menghormati anggota keluarga kembangan - Layanan bersopan - Kunjung mengunjung - Bertanya khabar Toleransi asas persefahaman Toleransi menjamin kelancaran aktiviti kemasyarakatan Kepentingan bersikap toleransi dalam menjalankan aktiviti kemasyarakatan

i. Menbuat folio tentang salasilah keluarga / keturunan ( Pohon keluarga, nama panggilan) Menghormati anggota keluarga kembangan ii. Membincang cara mengeratkan perhubungan sesama anggota keluarga. i. Menyenaraikan tugasan dalam aktiviti gotong royong ii. Membincangkan cara hidup masyarakat masa hadapan jika tiada amalan bertolak ansur dalam kerja-kerja berkumpulan

17

3.2 Toleransi dalam masyarakat

Bertolak ansur semasa melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan

18

4.2 Menyayangi Alam Sekitar

Mesra alam menjadi gaya hidup Gaya hidup mesra alam menjamin pemeliharaan persekitaran Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan persekitaran melalui gaya hidup mesra alam - Penggunaan basikal

i. Membuat buku skrap bertemakan mesra alam. Melibatkan diri dalam aktiviti ii. Menganjurkan kem alam sekitar mesra alam untuk memelihara persekitaran iii. Kerja projek

19

4.2 Menyayangi Alam Sekitar

Penggunaan panel solar Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok Mesra alam menjadi gaya hidup Gaya hidup mesra alam menjamin pemeliharaan persekitaran Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan persekitaran melalui gaya hidup mesra alam - Penggunaan basikal - Penggunaan panel solar - Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok -

- Membuat herbarium

i. Membuat buku skrap bertemakan mesra alam. Melibatkan diri dalam aktiviti ii. Menganjurkan kem alam sekitar mesra alam untuk memelihara persekitaran iii. Kerja projek - Membuat herbarium

20

Pertuturan dan perlakuan yang sopan mencerminkan budi pekerti seseorang Batasan dalam pergaulan seharian memupuk 1.5 Hemah Tinggi peribadi mulia Kesedaran tentsng pentingnya

i. Mengamalkan tingkah laku dan tutur kata yang tidak keterlaluan. ii. Menghindarkan diri daripada pergaulan yang

Perbincangan berdasarkan isu / situasi contoh Batasan pertuturan Batasan perlakuan

batasan dalam pergaulan - Persahabatan antara murid perempuan dan lelaki Perbinacangan dalam kumpulan Pertuturan dan perlakuan yang sopan mencerminkan budi pekerti seseorang Batasan dalam pergaulan seharian memupuk 1.5 Hemah Tinggi peribadi mulia Kesedaran tentsng pentingnya batasan dalam pergaulan - Persahabatan antara murid perempuan dan lelaki - Perbinacangan dalam kumpulan Peraturan dan undang-undang dalam komuniti menjamin kesejahteraan hidup. 5.2 Patuh kepada Undang-undang menjamin kesejahteraan peraturan dan masyarakat undang-undaang Peraturan hidup bermasyarakat dipatuhi - Hidup berjiran - Penglibatan dalam membenteras kegiatan salah laku

terlalu bebas

i. Mengamalkan tingkah laku dan tutur kata yang tidak keterlaluan. ii. Menghindarkan diri daripada pergaulan yang terlalu bebas

Perbincangan berdasarkan isu / situasi contoh Batasan pertuturan Batasan perlakuan

21

i. Menyediakan senarai semak peraturan yang dipatuhi. Menerima peratuean dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat ii. Melukis poster dengan ungkapan yang berhemah untuk menggalakkan orang mematuhi peraturan. Contoh: Terima kasih kerana tidak merokok.

22

PENGGAL KEDUA

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Minggu Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Kerja Kumpulan - Menyenaraikan jenis makanan yang digemari - Mengketegorikan makanan yang telah disenaraikan mengikut jenis berzat dan tidak berzat - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang Kerja Kumpulan - Menyenaraikan jenis makanan yang digemari - Mengketegorikan makanan yang telah disenaraikan mengikut jenis berzat dan tidak berzat - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang Sayangi diri kesihatan terjamin Amalan yang sihat tanda sayangkan diri 1.6 Kasih Sayang Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh badan - Tabiat makan yang sihat - Riadah Sayangi diri kesihatan terjamin Amalan yang sihat tanda sayangkan diri 1.6 Kasih Sayang Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh badan - Tabiat makan yang sihat - Riadah

Mengamalkan cara hidup yang sihat dalam kehidupan

Mengamalkan cara hidup yang sihat dalam kehidupan

1.7 Kesederhanaan

Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian hidup Kesederhanaan dalam pertuturan dan perlakuan demi kesejahteraan hidup

i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh dicontohi. Bersikap sederhana dalam pertuturan dan perlakuan Ii Simulasi tentang pertuturan dan

masyarakat Perlakuan diri yang sederhana dan tidak menyinggung perasaan orang lain - Rakan - Jiran - Anggota masyarakat

setiap masa

tingkah laku yang tidak menyinggung perasaan rakan dan jiran,

1.7 Kesederhanaan

Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian hidup Kesederhanaan dalam pertuturan dan perlakuan demi kesejahteraan hidup masyarakat Perlakuan diri yang sederhana dan tidak menyinggung perasaan orang lain - Rakan - Jiran - Anggota masyarakat

i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh dicontohi. Bersikap sederhana dalam pertuturan dan perlakuan setiap masa Ii Simulasi tentang pertuturan dan tingkah laku yang tidak menyinggung perasaan rakan dan jiran,

1.8 Kejujuran

Kejujuran asas prinsip hidup Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis Keikhlasan dalam setiap perlakuan

Bersikap jujur seperti yang di tuntut oleh agama dan norma

Mengumpul kata-kata hikmat berdasarkan tema kejujuran

seperti yang dituntut agama dan norma masyarakat

masyarakat

1.8 Kejujuran

Kejujuran asas prinsip hidup Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis Keikhlasan dalam setiap perlakuan seperti yang dituntut agama dan norma masyarakat Sumbangan ikhlas dikenang selalu Sikap murah hati sentiasa disanjung Kepentingan dan cara memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan

Bersikap jujur seperti yang di tuntut oleh agama dan norma masyarakat

Mengumpul kata-kata hikmat berdasarkan tema kejujuran

i. Menulis sebuah cerita ringkas bertemakan Murah Hati Bersikap murah hati dakam kehidupan seharian ii. Mengumpul keratan akhbar tentang sumbangan derma oleh individu atau pertubuhan kepad rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan

1.9 Baik Hati

Sumbangan ikhlas dikenang selalu Sikap murah hati sentiasa disanjung

i. Menulis sebuah cerita ringkas bertemakan Murah Hati Bersikap murah hati dakam

1.9 Baik Hati

Kepentingan dan cara memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan

kehidupan seharian

ii. Mengumpul keratan akhbar tentang sumbangan derma oleh individu atau pertubuhan kepad rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan

1.10 Berterima Kasih

Berterimn kasih mengiratkan hubungan Sumbangan rakan dan jiran tetangga dihargai Pengiktirafan terhadap sumbangan rakan dan jiran tetangga - Sokongan moral - Kebendaan - Buah fikiran - Tenaga

Mengiktiraf dan menghargai sumbangan rakan dan jiran tetangga

Simulasi: cara berterima kasih kepada rakan dan jiran

Berterimn kasih mengiratkan hubungan Sumbangan rakan dan jiran tetangga dihargai

10

1.10 Berterima Kasih

Pengiktirafan terhadap sumbangan rakan dan jiran tetangga Sokongan moral Kebendaan Buah fikiran Tenaga

Mengiktiraf dan menghargai sumbangan rakan dan jiran tetangga

Simulasi: cara berterima kasih kepada rakan dan jiran

11

2.3 Tanggungjawab terhadap keluarga

Personaliti yang baik mencerminkan nama baik keluarga Perlakuan yang baik mencerminkan imej keluarga. Kepentingan dancara menjaga imej dan maruah keluarga Sukan memupuk semangat kekitaan Aktiviti sukan dijayakan bersama Penglibatan dalam pelbagai aktiviti sukan di kawasan setempat - Sukaneka - Permainan - Jogathon

Menjaga tingkah laku dan penampilan diri untuk memelihara maruah keluarga

i. Membanding beza dari segi - Pakaian - Tutur kata - Tingkah laku ii. Perbincangan tentang personality anggota keluarga yang lain. i. Menyenaraikan acara-acara sukaneka ii. Mengadakanacara sukaneka

12

3.3 Semangat Bermasyarakat

Mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti sukan di kawasan setempat

Amalan sihat, masyarakat sejahtera, negara makmur

Melibatkan diri dalam aktiviti

i. Klip video yang memaparkan isu-isu sosial

13

3.4 Peka terhadap isu-isu social

14

4.3 Peka terhadap isu aalam sekitar

Aktiviti berfaedah dijayakan bersama, kegiatan tidak berfaedah dihindari juaa Kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti berfaedah Kepentingan mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah Alam sekitar berkualiti masyarakat sejahtera. Sikap bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar Prihatin terhadap masalah alam sekitar - Pencemaran akibat tindakan manusia - Pencemaran akibat factor semula jadi Malaysia boleh Imej negara yang positif di mata dunia kebanggaan kita Penglibatan diri dalam mengangkat dan menaikkan imej negara - Aktiviti kokurikulum - Aktiviti Akademik

yang berfaedah dan menghindari kegiatan tidak berfaedah.

ii Petandingan melukis poster iii. Menulis karangan yang bertajuk Mrmbuang Masa Itu Amalan Yang Tidak Sihat

Tidak melibatkan diri dalam kegiata yang boleh mencemarkan dan memusnahkan alam sekitar

i. Membincangkan kesan dan akibat bencana alam di dalam dan di luar nrgara Membuat lawatan ke tempat yang tercemar dan membuat laporan.

15

5.3 Cinta akan Negara

Melakukan sesuatu dengan penuh semangat untuk mencapai kejayaan dan mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang yang diceburi

i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang ii. Menulis karangan pendek bertajuk Cita-cita Saya Untuk Negara

Hidup muafakat masyarakat sejahtera

16

5.4 Keamanan dan keharminian

Saling membantu sesama anggota Melibatkan diar dalam aktiviti masyarakat menjamin keharmonian hidup kebajikan masyarakat bermasyarakat setempat Penyertaan dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat - Gotong royong di kawasan temapt ibadat - Kutipsn derma untuk membantu individu yang menghidap penyakit ( jantung, barah)

i. Bercerita tentang aktiviti yang diadakan di kawasan tempat tinggal masing-masing ii. Simulasi: Main peranan untuk mengatasi sesuatu masalah kebersihan dan keceriaan yang wujud di temapt tinggal masingmasing