Anda di halaman 1dari 13

Pemarkahan

SRF 3013 PENGENALAN ASTRONOMI DAN FIZIK MODEN

TUGASAN 1
DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK

KAVITHA A/P MAYAKRISHNAN

D20112055077

KUMPULAN EL- UPSI 03 NAMA TUTOR E-LEARNING: ENCIK MOHD FAUDZI BIN UMAR TARIKH SERAH: 30.4.2013

ISI KANDUNGAN

1.0 2.0 3.0 4.0

TAJUK UJIKAJI OBJEKTIF UJIKAJI TEORI DAN PENGENALAN UJIKAJI CARA UNTUK MENENTUKAN UTARA SEBENAR DAN UTARA MAGNETIK.

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

KAEDAH DAN METODOLOGI KAJIAN DATA DAN HASIL DAPATAN KAJIAN. KESIMPULAN LAMPIRAN RUJUKAN

1.0 TAJUK UJIKAJI

1.1 Bincangkan bagaimanakah caranya untuk menentukan Utara Sebenar dan bandingkan dengan Utara Magnetik. 1.2 Dapatkan perbezaan sudutnya diantara Utara Sebenar dan Utara Magnetik.

2.0 OBJEKTIF UJIKAJI Objektif Ujikaji : 2.1Menentukan utara magnetic 2.2. Membangunkan set ujikaji untuk menentukan utara sebenar 2.3 Menentukan perbezaan sudut4.

3.0 TEORI DAN PENGENALAN UJIKAJI 3.1 Utara Utara terbahagi kepada dua jenis:(a)Utara Geografi atau lebih dikenali dengan Utara Sebenar. (b) Utara Magnet atau Utara Magnetik. 3.1.1 Utara Sebenar ialah arah sepanjang permukaan bumi ke arah Kutub Utarasecara geografinya. Utara Sebenar kebiasaannya berbeza dengan Utara Magnetik.Utara sebenar adalah arah geografi yang diwakili pada peta dan glob oleh garisan longitud. Arah Utara Sebenar ditandai di langit oleh kutub cakerawala utara dankedudukan ini ditandai dengan bintang Polaris. Kutub Utara sebenar dan Kutub Selatan dirujuk kepada titik-titik di mana paksi memotong bumi.

Walaubagaimanapun, paksi putaran ini tidak tetap arahnya. Ia mengalami anjakan dengan tempoh 25.800 tahun. Paksi putaran bumi hari ini terarah kepada bintang Polaris.Dalam 3000 Sebelum Masihi, ia menunjuk kepada bintang Thuban.

3.1.2 Utara Magnetik dimana bayangan bumi sebagai satu magnet yang besar, dan mempunyai kutub utara dan selatan. Kutub Utara Magnetik ini tidak sama dengan paks ibumi berputar, iaitu berbeza sebanyak 11darjah. Utara Magnetik sentiasa

berubah.Kemagnetan bumi terhasil disebabkan oleh aliran elektron dalam bendalir teras logam didalam bumi.

4.0 CARA UNTUK MENENTUKAN UTARA SEBENAR DAN UTARA MAGNETIK. 4.1 Utara Sebenar dapat dikenal pasti melalui pendekatan bayang-bayang yangterbentuk daripada pancaran matahari, menggunakan bintang dan bulan dan menggunakan peralatan pelayaran. 4.2 Utara Magnetik pula dapat dilihat dengan kaedah penggunaan kompa smagnetik. 5.0 KAEDAH DAN METODOLOGI KAJIAN Uji kaji : Menentukan bandingan antara utara sebenar dan utara magnetik. Masalah Hipotesis : : Apakah bandingan antara utara sebenar dan utara magnetik? Utara sebenar dan utara magnetik berbeza dari sudut anjakan.

Radas dan bahan i. ii. iii. iv. v. vi. Sekeping kertas saiz A4 magnetik kompas pembaris protector pembaris panjang pen plastisin.

Pembolehubah (a) dimanipulasikan (b) bergerak balas (c) dimalarkan : : : jangka masa bayang-bayang pen pen dan kompas magnetik

Prosedur: 1.Kertas bersaiz A4 dilukis seperti Rajah 1.0.

Rajah 1.0

2. Utara magnetik ditentukan menggunakan kompas magnetik yang diletakkan di atas permukaan kertas, dalam posisi mengikut arah utara sama seperti di lakaran yang dibuat.

3. Plastisin digunakan untuk melekat di pangkal pen dan diletakkan di titik pertemuanantara utara dan selatan yang telah dilukis di atas kertas yang sama.

4. Pada permukaan kertas, bayang-bayang pen akan terbentuk dan akan ditandakanx di hujung bayang-bayang pen seperti Rajah 1.1. Selepas proses ini dijalankan,seterusnya akan dibiarkan selama 10 minit.

Rajah 1.1

5. Bayang-bayang pen akan mengalami sedikit anjakan 10 minit kemudian dan x yang kedua akan ditandakan pada bayang-bayang pen yang telah berganjak seperti Rajah1.2.

Rajah 1.2

6. Selarikan kedua-dua tanda x dengan membuat satu garisan ke titik pertemuan utaradan selatan. 7. Garisan serenjang akan dibuat di antara garisan x yang bersudut 90 darjah dan gariskan seperti Rajah 1.3. Garisan anak panah yang terbentuk itu adalah utarasebenar.

UTARA UTARA SEBENAR

BARAT

TIMUR

SELATAN

Rajah 1.3

8 .Buatkan satu garisan dari titik 90 darjah sama selari dengan arah utara magnetik seperti Rajah 1.4 dan akan dapati ada perbezaan sudut antara keduaduanya.

UTARA UTARA SEBENAR

BARAT

TIMUR

Sudut perbezaan 27

SELATAN

Rajah 1.4 9.Pembaris protector akan digunakan untuk mengukur sudut perbezaan tersebut dan akan dapati sudut anjakan ialah 27 darjah antara utara sebenar dan utara magnetik.

6.0 Data dan hasil dapatan kajian. Ternyata utara sebenar dan utara magnetik adalah berbeza dari sudut anjakan. Oleh itu hipotesis dibuktikan benar. Daripada kajian ini juga , saya dapat mengetahui Magnet utara adalah titik di permukaan bumi di mana kutub magnet utara medan magnet bumi "muncul" dari bumi. Perkara ini adalah tidak tetap, tetapi bergerak atau perubahan sebagai perubahan medan magnet bumi. Ia bergerak, dan ia harus diperhatikan bahawa kutub medan magnet telah tiba-tiba "dijentik" atau berubah arah banyak kali sejak berbilion-bilion tahun di bumi telah di sini.

Utara Benar ketika itu di bahagian utara atau "atas" bumi di mana paksi bumi putaran memenuhi permukaan bumi. Ini juga dikenali sebagai geografi atau daratan kutub utara. Perbezaan asasnya adalah salah satu ciri-ciri astronomi bumi, paksi putaran perkara, dan salah satu geofizik bumi, medan magnet bumi dan alam semula jadi tidak stabil.

7.0 Kesimpulan Sejak zaman dahulu lagi, manusia telah tahu menggunakan kompas untuk menentukan arah. Kemagnetan adalah perkara semula jadi yang wujud dalam teras logam bumi. Daya magnet, yang keluar ke permukaan bumi akan bertindak dengan jarum-jarum kompas. Secara kebetulan pusat kemalaran magnet ini akan bertindihan sedikit dengan utara benar. Perbezaan yang wujud di antara kedua-dua utara ini dinamakan sudut serongan magnet.

Utara benar juga adalah apa yang digunakan apabila membuat peta baru. Walau bagaimanapun, peta baru juga akan mempunyai maklumat penolakan yang perlu dicetak pada mereka untuk memudahkan rujukan. Dengan cara ini, pejalan kaki atau pelayar tahu bagaimana jauh destinasi mereka mungkin, dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan kursus mereka untuk ketepatan destinasi yang lebih baik.

Utara magnet adalah sangat fleksibel, kerana ia datang dari teras berasaskan besi cair, yang merupakan magnet. Utara benar tidak mempunyai fleksibiliti ini, kerana ia merupakan tempat yang pin pointed sebenar di atas tanah.

Kompas adalah berdasarkan maklumat magnet, dan oleh itu mengesan utara magnet. Pada masa kini, program-program yang digunakan untuk program GPS unit yang popular, tidak beroperasi pada magnet utara atau utara benar. Titik laluan yang ditentukan melalui satelit, dan sebenarnya dikawal oleh pengawal selia.

8.0 Lampiran

9.0 Rujukan

http://www.ukm.my/kamal/asas%20kerjalapangan/kuliah%204%20-%20peta%20topografi.pdf

http://www.scribd.com/doc/47344411/Nota-Geografi-Tingkatan-3

Ibnu Umar. (Performer) (2012). Menentukan Utara Magnetik Dan Utara Sebenar

Bab 2: Arah Geografi Tingkatan Dua

Nota Pintas Geografi Tingkatan 3

Nota Geografi Tingkatan 3(Section A).

Mccoll. W. R. (2005). Encyclopedia Of World Geography.Kuala Lumpur: Facts On FileLibrary Of World History