TAKLIMAT PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI BAHASA INGGERIS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4 – 8, BLOK E9, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E, 62604 PUTRAJAYA Tel : 03 – 88842000 Fax : 03 – 88889917

1

LINUS 2.0

Literasi Bahasa Malaysia (LBM)

Numerasi (SK - BM) (SJKC - BC) (SJKT – BT)

Literasi Bahasa Inggeris (LBI)

2

MATLAMAT LITERASI BAHASA INGGERIS Meningkatkan literasi Bahasa Inggeris dalam kalangan murid Tahap 1 yang tiada masalah pembelajaran OBJEKTIF LBI Memberi sokongan tambahan bagi membolehkan murid yang mempunyai masalah literasi Bahasa Inggeris supaya menguasainya 3 .

PROGRAM LITRERASI BAHASA INGGERIS Q3/Q4. 2013 Jun – Sept 2013 Okt 2013 PdP BIASA Mei 2013 100 HARI MENGUASAI 3 FT PLAN (BPK) KONSTRUK LBI (BPK) MODUL GURU & MURID (BPK) PPPM/A2 & MAKMAL GTP2. (DMO) INSTRUMEN SARINGAN (LP) INSTRUMEN PEMANTAUAN (JNJK) JERAYAWARA (BPSH) RESOS PdP (BTP) 4 TIDAK MENGUASAI LBI (Pemulihan) MODUL LBI MURID MODUL LBI GURU . 2013 Jan – Apr 2013 Q3/Q4.0 CONSTRUCTS LBI PDP BIASA MODUL LATIHAN GURU (BPG) SARINGAN LBI PENYELARASAN JPN/PPD (BPK) KURSUS PEMIMPIN SR (IAB) LATIHAN JURULATIH UTAMA (BPG) LATIHAN GURU (BPG/JU/JPN/PPD) PERUNTUKAN KEW. 2012 Mei 2012 Jun 2012 – Jan 2013 Q1/Q2.

2013 Jan . Q4. Learning Standard.Mac 2013 Q2. 2012 2012 Mei – Sept 2012 Okt – Dis 2012 Q1. 2013 Jul – Sept 2013 Okt .0 PPPAM PdP Biasa S1 PdP Menggunakan Modul LBI Pelaksanaan Kelas LBI S2 Laporan Pembinaan 8 Konstruk Penyesuaian 12 Konstruk Pembinaan Modul Guru & Modul Murid Re-match Konstruk & Learning Standard Re-match Konstruk. Modul Guru & Modul Murid Tahun 1 (BPK) Saringan 1 Pemantauan Pelaksanaan LBI Cetak Instrumen (LP/JPN/PPD) Cetak & Edar Modul Tahun 1 (2013) (BPK) Latihan Guru (BPG) Rintis Saringan (LP) Saringan 2 Laporan Edar Modul Tahun 2 (2014) Engagement (BPK) Pembinaan & QC Modul Latihan JU Guru BI (BPG) Pembinaan & QC Instrumen Saringan (LP) Latihan JU (BPG) Latihan Guru Besar (IAB) Penentuan KPI LBI Cetak Modul Tahun 2 (2014) Pembinaan Modul Tahun 2 (2014) dan Tahun 3 (2015) 5 . 2013 Q4.Dis 2013 MAKMAL PELANCARAN GTP2. 2013 Apr – Jun 2013 Q3.PROGRAM LITRERASI BAHASA INGGERIS Q2 & Q3.

0 sepanjang persekolahan Tahap 1 KPI: • Literasi Bahasa Malaysia 100% • Numerasi 100 % • KPI LBI : Selepas Saringan Baseline (Mei 2013) Jawatan Guru Pemulihan BI belum disediakan 4.PERBANDINGAN LINUS 1. Murid perlu menguasai: • 8 Konstruk bagi Literasi Bahasa Malaysia • 10 Konstruk bagi Numerasi • • • Arus Perdana LINUS LINUS Tegar Murid perlu menguasai: • 12 Konstruk bagi Literasi Bahasa Malaysia • 12 Konstruk bagi Numerasi • 12 Konstruk bagi Literasi Bahasa Inggeris.0 DAN LINUS 2. 3 saringan setahun Murid yang telah menguasai kesemua konstruk dalam sesuatu saringan tidak perlu menduduki saringan semula KPI: • Literasi 100% • Numerasi 100% Jawatan Guru Pemulihan BM telah disediakan 2 saringan setahun Murid menduduki kesemua 6 Saringan LINUS 2.0 Bil. 3.0 Literasi Bahasa Malaysia Numerasi Literasi Bahasa Inggeris 2. • Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi telah dilantik • • Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi telah dilantik Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Inggeris belum diwujudkan dan belum dilantik 7. 5.0 Literasi Bahasa Malaysia Numerasi • • • LINUS 2. . 1. • • Menguasai Literasi & Numerasi Tidak Menguasai Literasi & Numerasi 6 8. • • LINUS 1. 6.

7 .6 Murid kembali ke kedudukan biasa di dalam kelas masing-masing 1 5 Saringan untuk menentukan tahap Literasi BI murid (a) Murid yang telah menguasai Bahasa Inggeris mengikuti PdP menggunakan kurikulum standard (b) Murid yang tidak menguasai Bahasa Inggeris mengikuti PdP menggunakan Modul LBI semasa PdP Bahasa Inggeris 2 Murid yang tidak menguasai Literasi BI dikenalpasti 3 4 Penyesuaian PdP mengikut tahap literasi murid dalam BI Murid ini kekal dalam kelas sedia ada tetapi dikelompokkan dalam kluster mengikut tahap literasi.

6 Murid kembali ke kelas biasa masing-masing 5 1 (a) Murid yang menguasai LBI LBI mengikuti PdP menggunakan kurikulum standard (b) Murid dalam kelas LBI mengikuti PdP menggunakan modul LBI semasa PdP Bahasa Inggeris Saringan untuk menentukan tahap Literasi BI murid 2 Murid yang tidak menguasai Literasi BI dikenalpasti 4 3 Penyesuaian PdP untuk pengukuhan dan pemulihan Murid yang tidak menguasai LBI masuk ke Kelas Pemulihan LBI 8 .

TAHUN/ KOHORT 2013 2014 2015 KOHORT 1 TAHUN 1 TAHUN 2 KOHORT 2 KOHORT 3 TAHUN 1 TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN 1 9 .

BTP.Malaysia & Numerasi Saringan 1 (Baseline) Literasi B. BPI. BPKhas.ASPIRASI Bahagian: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM K Hasil Piagam Penyampaian Inisiatif: Peluasan LINUS 2.6 juta Funding and-other support (NKRA) 10 11 . KPI dan Sasaran Pencapaian Literasi BI pada akhir Tahun 3 Pencapaian Literasi BM pada akhir Tahun 3 Pencapaian Numerasi pada akhir Tahun 3 Penca[paian Utama 1 Saringan 1 Literasi B. Shamsuri Sujak. BBT. BPPDP.Inggeris Pelaksanaan PdP Literasi Bahasa Ingeris Gelombang 1 Bab dan Bidang Funding and other support 4. IAB. IPG. BPSM 4 5 6 7 8 9 Saringan 2 Literasi Bahasa Inggeris Penyediaan dan Pengedaran bahan LINUS BI 423 Jurulatih Utama Literasi BI dilatih 327 FasiLINUS BI dilantik dan dilatih Guru BI Tahun 1 telah menerima Latihan LBI Pemantauan.0 untuk merangkumi skop literasi Bahasa Inggeris Murid menguasai kemahiran asas literasi BM dan BI serta numerasi di akhir tahun tiga sekolah rendah. JNJK. LP.Malaysia & Numerasi Saringan 2 Literasi B. ELTC. BPSBPSK. Bimbingan & Penilaian Pengwujudan Jawatan Baharu GP-LBI 20 Okt 2013 25 Feb 2013 25 Feb 2013 1 Jun 2013 1 Mac 2013 9 Jun 2013 23 Jan 2013 8 Nov 2013 31 Mei 2013 29 Mac 2013 28 Jun 203 30 Apr 2013 15 Nov 2013 15 Jun 10 2013 10 Bajet 2013 RM44. Pembelajaran Murid: Bahasa 2013 2014 2015 ▪ Anjakan 2: Memastikan Setiap Funding and other support Murid Profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Pengurus Program Baseline utk Tahun 1 100% 100% Tarikh Mula 4 Apr 2013 9 Sept 2013 6 Mei 2013 9 Jun 2013 TBD 100% 100% TBD 100% 100% Tarikh Akhir 30 Apr 2013 11 Okt 2013 23 Mei 2013 18 Okt 2013 2 3 En. BPK Bahagian sokongan BPK. BPSH. BPG.

KONSTRUK RESOS (BTP) PELAKSANA (SEKOLAH ) (BPK) MODUL GURU (BPK) MODUL MURID (BPK) LINUS 2.0) LATIHAN PEMIMPIN (IAB) SARINGAN (LP) LATIHAN GURU (BPG) JERAYAWARA (BPSH) PEMANTAUAN (JNJK/ PPD / JPN) 11 .0 (PPPM/A2 & GTP2.

MODUL LBI SARINGAN KONSTRUK LBI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM KURIKULUM KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDKAN KEBANGSAAN 12 .

AGENSI PELAKSANA LBI 13 .

membantu dan melaksanakan program pemulihan Melaksanakan LBI untuk murid pendidikan khas dan SR Pendidikan Khas.AGENSI UTAMA Bahagian BPK Skop Tugas • • • • • • • • • • • • • • • • Urus Setia Program LBI Menyelaras Program LBI Membina Modul LBI Guru & Modul LBI Murid Mencetak Modul LBI Guru & Modul LBI Murid Menghantar Modul LBI Guru & Modul LBI Murid kepada agensi pelaksana Membina instrumen saringan Melaksanakan saringan Menganalisis data saringan Melaporkan dapatan/keputusan/rumusan saringan Menyediakan Modul Latihan LBI untuk Guru BI Melatih Jurulatih Utama dan guru Melatih FasiLINUS LBI Menyalurkan maklumat kepada JPN. audio. Membekalkan kepakaran berkaitan BI Merangka. PPD dan sekolah Menjadualkan PdP Melaksanakan jerayawara Mempromosi program LBI LP BPG BPSH JNJK IAB BTP BPKhas Melaksanakan pemantauan dan jaminan kualiti Memberi latihan pelaksanaan program LBI kepada Guru Besar Menyediakan sumber digital. merancang dan melaksanakan latihan bagi guru Bahasa Inggeris ELTC 14 . video • • • • Merencana.

memantau. NGO dalam pelaksanaan LBI • Membina perkongsian pintar dengan lain-lain institusi pendidikan. menyelia dan menilai pelaksanaan program di peringkat sekolah • Melaksanakan program • Melibatkan ibu bapa. menyelia dan menilai pelaksanaan program di peringkat negeri • Membuat post mortem pelaksanaan program diperingkat negeri • Merancang. menyelaras.AGENSI PELAKSANA • Bertanggungjawab melantik Jurulatih Utama untuk LBI • Merancang. menyelaras. memantau. komuniti. menyelaras. agensi kerajaan dan sektor swasta dalam menjayakan program LBI 15 . memantau. menyelia dan menilai pelaksanaan program di peringkat daerah • Membantu guru BI • Membuat post mortem pelaksanaan program diperingkat daerah JPN PPD Sekolah • Merancang.

629 403.312.000 16 .000.237 2 3 4 5 6 7 • Menyediakan modul latihan LBI • Melatih Jurulatih Utama dan guru • Melatih FasiLINUS LBI • • • • Membina instrumen saringan Melaksanakan saringan Menganalisis data saringan Melaporkan dapatan/keputusan saringan BPG LP JNJK BPSH 3.995 16.720 2.994 2.864.247 123.NO 1 • • • • • SKOP TUGAS Urus Setia Program LBI Menyelaras Program LBI Membina Modul LBI Guru & Modul LBI Murid Mencetak Modul LBI Guru & Modul LBI Murid Menghantar Modul LBI Guru & Modul LBI Murid kepada agensi pelaksana AGENSI UTAMA BPK RM 5.178 • Melaksanakan pemantauan dan jaminan kualiti • Menyalurkan maklumat kepada JPN.826.824. PPD dan sekolah • Menjadualkan PdP • Melaksanakan jerayawara • Mempromosi program LBI • Memberi latihan pelaksanaan program kepada guru besar • Perkakasan ICT Fasilinus BI & Seminar Antarabangsa LINUS IAB PADU JUMLAH BESAR 644.

17 .

menulis dan lisan Tidak bersifat ‘high stake’ Secara bertulis dan lisan Instrumen saringan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Perlu dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan 18 .      Mentaksir aras kebolehan literasi Bahasa Inggeris Kebolehan membaca.

     Semua murid Tahap 1 bermula dengan murid Tahun 1 (2013) menduduki saringan Guru akan mentadbir instrumen semasa PdP BI Guru akan memasukkan data respons murid (dalam tempoh antara 1 – 2 minggu selepas saringan selesai dilaksanakan) LP akan menganalisa data saringan LP akan melaporkan dapatan/ keputusan/ rumusan Saringan. 19 .

 Tiada data asas kebolehan literasi Bahasa Inggeris murid di Malaysia  Data Saringan 1 (Baseline) akan digunakan untuk menentukan KPI Literasi Bahasa Inggeris Akan dilaksanakan daripada 6 – 23 Mei 2013 Instrumen saringan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. KPM    Pencetakan Instrumen Saringan 1 akan dilaksanakan oleh PPD/JPN Tempoh pelaksanaan adalah antara 4 hingga 6 minggu 20  .

Bilangan item: 20 item  Item berbentuk respons objektif  Item dihasilkan berdasarkan 12 Konstruk  Aspek yang diuji:  Membaca  Menulis  Lisan  Instrumen Membaca dan Menulis berbentuk bertulis  Instrumen Lisan akan dilaksanakan secara bersemuka antara guru dan murid  Instrumen akan ditadbir oleh guru Bahasa Inggeris semasa PdP dijalankan  21 .

Akan dilaksanakan pada 20 Oktober – 8 November 2013  Tempoh masa pelaksanaan adalah antara 4 hingga 6 minggu  Instrumen saringan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan  Pencetakan Instrumen Saringan 2 akan dilaksanakan oleh PPD/JPN  22 .

    Bilangan item: 20 item Item berbentuk respons objektif Item dihasilkan berdasarkan 12 Konstruk Aspek yang diuji:  Membaca  Menulis  Lisan    Instrumen Membaca dan Menulis akan berbentuk bertulis Instrumen Lisan akan dilaksanakan secara bersemuka antara guru dan murid Instrumen akan ditadbir oleh guru Bahasa Inggeris semasa PdP dijalankan 23 .

24 .

Bengkel penyesuaian PdP untuk digunakan sewaktu kelas LBI 25 .1 6 Laporan kepada BPK Rancang pelaksanaan bengkel mengikut kesesuaian sekolah/PPD/JPN 5 JPN/PPD/Guru menjalankan tindak susul yang bersesuaian dan meningkatkan PdP LBI dan meningkatkan tahap LBI murid 2 Bengkel dilaksanakan selepas Saringan 2 pada hujung minggu atau cuti sekolah 4 3 Laporan bengkel oleh JPN/PPD/sekolah.

26 .

SEKIAN TERIMA KASIH 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful